KONTAKT

KONTAKT (Polygrafie)  


!!! AKCE PRO MALÝ ZÁJEM FIREM DOČASNÉ ZRUŠENA !!!


Nalézt vhodné zaměstnání, které by splňovalo představy o uplatnění právě dosaženého vzdělání, o počátku profesní kariéry a startu do nové etapy osobního života, nemusí být pro čerstvé absolventy vysoké školy vždy snadné. Podobně ani pro organizace není získání vhodných adeptů na uvolněná či nově vytvářená pracovní místa vždy zcela jednoduchou záležitostí.

Jednou z možností, jak oběma stranám vzájemné vyhledávání usnadnit, mohou být organizované akce, na nichž mají příležitost vzájemně se informovat o svých představách, záměrech a možnostech a navázat vzájemné kontakty.

A to je také cílem setkání zástupců polygrafických firem působících v České republice a studentů Katedry polygrafie a fotofyziky, konaného pod názvem Kontakt (polygrafie).  

Účastníci z řad polygrafických firem mají prostor prezentovat své firmy a možnost pohovořit s našimi studenty o možném uplatnění. Prezentace firem se uskutečňuje formou krátké úvodní prezentace (dataprojektor k dispozici) a následnou formou výstavky na připravených stolech. Registrační poplatek na tuto akci je 1000,- bez DPH.

Informace o zúčastněných firmách jsou zveřejněny v katalogu (název a sídlo firmy, profil firmy, co firma nabízí a požaduje, kontaktní osoby atd.). Tento katalog je k dispozici studentům Katedry polygrafie a fotofyziky. 


Rozšířit fotografii: 
false