prof. Ing. Karel Ventura, CSc. | Faculty of Chemical Technology

prof. Ing. Karel Ventura, CSc.

Contacts

+420
466 037 086
karel.ventura@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8306-7408

Workplace

Faculty of Chemical Technology
Department of Analytical Chemistry (30330)

Profesor
professor
Copy link to clipboard
Předmět (Rok) Role
FCH/SB022 (2022) G - - -
FCH/SB062 (2022) G - - -
KALCH/C019 (2022) G - - -
KALCH/C225 (2022) G - - -
KALCH/C321 (2022) G - - -
KALCH/C528 (2022) G - - -
KALCH/C618 (2022) G - - -
KALCH/C655 (2022) G PR - SE
KALCH/C680 (2022) G - - -
KALCH/C718 (2022) G PR - SE
KALCH/C791 (2022) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MACHOVÁ, M. - BAJER, T. - ŠILHA, D. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Volatiles Composition and Antimicrobial Activities of Areca Nut Extracts Obtained by Simultaneous Distillation–Extraction and Headspace Solid-Phase Microextraction Molecules, 2021, vol. 26, no. 24, s. 7422. ISSN: 1420-3049.
SVACHOUŠEK, V. - VENTURA, K. - EISNER, A. - BAJEROVÁ, P. - BEROUN, I. - TURKOVÁ, I. - KOTRLÝ, M. Způsoby odběru a manipulace se vzorky odebranými v místě výbuchu.
VENTURA, K. - EISNER, A. - BEROUN, I. Analýza organických povýbuchových reziduí.
SURMOVÁ, S. - WIŚNIEWSKA, P. - ŚLIWIŃSKA, M. - DYMERSKI, T. - WARDENCKI, W. - NAMIEŚNIK, J. - VENTURA, K. - ADAM, M. - EISNER, A. Classification of the Alcoholic Beverages by Using Electronic Nose Technique Based on Ultra-Fast GC Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2020, vol. 26, no. 1, s. 147-156. ISSN: 1211-5541.
BAJER, T. - HILL, M. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Authentification of fruit spirits using HS‑SPME/GC‑FID and OPLS methods Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 1, s. "18965-1"-"18965-8". ISSN: 2045-2322.
ŘEBÍČKOVÁ, K. - BAJER, T. - ŠILHA, D. - HOUDKOVA, M. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Chemical Composition and Determination of the Antibacterial Activity of Essential Oils in Liquid and Vapor Phases Extracted from Two Different Southeast Asian Herbs-Houttuynia cordata (Saururaceae) and Persicaria odorata (Polygonaceae) Molecules, 2020, vol. 25, no. 10, s. "2432-1"-"2432-11". ISSN: 1420-3049.
BAJER, T. - ŠULC, J. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Volatile compounds fingerprinting of larch tree samples for Siberian and European larch distinction European journal of wood and wood products, 2020, vol. 78, no. 2, s. 393-404. ISSN: 0018-3768.
MOUČKOVÁ, K. - BAJER, T. - ŠILHA, D. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Comparison of Chemical Composition and Biological Properties of Essential Oils Obtained by Hydrodistillation and Steam Distillation of Laurus nobilis L. Plant Foods for Human Nutrition, 2020, vol. 75, no. 4, s. 495-504. ISSN: 0921-9668.
KOTRLÝ, M. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. - TURKOVÁ, I. Identifikace reziduí improvizovaných výbušnin fyzikálně-chemickými analytickými metodami za reálných podmínek po výbuchu Chemické listy, 2019, vol. 113, no. 9, s. 563-570. ISSN: 0009-2770.
BAJER, T. - ŠULC, J. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Design of the Extraction Process for Characterization of Volatile Profile of Stem Wood by Solid-Phase Microextraction Natural Product Communications, 2019, vol. 14, no. 5, s. nestránkováno. ISSN: 1934-578X.
MACHOVÁ, M. - BAJER, T. - ŠILHA, D. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Release of volatile compounds from sliced onion analysed by gas chromatography coupled to mass spectrometry and its antimicrobial activity Journal of Food and Nutrition Research, 2019, vol. 58, no. 4, s. 393-400. ISSN: 1336-8672.
ŘEBÍČKOVÁ, K. - BAJER, T. - ŠILHA, D. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Porovnání chemického složení a biologických vlastností esenciálních olejů získaných hydrodestilací a parní destilací vavřínu ušlechtilého (Laurus nobilis L.). In Monitorování cizorodých látek a hodnocení rizik v životním prostředí I.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 139-154 s. ISBN 978-80-7560-234-3.
MACHOVÁ, M. - BAJER, T. - ŠILHA, D. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Kvalitativní analýza těkavých látek uvolňujících se z arekového ořechu a testování antimikrobiálních vlastností extraktu získaného SDE. In 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019. s. 29-30 s. ISBN 978-80-8208-015-8.
ŠULC, J. - BAJER, T. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Spatial Distinguishing of Larch Wood Samples Using Volatile Compounds Fingerprinting. In YISAC 2019 : book of abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 26 s. ISBN 978-80-7560-224-4.
ŘEBÍČKOVÁ, K. - BAJER, T. - ŠILHA, D. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Comparison of Chemical Composition and Biological Properties of Essential Oils Obtained by Hydrodistillation and Steam Distillation of Laurus nobilis L.. In YISAC 2019 : book of abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 27 s. ISBN 978-80-7560-224-4.
BAJER, T. - SURMOVÁ, S. - EISNER, A. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Use of simultaneous distillation-extraction, supercritical fluid extraction and solid-phase microextraction for characterisation of the volatile profile of Dipteryx odorata (Aubl.) Willd Industrial Crops and Products, 2018, vol. 119, no. neuveden, s. 313-321. ISSN: 0926-6690.
ADAM, M. - BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Modified QuEChERS Approach for Analysis of Synthetic Food Dyes in Jellies and Smarties Food analytical methods, 2018, vol. 11, no. 6, s. 1619-1626. ISSN: 1936-9751.
SECHOVCOVÁ, S. - KRÁLOVCOVÁ, P. - KANĎÁR, R. - VENTURA, K. The issue of HPLC determination of endogenous lipoic acid in human plasma Biomedical Chromatography, 2018, vol. 32, no. 5, s. "e4172-1"-"e4172-3". ISSN: 0269-3879.
EISNER, A. - SURMOVÁ, S. - PETERKA, O. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - VENTURA, K. - ADAM, M. Determination of amines using HPLC with fluorescence detection. In Proceedings of the 21st Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 533-537 s. ISBN 978-80-7560-136-0.
KREJČÍKOVÁ, K. - BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - HILL, M. - VENTURA, K. Rozlišení druhu ovocných destilátů na základě statistické analýzy profilu těkavých látek. In Sborník příspěvků : studentská vědecká odborná činnost 2017/2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 97-104 s. ISBN 978-80-7560-157-5.
EISNER, A. - SURMOVÁ, S. - BAJER, T. - KOSOVÁ, T. - VENTURA, K. ANALYSIS OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS IN ROSE PETALS USING HEADSPACE SOLIDPHASE MICROEXTRACTION COUPLED TO GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2017, vol. 23, no. květen, s. 71-83. ISSN: 1211-5541.
BAJER, T. - ŠILHA, D. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oil, Distilled Aromatic Water and Herbal Infusion from Epilobium parviflorum Schreb. Industrial Crops and Products, 2017, vol. 100, no. June, s. 95-105. ISSN: 0926-6690.
KREMR, D. - COCOVI-SOLBERG, D. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. - MIRÓ, M. On-line Monitoring of In-Vitro Oral Bioaccessibility Tests as Front-End to Liquid Chromatography for Determination of Chlorogenic Acid Isomers in Dietary Supplements Talanta, 2017, vol. 106, no. May, s. 391-398. ISSN: 0039-9140.
SECHOVCOVÁ, S. - KRÁLOVCOVÁ, P. - VENTURA, K. - KANĎÁR, R. Analytické metody pro stanovení kyseliny lipoové Chemické listy, 2017, vol. 111, no. 1, s. 11-16. ISSN: 0009-2770.
BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Effect of Harvest and Drying on Composition of Volatile Profile of Elderflowers (Sambucus nigra) from Wild Natural Product Communications, 2017, vol. 12, no. 12, s. 1937-1942. ISSN: 1934-578X.
BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - SURMOVÁ, S. - KREMR, D. - VENTURA, K. - EISNER, A. Chemical Profiling of Volatile Compounds of Various Home-Made Fruit Spirits Using Headspace Solid-Phase Microextraction Journal of the Institute of Brewing, 2017, vol. 123, no. 1, s. 105-112. ISSN: 0046-9750.
PAVLAČKA, M. - VENTURA, K. - KORTÁNKOVÁ, K. - BLÁHA, J. - ZÁSTĚRA, M. - MÁZL, R. - BAJEROVÁ, P. Characterization of Narcotics Using Differential Mobility Spektrometry Monatshefte fur Chemie, 2017, vol. 148, no. 9, s. 1599-1604. ISSN: 0026-9247.
ŘEBÍČKOVÁ, K. - BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - ŠILHA, D. - VENTURA, K. Porovnání chemického složení a antibakteriálních vlastností esenciálních olejů získaných hydrodestilací a parní destilací Levandule lékařské. In Studentská vědecká odborná činnost 2016/2017 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 165-172 s. ISBN 978-80-7560-084-4.
DORŇÁKOVÁ, D. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Stanovení karbonylových sloučenin pomocí HPLC/UV. In Studentská vědecká odborná činnost 2016/2017 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 15-20 s. ISBN 978-80-7560-084-4.
EISNER, A. - SURMOVÁ, S. - KUČEROVÁ, R. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - VENTURA, K. - ADAM, M. Optimization of SPME for determination of nitro compounds using GC-MS. In Proceedings of the 20th Seminar on new Trends in Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 569-573 s. ISBN 978-80-7560-056-1.
BAJER, T. - ŠILHA, D. - PAVLAČKA, M. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Evaluation of the chemical composition and antibacterial activities of the essential oils of Lavandula angustifolia Mill. obtained by hydrodistillation and steam distillation. 2017.
SURMOVÁ, S. - BAJER, T. - EISNER, A. - VENTURA, K. Application of Different Extraction Methods to Characterize the Tonka Bean Extracts Volatile Profile. In YISAC 2017 24th Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry : book of abstracts. Benátky: Ca’ Foscari University of Venice, 2017. s. 11 s.
KREMR, D. - BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - SURMOVÁ, S. - VENTURA, K. Unremitting Problems with Chlorogenic Acid Nomenclature: A Review Química Nova, 2016, vol. 39, no. 4, s. 530-533. ISSN: 0100-4042.
ŠUHAJOVÁ, D. - ADAM, M. - ADÁMKOVÁ, K. - EISNER, A. - VENTURA, K. Analýza sirných sloučenin v česneku s využitím mikroextrakce na míchací tyčince Czech Chemical Society Symposium Series, 2016, vol. 14, no. 1, s. 45-48. ISSN: 2336-7202.
BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - KREMR, D. - EISNER, A. - ADAM, M. - VENTURA, K. Comparison of Two Ultrasonic Systems with Different Settings for Extraction of Capsaicinoids from Chili Peppers International Journal of Food Engineering, 2016, vol. 12, no. 6, s. 567-576. ISSN: 2194-5764.
BAJER, T. - JANDA, V. - BAJEROVÁ, P. - KREMR, D. - EISNER, A. - VENTURA, K. Chemical Composition of Essential Oils from Plantago Lanceolata L. Leaves Extracted by Hydrodistillation Journal of Food Science and Technology - Mysore, 2016, vol. 53, no. 3, s. 1576-1584. ISSN: 0022-1155.
PAVLAČKA, M. - BAJEROVÁ, P. - KORTANKOVA, K. - BLAHA, J. - ZASTERA, M. - MAZL, R. - VENTURA, K. Analysis of Explosives Using Differential Mobility Spectrometry International Journal for Ion Mobility Spectrometry, 2016, vol. 19, no. 1, s. 31-39. ISSN: 1435-6163.
ADÁMKOVÁ, K. - ADAM, M. - VENTURA, K. Optimisation of Analytical Method for Extraction and Chromatographic Analysis of Phenolic Compounds in Brewing Malts. In 23th Young Investigators’ Seminar on Analytical Chemistry : book of proceedings. Novi Sad: University of Novi Sad, 2016. s. 1-5 s. ISBN 978-86-7031-415-3.
PAVLAČKA, M. - VENTURA, K. - BLÁHA, J. - KORTÁNKOVÁ, K. - MÁZL, R. - ZÁSTĚRA, M. - BAJEROVÁ, P. Characterization of JWH-250 by Differential Mobility Spectrometry. In 23th Young Investigators’ Seminar on Analytical Chemistry : book of proceedings. Novi Sad: University of Novi Sad, 2016. s. 41-44 s. ISBN 978-86-7031-415-3.
PAVLAČKA, M. - VENTURA, K. - BLÁHA, J. - KORTÁNKOVÁ, K. - MÁZL, R. - ZÁSTĚRA, M. - BAJEROVÁ, P. A Rapid Differentiation of Ephedrine and Pseudoephedrine by Differential Mobility Spectrometry. In Proceedings of the 12th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry". Praha: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 2016. s. 12-16 s. ISBN 978-80-7444-044-1.
ADÁMKOVÁ, K. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza biologicky aktivních sloučenin ve sladech ječného a pšeničného původu. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVIII. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 5-13 s. ISBN 978-80-7560-005-9.
PAVLAČKA, M. - VENTURA, K. - KORTÁNKOVÁ, K. - BLÁHA, J. - ZÁSTĚRA, M. - MÁZL, R. - BAJEROVÁ, P. Analysis of Stimulants Using Differential Mobility Spectrometry. In XXIst Slovak-Czech Spectroscopic Conference : book of abstracts. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2016. s. 61 s. ISBN 978-80-553-2636-8.
SURMOVÁ, S. - EISNER, A. - KAŠPAROVÁ, P. - VENTURA, K. Supercritical CO2 Extraction of Volatiles from Rose Petals. In 31st International Symposium on Chromatography : congress proceedings. Cork: Apryll M. Stalcup and Jeremy D. Glennon, 2016. s. 368-368 s. ISBN nemá.
BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - KREMR, D. - EISNER, A. - VENTURA, K. Effect of Ultrasonic Pre-Treatment on Aroma-Profile of Apple Spirits. In 40th International Symposium on Capillary Chromatography and 13th GC×GC Symposium : book of abstracts. Messina: Chromaleont, 2016. s. 463 s. ISBN 978-88-941816-0-9.
KREMR, D. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - EISNER, A. - VENTURA, K. What Can We Smell From Wood?. In 40th International Symposium on Capillary Chromatography and 13th GC×GC Symposium : book of abstracts. Messina: Chromaleont, 2016. s. 467 s. ISBN 978-88-941816-0-9.
PAVLAČKA, M. - BAJER, T. - KORTÁNKOVÁ, K. - BLÁHA, J. - ZÁSTĚRA, M. - MÁZL, R. - VENTURA, K. Detekce narkotik pomocí diferenční mobilitní spektrometrie. In Zborník abstraktov zo XIV. medzinárodnej konferencie "Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi" ACP 2016. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2016. s. 71 s. ISBN 978-80-227-4556-7.
ADÁMKOVÁ, K. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza biologicky aktivních látek v pivovarském sladu různého původu. In Zborník abstraktov zo XIV. medzinárodnej konferencie "Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi" ACP 2016. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2016. s. 100 s. ISBN 978-80-227-4556-7.
ADAM, M. - ADÁMKOVÁ, K. - EISNER, A. - BAJER, T. - VENTURA, K. Comparison of Solid Phase Microextraction and Headspace Sorptive Extraction Methods for Analysis of Sulphur Volatile Substances in Garlic. In ExTech 2016 - ISSS 2016 : book of abstracts. Toruń: Nicolaus Copernicus University, 2016. s. 105 s. ISBN nemá.
KREMR, D. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - EISNER, A. - ADAM, M. - VENTURA, K. Using Headspace Solid-Phase Microextraction for Comparison of Volatile Sulphur Compounds of Fresh Plants Belonging to Families Alliaceae and Brassicaceae Journal of Food Science and Technology - Mysore, 2015, vol. 52, no. 9, s. 5727-5735. ISSN: 0022-1155.
BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - KREMR, D. - EISNER, A. - VENTURA, K. Central Composite Design of Pressurised Hot Water Extraction Process for Extracting Capsaicinoids from Chili Peppers Journal of Food Composition and Analysis, 2015, vol. 40, no. June, s. 32-38. ISSN: 0889-1575.
PAVLAČKA, M. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. - BLÁHA, J. - ZÁSTĚRA, M. - MÁZL, R. - RUSOVÁ, K. Analýza látek v plynném stavu pomocí vysokonapěťové iontové mobilitní spektrometrie. In Monitorování cizorodých látek v životním prostredí XVII: sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 65-70 s. ISBN 978-80-7395-926-5.
KAŠPAROVÁ, M. - KREMR, D. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - ADAM, M. - VENTURA, K. Ultrazvuková extrakce kyseliny chlorogenové a neochlorogenové ze vzorků kávy pražené do 120 °c. In Studentská vědecká odborná činnost 2014/2015: sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 95-100 s. ISBN 978-80-7395-922-7.
SURMOVÁ, S. - EISNER, A. - VENTURA, K. Plynově chromatografická analýza komerčně dostupného růžového esenciálního oleje používaného pro přípravu parfémů. In Monitorování cizorodých látek v životním prostredí XVII: sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 71-76 s. ISBN 978-80-7395-926-5.
ČÍŽKOVÁ, A. - ADAM, M. - SURMOVÁ, S. - VENTURA, K. Kvalitativní analýza vzorků koření oregano s využitím metody mikroextrakce tuhou fází. In Monitorování cizorodých látek v životním prostredí XVII: sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 25-31 s. ISBN 978-80-7395-926-5.
PAVLAČKA, M. - BAJEROVÁ, P. - KORTÁNKOVÁ, K. - BLÁHA, J. - ZÁSTĚRA, M. - MÁZL, R. - VENTURA, K. Differential mobility spectrometryr as a Tool for Analysis of Narcotics and Explosives. In Studentská odborná konference Chemie je život 2015: sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 283-288 s. ISBN 978-80-214-5290-6.
ADÁMKOVÁ, K. - ADAM, M. - EISNER, A. - VENTURA, K. Utilization of Solid Phase Microextraction for Aromaprofile Analysis of Brewer‘s Malt. In Studentská odborná konference Chemie je život 2015: sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 224-232 s. ISBN 978-80-214-5290-6.
ADAM, M. - ADÁMKOVÁ, K. - EISNER, A. - VENTURA, K. Evaluation of Solid Phase Microextraction Method Using Two Temperature Sorption Approach for Aromaprofile Analysis of Barley and Wheat Malts. In 7th International Symposium on RECENT ADVANCES IN FOOD ANALYSIS: Book of Abstracts. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. s. 239 s. ISBN 978-80-7080-934-1.
BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Aroma Profiles of Fruit Spirits from Moravia, Czech Republic. In 16th Austrian Chemistry Days: Book of Abstracts. Gumpoldskirchen: Dipl.-Ing. Heinz A. Krebs, 2015. s. PO-1 s. ISBN nemá.
KREMR, D. - BAJEROVÁ, P. - COCOVI-SOLBERG, D. - VENTURA, K. - MIRÓ, M. In Vitro Dissolution Testing of Chlorogenic Acid in Food Supplement. In 16th Austrian Chemistry Days: Book of Abstracts. Gumpoldskirchen: Dipl.-Ing. Heinz A. Krebs, 2015. s. PO-10 s. ISBN nemá.
SURMOVÁ, S. - WIŚNIEWSKA, P. - ŚLIWIŃSKA, M. - DYMERSKI, T. - WARDENCKI, W. - NAMIEŚNIK, J. - VENTURA, K. - EISNER, A. Application of Chemometrics Methods and Electronic Nose as a Simple and Fast Tool for the Classification of Different Types of Alcoholic Beverages. In Studentská odborná konference Chemie je život 2015: sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 295 s. ISBN 978-80-214-5290-6.
PAVLAČKA, M. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Analysis of Gaseous Compounds Using Differential Mobility Spectrometry and Field Asymetric Waveform Ion Mobility Spectrometry. In YISAC 2015: 22nd Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry. Łódź: University of Łódź, 2015. s. 46 s. ISBN 978-83-6125-44-8.
SURMOVÁ, S. - EISNER, A. - ADAM, M. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - VENTURA, K. Qualitative Analysis of Compounds in Commercial Fragrance Mixture of Essential Oils (Rose Josephine) for Preparation of the Perfume Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry. In 9th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications: Book of Abstracts. Kalamata: Technological Educational Institute of Peloponnese, 2015. s. 202 s. ISBN nemá.
ADAM, M. - EISNER, A. - ADÁMKOVÁ, K. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Two Temperature Sorption Strategy for Screening of Volatile Compounds in Barley and Wheat Malts by Method Based on Solid Phase Microextraction. In 9th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications: Book of Abstracts. Kalamata: Technological Educational Institute of Peloponnese, 2015. s. 193 s. ISBN nemá.
KREMR, D. - BAJEROVÁ, P. - COCOVI-SOLBERG, D. - VENTURA, K. - MIRÓ, M. In Vitro Digestion Assay for Assessing the Bioaccessibility of Chlorogenic Acid in Food Supplements. In YISAC 2015: 22nd Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry. Łódź: University of Łódź, 2015. s. 58 s. ISBN 978-83-6125-44-8.
SURMOVÁ, S. - EISNER, A. - POLÁČKOVÁ, T. - VENTURA, K. Application of SPME-GC/MS for Identification of Volatile Organic Compounds in Roses. In YISAC 2015: 22nd Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry. Łódź: University of Łódź, 2015. s. 57 s. ISBN 978-83-6125-44-8.
BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - ADAM, M. - VENTURA, K. Volatile Compounds Forming the Moravian Fruit Spirits Aroma. In 7th International Symposium on RECENT ADVANCES IN FOOD ANALYSIS: Book of Abstracts. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. s. 239 s. ISBN 978-80-7080-934-1.
BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - ADAM, M. - EISNER, A. - VENTURA, K. Fast Determination of 2-Ethylhexyl Nitrate in Diesel Oils by Infrared Spectrometry Fuel, 2014, vol. 117, no. January, s. 911-916. ISSN: 0016-2361.
BAJEROVÁ, P. - ADAM, M. - BAJER, T. - VENTURA, K. Comparison of various techniques for the extraction and determination of antioxidants in plants Journal of Separation Science, 2014, vol. 37, no. 7, s. 835-844. ISSN: 1615-9306.
ROUŠAROVÁ, E. - VRBOVÁ, M. - ČESLA, P. - JANKOVIČOVÁ, B. - VENTURA, K. - ROUŠAR, T. Comparison of inhibitory effects between acetaminophen-glutathione conjugate and reduced glutathione in human glutathione reductase Journal of Applied Toxicology, 2014, vol. 34, no. 9, s. 968-973. ISSN: 0260-437X.
ADÁMKOVÁ, K. - KREMR, D. - ČÍŽKOVÁ, A. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza aromaprofilu u vzorků ječného a pšeničného sladu Chemické listy, 2014, vol. 108, no. 4, s. s207-s210. ISSN: 0009-2770.
EISNER, A. - SURMOVÁ, S. - ADAM, M. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - ČÍŽKOVÁ, A. - KREMR, D. - VENTURA, K. Vodík jako alternativa helia v plynové chromatografii s hmotnostní detekcí CHEMagazín, 2014, vol. 24, no. 3, s. 24-25. ISSN: 1210-7409.
ADAM, M. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ K ANALÝZE - EXTRAKČNÍ TECHNIKY, PASIVNÍ VZORKOVÁNÍ ORGANICKÝCH POLUTANTŮ. In Analýza organických látek. 1. vyd. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2014. 27 s. ISBN: 978-80-260-7085-6.
ČÍŽKOVÁ, A. - ADAM, M. - SURMOVÁ, S. - VENTURA, K. Optimalizace metody QuEChERS pro analýzu potravinářských barviv. In Studentská vědecká konference 2014: sborník příspěvků na CD. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 1-4 s. ISBN 978-80-7464-359-0.
ADÁMKOVÁ, K. - KREMR, D. - ČÍŽKOVÁ, A. - ADAM, M. - VENTURA, K. Stanovení těkavých látek u vzorků ječného a pšeničného sladu. In Sborník příspěvků Studentská vědecká odborná činnost 2013/2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 1-8 s. ISBN 978-80-7395-819-0.
ČÍŽKOVÁ, A. - ADAM, M. - SURMOVÁ, S. - KREMR, D. - VENTURA, K. Analýza těkavých složek oregana s využitím metod mikroextrakce tuhou fází a mikrodestilace. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVI., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 19-24 s. ISBN 978-80-7395-821-3.
SURMOVÁ, S. - EISNER, A. - ČÍŽKOVÁ, A. - VENTURA, K. Vodík jako alternativa helia v plynové chrmotagrafii s hmotnostní detekcí. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVI., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 87-92 s. ISBN 978-80-7395-821-3.
KREMR, D. - BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Extrakce kapsaicinoidů z chilli papriček podkritickou vodou. In Studentská vědecká konference 2014: sborník příspěvků na CD. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 1-4 s. ISBN 978-80-7464-359-0.
ADAM, M. - BAJER, T. - ČÍŽKOVÁ, A. - KREMR, D. - EISNER, A. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Screening of Volatile Compounds in Herbal Teas by HS-SPME/GC-MS Using Two Temperatures in the Same Extraction Procedure. In ExTech 2014 - Book of Abstracts. Chania: Technical University of Crete, 2014. s. 128 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
BAJER, T. - KREMR, D. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - SURMOVÁ, S. - ADAM, M. - VENTURA, K. Optimisation of Headspace Solid-Phase Microextraction Method for Identification of Volatile Compounds in Sulphur-Containing Vegetables. In ExTech 2014 - Book of Abstracts. Chania: Technical University of Crete, 2014. s. 180 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
ČÍŽKOVÁ, A. - ADAM, M. - SURMOVÁ, S. - VENTURA, K. Analysis of Essential Oils in Herbal Teas by means of Dispersive Liquid – Liquid Microextraction Method. In YISAC 2014 Book of Abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 41 s. ISBN 978-80-7395-810-7.
BAJER, T. - KREMR, D. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Srovnání klasických a moderních extrakčních technik pro stanovení kapsaicinoidů v paprikách. In ACP 2014: Zborník abstraktov z XIII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2014. s. 92 s. ISBN 978-80-227-4169-9.
EISNER, A. - SURMOVÁ, S. - BAJEROVÁ, P. - ADAM, M. - BAJER, T. - VENTURA, K. The First Experience with Analysis of Perfume. In ABSTRACT BOOK - 38th ISCC and 11th GC×GC Symposium. Messina: University of Messina, 2014. s. 312 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - EISNER, A. - KREMR, D. - ADAM, M. - VENTURA, K. Pressurized Hot Water Extraction of Alkaloids from Tobacco. In ABSTRACT BOOK - 38th ISCC and 11th GC×GC Symposium. Messina: University of Messina, 2014. s. 207 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
KREMR, D. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - VENTURA, K. Comparison of Various Methods for Extraction of Capsaicinoids. In Proceedings of the 10th International Students Conference Modern Analytical Chemistry. Praha: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 2014. s. 86 s. ISBN 978-80-7444-030-4.
ČÍŽKOVÁ, A. - ADAM, M. - SURMOVÁ, S. - VENTURA, K. Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Method: Application to Essential Oils Analysis in Real Samples of Herbal Beverages. In Proceedings of the 10th International Students Conference Modern Analytical Chemistry. Praha: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 2014. s. 53 s. ISBN 978-80-7444-030-4.
KREMR, D. - BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. A Green Method for the Determination of Capsaicinoids from Chilli Peppers. In YISAC 2014 Book of Abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 35 s. ISBN 978-80-7395-810-7.
SURMOVÁ, S. - EISNER, A. - ČÍŽKOVÁ, A. - VENTURA, K. Gas Chromatographic Methods for Analysis of Perfumes. In YISAC 2014 Book of Abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 44 s. ISBN 978-80-7395-810-7.
SURMOVÁ, S. - EISNER, A. - ČÍŽKOVÁ, A. - VENTURA, K. Analysis of Perfumes by Using Multi-Dimensional Gas Chromatography. In Proceedings of the 10th International Students Conference Modern Analytical Chemistry. Praha: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 2014. s. 43 s. ISBN 978-80-7444-030-4.
ADAM, M. - ČÍŽKOVÁ, A. - EISNER, A. - VENTURA, K. Solid-Phase Microextraction Based Method for Determination of Essential Oils Components in Herbal Beverages Journal of Separation Science, 2013, vol. 36, no. 4, s. 764-772. ISSN: 1615-9306.
ČÍŽKOVÁ, A. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza syntetických potravinářských barviv s využitím metody QuEChERS. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XV., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 21-28 s. ISBN 978-80-7395-683-7.
ADAM, M. - PAVLÍKOVÁ, P. - ČÍŽKOVÁ, A. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Microextraction by Packed Sorbent (MEPS) as a Suitable Selective Method for L-Ascorbic Acid Determination in Beverages Food Chemistry, 2012, vol. 135, no. 3, s. 1613–1618. ISSN: 0308-8146.
FRYŠ, O. - ČESLA, P. - BAJEROVÁ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Optimization of Focused Ultrasonic Extraction of Propellant Components Determined by Gas Chromatography/Mass Spectrometry Talanta, 2012, vol. 99, no. September, s. 316–322. ISSN: 0039-9140.
BAJEROVÁ, P. - TÝČOVÁ, K. - EISNER, A. - ADAM, M. - SEDLÁK, M. - VENTURA, K. Determination of Amphotericin B in Rat Blood Plasma. Comparison of Antifungal Activity and Pharmacokinetics Profile of Conventional Amphotericin B and its Conjugate with Poly(Ethylene Glycol) Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2012, vol. 18, no. prosinec, s. 5-16. ISSN: 1211-5541.
SUCHÁNKOVÁ, P. - ADAM, M. - PAVLÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. Analýza syntetických potravinářských barviv s využitím extrakce metodou QuEChERS Chemické listy, 2012, vol. 106, no. S1, s. s128-s132. ISSN: 0009-2770.
ČÍŽKOVÁ, A. - PAVLÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza silic v nápojích s využitím metody mikroextrakce tuhou fází. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XIV., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 33-39 s. ISBN 978-80-7395-525-0.
FRYŠ, O. - EISNER, A. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Application of Pressurized Fluid Extraction for Quantification of Propellant Components. In Proceedings of the 15th Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 570-577 s. ISBN 978-80-7395-480-2.
FRYŠ, O. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - SKLÁDAL, J. - VENTURA, K. Utilization of New Non-toxic Substances as Stabilizers for Nitrocellulose- Based Propellants Propellants Explosives Pyrotechnics, 2011, vol. 36, no. 4, s. 347-355. ISSN: 0721-3115.
NOVÁK, L. - VENTURA, K. Globální harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických výrobků a povinnosti výrobců, dovozců a distributorů, které z něj plynou Chemické listy, 2011, vol. 105, no. 8, s. 616-621. ISSN: 0009-2770.
KIŠOVÁ, P. - SVACHOUČEK, V. - VENTURA, K. - JANOVSKÝ, B. - VELEHRADSKÝ, L. Metodiky stanovení povýstřelových zplodin Chemické listy, 2011, vol. 105, no. 9, s. 674-677. ISSN: 0009-2770.
NYKODÝMOVÁ, O. - DVOŘÁK, B. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Možnosti stanovení 2-ethylhexyl nitrátu v naftě Chemické listy, 2011, vol. 105, no. 13, s. 46-50. ISSN: 0009-2770.
DVOŘÁK, B. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - NYKODÝMOVÁ, O. - VENTURA, K. Determination of 2-Ethylhexyl Nitrate in Diesel Fuel Journal of Separation Science, 2011, vol. 34, no. 14, s. 1664-1668. ISSN: 1615-9306.
FRYŠ, O. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - MUDRUŇKOVÁ, M. - VENTURA, K. Method Validation for the Determination of Propellant Components by Soxhlet Extraction and Gas Chromatography/Mass Spectrometry Journal of Separation Science, 2011, vol. 34, no. 18, s. 2405-2410. ISSN: 1615-9306.
ČÍŽKOVÁ, A. - ADAM, M. - PAVLÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. Analýza složek silic v bylinných nápojích s využitím metody mikroextrakce jednou kapkou Chemické listy, 2011, vol. 105, no. 13, s. 13-15. ISSN: 0009-2770.
CHÁROVÁ, P. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Stanovení deoxynivalenolu. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostredí XIII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 63-70 s. ISBN 978-80-7395-450-5.
FRYŠ, O. - EISNER, A. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Determination of Propellants Components by Gas Chromatography/Mass Spectrometry. In Proceedings of the 14th Seminar New Trends of Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 646-653 s. ISBN 978-80-7395-390-4.
PAVLÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza významných antioxidantů v bylinných nápojích s využitím disperzní kapalinové mikroextrakční techniky. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostredí XIII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 103-110 s. ISBN 978-80-7395-450-5.
ČÍŽKOVÁ, A. - PAVLÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Aplikace metody mikroextrakce jednou kapkou pro stanovení složek silic v nápojích. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostredí XIII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 13-20 s. ISBN 978-80-7395-450-5.
FRYŠ, O. - EISNER, A. - BAJEROVÁ, P. - PETEROVÁ, J. - VENTURA, K. Využití tlakové extrakce rozpouštědlem při analýze bezdýmných prachů. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostredí XIII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 45-54 s. ISBN 978-80-7395-450-5.
JANTOVSKÁ, A. - MOSIO, P. - MAZUROVÁ, J. - MENCL, K. - VENTURA, K. Antibakteriální účinky přírodních látek na vybrané bakteriální kmeny rezistentní na antibiotika. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostredí XIII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 71-77 s. ISBN 978-80-7395-450-5.
VENTURA, K. - PAVLÍKOVÁ, P. - EISNER, A. - ADAM, M. Aplikace dynamické mikroextrakce jednou kapkou pro analýzu bylinných silic Chemické listy, 2010, vol. 104, no. 16, s. 771-774. ISSN: 0009-2770.
VENTURA, K. - ADAM, M. Aplikace extrakčních technik pro analýzu organických látek Chemické listy, 2010, vol. 104, no. 16, s. 504-513. ISSN: 0009-2770.
JEŽKOVÁ, K. - PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza kyseliny L-askorbové v nápojích s využitím techniky MEPS Chemické listy, 2010, vol. 104, no. 13, s. 17-19. ISSN: 0009-2770.
MLEJOVÁ, V. - PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Aplikace mikroextrakce tuhou fází pro analýzu bylinných silic Chemické listy, 2010, vol. 104, no. 3, s. 166-171. ISSN: 0009-2770.
DOBIÁŠ, P. - PAVLÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - EISNER, A. - BEŇOVÁ, B. - VENTURA, K. Comparison of Pressurised Fluid and Ultrasonic Extraction Methods for Analysis of Plant Antioxidants and their Antioxidant Capacity Central European Journal of Chemistry, 2010, vol. 8, no. 1, s. 87-95. ISSN: 1895-1066.
BÍLKOVÁ, E. - SEDLÁK, M. - DVOŘÁK, B. - VENTURA, K. - KNOTEK, P. - BENEŠ, L. Prednisolone-α-cyclodextrin-star PEG polypseudorotaxanes with controlled drug delivery properties Organic & Biomolecular Chemistry, 2010, vol. 8, no. 23, s. 5423-5430. ISSN: 1477-0520.
FRYŠ, O. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. - SKLÁDAL, J. Analyses of New Nontoxic Stabilizers and Other Components in Smokeless Powders Central European Journal of Energetic Materials, 2010, vol. 7, no. 3, s. 115-129. ISSN: 1733-7178.
JANTOVSKÁ, A. - LYSKOVÁ, P. - MAZUROVÁ, J. - MENCL, K. - VENTURA, K. ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚČINKY PŘÍRODNÍCH LÁTEK NA VYBRANÉ MIKROORGANISMY REZISTENTNÍ NA ANTIBIOTIKA. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XII., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 73-80 s. ISBN 978-80-7395-350-8.
VENTURA, K. - ADAM, M. - PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - BAJEROVÁ, P. Analysis of Essential Oils in Herbal Infusions by Means of Single-Drop Microextraction Technique. In 10th International Nutrition & Diagnostics Conference : abstract book and final programme. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 118-118 s. ISBN 978-80-7395-257-0.
PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Izolace a analýza významných silic v nealkoholických nápojích. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XII., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 107-114 s. ISBN 978-80-7395-350-8.
PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Essential Oils Analysis in Herbal Beverages Using Single-Drop Microextraction Technique. In 16th International Symposium on Separation Science : book of abstracts. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), 2010. s. 169-169 s.
DOBIÁŠ, P. - PAVLÍKOVÁ, P. - BEŇOVÁ, B. - ADAM, M. - VENTURA, K. Izolace a stanovení vybraných antioxidantů v rostlinách s využitím metod extrakce v Soxhletově extraktoru a SFE. In Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2010. s. 206-209 s.
PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - BAJEROVÁ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza vitaminu C v nealkoholických nápojích a jejich antioxidační kapacita. In Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2010. s. 251-254 s.
ADAM, M. - EISNER, A. - DOBIÁŠ, P. - PAVLÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. Dynamická mikroextrakce jednou kapkou a její využití při analýze bylinných silic. In Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2010. s. 210-213 s.
DOBIÁŠ, P. - PAVLÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Využití extrakce nadkritickou tekutinou a extrakce v Soxhletově extraktoru pro izolaci a stanovení vybraných antioxidantů v bylinách. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2010. s. 573-573 s.
PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza silic v bylinných nápojích s využitím techniky mikroextrakce jednou kapkou. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2010. s. 466-466 s.
SEDLÁK, M. - DRABINA, P. - PANOV, I. - KOPŘIVOVÁ, R. - RŮŽIČKA, A. - VENTURA, K. The current dye intermediate market - A cautionary tale and detective story; characterization and unambiguous synthesis of 5-amino-4-chloro-2,7-dimethyl-1H-benzimidazole Dyes and Pigments, 2009, vol. 81, no. 2, s. 113-118. ISSN: 0143-7208.
ADAM, M. - ČERVENKA, L. - ŘEZKOVÁ, S. - VENTURA, K. - KRÁLOVSKÝ, J. Determination of Water Content in Meat Pâté by Karl Fischer Titration and its Moisture Sorption Characteristics Italian Journal of Food Science, 2009, vol. 21, no. 1, s. 89-95. ISSN: 1120-1770.
ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Comparison of Various Methods for Determination of Water in White Yoghurts Food Chemistry, 2009, vol. 115, no. 3, s. 1069-1073. ISSN: 0308-8146.
EISNER, A. - BAJEROVÁ, P. - ADAM, M. - JEŽOVÁ, V. - VENTURA, K. Determination of Combustible Products from Propellants Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2009, vol. 15, no. 12, s. 57-61. ISSN: 1211-5541.
ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - PAVLÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. Comparison of Solid-Phase and Single-Drop Microextractions for Headspace Analysis of Herbal Essential Oils Central European Journal of Chemistry, 2009, vol. 7, no. 3, s. 303-311. ISSN: 1895-1066.
VENTURA, K. - NOVÁK, L. - KALENDOVÁ, A. New Generation of Non-Toxic Anticorrosive pigments protective coatings Transfer inovácií, 2009, vol. N, no. 15, s. 94-98. ISSN: 1337-7094.
MLEJOVÁ, V. - ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - PAVLÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. Aplikace vybraných mikroextrakčních technik při stanovení rostlinných silic Chemické listy, 2009, vol. 103, no. 14, s. 189-192. ISSN: 0009-2770.
ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Extraction of Antioxidants from Plants Using Ultrasonic Methods and their Antioxidant Capacity Journal of Separation Science, 2009, vol. 32, no. 2, s. 288-294. ISSN: 1615-9306.
PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analysis of L-Ascorbic Acid in Beverages by Means of MEPS Technique. In YISAC 2009 - Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry. Graz: Karl-Franzens-Universitaet Graz, 2009. s. 69-73 s. ISBN N.
DOBIÁŠ, P. - PAVLÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Different Extraction Methods Comparison for Herbal Essential Oils Analysis. In YISAC 2009 - Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry. Graz: Karl-Franzens-Universitaet Graz, 2009. s. 61-64 s. ISBN N.
DVOŘÁK, B. - EISNER, A. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Determination of Methylprednisolone in Blood Plasma. In YISAC 2009 - Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry. Graz: Karl-Franzens-Universitaet Graz, 2009. s. 57-59 s. ISBN N.
TÝČOVÁ, K. - SEDLÁK, M. - VENTURA, K. Comparison of Pharmacokinetic Profile and Efficacy of Conventional Amphotericin B and Conjugate of Amphotericin B with Poly(ethyleneglycol). In YISAC 2009 - Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry. Graz: Karl-Franzens-Universitaet Graz, 2009. s. 78-81 s. ISBN N.
SVACHOUČEK, V. - SVACHOUČKOVÁ, P. - VELEHRADSKÝ, L. - VENTURA, K. The Dependence of Composition Gun Shot Residues on the Gun Barrel Lenght. In Proceedings of the 12th Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 844-848 s. ISBN 978-80-7395-156-6.
PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Porovnání moderních extrakčních technik při analýze antioxidantů v rostlinách. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XI., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 81-88 s. ISBN 978-80-7395-230-3.
TÝČOVÁ, K. - BAJEROVÁ, P. - SEDLÁK, M. - VENTURA, K. Porovnání koncentračního profilu Fungizonu a pegylované formy Amfotericinu B v potkanech. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XI., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 125-131 s. ISBN 978-80-7395-230-3.
DOBIÁŠ, P. - PAVLÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Application of Selected Extraction Techniques for Isolation of Herbal Isoflavonoids. Łódź, Poland: Drukarnia MEZA, Łódź, Poland, 2009. ISBN N.
BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - JEŽOVÁ, V. - ADAM, M. - VENTURA, K. Comparison of Supercritical Fluid and Soxhlet Extractions for the Isolation of Nitrocompounds from Soils Journal of Separation Science, 2008, vol. 31, no. 8, s. 1408-1414. ISSN: 1615-9306.
ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Headspace Single-drop Microextraction of Herbal Essential Oils Journal of Separation Science, 2008, vol. 31, no. 2, s. 356-363. ISSN: 1615-9306.
MIKULČÍKOVÁ, P. - TICHÁ, S. - EISNER, A. - ADAM, M. - VENTURA, K. Determination of Anabolic Steroids in Creatine Nutritional Supplements after Supercritical Fluid Extraction Microchimica Acta, 2008, vol. 160, no. 1-2, s. 113-118. ISSN: 0026-3672.
ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - POLAN, V. - KRÁLOVSKÝ, J. - VENTURA, K. Analýza kyselosti a umělých sladidel v tmavých pivech. In Sborník příspěvků ze semináře X. Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 7-11 s. ISBN 978-80-7395-078-1.
VENTURA, K. - SVACHOUČKOVÁ, P. - JANDOVÁ, I. - ADAM, M. Problematika toxicity malorážového střeliva. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí X.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 289-294 s. ISBN 978-80-7395-078-1.
DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Pressurized Fluid Extraction and Ultrasonic Extractions of Antioxidants from Plants. In YISAC 2008: 15th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry. Ljublana: Univerza v Ljubljani, 2008. s. 50-54 s. ISBN 978-961-6286-96-1.
EISNER, A. - ADAM, M. - BAJEROVÁ, P. - SKLÁDAL, J. - JEŽOVÁ, V. - VENTURA, K. Determination of Additives Explosive Materials from Various Matrices. In Proceedings of the 11th conference New Trends in Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 500-507 s. ISBN 978-80-7395-066-8.
DOBIÁŠ, P. - PAVLÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. - KRÁLOVSKÝ, J. Využití fluidních extrakcí pro izolaci a stanovení přírodních antioxidantů. In Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2008. s. 30-33 s.
ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - KORČÁKOVÁ, J. - EISNER, A. - VENTURA, K. Srovnání mikroextrakčních technik pro headspace analýzu rostlinných silic. In Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2008. s. 297-300 s.
DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Extrakční techniky, SFE a PFE. In Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2008. s. 29-38 s.
DVOŘÁK, B. - EISNER, A. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Stanovení methylprednisolonu v krevní plazmě. In Sborník přednášek ze semináře Analýza organických látek v životním prostředí. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2008. s. 112-117 s. ISBN 978-80-86380-41-4.
TÝČOVÁ, K. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Stanovení amphotericinu B v krevní plazmě pomocí HPLC. In Sborník přednášek ze semináře Analýza organických látek v životním prostředí. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2008. s. 118-124 s. ISBN 978-80-86380-45-2.
PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza antioxidantů v rostlinách a jejich antioxidační aktivita. In Sborník přednášek ze semináře Analýza organických látek v životním prostředí. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2008. s. 142-149 s. ISBN 978-80-86380-45-2.
DVOŘÁK, B. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - VENTURA, K. Stanovení obsahu methylesteru řepkového oleje (MEŘO) v naftě. In Sborník přednášek ze semináře Analýza organických látek v životním prostředí. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2008. s. 219-222 s. ISBN 978-80-86380-45-2.
DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Determination of Herbal Antioxidants. In 4th International Student Conference: Modern Analytical Chemistry. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008. s. 70-76 s. ISBN 978-80-903103-2-2.
ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - POLAN, V. - KRÁLOVSKÝ, J. - VENTURA, K. Analýza kyselosti a umělých sladidel v tmavých pivech. In Sborník příspěvků ze semináře X. Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 7-12 s. ISBN 978-80-7395-078-1.
PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza antioxidantů v rostlinách a jejich antioxidační aktivita. In Analytická chemie - MERCK 2008. Praha: Česká společnost chemická, 2008. s. 52-57 s. ISBN 978-80-86238-53-1.
DVOŘÁK, B. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - VENTURA, K. Stanovení obsahu methylesteru řepkového oleje (MEŘO) v naftě. In Analytická chemie - MERCK 2008. Praha: Česká společnost chemická, 2008. s. 10-13 s. ISBN 978-80-86238-53-1.
SEDLÁK, M. - PRAVDA, M. - KUBICOVÁ, L. - MIKULČÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. Synthesis and characterization of a new pH-sensitive amphotericin B - poly(ethylen glycol)-b-poly(L-lysine) conjugate Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2007, vol. 17, no. 9, s. 2554-2557. ISSN: 0960-894X.
BAJER, T. - ADAM, M. - GALLA, L. - VENTURA, K. Comparison of Various Extraction Techniques for Isolation and Determination of Isoflavonoids in Plants Journal of Separation Science, 2007, no. 30, s. 122-127. ISSN: 1615-9306.
SEDLÁK, M. - PRAVDA, M. - ŠTAUD, F. - KUBICOVÁ, L. - TÝČOVÁ, K. - VENTURA, K. Synthesis of pH-sensitive amphotericin B - poly(ethylen glycol) conjugates and study of their controlled release in vitro Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2007, vol. 15, no. 12, s. 4069-4076. ISSN: 0968-0896.
JEŽOVÁ, V. - SKLÁDAL, J. - EISNER, A. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Determination of Nitrate Esters in Water Samples - Comparison of Efficiency of Solid-phase Extraction and Solid-phase Microextraction Journal of Chromatography A, 2007, vol. 1174, no. 1-2, s. 13-19. ISSN: 0021-9673.
ŠIMŮNKOVÁ, P. - BARTOŠ, P. - VENTURA, K. - SKALICKÝ, J. Extrakce a derivatezace v jednom kroku - užití při stanovení amfetaminu a metamfetaminu v tělních tekutinách Klinická biochemie a metabolismus, 2007, vol. 15, no. 9, s. 81,81. ISSN: 1210-7921.
DOBIÁŠ, P. - KOUDELKOVÁ, H. - ADAM, M. - ŘEZKOVÁ, S. - VENTURA, K. - KRÁLOVSKÝ, J. Srovnání vybraných extrakčních technik pro izolaci antioxidantů z rostlinného materiálu a jejich stanovení metodou HPLC. In Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2007. s. 306-309 s.
MIKULČÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - EISNER, A. - VENTURA, K. Využití extrakce nadkritickou tekutinou pro stanovení anabolických steroidů v potravinových doplňcích. In Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2007. s. 103-106 s.
ADAM, M. - ČÍŽKOVÁ, L. - DOBIÁŠ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Application of Headspace Single-drop Microextraction for Herbal Essential Oils Analysis. In 13th International Symposium on Separation Sciences. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2007. s. M01: 1-4 s. ISBN 978-80-227-2698-6.
EISNER, A. - MIKULČÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - JEŽOVÁ, V. - VENTURA, K. Determination of Compounds after Combustion of Propellants. In 13th International Symposium on Separation Sciences. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2007. s. G03: 1-4 s. ISBN 978-80-227-2698-6.
DOBIÁŠ, P. - KOUDELKOVÁ, H. - ADAM, M. - ŘEZKOVÁ, S. - VENTURA, K. - KRÁLOVSKÝ, J. Application of Ultrasonic Extractions for Isolation of Antioxidants from Plants. In YISAC 07 Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 158-166 s. ISBN 978-80-7194-969-5.
TÝČOVÁ, K. - PILÁTOVÁ, M. - MIKULČÍKOVÁ, P. - SEDLÁK, M. - VENTURA, K. Analýza konjugátů antimykotik s poly(ethylenglykoly). In Sborník příspěvků ze semináře IX. Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 311-322 s. ISBN 978-80-7194-953-4.
DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Extrakce silic z bylin mikroextrakcí jednou kapkou (SDME) a mikroextrakcí tuhou fází (SPME). In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí IX. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 111-120 s. ISBN 978-80-7194-953-4.
SKLÁDAL, J. - JEŽOVÁ, V. - EISNER, A. - MIKULČÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. Determination of Nitrate Esters in Water Samples - Comparison of Efficiency of Solid Phase Extraction (SPE) and Solid Phase Microextraction (SPME). In ExTech 2007 - 9th International Symposium on Advances in Extraction Technologies. Aalesund: Norwegian Chemical Society, 2007. s. 193-195 s. ISBN N.
ADAM, M. - ČÍŽKOVÁ, L. - DOBIÁŠ, P. - VENTURA, K. - KRÁLOVSKÝ, J. Využití mikroextrakce jednou kapkou pro izolaci a stanovení rostlinných silic. In Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2007. s. 246-249 s.
ČÍŽKOVÁ, L. - ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - VENTURA, K. Aplikace vybraných mikroextrakčních technik na headspace analýzu silic.. In Analytická chemie - MERCK 2007. Praha: Česká společnost chemická, 2007. s. 10-14 s. ISBN 978-80-86238-03-6.
VENTURA, K. - MIKULČÍKOVÁ, P. - PRAVDA, M. - KUBICOVÁ, L. - SEDLÁK, M. Synthesis and characterisation of the conjugates of the poly(ethylene glycol)s with macrocyclic antimycotics. In International Conference on Organic Chemistry ?Organic Chemistry Since Butlerov and Beilstein until Present?. Sankt Peterburg: Gos, 2006. s. 417-418 s. ISBN nemá.
VENTURA, K. - ADAM, M. Odběr vzorků vzduchu a plynů pro analýzu organických látek.. In Sborník přednášek z kurzu Odběry vzorků. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2006. s. 215-228 s. ISBN 80-86380-33-5.
BAJER, T. - ADAM, M. - GALLA, L. - VENTURA, K. Extrakce isoflavonoidů ze sójové mouky pomocí ultrazvukového homogenizátoru SONOPULS. In Sborník příspěvků ze semináře - Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VIII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 15-21 s. ISBN 80-7194-903-5.
ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - ŘEZKOVÁ, S. - KRÁLOVSKÝ, J. - VENTURA, K. Možnosti stanovení obsahu vody v bílých jogurtech infračervenou spektroskopií.. In Sborník příspěvků ze semináře - Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VIII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 7-13 s. ISBN 80-7194-903-5.
JEŽOVÁ, V. - FOJTÍK, T. - EISNER, A. - ADAM, M. - VENTURA, K. Application of supercritical fluid extraction for the isolation of nitrocompounds.. In 8th International Seminar "New Trends in Research of Energetic Materials". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 613-617 s. ISBN 80-7194-758-X.
JEŽOVÁ, V. - VENTURA, K. - EISNER, A. - MATĚJŮ, V. - KYSLÍKOVÁ, E. - VOSÁHLOVÁ, S. Degradační procesy nitroaromatických látek. In Sborník příspěvků 15. konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2006. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2006. s. 2423-2428 s. ISBN 80-02-01812-5.
BAJER, T. - MIKULČÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Stanovení capsaicinu a dihydrocapsaicinu v potravinářské paprice. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ - XXXVII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: VÚPP, Praha, 2006. s. 50-53 s.
ADAM, M. - KOBLÍŽKOVÁ, O. - BAJER, T. - ŘEZKOVÁ, S. - EISNER, A. - VENTURA, K. Využití mikroextrakce jednou kapkou pro analýzu silic v bylinách. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ - XXXVII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: VÚPP, Praha, 2006. s. 81-84 s.
ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - ČERVENKA, L. - KRÁLOVSKÝ, J. - VENTURA, K. Srovnání vybraných analytických metod pro stanovení vody v bílých jogurtech. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ - XXXVII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: VÚPP, Praha, 2006. s. 334-337 s.
DOBIÁŠ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. První zkušenosti s mikroextrakcí jednou kapkou rozpouštědla (SDME). In Sborník přednášek ze semináře Analýza organických látek v životním prostředí. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2006. s. 19-28 s. ISBN 80-86380-36-X.
JEŽOVÁ, V. - EISNER, A. - CHALÁNKOVÁ, J. - VENTURA, K. Analýza nitroglycerinu a ethylenglykoldinitratu ve vodních vzorcích. In Sborník příspěvků ze semináře - Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VIII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 115-119 s. ISBN 80-7194-903-5.
FOJTÍK, T. - EISNER, A. - JEŽOVÁ, V. - VENTURA, K. Biodegradace 2,4,6-trinitrotoluenu. In Sborník prací 9. ročníku soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie O cenu firmy Merck. Praha: Česká společnost chemická, 2006. s. 30-36 s. ISBN 80-86238-50-4.
TICHÁ, S. - MIKULČÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. Kontrola čistoty potravinových doplňků. In Sborník prací 9. ročníku soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie O cenu firmy Merck. Praha: Česká společnost chemická, 2006. s. 97-104 s. ISBN 80-86238-50-4.
JEŽOVÁ, V. - EISNER, A. - FOJTÍK, T. - VENTURA, K. - MATĚJŮ, V. - KYSLÍKOVÁ, E. - VOSÁHLOVÁ, S. Possibilities of degradation process of nitroaromatic compounds. In 8th International Seminar "New Trends in Research of Energetic Materials". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 618-623 s. ISBN 80-7194-758-X.
VENTURA, K. - MIKULČÍKOVÁ, P. - PRAVDA, M. - KUBICOVÁ, L. - SEDLÁK, M. Synthesis and characterization of the conjugates of the poly(ethylene glycol)sm with macrocyclic antimycotics. In International Conference on Organic Chemistry ?ORGANIC CHEMISTRY SINCE BUTLEROV AND BEILSTEIN UNTIL PRESENT? - Abstracts. Saint-Petersburg, RUSSIA: D.I. Mendeleev Chemical Society of Russia, 2006. s. 417-418 s. ISBN neuveden.
KYNCL, M. - ŠKORPÍKOVÁ, M. - VENTURA, K. Spektrofotometrický detektor výbušnin, pracující na principu vyhodnocování tvaru spekter barevných sloučenin vzorků výbušnin s detekčními činidly ve viditelné oblasti spektra. Explosia a.s..
ADAM, M. - JUKLOVÁ, M. - BAJER, T. - EISNER, A. - VENTURA, K. Comparison of Three Different Solid-phase Microextraction Fibres for Analysis of Essential Oils in Yacon (Smallanthus sonchifolius) Leaves Journal of Chromatography A, 2005, vol. 1084, no. 1-2, s. 2-6. ISSN: 0021-9673.
BAJER, T. - ADAM, M. - EISNER, A. - VENTURA, K. Extrakce fytoestrogenů z rostlinného materiálu a jejich stanovení. In Sborník příspěvků - Chiranal 2005. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 61 s. ISBN 80-244-0984-4.
DELIJANNISOVÁ, A. - BAJER, T. - ADAM, M. - VENTURA, K. Extrakce isoflavonoidů a jejich stanovení pomocí plynové chromatografie. In Sborník prací 8. ročníku soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie o cenu firmy Merck. Praha: Česká společnost chemická, 2005. s. 12-17 s. ISBN 80-85238-43-1.
ZDRÁHALOVÁ, Z. - BAJER, T. - ADAM, M. - VENTURA, K. Isoflavonoidy, jejich izolace pomocí metody SFE a stanovení HPLC-UV/VIS. In Sborník prací 8. ročníku soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie o cenu firmy Merck. Praha: Česká společnost chemická, 2005. s. 78-81 s. ISBN 80-85238-43-1.
ADAM, M. - DELIJANNISOVÁ, A. - ŘEZKOVÁ, S. - BAJER, T. - EISNER, A. - VENTURA, K. - KRÁLOVSKÝ, J. Využití SPME pro analýzu silic v mátě. In Sborník přednášek ? Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 5-9 s. ISBN 80-7194-817-9.
BAJER, T. - ADAM, M. - ZDRÁHALOVÁ, Z. - VENTURA, K. Testování různých SPE kolonek pro záchyt vybraných isoflavonoidů. In Sborník přednášek ? Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 5-9 s. ISBN 80-7194-817-9.
ADAM, M. - BAJER, T. - ZDRÁHALOVÁ, Z. - VENTURA, K. Comparison of selected extraction techniques for isolation of isoflavones from plants. In Vitamins 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 62 s. ISBN 80-7194-748-2.
BAJER, T. - ADAM, M. - ZDRÁHALOVÁ, Z. - VENTURA, K. - ŘEZKOVÁ, S. - KRÁLOVSKÝ, J. Extraction methods for isolation of selected phytochemicals from plants. In Vitamins 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 140-141 s. ISBN 80-7194-748-2.
ADAM, M. - DELIJANNISOVÁ, A. - EISNER, A. - VENTURA, K. - KRÁLOVSKÝ, J. Využití mikroextrakce tuhou fází pro stanovení silic v bylinách. In 57. zjazd chemických spoločností. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2005. s. 256 s.
BAJER, T. - ZDRÁHALOVÁ, Z. - ADAM, M. - ŘEZKOVÁ, S. - VENTURA, K. Metody extrakce isoflavonoidů z rostlin. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2005. s. 257 s.
HUSÁKOVÁ, L. - ŠRÁMKOVÁ, J. - VENTURA, K. - AKŠTEIN, Z. - ŠTANCL, M. Determination of metal oxides and their concentration in the identification particles. In 8th International Seminar "New Trends in Research of Energetic Materials". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 558-561 s. ISBN 80-7194-758-X.
ADAM, M. - VENTURA, K. Příprava vzorků k analýze - extrakční techniky, SFE a PFE. In Sborník přednášek z kurzů ?Analýzy organických látek? 2005. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2005. s. 15-24 s. ISBN 80-86380-29-7.
ADAM, M. - DELIJANNISOVÁ, A. - ŘEZKOVÁ, S. - EISNER, A. - VENTURA, K. Analýza silic v bylinách s využitím mikroextrakce tuhou fází. In Sborník příspěvků - XXXVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: VÚPP, Praha 2005, 2005. s. 65-68 s. ISBN 80-86909-01-8.
BAJER, T. - ADAM, M. - ZDRÁHALOVÁ, Z. - VENTURA, K. - ŘEZKOVÁ, S. - KRÁLOVSKÝ, J. Možnosti extrakce isoflavonoidů z rostlin a jejich stanovení pomocí HPLC. In Sborník příspěvků - XXXVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: VÚPP, Praha 2005, 2005. s. 116-119 s. ISBN 80-86909-01-8.
SKLÁDAL, J. - JEŽOVÁ, V. - EISNER, A. - KOUBA, M. - VENTURA, K. Determination of nitrate esters content in water samples. In 8th International Seminar ?New Trends in Research of Energetic Materials?. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 797-802 s. ISBN 80-7194-758-X.
JEŽOVÁ, V. - EISNER, A. - CHALÁNKOVÁ, J. - VENTURA, K. Analysis of nitroaromatic compounds in soil environments. In 8th International Seminar "New Trends in Research of Energetic Materials". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 584-587 s. ISBN 80-7194-758-X.
JEŽOVÁ, V. - SKLÁDAL, J. - EISNER, A. - VENTURA, K. Optimalizace extrakčních technik pro stanovení nitrosloučenin. In Sborník příspěvků - Chiranal 2005. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 58 s. ISBN 80-244-0984-4.
JEŽOVÁ, V. - EISNER, A. - CHALÁNKOVÁ, J. - VENTURA, K. Analyis of explosive materials. In 12th Young Investigators? Seminar on Analytical Chemistry, YISAC 2005. Sarajevo: University of Sarajevo, 2005. s. 92 s. ISBN N.
JEŽOVÁ, V. - EISNER, A. - VENTURA, K. The role of the extraction and chromatographic techniques in the analysis of explosive materials and their residues. In 11th International Symposium on Separation Sciences 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 145-146 s. ISBN 80-7194-771-7.
JEŽOVÁ, V. - EISNER, A. - CHALÁNKOVÁ, J. - VENTURA, K. Úloha extrakčních a chromatografických technik v analýze explosiv a jejich reziduí. In Institut ochrany obyvatelstva - Informační zpravodaj. Lázně Bohdaneč: Institut ochrany obyvatelstva, 2005. s. CD/1-CD/9 s. ISBN 80-86640-44-2.
JEŽOVÁ, V. - VENTURA, K. SPME/HPLC. In Sborník přednášek z kurzů ?Analýzy organických látek? 2005. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2005. s. 67-75 s. ISBN 80-86380-29-7.
VENTURA, K. Kontrola čistoty potravinových doplňků. In Imunoanalýza 2005. Ĺubochňa: Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni, 2005. s. 17-18 s. ISBN N.
MIKULČÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. Analytical and pre-separation techniques for the identification and quantitation of physiologically important steroids. In 11th International Symphosium on Separation Sciences 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 315;315 s. ISBN 80-7194-771-7.
EISNER, A. - CHALÁNKOVÁ, A. - JEŽOVÁ, V. - ADAM, M. - VENTURA, K. Stanovení aditiv explozivních materiálů ve vzorcích životního prostředí. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2005. s. 261-262 s.
ZDRAŽILOVÁ, P. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - KOMERS, K. - VENTURA, K. - ČEGAN, A. Half-inhibition concentrations of new cholinesterase inhibitors. Zeitschrift fuer Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 2004, vol. 59, no. c, s. 293-296. ISSN: 0939-5075.
ADAM, M. - JUKLOVÁ, M. - BAJER, T. - JEŽOVÁ, V. - EISNER, A. - VENTURA, K. Využití mikroextrakce tuhou fází pro analýzu silic v listech jakonu Chemické listy, 2004, vol. N, no. 98, s. 521,521. ISSN: 0009-2770.
VENTURA, K. - EISNER, A. - ADAM, M. Determination of Acrylonitrile in materials in contact with foodstuffs Central European Journal of Public Health, 2004, vol. N, no. 12, s. S86-S89. ISSN: 1210-7778.
MIKULČÍKOVÁ, P. - ROUHOVÁ, M. - VENTURA, K. Testování SPE kolon pro analýzu kortikosteroidů Chemické listy, 2004, vol. 1, no. 98, s. 609. ISSN: 0009-2770.
BAJER, T. - ADAM, M. - MIKULČÍKOVÁ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Analýza rostlinných extraktů se zaměřením na fytoestrogeny Chemické listy, 2004, vol. N, no. 98, s. 677. ISSN: 0009-2770.
BAJER, T. - ADAM, M. - MIKULČÍKOVÁ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Stanovení obsahu vody a vodní aktivity v drůbežích paštikách metodou dle Karl Fischera. In XXXV. Syposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004. s. 249-252 s. ISBN 80-902671-8-1.
BAJER, T. - ADAM, M. - MIKULČÍKOVÁ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Charakterizace vybraných fytochemikálií v rostlinném materiálu. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 19-22 s. ISBN 80-7194-722-9.
BAJER, T. - ADAM, M. - MIKULČÍKOVÁ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Analýza isoflavonoidů v rostlinném materiálu. In XXXV. Syposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004. s. 229-232 s. ISBN 80-902671-8-1.
ADAM, M. - JUKLOVÁ, M. - BAJER, T. - EISNER, A. - VENTURA, K. Srovnání použití různých SPME vláken pro analýzu významných silic v listech jakonu. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 13-18 s. ISBN 80-7194-722-9.
ADAM, M. - ČERVENKA, L. - HOLASOVÁ, R. - TÁBORSKÁ, S. - KRÁLOVSKÝ, J. - VENTURA, K. Stanovení vodní aktivity a obsahu vody metodou dle Karl Fischera v drůbežích paštikách. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 7-12 s. ISBN 80-7194-722-9.
BAJER, T. - MIKULČÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - EISNER, A. - VENTURA, K. Isoflavonoidy v rostlinných materiálech. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 19-22 s. ISBN 80-7194-722-9.
EISNER, A. - JEŽOVÁ, V. - GOLLOVÁ, L. - ADAM, M. - VENTURA, K. Determination of compounds after combustion of propellants. In Proceedings of the 12th International Symposium "Advances and Applications of Chromatography in Industry". Slovensko, Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2004. s. J01,J01 s.
EISNER, A. - ADAM, M. - VENTURA, K. - JEŽOVÁ, V. - SKLÁDAL, J. Analysis after combustion of propellants. In New trend in research of energetic materials - proceedings of the VII. seminar. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 472-475 s. ISBN 80-7194-651-6.
EISNER, A. - JEŽOVÁ, V. - SKLÁDAL, J. - ADAM, M. - GOLLOVÁ, L. - VENTURA, K. GC/MS analýza reziduí po spálení střelivin v laboratorní bombě. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 49-54 s. ISBN 80-7194-722-9.
GOLLOVÁ, L. - JEŽOVÁ, V. - EISNER, A. - VENTURA, K. Analýza tuhých zplodin po spalování bezdýmých prachů. In Sborník prací 7. ročníku soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie o cenu firmy Merck. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 21-27 s. ISBN 80-86238-38-5.
JEŽOVÁ, V. - SKLÁDAL, J. - EISNER, A. - GOLLOVÁ, L. - VENTURA, K. Determination of low concentration trinitrotoluene content in water samples. In New trend in research of energetic materials - proceedings of the VII. seminar. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 158-164 s. ISBN 80-7194-651-6.
JEŽOVÁ, V. - SKLÁDAL, J. - GOLLOVÁ, L. - EISNER, A. - VENTURA, K. Stanovení nízkých koncentrací TNT v pitných vodách. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 97-102 s. ISBN 80-7194-722-9.
VENTURA, K. - JEŽOVÁ, V. - SKLÁDAL, J. - EISNER, A. - GOLLOVÁ, L. Stanovení nízkých koncentrací TNT ve vodných vzorcích. In Sborník přednášek průmyslové toxikologie a ekotoxikologie 2004. Brno: Ekoline s.r.o, 2004. s. 161-184 s. ISBN N.
MIKULČÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. Comparison of extraction techniques for isolation of steroids. In Imunoanalýza 2004. Ĺubochňa: Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni, 2004. s. 16,16 s. ISBN n.
MIKULČÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. SPME extrakce steroidů. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 153-160 s. ISBN 80-7194-722-9.
ROUHOVÁ, M. - MIKULČÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. Extrakce a stanovení kortikosteronu z biologického materiálu. In Sborník prací 7. ročníku soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie o cenu firmy Merck. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 67-71 s. ISBN 80-86238-38-5.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - ZDRAŽILOVÁ, P. - KOMERS, K. - ČEGAN, A. - VENTURA, K. Determination of inhibiting properties, hydrolytic stability and partition coefficients of dialkylcarbamates. In The 2004 Younger European Chemists´ Conference. Turín: Societa Chimica Italiana, 2004. s. 80 s. ISBN N.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - KOMERS, K. - ZDRAŽILOVÁ, P. - ČEGAN, A. - VENTURA, K. Determination of Acetylcholine and Acetylthiocholine Using Hydroxylamine Method. In The European Congress of Young Chemists 2004. Waršava: Chemical Scientific Set "Flogiston", Warsaw University of Technology, Faculty of Chemistry, 2004. s. 105 s. ISBN N.
ŽÁKOVÁ, P. - KULICHOVÁ, B. - KANĎÁR, R. - VENTURA, K. Optimalization of method for the determination of ubiquinol-10 and ubiquinone-10 in human plasma. In Conference "Vitamins 2004 - Targeted Nutritional Therapy". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 132 s. ISBN 80-7194-644-3.
ŽÁKOVÁ, P. - KANĎÁR, R. - VENTURA, K. Simultaneous determination of homocysteine and other sulphur compounds in human plasma by HPLC/ECD. In Conference "Vitamins 2004 - Targeted Nutritional Therapy". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 59 s. ISBN 80-7194-644-3.
VENTURA, K. SPME/HPLC use for analysis biological materials-corticosteroides. In Imunoanalýza 2004. Ĺubochňa: Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni, 2004. s. 15 s. ISBN N.
ADAM, M. - JUKLOVÁ, M. - BAJER, T. - EISNER, A. - VENTURA, K. Comparison of Three Different SPME Fibres for Analysis of Essential Oils in Yacon (Smallanthus sonchifolius) Leaves. In Proceedings of the 12th International Symposium "Advances and Applications of Chromatography in Industry". Slovensko, Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2004. s. K09/1-K09/2 s.
BAJER, T. - ADAM, M. - MIKULČÍKOVÁ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Analysis of plant materials with direction to determination of isoflavonoids. In Conference "Vitamins 2004 - Targeted Nutritional Therapy". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 159,159 s. ISBN 80-7194-644-3.
VENTURA, K. - EISNER, A. - ADAM, M. Stanovení akrylonitrilu v materiálech přicházejících do styku s potravinami. In Sborník přednášek průmyslové toxikologie a ekotoxikologie 2004. Brno: Ekoline s.r.o, 2004. s. 115-125 s. ISBN N.
ADAM, M. - JUKLOVÁ, M. - BAJER, T. - JEŽOVÁ, V. - EISNER, A. - VENTURA, K. Analýza silic v listech jakonu pomocí mikroextrakce tuhou fází. In XXXV. Syposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004. s. 225-228 s. ISBN 80-902671-8-1.
EISNER, A. - VENTURA, K. - ADAM, M. Application of Supercritical Fluid Extraction to Isolation of Additives from Smokeless Gunpowders Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2003, vol. N, no. 9, s. 47-63. ISSN: 1211-5541.
MARALÍKOVÁ, B. - KURKA, P. - STAŇKOVÁ, M. - MIKULČÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. Využití metody HPLC/MS pro stanovení některých nových antidepresiv a antipsychotik Chemické listy, 2003, vol. 97, no. 8, s. 628. ISSN: 0009-2770.
MARALÍKOVÁ, B. - MIKŠÍK, I. - MIKULČÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. Příprava vzorku a vysokoúčinná kapalinová chromatografie pro analýzu kortikosteronu z biologické matrice Chemické listy, 2003, vol. 97, no. 8, s. 629. ISSN: 0009-2770.
VENTURA, K. - ADAM, M. - DOSTÁLEK, J. Comparison of Modern Extraction Techniques in Analysis of Soil Contamined with Fuel and Crude Oil Spills Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 2003, vol. 26, no. 2, s. 243-255. ISSN: 1082-6076.
ADAM, M. - VENTURA, K. - EISNER, A. Application of Pressurised Fluid Extraction to Sample Preparation Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2003, vol. N, no. 9, s. 35-46. ISSN: 1211-5541.
MIKULČÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie při analýze kortikosteronu z biologické matrice. In 15th International Conference, Chromatographic methods and human health. Bratislava: Slovenská chemická společnost při SAV, Bratislava, 2003. s. 44-45 s. ISBN N.
MIKULČÍKOVÁ, P. - MIKŠÍK, I. - VENTURA, K. Sample Preparation and HPLC/MS for Analysis of Corticosterone from Biological Materials. In "YISAC 2003" 10th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry. IT: italie, 2003. s. 26 s. ISBN .
MIKULČÍKOVÁ, P. - MARALÍKOVÁ, B. - VENTURA, K. Extrakce steroidů z biologických materiálů. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí V. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 125-133 s. ISBN 80-7194-617-6.
TÁBORSKÁ, S. - ADAM, M. - EISNER, A. - KRUMNIKLOVÁ, P. - VENTURA, K. - KRÁLOVSKÝ, J. Stanovení vody v sýrech a rostlinných tucích metodou dle Karl Fischera. In Sborník příspěvků XXXIV. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. CZ: CR, 2003. s. 211 s. ISBN 80-902671-6-5.
TÁBORSKÁ, S. - ADAM, M. - EISNER, A. - VENTURA, K. Stanovení vody v potravinách dle Karl Fischera. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí V. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 219-223 s. ISBN 80-7194-617-6.
VENTURA, K. - EISNER, A. - ADAM, M. Stanovení akrylonitrilu v materiálech přicházejících do styku s potravinami. In Sborník abstrakt 8. mezioborová česko-slovenská toxikologická konference. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 61 s. ISBN N.
VENTURA, K. - MIKULČÍKOVÁ, P. - EISNER, A. Odběr vzorků vzduchu a plynů pro analýzu organických látek. In Sborník přednášek z kurzu Odběry vzorků. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2003. s. 67-83 s. ISBN 80-86380-18-1.
VENTURA, K. Příprava vzorku k analýze - extrakční techniky. In Informační zpravodaj. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2003. s. 113-122 s. ISBN N.
KARÁSEK, P. - ROTH, M. - MIKEŠOVÁ, K. - VENTURA, K. Direct Coupling of Supercritical Fluid Extraction to Mass Spectrometry (SFE/MS) for Rapid Screening of Common Polyaromatic Pollutants. In ExTech 2003. Program and Abstracts. US: USA, 2003. s. 64 s. ISBN N.
JEŽOVÁ, V. - EISNER, A. - VENTURA, K. Analýza tuhých zplodin po spalování tuhých pohonných hmot. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí V. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 65-72 s. ISBN 80-7194-617-6.
EISNER, A. - ADAM, M. - MIKULČÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. - KOUBA, M. First Experience with Analysis After Liquidation of Smokeless Powders. In 6th seminar "New trend in research of energetic materials". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 108-111 s. ISBN 80-7194-543-9.
EISNER, A. - VENTURA, K. - ADAM, M. Stanovení obsahu akrylonitrilu v plastech. In 15th International Conference, Chromatographic methods and human health. Bratislava: Slovenská chemická společnost při SAV, Bratislava, 2003. s. 41-42 s. ISBN N.
ADAM, M. - MIKULČÍKOVÁ, P. - BAJER, T. - EISNER, A. - VENTURA, K. Charakterizace chmele pomocí moderních extrakčních technik. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí V. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 7-11 s. ISBN 80-7194-617-6.
KAŠPAROVÁ, E. - ADAM, M. - VENTURA, K. Stanovení chmelových silic metodou SPME-GC. In ANALYTICKÁ CHEMIE - MERCK 2003. Praha: Česká chemická společnost, 2003. s. 34-38 s. ISBN N.
PROJECT PROGRAMME FUNDED BY: START END
Modern instrumental methods in analysis of materials, food and biological samples Student Grant Competition 01.01.20 31.12.20
Modern instrumental methods in analysis of materials, food and biological samples Student Grant Competition 01.01.19 31.12.19
Modern instrumental methods in analysis of materials, food and biological samples Student Grant Competition 01.01.18 31.12.18
Modern instrumental methods in analysis of materials, food and biological samples Student Grant Competition 01.01.17 31.12.17
Preservatives for writing inks P - R&D Programme 01.08.16 31.12.19
Modern instrumental methods in analysis of materials, food and biological samples Student Grant Competition 01.01.16 31.12.16
Identification of residues of improvised explosives using physico-chemical analytical methods under real conditions Security Research 01.09.15 31.10.21
Modern instrumental methods in analysis of materials, food and biological samples Student Grant Competition 01.01.15 31.12.15
Modern instrumental methods in analysis of materials, food and biological samples Student Grant Competition 01.01.14 31.12.14
Modern instrumental methods in analysis of materials, food and biological samples Student Grant Competition 01.01.13 31.12.13
Creation of the modern laboratory of instrumental organic analysis HEDF - A a) 01.01.12 31.12.12
HEDF - A a) 01.01.11 31.12.11
Student Grant Competition 01.01.11 31.12.11
Student Grant Competition 01.01.10 31.12.10
HEDF - G4 01.01.10 31.12.10
Energetic Substances and Their Precursors Identification and Determination Methods Development TIP 01.06.09 30.06.12
New propellants for special fillings TIP 01.03.09 31.12.12
2b) Support and individual development of talented students and support of talented young workers immediately after graduation in a doctoral programme. 01.01.08 31.12.08
HEDF - A a) 01.01.07 31.12.07
TANDEM 01.01.06 31.12.08
Standard projects 01.01.06 31.12.08
TANDEM 01.07.04 31.12.06
Standard projects 01.01.03 31.12.05

Research Focus

Education and Academic Qualifications

Title Year Specialization School Thesis
prof. 2009 Analytical chemistry University of Pardubice Přípravy vzorků k analýze. Aplikace extrakčních technik pro analýzu organických látek.

Membership in Scientific Societies, International Organizations and Professional Associations

Period name
Now Czech Chemical Society

Analysis of toxicologically relevant substances in biological materials and environment, analysis of explosives. Sample preparation for analysis, extraction techniques in combination with chromatographic techniques and mass spectrometry.