prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D. | Faculty of Chemical Technology

prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.

prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.'s picture

Contacts

+420
466 037 714, 466 037 410, 466 037 775, 466 037 780, 466 037 784, 466 037 785
roman.kandar@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4683-9974

Workplace

Faculty of Chemical Technology
Department of Biological and Biochemical Sciences (30440)

Vedoucí
head
Profesor
professor
Copy link to clipboard
Office hours:
Monday: 
7:00 - 15:30
,
Tuesday: 
7:00 - 15:30
,
Wednesday: 
7:00 - 15:30
,
Thursday: 
7:00 - 15:30
,
Friday: 
7:00 - 15:30
Consultations:
Friday: 
9:00 - 11:00
Předmět (Rok) Role
FCH/SB015 (2019) G - - -
FCH/SB041 (2019) G - - -
KBBV/C017A (2019) G PR - -
KBBV/C041 (2019) G - CV -
KBBV/C264 (2019) G - - -
KBBV/C265 (2019) G - - -
KBBV/C381 (2019) G - - -
KBBV/C442 (2019) G - - -
KBBV/C468 (2019) G PR - -
KBBV/C474 (2019) G - CV -
KBBV/C491 (2019) G - - -
KBBV/C546 (2019) G - - -
KBBV/C627 (2019) - PR - -
KBBV/C631 (2019) G PR - SE
KBBV/C632 (2019) G - - -
KBBV/C651 (2019) G PR - SE
KBBV/C663 (2019) G - - -
KBBV/SM078 (2019) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MÁLKOVÁ, A. - KOTINGOVÁ, L. - KANĎÁR, R. - ŠPRYNCOVÁ, M. - LAŠTOVIČKOVÁ, L. - BEZROUK, A. - BORSKÁ, L. - KÖHLEROVÁ, R. - FIALA, Z. Transepidermální absorpce polycyklických aromatických uhlovodíků Hygiena, 2018, vol. 63, no. 3, s. 76-83. ISSN: 1802-6281.
SECHOVCOVÁ, S. - KRÁLOVCOVÁ, P. - KANĎÁR, R. - VENTURA, K. The issue of HPLC determination of endogenous lipoic acid in human plasma Biomedical Chromatography, 2018, vol. 32, no. 5, s. "e4172-1"-"e4172-3". ISSN: 0269-3879.
JANEČEK, R. - RIOS CRUZ, M. - ČEGAN, A. - KANĎÁR, R. Analysis of fatty acids in dried spots. In 25th YISAC 2018 (Young Investigator´s Seminar on Analytical Chemistry) : book of abstracts. Štýrský Hradec: ÖH Uni Gratz, 2018. s. 31 s. ISBN 978-3-200-05620-6.
JAVORSKÁ, D. - KANĎÁR, R. Stanovení vybraných aminokyselin v potu metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí. In Sborník příspěvků : studentská vědecká odborná činnost 2017/2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 61-66 s. ISBN 978-80-7560-157-5.
TŮMOVÁ, I. - KANĎÁR, R. Stanovení vybraných oxokyselin v suché kapce krve metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí. In Sborník příspěvků : studentská vědecká odborná činnost 2017/2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 175-180 s. ISBN 978-80-7560-157-5.
DRÁBKOVÁ, P. - ANDRLOVÁ, L. - KANĎÁR, R. An HPLC method for the determination of selected amino acids in human embryo culture medium Biomedical Chromatography, 2017, vol. 31, no. 2, s. "e3800-1"-"e3800-11". ISSN: 0269-3879.
SECHOVCOVÁ, S. - KRÁLOVCOVÁ, P. - VENTURA, K. - KANĎÁR, R. Analytické metody pro stanovení kyseliny lipoové Chemické listy, 2017, vol. 111, no. 1, s. 11-16. ISSN: 0009-2770.
ANDRLOVÁ, L. - ŘEHÁKOVÁ, Z. - KANĎÁR, R. Determination of selected fatty acids in dried blood spot by gas chromatography-flame ionization detection Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2017, vol. 23, no. květen, s. 99-114. ISSN: 1211-5541.
KANĎÁR, R. Stanovení glutathionu a glutathiondisulfidu v biologických vzorcích Chemické listy, 2016, vol. 110, no. 11, s. 754-760. ISSN: 0009-2770.
HOLEČEK, M. - ŠIMAN, P. - VODENIČAROVOVÁ, M. - KANĎÁR, R. Alterations in protein and amino acid metabolism in rats fed a branched-chain amino acid- or leucine-enriched diet during postprandial and postabsorptive states Nutrition and Metabolism, 2016, vol. 13, no. February, s. "12-1"-"12-12". ISSN: 1743-7075.
ČERMÁK, T. - MUŽÁKOVÁ, V. - MATĚJKA, J. - SKALICKÝ, J. - LAŠTOVIČKA, P. - LÍBALOVÁ, M. - KANĎÁR, R. - NOVOTNÝ, V. - ČEGAN, A. Fatty acid profile in erythrocyte membranes and plasma phospholipids affects significantly the extent of inflammatory response to coronary stent implantation Physiological Research, 2016, vol. 65, no. 6, s. 941-951. ISSN: 0862-8408.
KANĎÁR, R. The ratio of oxidized and reduced forms of selected antioxidants as a possible marker of oxidative stress in humans Biomedical Chromatography, 2016, vol. 30, no. 1, s. 13-28. ISSN: 0269-3879.
KANĎÁR, R. - DRÁBKOVÁ, P. - TOIFLOVÁ, T. - ČEGAN, A. Determination of selected amino acids in serum of patients with liver disease Advances in Clinical and Experimental medicine, 2016, vol. 25, no. 6, s. 1227-1239. ISSN: 1899-5276.
DRÁBKOVÁ, P. - ANDRLOVÁ, L. - HAMPL, R. - KANĎÁR, R. Amino acid metabolism in human embryos Physiological Research, 2016, vol. 65, no. 5, s. 823-832. ISSN: 0862-8408.
KANĎÁR, R. - DRÁBKOVÁ, P. - ANDRLOVÁ, L. - KOSTELNÍK, A. - ČEGAN, A. Determination of selected fatty acids in dried sweat spot using gas chromatography with flame ionization detection Journal of Separation Science, 2016, vol. 39, no. 22, s. 4377-4383. ISSN: 1615-9306.
ANDRLOVÁ, L. - KANĎÁR, R. Stanovenie polyamínov vo vzorkách LoVo bunkových línií. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVIII. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 15-22 s. ISBN 978-80-7560-005-9.
ANDRLOVÁ, L. - KANĎÁR, R. GC-MS metóda pre stanovenie trans/cis-resveratrolu a vedľajšieho produktu jeho fotooxidácie. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016 : zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 864-869 s. ISBN 978-80-223-4103-5.
ŠTRAMOVÁ, X. - KANĎÁR, R. Determination of seminal plasma malondialdehyde by high-performance liquid chromatography in smokers and non-smokers Bratislava Medical Journal - Bratislavske Lekarske Listy, 2015, vol. 116, no. 1, s. 20-24. ISSN: 0006-9248.
ŠTRAMOVÁ, X. - ČEGAN, A. - HAMPL, R. - KANĎÁR, R. Effects of smoking on fatty acid composition of phospholipid sperm membrane and the malondialdehyde levels in human seminal plasma Andrologia, 2015, vol. 47, no. 9, s. 967-973. ISSN: 0303-4569.
KANĎÁR, R. - ŠTRAMOVÁ, X. - DRÁBKOVÁ, P. - BRANDTNEROVÁ, M. Determination of Total Glutathione in Dried Blood Spot Samples Using a High-Performance Liquid Chromatography Journal of chromatographic science, 2015, vol. 53, no. 6, s. 879-885. ISSN: 0021-9665.
KANĎÁR, R. - DRÁBKOVÁ, P. - RICHTER, M. - RUSNOKOVÁ, M. - ČEGAN, A. Simultaneous measurement of malondialdehyde, formaldehyde, acetaldehyde, and propionaldehyde to monitor the oxidative stress in humans Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2015, vol. 21, no. září, s. 45-56. ISSN: 1211-5541.
DRÁBKOVÁ, P. - ANDRLOVÁ, L. - HAMPL, R. - KANĎÁR, R. Změny hladin vybraných metabolitů v kultivačním médiu jako možný nástroj pro selekci embryí v asistované reprodukci Česká gynekologie, 2015, vol. 80, no. 2, s. 135-139. ISSN: 1210-7832.
DRÁBKOVÁ, P. - ŠANDEROVÁ, J. - KOVAŘÍK, J. - KANĎÁR, R. An Assay of Selected Serum Amino Acids in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Advances in Clinical and Experimental medicine, 2015, vol. 24, no. 3, s. 447-451. ISSN: 1899-5276.
ČERMÁK, T. - LAŠTOVIČKA, P. - MUŽÁKOVÁ, V. - LÍBALOVÁ, M. - KOUKALOVÁ, L. - KANĎÁR, R. - ČEGAN, A. Association of fatty acid profile in plasma lipid fractions with HbA1c in type 2 diabetic patients International Journal of Diabetes in Developing Countries, 2015, vol. Neuveden, no. May 2015, s. 1-11. ISSN: 0973-3930.
ANDRLOVÁ, L. - DRÁBKOVÁ, P. - HAMPL, R. - KANĎÁR, R. Zavedenie HPLC metódy pre stanovenie vybraných aminokyselín v inkubačnom médiu ľudských embryí. In Monitorování cizorodých látek v životním prostredí XVII: sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 5-14 s. ISBN 978-80-7395-926-5.
KANĎÁR, R. - HÁJKOVÁ, N. Assay of total glutathione and glutathione disulphide in seminal plasma of male partners of couples presenting for a fertility evaluation Andrologia, 2014, vol. 46, no. 10, s. 1079-1088. ISSN: 0303-4569.
KANĎÁR, R. - ŠTRAMOVÁ, X. - DRÁBKOVÁ, P. - KŘENKOVÁ, J. A monitorong of allantoin, uric acid, and malondialdehyde levels in plasma and erythrocytes after ten minutes of running activity Physiological Research, 2014, vol. 63, no. 6, s. 753-762. ISSN: 0862-8408.
ŠTRAMOVÁ, X. - HAMPL, R. - ŠTĚPÁN, J. - KANĎÁR, R. Úloha mastných kyselin v membráně spermií Česká gynekologie, 2014, vol. 79, no. 2, s. 103-106. ISSN: 1210-7832.
KANĎÁR, R. - DRÁBKOVÁ, P. - MYSLÍKOVÁ, K. - HAMPL, R. Determination of retinol and alpha-tocopherol in human seminal plasma using an HPLC with UV detection Andrologia, 2014, vol. 46, no. 5, s. 472-478. ISSN: 0303-4569.
KANĎÁR, R. - VRBOVÁ, M. - ČANDOVÁ, J. An assay of total glutathione and glutathione disulfide in human whole blood and plasma using a high-performance liquid chromatography with fluorescence detection Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 2013, vol. 36, no. 14, s. 2013-2028. ISSN: 1082-6076.
KANĎÁR, R. - NOVOTNÁ, P. - DRÁBKOVÁ, P. Determination of Retinol, alpha-Tocopherol, Lycopene, and beta-Carotene in Human Plasma Using HPLC with UV-Vis Detection: Application to a Clinical Study Journal of Chemistry, 2013, vol. 2013, no. 2013, s. "460242-1"-"460242-7". ISSN: 2090-9063.
ŠTRAMOVÁ, X. - DRÁBKOVÁ, P. - KANĎÁR, R. An assay of creatine in human serum using an HPLC with UV detection Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2013, vol. 19, no. prosinec, s. 39-48. ISSN: 1211-5541.
DRÁBKOVÁ, P. - BENCOVÁ, S. - ŠTRAMOVÁ, X. - ŽÁKOVÁ, P. - KANĎÁR, R. Determination of epinephrine, norepinephrine and dopamine in human urine using high-performance liquid chromatography with coulometric detection Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2013, vol. 19, no. prosinec, s. 25-38. ISSN: 1211-5541.
DRÁBKOVÁ, P. - ŠANDEROVÁ, J. - KANĎÁR, R. Stanovení vybraných aminokyselin v biologickém materiálu. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XV., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 37-46 s. ISBN 978-80-7395-683-7.
DRÁBKOVÁ, P. - MARTÍNKOVÁ, J. - MÍKOVÁ, V. - ŠTRAMOVÁ, X. - KANĎÁR, R. An assay of 4-hydroxy-trans-2-nonenal in human seminal plasma using a high performance liquid chromatography with fluorescence detection Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2012, vol. 18, no. prosinec, s. 17-28. ISSN: 1211-5541.
HAMPL, R. - DRÁBKOVÁ, P. - KANĎÁR, R. - ŠTĚPÁN, J. Vliv oxidačního stresu na mužskou plodnost Česká gynekologie, 2012, vol. 77, no. 3, s. 241-245. ISSN: 1210-7832.
ŠTRAMOVÁ, X. - SVOBODOVÁ, L. - HAMPL, R. - KANĎÁR, R. STANOVENÍ MALONDIALDEHYDU V SEMINÁLNÍ PLAZMĚ METODOU KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XIV., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 167-174 s. ISBN 978-80-7395-525-0.
KANĎÁR, R. - DRÁBKOVÁ, P. - HAMPL, R. The determination of ascorbic acid and uric acid in human seminal plasma using an HPLC with UV detection Journal of Chromatography B, 2011, vol. 879, no. 26, s. 2834-2839. ISSN: 1570-0232.
ŠTRAMOVÁ, X. - KANĎÁR, R. Determination of serum creatinine in selected groups of patients by means of HPLC with UV detection – comparison with Jaffé and enzymatic assays Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2011, vol. 17, no. 2011, s. 57-70. ISSN: 1211-5541.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. - MARKOVÁ, M. - LOTKOVÁ, H. - KUČERA, O. - ČERVINKOVÁ, Z. Determination of glutathione and glutathione disulfide in human whole blood using HPLC with coulometric detection: a comparison with fluorescence detection Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 2011, vol. 76, no. 4, s. 274-294. ISSN: 0010-0765.
HOLEČEK, M. - KANĎÁR, R. - ŠIŠPERA, L. - KOVAŘÍK, M. Acute hyperammonemia activates branched-chain amino acid catabolism and decreases their extracellular concentrations: different sensitivity of red and white muscle Amino Acids, 2011, vol. 40, no. 2, s. 575-584. ISSN: 0939-4451.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. - MOCOVÁ, T. - SKALICKÝ, J. - KOVAŘÍK, J. Stanovení kyseliny močové v lidském séru pomocí HPLC s UV detekcí - porovnání s enzymatickou metodou Klinická biochemie a metabolismus, 2010, vol. 18, no. 3, s. 167-174. ISSN: 1210-7921.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. - FROHLICHOVÁ, M. - ŠTRAMOVÁ, X. - BENCOVÁ, S. The determination of coproporphyrin I and III in human urine using an HPLC with fluorescence detection Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2010, vol. 16, no. prosinec, s. 87-98. ISSN: 1211-5541.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. Simultaneous determination of vanillylmandelic and homovanillic acid in urine using LC with coulometric electrochemical detection based on SPE sample preparation Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2010, vol. 16, no. prosinec, s. 99-109. ISSN: 1211-5541.
MUŽÁKOVÁ, V. - KANĎÁR, R. - MELOUN, M. - SKALICKÝ, J. - KRÁLOVEC, K. - ŽÁKOVÁ, P. - VOJTÍŠEK, P. Inverse Correlation between Plasma Beta-Carotene and Interleukin-6 in Patients with Advanced Coronary Artery Disease International Journal for Vitamin and Nutrition Research, 2010, vol. 80, no. 6, s. 369-377. ISSN: 0300-9831.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. Determination of pyridoxal, pyridoxal 5'-phosphate and 4-pyridoxic acid in plasma of selected groups of the patients with a view to proper sample preparation using HPLC with fluorescence detection Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2009, vol. 15, no. 12, s. 73-85. ISSN: 1211-5541.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. Determination of phenylalanine and tyrosine in plasma and dried blood samples using HPLC with fluorescence detection Journal of Chromatography B, 2009, vol. 877, no. 30, s. 3926-3929. ISSN: 1570-0232.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. - JIROŠOVÁ, J. - SLADKÁ, M. Determination of branched chain amino acids, methionine, phenylalanine, tyrosine and alpha-keto acids in plasma and dried blood samples using HPLC with fluorescence detection Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 2009, vol. 47, no. 5, s. 565-572. ISSN: 1434-6621.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. Determination of 25-hydroxyvitamin D3 in human plasma using HPLC with UV detection based on SPE sample preparation Journal of Separation Science, 2009, vol. 32, no. 17, s. 2953-2957. ISSN: 1615-9306.
ROUŠAR, T. - KUČERA, O. - KŘIVÁKOVÁ, P. - LOTKOVÁ, H. - KANĎÁR, R. - MUŽÁKOVÁ, V. - ČERVINKOVÁ, Z. Evaluation of Oxidative Status in Acetaminophen Treated Rat Hepatocytes Cultured in vitro Physiological Research, 2009, vol. 58, no. 2, s. 239-246. ISSN: 0862-8408.
SKALICKÝ, J. - MUŽÁKOVÁ, V. - KANĎÁR, R. - MELOUN, M. - ROUŠAR, T. Oxidative stress and metabolic syndrome in obese adults with and without controlled diet restriction Bratislava Medical Journal - Bratislavske Lekarske Listy, 2009, vol. 110, no. 3, s. 152-157. ISSN: 0006-9248.
MUŽÁKOVÁ, V. - SKALICKÝ, J. - KANĎÁR, R. - MELOUN, M. - ROUŠAR, T. - KOVAŘÍK, J. The effect of restricted energy intake on the oxidative stress level and metabolic syndrome occurrence in obese adults.. In Free Radical Research. London: Informa Healthcare UK, 2009. s. s91-s91 s.
SKALICKÝ, J. - MUŽÁKOVÁ, V. - KANĎÁR, R. - MELOUN, M. - ROUŠAR, T. - PALIČKA, V. Evaluation of oxidative stress and inflammation in obese adults with metabolic syndrome. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 2008, vol. 46, no. 4, s. 499-505. ISSN: 1434-6621.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. Determination of ascorbic acid in human plasma with a view to stability using HPLC with UV detection Journal of Separation Science, 2008, vol. 31, no. 20, s. 3503-3508. ISSN: 1615-9306.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. Allantoin as a marker of oxidative stress in human erythrocytes Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 2008, vol. 46, no. 9, s. 1270-1274. ISSN: 1434-6621.
MUŽÁKOVÁ, V. - SKALICKÝ, J. - KANĎÁR, R. - MELOUN, M. - VOJTÍŠEK, P. - ROUŠAR, T. - KOVAŘÍK, J. Inverse correlation between b-carotene plasma levels and markers of inflammation in patients with advanced coronary artery disease. In Progress in Biochemistry and Biophysics (Shengwu Huaxue yu Shengwu Wuli Jinzhan). Beijing: Science Press, 2008. s. 289 s.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. - SLADKÁ, M. - KOVAŘÍK, J. - SKALICKÝ, J. Determination of branched-chain amino acids by HPLC with fluorescence detection. In Program a sborník sympozia FONS 2008. Pardubice: Stapro s.r.o., 2008. s. 92-93 s. ISBN 978-80-903879-2-8.
MUŽÁKOVÁ, V. - SKALICKÝ, J. - KANĎÁR, R. - MELOUN, M. - VOJTÍŠEK, P. - ROUŠAR, T. - KOVAŘÍK, J. Low plasma levels of beta-carotene in obese men with advanced coronary artery disease. In Free Radical Research. London: Informa Healthcare UK, 2008. s. S110 s.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. - JIROŠOVÁ, J. - KOVAŘÍIK, J. - SKALICKÝ, J. Determination of keto acids derived from branch chain amino acids using HPLC with fluorescence detection. In Program a sborník sympozia FONS 2008. Pardubice: Stapro s.r.o., 2008. s. 94-95 s. ISBN 978-80-903879-2-8.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. - LOTKOVÁ, H. - KUČERA, O. - ČERVINKOVÁ, Z. Determination of reduced and oxidized glutathione in biological samples using liquid chromatography with fluorimetric detection Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2007, vol. 43, no. 4, s. 1382-1387. ISSN: 0731-7085.
ŽÁKOVÁ, P. - KANĎÁR, R. - ŠKARYDOVÁ, L. - SKALICKÝ, J. - MYJAVEC, A. - VOJTÍŠEK, P. Ubiquinol-10/lipids ratios in consecutive patients with different angiographic findings Clinica Chimica Acta, 2007, vol. 380, no. 1-2, s. 133-138. ISSN: 0009-8981.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. Monitorování oxidačního stresu pomocí kapalinové chromatografie CHEMagazín, 2007, vol. 17, no. 5, s. 8-11. ISSN: 1210-7409.
ŽÁKOVÁ, P. - KANĎÁR, R. - SKALICKÝ, J. - KOVAŘÍK, J. Simultaneous determination of vanillylmandelic acid, homovanillic acid and 5-hydroxyindolacetic acid in urine by HPLC with electrochemical detection. In Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Special Supplement. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. s. S212 s.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. - SMEJKAL, P. - MUŽÁKOVÁ, V. - SKALICKÝ, J. - KOVAŘÍK, J. Determination of phenylalanine and tyrosine in whole blood by HPLC with fluorescence detection. In Klinická biochemie a metabolismus. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007. s. 70 s.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. - FROHLICHOVÁ, M. - MUŽÁKOVÁ, V. - SKALICKÝ, J. - KOVAŘÍK, J. Determination of coproporphyrin I and coproporphyrin III in urine by HPLC with fluorescence detection. In Klinická biochemie a metabolismus. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007. s. 56-56 s.
SKALICKÝ, J. - MUŽÁKOVÁ, V. - KANĎÁR, R. - MELOUN, M. - VOJTÍŠEK, P. - KOVAŘÍK, J. - ROUŠAR, T. Oxidative stress and its impact on development of advanced coronary artery disease. In Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Special Supplement. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. s. S241 s.
ŽÁKOVÁ, P. - KANĎÁR, R. - SKALICKÝ, J. - KOVAŘÍK, J. - MYJAVEC, A. - VOJTÍŠEK, P. The lipoprotein(a) and homocysteine interaction in coronary arteries. In Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Special Supplement. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. s. S250 s.
MUŽÁKOVÁ, V. - SKALICKÝ, J. - KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. - KOVAŘÍK, J. - MELOUN, M. - VOJTÍŠEK, P. - ROUŠAR, T. Oxidative stress and inflammatory markers in advanced coronary artery disease. In Free Radical Research. London: Informa Healthcare UK, 2007. s. S43-S44 s.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. - ŤAŽKÁ, A. - ONDERKOVÁ, K. Assessment of the B6 vitamers in selecte groups of the patients. In Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Special Supplement. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. s. S319 s.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. - MARKOVÁ, M. Determination of reduced and oxidized glutathione in biological material by HPLC with electrochemical detection. In Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Special Supplement. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. s. S195 s.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. - MARTÍNKOVÁ, J. - RICHTER, M. Determination of 4-hydroxynonenal in biological material by high-performance liquid chromatography. In Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Special Supplement. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. s. 195S s.
ŽÁKOVÁ, P. - KANĎÁR, R. - STOKLASOVÁ, M. - MYJAVEC, A. - VOJTÍŠEK, P. The relationship between homocysteine and cysteine in patients with different angiographic findings. In Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Special Supplement. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. s. S250 s.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. - MUŽÁKOVÁ, V. - KULICHOVÁ, B. Determination of beta-carotene in human plasma by HPLC with ultraviolet detection. In Vitamins 2007 - Nutrition and Diagnostics. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 216 s. ISBN 978-80-7194-937-4.
MUŽÁKOVÁ, V. - SKALICKÝ, J. - KANĎÁR, R. - MELOUN, M. - KOVAŘÍK, J. - ROUŠAR, T. The diminishing of oxidative stress by diet optimization may reduce the occurrence of metabolic syndrome in obese persons.. In Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Special Supplement. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. s. S152 s.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. - NAVRÁTILOVÁ, B. - SKALICKÝ, J. - KOVAŘÍK, J. HPLC assay for 25-hydroxyvitamin D3 in serum. In Vitamins 2007 - Nutrition and Diagnostics. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 217 s. ISBN 978-80-7194-937-4.
KUČERA, O. - LOTKOVÁ, H. - KANĎÁR, R. - HÉŽOVÁ, R. - MUŽÁKOVÁ, V. - ČERVINKOVÁ, Z. The model of D-galactosamine-induced injury of rat hepatocytes in primary culture Acta Medica (Hradec Králové), 2006, vol. 49, no. 1, s. 59-66. ISSN: 1211-4286.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. - MUŽÁKOVÁ, V. Monitoring of antioxidant properties of uric acid in humans for a consideration measuring of levels of allantoin in plasma by liquid chromatography Clinica Chimica Acta, 2006, vol. neuveden, no. 365, s. 249-256. ISSN: 0009-8981.
KUČERA, O. - ČERVINKOVÁ, Z. - LOTKOVÁ, H. - KŘIVÁKOVÁ, P. - ROUŠAR, T. - MUŽÁKOVÁ, V. - HÉŽOVÁ, R. - KANĎÁR, R. - RUDOLF, E. Protective effect of S-adenosylmethionine against D-galactosamine-induced injury of rat hepatocytes in primary culture Physiological Research, 2006, vol. 55, no. 5, s. 551-560. ISSN: 0862-8408.
ŽÁKOVÁ, P. - KANĎÁR, R. Využití HPLC v monitorování méně známých rizikových faktorů aterosklerózy CHEMagazín, 2006, vol. 16, no. 2, s. 8-9. ISSN: 1210-7409.
MUŽÁKOVÁ, V. - SKALICKÝ, J. - KANĎÁR, R. Oxidative stress and metabolic syndrome in obese patients. In The FEBS Journal Supplement. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2006. s. 201 s.
LOTKOVÁ, H. - ČERVINKOVÁ, Z. - KUČERA, O. - KŘIVÁKOVÁ, P. - KANĎÁR, R. Protective effect of S-adenosylmethionine on cellular and mitochondrial membranes of rat hepatocytes against tert-butylhydroperoxide-induced injury in primary culture Chemico-biological Interactions, 2005, vol. 156, no. 1, s. 13-23. ISSN: 0009-2797.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. - RICHTER, M. Determination of malondialdehyde in biological samples using liquid chromatography with reference to sample preparation. In Clinica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2005. s. 219 s.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. - RICHTER, M. Determination of ascorbic acid in human plasma by high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection with a view to stability. In Clinica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2005. s. 220 s.
KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. - RICHTER, M. Determination of both reduced and oxidised glutathione using liquid chromatography with fluorimetric detection. In Clinica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2005. s. 220 s.
ROUŠAR, T. - MUŽÁKOVÁ, V. - KUČERA, O. - LOTKOVÁ, H. - KANĎÁR, R. - ČERVINKOVÁ, Z. Is it correct to leave out the fluorimetric methods for glutathione assay?. In Clinica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2005. s. 207-208 s.
ROUŠAR, T. - ČERVINKOVÁ, Z. - MUŽÁKOVÁ, V. - KUČERA, O. - LOTKOVÁ, H. - KANĎÁR, R. - KŘIVÁKOVÁ, P. Stanovení glutathionu v primární kultuře hepatocytů.. In Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005. s. 272 s.
ŽÁKOVÁ, P. - KULICHOVÁ, B. - KANĎÁR, R. - RICHTER, M. The simultaneous determination of ubiquinol-10 and ubiquinone-10 in human plasma using HPLC with electrochemical detection. In Clinica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2005. s. 227 s.
ŽÁKOVÁ, P. - SKALICKÝ, J. - VOJTÍŠEK, P. - KANĎÁR, R. Comparison of levels of total plasma homocysteine in patients with positive coronarography and patients with negative coronarography. In Clinica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2005. s. 107 s.
ŽÁKOVÁ, P. - KULICHOVÁ, B. - KANĎÁR, R. - VENTURA, K. Optimalization of method for the determination of ubiquinol-10 and ubiquinone-10 in human plasma. In Conference "Vitamins 2004 - Targeted Nutritional Therapy". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 132 s. ISBN 80-7194-644-3.
ŽÁKOVÁ, P. - KANĎÁR, R. - VENTURA, K. Simultaneous determination of homocysteine and other sulphur compounds in human plasma by HPLC/ECD. In Conference "Vitamins 2004 - Targeted Nutritional Therapy". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 59 s. ISBN 80-7194-644-3.
MUŽÁKOVÁ, V. - KANĎÁR, R. - VOJTÍŠEK, P. - SKALICKÝ, J. Přispívají nízké hladiny alpha-tokoferolu, beta-karotenu a vitamínu C k vyššímu riziku infarktu myokardu?. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí V. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 143-149 s. ISBN 80-7194-617-6.
ROUŠAR, T. - ŽÁKOVÁ, P. - KANĎÁR, R. - MUŽÁKOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, J. Studie Vitamíny. In Sborník prací 6. ročníku soutěže o cenu firmy Merck. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 60-65 s. ISBN 80-86238-27-X.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods for analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2020-01-01 2020-12-31
The use of modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods for analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2019-01-01 2019-12-31
The use of modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods in biological studies Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2018-01-01 2018-12-31
Modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods applicable for clinical purposes Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2017-01-01 2017-12-31
Determination of ?9-tetrahydrocannabinol in blood plasma (urine) using by gas chromatography with mass spectrometry Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-01-01 2017-12-31
Determination of branched-chain amino acids (valine, leucine, isoleucine) and aromatic amino acids (phenylalanine, tyrosine) in dried blood spot for diagnosis of some diseases Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2016-01-01 2016-12-31
The use of analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods for analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2016-01-01 2016-12-31
The use of modern analytical and molecular biological methods for biological samples analysis Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2015-01-01 2015-12-31
New methods for the analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2014-01-01 2014-12-31
Innovation of laboratory practices of Clinical Biochemistry II Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2014-01-01 2014-12-31
Analytical and molecular biological methods for studying the structure and function of biological systems Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2013-01-01 2013-12-31
Study of property of biological and biochemical systems through "in vitro" methods with focus on medical, farmaceutical, veterinary and nutrient aplications. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2012 31.12.2012
Inovace výuky laboratorních cvičení z Klinické biochemie II: "Stanovení vybraných katecholaminů v moči pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s coulometrickou elektrochemickou detekcí" HEDF - F3 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-01-01 2012-12-31
Moderní analytické, separační, frakcionační a diagnostické postupy pro charakterizaci biologických materiálů. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Nové metodické postupy při analýze vysoce komplexního biologického materiálu se zaměřením na preanalytickou fázi přípravy vzorků Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010
Inovace výuky laboratorních cvičení z obecné biochemie zavedením dvou nových úloh: "Elektroforéza sérových bílkovin" a "Stanovení kyseliny askorbové pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí" HEDF - F3 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009-01-01 2009-12-31
Inovace laboratoře klinické biochemie. Zavedení úloh pro screeningové vyšetření fenylketonurie a diagnostiky porfyrií HEDF - F3 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2007-01-01 2007-11-30
Stanovení aminokyselin s rozvětveným řetězcem a od nich odvozených oxokyselin pomocí kapalinové chromatografie pro aplikaci novorozeneckého screeningu vrozených metabolických chorob Priority No. 1 Univerzita Pardubice 2007-01-01 2007-12-31
Rozvoj spolupráce s Eberhard Karls Universitaet Tuebingen, Německo Support of Cooperation with Partner-regions Abroad Pardubický kraj 01.06.2006 30.11.2006
Vyhledávání fytochemických látek účinných v ochraně proti kardiovaskulárnímu onemocnění COST CZ (2011-2017) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.03.2006 05.02.2008
zahraniční odborná praxe studentů bakalářského oboru "klinická biologie a chemie" na Universitě Tuebingen, Německo Priority No. 2 Univerzita Pardubice 2006-01-01 2006-12-31
Modernizace praktické výuky obecné a klinické biochemie HEDF - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2005-01-01 2005-12-31

Research Focus

Education and Academic Qualifications

Title Year Specialization School Thesis
prof. 2018 Analytical Chemistry University of Pardubice
doc. 2011 Biochemistry Charles University of Prague
Ph.D. 2003 Pathobiochemistry and Xenobiochemistry Charles University of Prague
Mgr. 1998 Analysis of Biological Materials University of Pardubice
Bc. 1996 Clinical Biology and Chemistry University of Pardubice

List of Employments

Period Work type Employer
Now professor University of Pardubice
2011 - 2018 associate professor University of Pardubice
2003 - 2011 lecturer University of Pardubice
1998 - 2003 assistant University of Pardubice

Membership in Scientific Societies, International Organizations and Professional Associations

Period name
Now Czech Society of Clinical Biochemistry