doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D. | Faculty of Chemical Technology

doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.

doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.'s picture

Contacts

+420
466 036 661
libena.tetrevova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-5241-545X

Workplace

Faculty of Chemical Technology
FChT Vice-Dean for Internal Affairs (33000)

Proděkan
vice-dean

Faculty of Chemical Technology
Department of Economy and Man. of Chemical and Food Industry (30390)

Docent
associate professor
Copy link to clipboard
Předmět (Rok) Role
FES/HEM (2022) G - - -
KEMCH/CA236 (2022) G - - -
KEMCH/CA239 (2022) G - - -
KEMCH/CD236 (2022) G - - -
KEMCH/CD239 (2022) G - - -
KEMCH/C129 (2022) G - CV -
KEMCH/C130 (2022) G - - SE
KEMCH/C237 (2022) G PR - -
KEMCH/C241 (2022) G - - -
KEMCH/C452 (2022) G PR - -
KEMCH/C464 (2022) G - - -
KEMCH/C643 (2022) G - - -
KEMCH/C716 (2022) G PR - -
KEMCH/C779 (2022) G - - SE
KEMCH/C780 (2022) G PR - SE
KEMCH/C924A (2022) G PR - SE
KEMCH/C927A (2022) G PR - SE
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
TETŘEVOVÁ, L. - MIDTTUN, A. - VLČKOVÁ, V. - JELÍNKOVÁ, M. - KOPŘIVA, J. - MYSLIVCOVÁ, K. - BAKEŠ, O. - BRANSKÁ, L. - PATÁK, M. - PECINOVÁ, Z. - ZÁHORSKÁ, A. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - VÁVRA, J. - KOŠŤÁLOVÁ, J. - KREJČÍK, J. Moderní trendy společenské odpovědnosti firem, univerzit a municipalit: Příklady dobré praxe z České republiky a Norska. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2022. 198 s. ISBN: 978-80-7560-418-7.
KOPŘIVA, J. - TETŘEVOVÁ, L. - ZÁHORSKÁ, A. CSR Web Communication by Controversial Enterprises in the Context of Stakeholder and Legitimacy Theories. In Hradec economic days, Vol. 12(1). Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2022. s. 340–349 s. ISBN 978-80-7435-855-5.
KOPŘIVA, J. - TETŘEVOVÁ, L. - ZÁHORSKÁ, A. Biodynamic Agriculture - A Tool for Regenerative Development. In Proceedings of The 16th International Management Conference. Bukurešť: Editura ASE, 2022. s. 76-85 s.
TETŘEVOVÁ, L. - KOPŘIVA, J. - ZÁHORSKÁ, A. Sharing Economy and Corporate Social Responsibility: Systematic Literature Review. In Business and management 2022. Vilnius: VGTU Publishing House Technika, 2022. s. 242-250 s. ISBN 978-609-476-288-8.
ZÁHORSKÁ, A. - TETŘEVOVÁ, L. - KOPŘIVA, J. CSR Communication Theories – The Basis of Organizational Communication Management. In Proceedings of The 16th International Management Conference. Bukurešť: Editura ASE, 2022. s. 52-61 s.
JELÍNKOVÁ, M. - TETŘEVOVÁ, L. Postoje zákazníků ke komunikování společensky odpovědných aktivit cukrovary Listy cukrovarnické a řepařské, 2021, vol. 137, no. 9-10, s. 335-338. ISSN: 1210-3306.
TETŘEVOVÁ, L. - KOLMAŠOVÁ, P. Možnosti sdílené ekonomiky z pohledu chemických podniků Chemické listy, 2021, vol. 115, no. 5, s. 280-285. ISSN: 0009-2770.
JELÍNKOVÁ, M. - TETŘEVOVÁ, L. - VÁVRA, J. - MUNZAROVÁ, S. The Sharing Economy in the Context of Sustainable Development and Social Responsibility: The Example of the Czech Republic Sustainability, 2021, vol. 13, no. 17, s. 9886. ISSN: 2071-1050.
TETŘEVOVÁ, L. - JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. Traditional and Developing Segments of the Sharing Economy from the Point of View of Customers Inžinerine Ekonomika / Engineering Economics, 2021, vol. 32, no. 5, s. 469-483. ISSN: 1392-2785.
TETŘEVOVÁ, L. - VÁVRA, J. - MUNZAROVÁ, S. Communication of Socially-Responsible Activities by Higher Education Institutions Sustainability, 2021, vol. 13, no. 2, s. 483. ISSN: 2071-1050.
TETŘEVOVÁ, L. The Sharing Economy in Practice in the Czech Republic: A Small Post-Communist Economy. In The Collaborative Economy in Action : European Perspectives. 1. vyd. Limerick: University of Limerick, 2021. 13 s. ISBN: 978-1-911620-30-3.
KOPŘIVA, J. - TETŘEVOVÁ, L. CSR Web Communication by Controversial Companies: The Example of Chemical Companies Operating in Norway. In Hradec economic days, Vol. 11(1). Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021. s. 368-377 s. ISBN 978-80-7435-822-7.
TETŘEVOVÁ, L. - KOLMAŠOVÁ, P. B2B Sharing as Part of the Sharing Economy Model. In Hradec economic days, Vol. 11(1). Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021. s. 780-789 s. ISBN 978-80-7435-822-7.
TETŘEVOVÁ, L. - PATÁK, M. - KYRYLENKO, I. CSR Web Communication in Controversial Industries: The Example of Chemical Companies Based in Post-Communist Countries Journal of Promotion Management, 2020, vol. 27, no. 4, s. 562-584. ISSN: 1049-6491.
TETŘEVOVÁ, L. Options for use of charitable sharing for protection of public health during the COVID-19 pandemic – experience from the Czech Republic Verejná správa a spoločnosť, 2020, vol. 21, no. 1, s. 21-32. ISSN: 1335-7182.
TETŘEVOVÁ, L. - VLČKOVÁ, V. The Role of Inter-university Cooperation in the Knowledge Society Perspectives : Policy and Practice in Higher Education, 2020, vol. 24, no. 1, s. 28-34. ISSN: 1360-3108.
TETŘEVOVÁ, L. - VLČKOVÁ, V. Collaboration between Higher Education Institutions Operating in the Czech Republic and the Non-Academic Sphere European education, 2020, vol. 52, no. 1, s. 68-79. ISSN: 1056-4934.
KOPŘIVA, J. - TETŘEVOVÁ, L. Komunikování společensky odpovědných aktivit vybranými chemickými podniky působícími v Norsku. In Sborník příspěvků: Studentská vědecká odborná činnost 2019/2020. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. s. 91-96 s. ISBN 978-80-7560-333-3.
TETŘEVOVÁ, L. - VLČKOVÁ, V. Academic Entrepreneurship in the Czech Republic Ekonomický časopis SAV, 2019, vol. 67, no. 9, s. 995-1010. ISSN: 0013-3035.
TETŘEVOVÁ, L. Komunikování společensky odpovědného chování producenty cukru v Německu, České a Slovenské republice Listy cukrovarnické a řepařské, 2019, vol. 135, no. 9-10, s. 322-325. ISSN: 1210-3306.
TETŘEVOVÁ, L. - PATÁK, M. Web-Based Communication of Socially Responsible Activities by Gambling Operators Journal of Gambling Studies, 2019, vol. 35, no. 4, s. 1441-1455. ISSN: 1050-5350.
TETŘEVOVÁ, L. - JELÍNKOVÁ, M. Municipal Social Responsibility of Statutory Cities in the Czech Republic Sustainability, 2019, vol. 11, no. 8, s. "2308-1"-"2308-19". ISSN: 2071-1050.
TETŘEVOVÁ, L. - PATÁK, M. - KYRYLENKO, I. Web komunikování environmentálně odpovědných aktivit chemickými firmami sídlícími v České republice, na Slovensku a Ukrajině Chemické listy, 2019, vol. 113, no. 1, s. 58-62. ISSN: 0009-2770.
TETŘEVOVÁ, L. - PATÁK, M. - KYRYLENKO, I. Web-based CSR communication in post-communist countries Applied Economics Letters, 2019, vol. 26, no. 10, s. 866-871. ISSN: 1350-4851.
TETŘEVOVÁ, L. - HOZÁK, M. Corporate Social Responsibility Communication by Chemical Companies on Social Networks in the Czech Republic Przemysl chemiczny, 2019, vol. 98, no. 5, s. 767-770. ISSN: 0033-2496.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Spolufinancování projektů chemických firem v ČR ze zdrojů EU Chemické listy, 2018, vol. 112, no. 11, s. 790-794. ISSN: 0009-2770.
TETŘEVOVÁ, L. - VLČKOVÁ, V. Benefits, Limitations, and Measures Concerning the Development of Cooperation between Higher Education Institutions and External Entities Tertiary Education and Management, 2018, vol. 24, no. 4, s. 377-394. ISSN: 1358-3883.
TETŘEVOVÁ, L. Corporate Social Responsibility of Chemical Companies in Slovakia Przemysl chemiczny, 2018, vol. 97, no. 12, s. 2120-2123. ISSN: 0033-2496.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Proposal and verification of project management methods and tools oriented maturity model Revista de Gestão e Projetos, 2018, vol. 9, no. 1, s. 1-23. ISSN: 2236-0972.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Spolufinancování CSR aktivit cukrovarnických podniků: možnosti podpory ze zdrojů Evropské unie v České republice Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, vol. 134, no. 4, s. 156-158. ISSN: 1210-3306.
TETŘEVOVÁ, L. Komunikování společensky odpovědných aktivit chemickými firmami v ČR Chemické listy, 2018, vol. 112, no. 2, s. 122-127. ISSN: 0009-2770.
TETŘEVOVÁ, L. - SVĚDÍK, J. Mezzanine Financing Instruments in Comparison to the Classic Financing Sources Business, Management and Education, 2018, vol. 16, no. 1, s. 133-146. ISSN: 2029-7491.
TETŘEVOVÁ, L. Communicating CSR in High Profile Industries: Case Study of Czech Chemical Industry Inžinerine Ekonomika / Engineering Economics, 2018, vol. 29, no. 4, s. 478-487. ISSN: 1392-2785.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Application of Project Management Methods and Tools by Chemical Industry Companies in the Czech Republic. In Business and Management 2018. Vilnius: VGTU Publishing House Technika, 2018. s. 323-332 s. ISBN 978-609-476-119-5.
TETŘEVOVÁ, L. Komunikování společensky odpovědných aktivit cukrovarnickými podniky Listy cukrovarnické a řepařské, 2017, vol. 133, no. 12, s. 394-396. ISSN: 1210-3306.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. - PATÁK, M. Project Management Methods in Projects Co-financed by EU Funds Inžinerine Ekonomika / Engineering Economics, 2017, vol. 28, no. 3, s. 301-310. ISSN: 1392-2785.
TETŘEVOVÁ, L. - VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - KOŠŤÁLOVÁ, J. Společenská odpovědnost firem společensky citlivých odvětví. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing a.s., 2017. 224 s. ISBN: 978-80-271-0285-3.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Application of Project Management Methods Usable in the Implementation Phase from the Perspective of Selected Chemical Companies. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 130-135 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
TETŘEVOVÁ, L. Firemní dárcovství a jeho komunikování v České republice. In Current Problems of the Corporate Sector 2017. Bratislava: Ekonóm, 2017. s. 1050-1058 s. ISBN 978-80-225-4422-1.
TETŘEVOVÁ, L. Corporate Philanthropy Activities and their Communication by Czech Chemical Companies. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 173-178 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
TETŘEVOVÁ, L. - SVĚDÍK, J. Assessment of Financial Benefits of Debt Mezzanine Instruments. In Modern Science Conference Proceedings. Book 1, Vol. 3. Finance, Economics & Tourism. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 57-64 s. ISBN 978-619-7408-15-7.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Supporting CSR Activities of Metallurgical Companies in the Czech Republic from EU Sources. In METAL 2017 : 26. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2017. s. 2200-2205 s. ISBN 978-80-87294-79-6.
KYRYLENKO, I. - TETŘEVOVÁ, L. Komunikování společensky odpovědných aktivit vybranými chemickými firmami působícími na Ukrajině. In Studentská vědecká odborná činnost 2016/2017 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 101-106 s. ISBN 978-80-7560-084-4.
TETŘEVOVÁ, L. - SVĚDÍK, J. Assessment of Financial Benefits of Selected Mezzanine Financing Instruments. In The 9th International Scientific Conference Business and Management 2016. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2016. s. 1-8 s. ISBN 978-609-457-921-9.
TETŘEVOVÁ, L. - VLČKOVÁ, V. Microeconomic Analysis of Selected Aspects of the First Mission of Public Universities Operating in the Czech Republic. In SGEM 2016 : Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education Conference Proceedings. Book 1, Vol. 1. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 895-902 s. ISBN 978-619-7105-70-4.
VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - TETŘEVOVÁ, L. Relevant CSR Activities for Strenghtening Social Profile of Metallurgical Company. In METAL 2016: 25th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2016. s. 2061-2068 s. ISBN 978-80-87294-67-3.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Net Present Value as a Project Management Tool - Theoretical Basis and Practical Consequences. In SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 441-447 s. ISBN 978-619-7105-74-2.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Application of Tools Affecting Organizational Aspects of Project Management - Recommendations for Practice of Metallurgical Companies. In METAL 2016: 25th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2016. s. 1863-1868 s. ISBN 978-80-87294-67-3.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Application of project management methods and tools with respect to the project life cycle and the project type. In The 9th International Scientific Conference Business and Management 2016. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2016. s. 1-8 s. ISBN 978-609-457-921-9.
LELKOVÁ, M. - LELEK, T. - TETŘEVOVÁ, L. Řízení rizik ve společnosti Synthesia, a.s. Chemické listy, 2015, vol. 109, no. 8, s. 641-646. ISSN: 0009-2770.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. - PATÁK, M. THE SYSTEM OF SUPPORT FOR PROJECTS CO-FINANCED BY EU FUNDS IN THE CZECH REPUBLIC Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2015, vol. 45 E, no. June, s. 97-115. ISSN: 1842-2845.
SVĚDÍK, J. - TETŘEVOVÁ, L. Mezzanine Capital in the form of Participating and Subordinated Loans as a Source of Financing Metallurgical Enterprises. In METAL 2015: 24th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2015. s. 2100-2105 s. ISBN 978-80-87294-62-8.
TETŘEVOVÁ, L. Corporate Volunteering – the Theoretical Basis and Practical Consequences. In SGEM2015: Conference Proceedings. Book 2. Vol. 2. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 637-644 s. ISBN 978-619-7105-47-6.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Suppport from European Structural and Investment Funds in the Czech Republic in the Programming Period 2014 - 2020: Comparison with the Programming Period 2007 - 2013. In Financial Management of Firms and Financial Institutions: 10th International Scientific Conference Proceedings. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 566-573 s. ISBN 978-80-248-3865-6.
SVĚDÍK, J. - TETŘEVOVÁ, L. Corporate Bond Issue Costs. In Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism: Conference proceedings. Volume II, "Finance". Sofia: SGEM, 2014. s. 145-152 s. ISBN 978-619-7105-26-1.
SVĚDÍK, J. - TETŘEVOVÁ, L. Utilization of Mezzanine Financing Instruments by Enterprises in the Czech Republic. In Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism: Conference proceedings. Volume II, "Finance". Sofia: SGEM, 2014. s. 853-860 s. ISBN 978-619-7105-26-1.
SVĚDÍK, J. - TETŘEVOVÁ, L. Use of Public Debt Mezzanine Instruments in the Czech Republic. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2014. s. 449-455 s.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. - SVĚDÍK, J. Support of Project Management Methods by Project Management Information System. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2014. s. 96-104 s.
SVĚDÍK, J. - TETŘEVOVÁ, L. Mezzanine Financing Instruments as Alternative Sources of Financing Industrial Enterprises. In METAL 2014: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2014. s. 1908-1913 s. ISBN 978-80-87294-54-3.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Project Management and its Tools in Practice in the Czech Republic. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2014. s. 678-689 s.
TETŘEVOVÁ, L. Social Responsibility of Chemical Industry Enterprises Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2013, vol. 19, no. prosinec, s. 269-279. ISSN: 1211-5541.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Project Management and Project Financed from the European Structural Funds Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2013, vol. 19, no. prosinec, s. 299-308. ISSN: 1211-5541.
TETŘEVOVÁ, L. Modifikace konceptu společenské odpovědnosti firem v kontextu společenské odpovědnosti univerzit Acta academica karviniensia, 2013, vol. XIII, no. 2, s. 125-134. ISSN: 1212-415X.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Triple Helix Model and Partnerships of Technical Faculties of Universities. In Recent Researches in Applied Economics and Management, Vol. I - Business Administration and Financial Management. Atény: WSEAS Press, 2013. s. 89-94 s. ISBN 978-960-474-323-0.
SVĚDÍK, J. - TETŘEVOVÁ, L. The Capital Structure of Czech Industrial Enterprises. In Recent Researches in Applied Economics and Management, Vol. I - Business Administration and Financial Management. Atény: WSEAS Press, 2013. s. 28-33 s. ISBN 978-960-474-323-0.
TETŘEVOVÁ, L. - SVĚDÍK, J. Securities as a Mezzanine Financing Instrument. In Recent Researches in Applied Economics and Management, Vol. I - Business Administration and Financial Management. Atény: WSEAS Press, 2013. s. 34-39 s. ISBN 978-960-474-323-0.
TETŘEVOVÁ, L. - KOŠŤÁLOVÁ, J. Partnerships and Social Responsibility of Enterprises and Universities. In Recent Researches in Applied Economics and Management, Vol. I - Business Administration and Financial Management. Atény: WSEAS Press, 2013. s. 95-100 s. ISBN 978-960-474-323-0.
TETŘEVOVÁ, L. - SVĚDÍK, J. Gambling Industry and Corporate Social Responsibility – the Czech Experience WSEAS Transactions on Business and Economics, 2012, vol. 9, no. 2, s. 116-125. ISSN: 1109-9526.
SVĚDÍK, J. - TETŘEVOVÁ, L. Long-Term Bank Loans and Corporate Bonds as Sources of Corporate Financing in the Czech Republic Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2012, vol. 18, no. prosinec, s. 193-202. ISSN: 1211-5541.
SABOLOVÁ, V. - TETŘEVOVÁ, L. Relationship between Universities and Their Stakeholders Performed through the Public Private Partnership Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2012, vol. 18, no. prosinec, s. 165-174. ISSN: 1211-5541.
TETŘEVOVÁ, L. Finance. In Projektový management podle IPMA. 2. vyd. Praha: GRADA Publishing a.s., 2012. 8 s. ISBN: 978-80-247-4275-5.
KRÁTKÝ, J. - TETŘEVOVÁ, L. Social Return on Investment Analysis in the Context of Corporate Social Responsibility. In Advances in Economics, Risk Management, Political and Law Science. Atény: WSEAS Press, 2012. s. 241-246 s. ISBN 978-1-61804-123-4.
LELKOVÁ, M. - TETŘEVOVÁ, L. - SVĚDÍK, J. Employee Benefits from the Point of View of Insurance Companies in the Czech Republic. In Recent Advances in Energy, Environment and Economic Development. Atény: WSEAS Press, 2012. s. 122-127 s. ISBN 978-1-61804-139-5.
SVĚDÍK, J. - TETŘEVOVÁ, L. Mezzanine Capital and Corporate Bonds - the Czech Experience. In Business and Management. Vilnius: VGTU Publishing House Technika, 2012. s. 201-207 s. ISBN 978-609-457-116-9.
SVĚDÍK, J. - TETŘEVOVÁ, L. Financing and Mezzanine Capital in the Context of PPP Projects in the Czech Republic. In Recent Researches in Business and Economics. Atény: WSEAS Press, 2012. s. 113-117 s. ISBN 978-1-61804-102-9.
TETŘEVOVÁ, L. Triple Helix Model in Practice in the Czech Republic. In Business and Management. Vilnius: VGTU Publishing House Technika, 2012. s. 1239-1246 s. ISBN 978-609-457-116-9.
TETŘEVOVÁ, L. - KOŠŤÁLOVÁ, J. Problems with Application of the Triple Helix in the Czech Republic. In Recent Researches in Business and Economics. Atény: WSEAS Press, 2012. s. 41-46 s. ISBN 978-1-61804-102-9.
TETŘEVOVÁ, L. - SABOLOVÁ, V. Public Private Partnership Projects in the Conditions of the Czech Republic. In Recent Researches in Business and Economics. Atény: WSEAS Press, 2012. s. 59-64 s. ISBN 978-1-61804-102-9.
TETŘEVOVÁ, L. - VLČKOVÁ, V. Strategic Alliances in the Context of Strategic Partnerships from the Point of View of the Czech Republic. In Recent Researches in Business and Economics. Atény: WSEAS Press, 2012. s. 35-40 s. ISBN 978-1-61804-102-9.
TETŘEVOVÁ, L. Corporate Restructuring and Public Private Partnership Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2011, vol. 17, no. prosinec, s. 323-331. ISSN: 1211-5541.
SVĚDÍK, J. - TETŘEVOVÁ, L. Mezzanine Financing as an Alternative Source of Financing for the Enterprises Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2011, vol. 17, no. prosinec, s. 403-411. ISSN: 1211-5541.
TETŘEVOVÁ, L. Corporate Social Responsibility in the Czech Gambling Industry Economics and Management, 2011, vol. 16, no. 1, s. 612-620. ISSN: 1822-6515.
TETŘEVOVÁ, L. - ČERNOHORSKÁ, L. - ČERNOHORSKÝ, J. - SABOLOVÁ, V. - STEJSKAL, J. - STŘÍTESKÁ, M. - MYSLIVCOVÁ, K. Veřejný a podnikatelský sektor. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2011. 196 s. ISBN: 978-80-7431-043-0.
TETŘEVOVÁ, L. - SVĚDÍK, J. Corporate Social Responsibility in Gambling. In Recent Researches in Applied Economics. Stevens Point: WSEAS Press, 2011. s. 54-59 s. ISBN 978-1-61804-009-1.
TETŘEVOVÁ, L. - FRANC, P. Cost Benefit Analysis and the Social Time Preference Rate to Estimate Social Discount Rate in the Czech Republic Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2010, vol. 16, no. prosinec, s. 191-201. ISSN: 1211-5541.
TETŘEVOVÁ, L. - SABOLOVÁ, V. University Stakeholder Management and University Social Responsibility WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, 2010, vol. 7, no. 7, s. 224-233. ISSN: 1790-1979.
TETŘEVOVÁ, L. Alternative Forms of University - Private Partnership Economics and Management, 2010, vol. 15, no. 15, s. 807-813. ISSN: 1822-6515.
TETŘEVOVÁ, L. Společenská odpovědnost univerzit Verejná správa a spoločnosť, 2010, vol. 11, no. 1, s. 33-39. ISSN: 1335-7182.
TETŘEVOVÁ, L. - SABOLOVÁ, V. University Stakeholder Management. In Latest Trends on Engineering Education. Atény: WSEAS Press, 2010. s. 141-145 s. ISBN 978-960-474-202-8.
TETŘEVOVÁ, L. - SABOLOVÁ, V. Alternative Forms of Financing PPP Projects. In Business and Management. Vilnius: VGTU Publishing House Technika, 2010. s. 184-190 s.
TETŘEVOVÁ, L. Mezzanine Finance and Corporate Bonds Finance: Challenges of the Future, 2009, vol. 8, no. 9, s. 145-150. ISSN: 1583-3712.
TETŘEVOVÁ, L. Financování projektů PPP Verejná správa a spoločnosť, 2009, vol. 10, no. 1, s. 113-121. ISSN: 1335-7182.
TETŘEVOVÁ, L. Mezzanine Finance and Corporate Restructuring Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2009, vol. 14, no. 14, s. 256-263. ISSN: 1211-555X.
TETŘEVOVÁ, L. - MAKOVSKÝ, Z. Finanční deriváty - alternativa portfolia Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2009, vol. 14, no. 14, s. 166-173. ISSN: 1211-555X.
TETŘEVOVÁ, L. - MAKOVSKÝ, Z. Zajištění portfolia při řízení volné likvidity podniku Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2009, vol. 14, no. 14, s. 264-270. ISSN: 1211-555X.
TETŘEVOVÁ, L. - ČERNOHORSKÁ, L. - ČERNOHORSKÝ, J. - JIRÁSKOVÁ, K. - SABOLOVÁ, V. - STŘÍTESKÁ, M. - STEJSKAL, J. Veřejný a podnikatelský sektor. Příbram: Professional Publishing, 2009. 190 s. ISBN: 978-80-86946-90-0.
TETŘEVOVÁ, L. - ČERNOHORSKÁ, L. - ČERNOHORSKÝ, J. - JIRÁSKOVÁ, K. - SABOLOVÁ, V. - STŘÍTESKÁ, M. - STEJSKAL, J. - MAKOVSKÝ, Z. Vybrané aspekty projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 104 s. ISBN: 978-80-7395-169-6.
TETŘEVOVÁ, L. Projektový management podle IPMA. In Projektový management podle IPMA. Praha: GRADA Publishing a.s., 2009. 8 s. ISBN: 978-80-247-2848-3.
TETŘEVOVÁ, L. - STEJSKAL, J. Economic Aspects of Managing Faculties of Regional Universities. In Edukacja jutra. Wroclaw: Wroclawskie Towarzystwo Naukowe, 2009. s. 311-314 s. ISBN 978-83-7374-058-7.
TETŘEVOVÁ, L. - SABOLOVÁ, V. Financing of PPP Projects. In Teória a prax verejnej správy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. s. 341-345 s. ISBN 978-80-7097-736-1.
STEJSKAL, J. - TETŘEVOVÁ, L. The "Right" Concept of Industrial Clusters Expects New Attention of Educators of Regional Policy. In Edukacja jutra. Wroclaw: Wroclawskie Towarzystwo Naukowe, 2009. s. 391-399 s. ISBN 978-83-7374-058-7.
TETŘEVOVÁ, L. Veřejná ekonomie. Praha: Professional Publishing, 2008. 185 s. ISBN: 978-80-86946-79-5.
TETŘEVOVÁ, L. Concept of Corporate Restructuring and Reengineering Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, vol. 11, no. 11, s. 138-142. ISSN: 1211-555X.
TETŘEVOVÁ, L. Podoby restrukturalizace vlastnických a partnerských vztahů Scientific Papers, 2007, vol. N, no. 2, s. 101-111. ISSN: 1336-815X.
TETŘEVOVÁ, L. Alternative Approaches to Stimulation of Corporate Bonds Issues in the Czech Republic Management, 2007, vol. XI, no. 2, s. 77-82. ISSN: 1822-3133.
TETŘEVOVÁ, L. Theoretical Basis of Company Restructuring Scientific Papers, 2007, vol. III., no. 01, s. 100-108. ISSN: 1336-815X.
TETŘEVOVÁ, L. Folosirea actiunilor in cadrul proiectelor PPP Finance: Challenges of the Future, 2007, vol. 6, no. 6, s. 61-68. ISSN: 1583-3712.
TETŘEVOVÁ, L. Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru Verejná správa a spoločnosť, 2007, vol. VIII., no. 1, s. 130-138. ISSN: 1335-7182.
MAKOVSKÝ, Z. - TETŘEVOVÁ, L. Finanční deriváty jako finanční instrumenty a hazard Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, no. 12, s. 112 - 116. ISSN: 1211-555X.
TETŘEVOVÁ, L. Ochrana hospodářské soutěže v USA, EU a ČR - legislativní a institucionální aspekty Verejná správa a spoločnosť, 2006, vol. VII., no. 1-2, s. 101-113. ISSN: 1335-7182.
TETŘEVOVÁ, L. - JELÍNKOVÁ, M. Integrace a konkurenceschopnost podniku Ekonomika a manažment podniku, 2006, vol. 4, no. 2, s. 51-56. ISSN: 1336-4103.
JELÍNKOVÁ, M. - TETŘEVOVÁ, L. Integrace a konkurenceschopnost podniku Ekonomika a manažment podniku, 2006, vol. 4, no. 2, s. 51-56. ISSN: 1336-4103.
TETŘEVOVÁ, L. Theoretical and Practical Aspects of PPP Projects Management, 2006, vol. 10, no. 3-4, s. 105-110. ISSN: 1822-3133.
TETŘEVOVÁ, L. Financování projektů. 1.. vyd. Praha: Profesional Publishing Prague, 2006. 182 s. ISBN: 80-86946-09-6.
TETŘEVOVÁ, L. - BRODSKÝ, Z. - JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - KOPÁČKOVÁ, H. Research Report I - Podniková restrukturalizace a její regionální aspekty. 1.. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 110 s. ISBN: 80-7194-837-3.
MAKOVSKÝ, Z. - TETŘEVOVÁ, L. Corporate Bonds as Instrument of Competitiveness. In Competitiveness and Stability in the Knowledge-Based Economy. Craiova: University of Craiova, 2006. s. 475-481 s. ISBN 973-742-445-X.
TETŘEVOVÁ, L. - MAKOVSKÝ, Z. Corporate Bonds - Financial Resources for Investment Projects. In Business Development Possibilities in the New European Area. Vilnius: University of Vilnius, 2006. s. 536-540 s. ISBN 9986-19-938-7.
MAKOVSKÝ, Z. - TETŘEVOVÁ, L. CORPORATE BONDS - FEATURES AND EVALUATION OF DIFFERENT TYPES. In Business Development Possibilities in the New European Area. Vilnius: University of Vilnius, 2006. s. 303-308 s. ISBN 9986-19-938-7.
TETŘEVOVÁ, L. Dluhopisy a projekty PPP. In Veřejná správa 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 449-452 s. ISBN 80-7194-882-9.
TETŘEVOVÁ, L. - MAKOVSKÝ, Z. Daňové určení a prostorové aspekty veřejných financí v ČR. In Regionální management a e-learning. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 110-117 s. ISBN 80-7194-917-5.
TETŘEVOVÁ, L. Restrukturalizace podniku jako rozhodovací proces E+M Ekonomie a Management, 2005, vol. VIII., no. 1, s. 69-75. ISSN: 1212-3609.
TETŘEVOVÁ, L. Financování podniků a podnikové dluhopisy. In Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo vazbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2005. s. 533-538 s. ISBN 80-225-2019-5.
JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - TETŘEVOVÁ, L. Business Restructuring. In Scientifics proceedings "Business Development Possibilities in the new European Area". Vilnius: Vilnius University, 2005. s. 104-108 s. ISBN 9986-19-783-X.
TETŘEVOVÁ, L. - BRODSKÝ, Z. - JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. Selected Areas of Corporate Restructuring. In Scientifics proceedings "Business Development Possibilities in the new European Area". Vilnius: Vilnius University, 2005. s. 282-286 s. ISBN 9986-19-783-X.
JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - TETŘEVOVÁ, L. Klíčové aspekty obchodní restrukturalizace. In Znalostná ekonomika - piliere, ciele, stratégie. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2005. s. 29-33 s. ISBN 80-89202-05-5.
TETŘEVOVÁ, L. Podpora podnikové restrukturalizace z veřejných zdrojů - argumenty pro a proti. In Regionálny rozvoj 2005. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 118-122 s. ISBN 80-8070-483-X.
TETŘEVOVÁ, L. Emise dluhopisů jako faktor úspěšnosti podniku a rozvoje regionu. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 322-327 s. ISBN 80-7194-777-6.
TETŘEVOVÁ, L. Podpora podnikové restrukturalizace z veřejných zdrojů - alternativní finanční zdroje. In Regionálny rozvoj 2005. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 112-117 s. ISBN 80-8070-483-X.
TETŘEVOVÁ, L. Corporate and Financial Restructuring. In Nové trendy v podnikovom manažmente. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2005. s. 321-326 s. ISBN 80-969181-3-3.
BRODSKÝ, Z. - MUNZAROVÁ, S. - TETŘEVOVÁ, L. - JELÍNKOVÁ, M. Transformation and Corporate Restructuring in the Czech Republic. In Proceeding of the twelfth annual South Dakota International Business Conference. Aberdeen, South Dakota: NSU Press, 2005. s. 84-103 s. ISBN 1-883120-27-6.
TETŘEVOVÁ, L. Úloha dluhopisů v procesu vlastnické restrukturalizace podniků Ekonomický časopis SAV, 2004, vol. 52, no. 6, s. 669-683. ISSN: 0013-3035.
TETŘEVOVÁ, L. Alternative Approaches to Classification of Company Restructuring Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2004, vol. 9, no. 1, s. 177-180. ISSN: 1211-555X.
TETŘEVOVÁ, L. Distanční výuka předmětu ?Veřejná ekonomie?. In Regionálny rozvoj z pohľadu integračných procesov. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. s. 74-79 s. ISBN 80-8070-177-6.
TETŘEVOVÁ, L. Institucionální zajištění podnikové restrukturalizace v kontextu s regionálním rozvojem. In Aktuální otázky rozvoje regionů IV. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2004. s. 130-134 s. ISBN 80-213-1246-7.
TETŘEVOVÁ, L. Podniková restrukturalizace jako předpoklad regionálního rozvoje. In Regionální management. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 131-134 s. ISBN 80-7194-719-9.
TETŘEVOVÁ, L. Podniky a jejich úspěšnost ve vztahu k regionu. In Regionální management. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 126-130 s. ISBN 80-7194-719-9.
TETŘEVOVÁ, L. Podnikové dluhopisy jako nástroj VNP finanční restrukturalizace. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´04. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. s. 204-207 s. ISBN 80-8070-311-6.
TETŘEVOVÁ, L. Východiska restrukturalizace vlastnických a partnerských vztahů podniků. In Európske financie - Teória, politika a prax. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004. s. CD s. ISBN 80-8055-968-6.
TETŘEVOVÁ, L. Regulace ochrany hospodářské soutěže v USA a EU. In Public Administration 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 344-347 s. ISBN 80-7194-684-2.
TETŘEVOVÁ, L. Od podnikové přes finanční k vlastnické restrukturalizaci firmy. Finančný manažér, 2003, vol. IV., no. 1-2, s. 17-20. ISSN: 1335-5813.
TETŘEVOVÁ, L. Podnikové dluhopisy jako nástroj finanční restrukturalizace. Moderní řízení, 2003, vol. XXXVIII., no. 8, s. 36-38. ISSN: 0026-8720.
TETŘEVOVÁ, L. Restrukturalizace vlastnických a partnerských vztahů a její regulace E+M Ekonomie a Management, 2003, vol. 6, no. 2, s. 48-53. ISSN: 1212-3609.
TETŘEVOVÁ, L. Agreements Restricting Freedom of Competition and their Regulation Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2003, vol. 8, no. 1, s. 152-155. ISSN: 1211-555X.
TETŘEVOVÁ, L. Long-term Financing and Corporate Bonds in the Czech Republic Sajosps - South Asian Journal of Socio-Political Studies, 2003, vol. 3, no. 2, s. 52-54. ISSN: 0972-4613.
TETŘEVOVÁ, L. Financial Restructuring Inžinerine Ekonomika / Engineering Economics, 2003, vol. 32, no. 1, s. 14-19. ISSN: 1392-2785.
TETŘEVOVÁ, L. Financování komunálních projektů a dluhová politika obcí. In Aktuální otázky rozvoje regionů III. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2003. s. 36 s. ISBN 80-213-1089-8.
TETŘEVOVÁ, L. Strategie aliance a jejich regulace. In Mezinárodní vědecká konference "Podmínky řízení podnikatelských subjektů v tranzitivní ekonomice". Mladá Boleslav: Škoda Auto Vysoká škola, 2003. s. 32-36 s. ISBN 80-239-1091-4.
TETŘEVOVÁ, L. Distance Learning and Study Supports of Distance Education. In Macro and Microeconomics Case Studies. Szczecin: University of Szcecin, 2003. s. 97-105 s. ISBN 83-917487-3-1.
TETŘEVOVÁ, L. Účinky podnikové restrukturalizace z regionálního a národního hlediska. In Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém mangementu na vysokých školách. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 283-286 s. ISBN 80-7194-623-0.
TETŘEVOVÁ, L. Restrukturalizace podniku a ochrana hospodářské soutěže. In Transformace hospodářství ČR před vstupem do EU. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. s. 83 s. ISBN 80-7083-738-1.
HÁVOVÁ, E. - TETŘEVOVÁ, L. Podnikové dluhopisy - alternativa financování dluhodobým bankovním úvěrem Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 1999, vol. 4, no. D, ISSN: 1211-555X.
TETŘEVOVÁ, L. Náklady emise podnikových dluhopisů v České republice Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 1999, vol. 4, no. D, ISSN: 1211-555X.
PROJECT PROGRAMME FUNDED BY: START END
Towards Regenerative and Sustainable Development and Society Ministery of Finance 01.09.22 30.11.23
NEW Trends in Education of Sustainability Oriented Courses ? NEWTEC 01.08.22 31.01.24
Research in key areas of environmental chemistry and engineering and sustainable business process management Student Grant Competition 01.01.22 31.12.22
A new academic path for EU Project managers: narrowing the gaps to enable better project design and management in Europe ERASMUS+ 01.12.21 30.11.24
Research in Significant Areas of Environmental Engineering and Sustainable Innovation Management Student Grant Competition 01.01.21 31.12.21
Programme for exchange of best practices in social responsibility Ministery of Finance 29.07.20 30.06.22
Multi-disciplinary innovation for social change from the point of view of the Czech Republic Cost Actions 15.07.20 02.10.23
Research in Selected Areas of Environmental Engineering and Modern Value Management Procedures Student Grant Competition 01.01.20 31.12.20
Innovation of Education Methods and Skills at the University of Pardubice - INEMSUP 01.08.19 31.10.20
Advanced Practices of Environmental Engineering and Value Management Student Grant Competition 01.01.19 31.12.19
Economic, social and environmental aspects of collaborative economy from the point of view of the Czech Republic Cost Actions 01.01.19 23.03.21
Modern Practices in the Fields of Environmental Engineering and Value Management Student Grant Competition 01.01.18 31.12.18
Support for Pedagogical Work of Academic Staff of the Department of Economics and Management of Chemical and Food Industry and Innovation of Selected and Preparation of New Economic Courses in English Internal development competition 01.01.18 31.12.18
Methods and techniques of environmental engineering and value management Student Grant Competition 01.01.17 31.12.17
Development and application methods and techniques of environmental engineering and value management Student Grant Competition 01.01.16 31.12.16
Application of modern techniques in environmental and chemical engineering, and management of the value networks Student Grant Competition 01.01.15 31.12.15
Modern practices and operations in environmental and chemical engineering, and performance management in the value networks Student Grant Competition 01.01.14 31.12.14
Student Grant Competition 01.01.11 31.12.11
HEDF - F5 b) 01.01.11 31.12.11
Student Grant Competition 01.01.10 31.12.10
Priority No. 4 01.02.07 31.12.07
Internal grants - Faculty of Economics and Administration 01.05.06 30.11.06
Internal grants - Faculty of Economics and Administration 01.05.06 30.11.06
Priority No. 4 01.01.06 31.12.06

Research Focus

List of Employments

Period Work type Employer
1999 - 2004 odborná asistentka Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
2005 - 2007 proděkanka pro vnitřní záležitosti a rozvoj Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
2004 - 2009 docentka Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
2005 - 2007 docentka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
2009 - 2012 docentka Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Study and Work Abroad

Year Institution Place Length (months)
2002 University of Tor Vergata Roma 5
2006 University of Malta Valletta 1