Stipendijní program Univerzity Pardubice

Univerzita Pardubice vyplácí stipendia a finanční pomoc studentům podle vlastního stipendijního řádu.
Ten určuje vše podstatné, výplatu stipendií pak upravuje ještě zvláštní směrnice.

Podmínky pro udělování stipendií - zde.

Existují nejen stipendia pravidelná, jako je například stipendium prospěchové (dle dosažených studijních výsledků 4 000,- Kč/měsíčně, 2 000,- Kč/měsíčně nebo 1 000,- Kč/měsíčně) těm, co jim jde dobře studium, ubytovací (650,- Kč/měsíčně) nebo sociální (3 337.50,- Kč/měsíčně), ale i stipendia jednorázová, mimořádná.

Nárok na stipendium vzniká v okamžiku splnění určitých, přesně daných podmínek pro udělení stipendia.

Existuje také celá řada jednorázových stipendií, a to formou:

- odměn za reprezentaci školy na poli sportovním nebo uměleckém,
- za vynikající výsledky výzkumné či tvůrčí,
- jako ocenění za služby osobní asistence handicapovanému studentovi univerzity a další.

Studenti Univerzity Pardubice mají možnost získat také zahraniční stipendium, které je určeno ke studiu či vykonávání praxe v zahraničí.

Bližší informace naleznete na webových stránkách Univerzity Pardubice: www.upce.cz.