prof. Ing. Alexander Čegan, CSc. | Faculty of Chemical Technology

prof. Ing. Alexander Čegan, CSc.

alce0308's picture

Contacts

+420
466 037 710, 466 037 787
alexander.cegan@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9977-8223

Workplace

Faculty of Chemical Technology
Department of Biological and Biochemical Sciences (30440)

Profesor
professor
Copy link to clipboard
Office hours:
Monday: 
8,30- 17,00
,
Tuesday: 
8,30- 17,00
,
Wednesday: 
8,00- 16,30
,
Thursday: 
8,30- 17,00
,
Friday: 
8,00- 16,30
Consultations:
Monday: 
8,30- 17,00
,
Thursday
8,30- 17,00
KBBV/C874 Biochemie 2018/2019 G    Cv  Se 
KBBV/C028 Biochemie 2018/2019 G   Cv  Se  
KBBV/C627 Biochemie obecná 2018/2019 G   Cv  Se  
KBBV/C607 Biochemie obecná 2018/2019 G   Cv  Se  
KBBV/C017A Biochemistry 2018/2019 G   Cv  Se  
KBBV/C664 Diplomová práce 2018/2019 G   Cv  Se  
KBBV/C672 Enzymologie 2018/2019 G   Cv  Se  
KBBV/C376 Management jakosti klinických laboratoří 2018/2019 G    Cv  Se  
FCH/SB015 Obecná a klinická biochemie 2018/2019 G   Cv  Se  
KBBV/C536 Potravinářská biochemie 2018/2019 G   Cv  Se  
KBBV/C661 Správná laboratorní praxe 2018/2019 G    Cv  Se 
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
KOMERSOVÁ, A. - KOVÁŘOVÁ, M. - KOMERS, K. - LOCHAŘ, V. - ČEGAN, A. Why is the hydrolytic activity of acetylcholinesterase pH dependent? Kinetic study of acetylcholine and acetylthiocholine hydrolysis catalyzed by acetylcholinesterase from electric eel Zeitschrift für Naturforschung C = A Journal of Biosciences, 2018, vol. 73, no. 9-10, s. 345-351. ISSN: 0939-5075.
JANEČEK, R. - ŠPRYNCOVÁ, M. - ČEGAN, A. Odd-numbered fatty acids in type 2 diabetes mellitus Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2018, vol. 24, no. November, s. 101-108. ISSN: 1211-5541.
JANEČEK, R. - RIOS CRUZ, M. - ČEGAN, A. - KANĎÁR, R. Analysis of fatty acids in dried spots. In 25th YISAC 2018 (Young Investigator´s Seminar on Analytical Chemistry) : book of abstracts. Štýrský Hradec: ÖH Uni Gratz, 2018. s. 31 s. ISBN 978-3-200-05620-6.
KOSTELNÍK, A. - ČEGAN, A. - POHANKA, M. Boldin jako potenciální inhibitor cholinesteras. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XX. : sborník ze semináře s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 73-80 s. ISBN 978-80-7560-154-4.
JANEČEK, R. - FIALOVÁ, P. - ČEGAN, A. Insulin resistance. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XX. : sborník ze semináře s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 51-60 s. ISBN 978-80-7560-154-4.
KOSTELNÍK, A. - ČEGAN, A. - POHANKA, M. Acetylcholinesterase inhibitors assay using colorimetric pH sensitive strips and image analysis by a smartphone International Journal of Analytical Chemistry, 2017, vol. 2017, no. 2017, s. "3712384-1"-"3712384-8". ISSN: 1687-8760.
KOSTELNÍK, A. - KOPEL, P. - ČEGAN, A. - POHANKA, M. Construction of an acetylcholinesterase sensor based on synthesized paramagnetic nanoparticles, a simple tool for neurotoxic compounds assay Sensors, 2017, vol. 17, no. 4, s. 676-688. ISSN: 1424-8220.
KOSTELNÍK, A. - ČEGAN, A. - POHANKA, M. Anti-Parkinson drug biperiden inhibits enzyme acetylcholinesterase Biomed Research International, 2017, vol. 2017, no. 2017, s. "2532764-1"-"2532764-5". ISSN: 2314-6133.
KOSTELNÍK, A. - ČEGAN, A. - POHANKA, M. Fotografická detekce jako nástroj stanovení inhibitorů cholinesteras. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XIX : sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 85-92 s. ISBN 978-80-7560-086-8.
JANEČEK, R. - ŠPRYNCOVÁ, M. - ČEGAN, A. Stanovení obsahu lichých mastných kyselin v EDTA plazmě. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XIX : sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 51-58 s. ISBN 978-80-7560-086-8.
FIALOVÁ, P. - JANEČEK, R. - ČEGAN, A. Studium vlivu plazmatických mastných kyselin na progresi diabetu typu 2. In Studentská vědecká odborná činnost 2016/2017 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 29-34 s. ISBN 978-80-7560-084-4.
KOSTELNÍK, A. - ČEGAN, A. - POHANKA, M. Color change of phenol red by integrated smart phone camera as a tool for the determination of neurotoxic compounds Sensors, 2016, vol. 16, no. 9, s. "1212-1"-"1212-10". ISSN: 1424-8220.
KANĎÁR, R. - DRÁBKOVÁ, P. - TOIFLOVÁ, T. - ČEGAN, A. Determination of selected amino acids in serum of patients with liver disease Advances in Clinical and Experimental medicine, 2016, vol. 25, no. 6, s. 1227-1239. ISSN: 1899-5276.
KANĎÁR, R. - DRÁBKOVÁ, P. - ANDRLOVÁ, L. - KOSTELNÍK, A. - ČEGAN, A. Determination of selected fatty acids in dried sweat spot using gas chromatography with flame ionization detection Journal of Separation Science, 2016, vol. 39, no. 22, s. 4377-4383. ISSN: 1615-9306.
KOSTELNÍK, A. - ČEGAN, A. - POHANKA, M. Electrochemical determination of activity of acetylcholinesterase immobilized on magnetic particles International Journal of Electrochemical Science, 2016, vol. 11, no. 6, s. 4840-4849. ISSN: 1452-3981.
ČERMÁK, T. - MUŽÁKOVÁ, V. - MATĚJKA, J. - SKALICKÝ, J. - LAŠTOVIČKA, P. - LÍBALOVÁ, M. - KANĎÁR, R. - NOVOTNÝ, V. - ČEGAN, A. Fatty acid profile in erythrocyte membranes and plasma phospholipids affects significantly the extent of inflammatory response to coronary stent implantation Physiological Research, 2016, vol. 65, no. 6, s. 941-951. ISSN: 0862-8408.
LAŠTOVIČKA, P. - ČERMÁK, T. - HÁJEK, F. - LÍBALOVÁ, M. - NOVÁKOVÁ MUŽÁKOVÁ, V. - SKALICKÝ, J. - ČEGAN, A. Determination of Branched Chain Fatty Acids in Plasma of Type 2 Diabetics Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2016, vol. 22, no. květen, s. 57-66. ISSN: 1211-5541.
KOPČIL, M. - LÍBALOVÁ, M. - ČEGAN, A. Význam a stanovení esenciálních mastných kyselin u diabetiků typu 2. In Studentská vědecká odborná činnost 2015/2016 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 89-94 s. ISBN 978-80-7560-004-2.
KOSTELNÍK, A. - ČEGAN, A. - POHANKA, M. Elektrochemické stanovení aktivity acetylcholinesterasy imobilizované na povrchu magnetických částic. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVIII. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 75-84 s. ISBN 978-80-7560-005-9.
ŠTRAMOVÁ, X. - ČEGAN, A. - HAMPL, R. - KANĎÁR, R. Effects of smoking on fatty acid composition of phospholipid sperm membrane and the malondialdehyde levels in human seminal plasma Andrologia, 2015, vol. 47, no. 9, s. 967-973. ISSN: 0303-4569.
ČERMÁK, T. - LAŠTOVIČKA, P. - MUŽÁKOVÁ, V. - LÍBALOVÁ, M. - KOUKALOVÁ, L. - KANĎÁR, R. - ČEGAN, A. Association of fatty acid profile in plasma lipid fractions with HbA1c in type 2 diabetic patients International Journal of Diabetes in Developing Countries, 2015, vol. Neuveden, no. May 2015, s. 1-11. ISSN: 0973-3930.
KANĎÁR, R. - DRÁBKOVÁ, P. - RICHTER, M. - RUSNOKOVÁ, M. - ČEGAN, A. Simultaneous measurement of malondialdehyde, formaldehyde, acetaldehyde, and propionaldehyde to monitor the oxidative stress in humans Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2015, vol. 21, no. září, s. 45-56. ISSN: 1211-5541.
LÍBALOVÁ, M. - LAŠTOVIČKA, P. - ČERMÁK, T. - MASTÍKOVÁ, A. - ČEGAN, A. FUNKCE DESATURÁZ A ELONGÁZ V METABOLISMU LIPIDŮ U DIABETIKŮ TYPU 2. In Monitorování cizorodých látek v životním prostredí XVII: sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 55-64 s. ISBN 978-80-7395-926-5.
LÍBALOVÁ, M. - LAŠTOVIČKA, P. - ČERMÁK, T. - ČEGAN, A. - MASTÍKOVÁ, A. Influence of enzymes desaturases and elongases on lipid metabolism by type 2 diabetes. In 4th International Miniconference of PhD Students: When Biochemistry Meets Pharmacology and Toxicology. Bratislava: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, 2015. s. 37-41 s. ISBN 978-80-971042-5-2.
LÍBALOVÁ, M. - ČEGAN, A. - LAŠTOVIČKA, P. Ultracentrifugace krevní plazmy. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVI., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 61-66 s. ISBN 978-80-7395-821-3.
LÍBALOVÁ, M. - LAŠTOVIČKA, P. - ČERMÁK, T. - ČEGAN, A. DETERMINATION OF THE CONTENT OF ESSENTIAL FATTY ACIDS IN EDTA PLASMA TYPE 2 DIABETICS. In YISAC 2014 Book of Abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 42-42 s. ISBN 978-80-7395-810-7.
LÍBALOVÁ, M. - LAŠTOVIČKA, P. - ČERMÁK, T. - ČEGAN, A. CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS OF FATTY ACIDS IN HUMAN PLASMA. In List of Abstracts EIDS Summer Workshop 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 55-55 s. ISBN 978-80-7395-779-7.
KOVÁŘOVÁ, M. - KOMERS, K. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - PAŘÍK, P. - ČEGAN, A. New Method for the Determination of the Half Inhibition Concentration (IC50) of Cholinesterase Inhibitors Zeitschrift fuer Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 2013, vol. 68, no. 3-4, s. 133-138. ISSN: 0939-5075.
ČERMÁK, T. - MUŽÁKOVÁ, V. - MATĚJKA, J. - SKALICKÝ, J. - ŠTRAMOVÁ, X. - LAŠTOVIČKA, P. - KOUKALOVÁ, L. - ČEGAN, A. Vliv profilu mastných kyselin na zánětlivou reakci po implantaci koronárního stentu u nemocných s akutním koronárním syndromem. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XV., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 13-20 s. ISBN 978-80-7395-683-7.
SCHMID, S. - SCHLEICHER, E. - ČEGAN, A. - DEUTSCHLE, C. - BAUR, S. - HAUSER, A. - SYNOFZIK, M. - SRULIJES, K. - MAETZLER, W. Cerebrospinal fluid fatty acid in Glucocerebrosidase-Associated Parkinson's Disease Movement Disorders, 2012, vol. 27, no. 2, s. 288-292. ISSN: 0885-3185.
SILBERNAGEL, G. - KOVÁŘOVÁ, M. - ČEGAN, A. - MACHANN, J. - SCHICK, F. - LEHMANN, R. - HAERING, H. - STEFAN, N. - SCHLEICHER, E. - FRITSCHE, A. - PETER, A. High hepatic SCD1 activity is associated with low liver fat content in healthy subjects under a lipogenic diet Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2012, vol. 97, no. 12, s. E2288-E2292. ISSN: 0021-972X.
KOVÁŘOVÁ, M. - KHAN, M. - KOMERS, K. - PAŘÍK, P. - ČEGAN, A. - ZATLOUKALOVÁ, M. Kinetics of In Vitro Inhibition of Acetylcholinesterase by Nineteen New Carbamates Current Enzyme Inhibition, 2011, vol. 7, no. 4, s. 236-243. ISSN: 1573-4080.
PETER, A. - STEFAN, N. - ČEGAN, A. - WALENTA, M. - WAGNER, S. - KONIGSRAINER, A. - KONIGSRAINER, I. - MACHICAO, F. - SCHICK, F. - HARING, H. - SCHLEICHER, E. Hepatic glucokinase expression is associated with lipogenesis and fatty liver in humans Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2011, vol. 96, no. 7, s. 1126-1130. ISSN: 0021-972X.
PETER, A. - ČEGAN, A. - WAGNER, S. - ELCNEROVÁ, M. - KONIGSRAINER, A. - KONIGSRAINER, I. - HARING, H. - SCHLEICHER, E. - STEFAN, N. Relationships between Hepatic Stearoyl-CoA Desaturase 1 activity and mRNA Expression with Liver Fat content in Humans American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism, 2011, vol. 300, no. 2, s. 321-326. ISSN: 0193-1849.
KOVÁŘOVÁ, M. - KOMERS, K. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - ČEGAN, A. Inhibition of acetylcholinesterase by 14 achiral and five chiral imidazole derivates Bioresource Technology, 2010, vol. 101, no. 15, s. 6281-6283. ISSN: 0960-8524.
STEFAN, N. - KANTARTZIS, K. - CELEBI, N. - STAIGER, H. - MACHAN, J. - SCHICK, F. - ČEGAN, A. - ELCNEROVA, M. Circulating Palmitoleate Strongly and Independently Predicts Insulin Sensitivity in Humans Diabetes Care, 2010, vol. 33, no. 2, s. 405-407. ISSN: 0149-5992.
KOMERS, K. - SKOPAL, F. - ČEGAN, A. Continuous biodiesel production in a cascade of flow ideally stirred reactors Bioresource Technology, 2010, vol. 101, no. 10, s. 3772-3775. ISSN: 0960-8524.
ZELIK, P. - LUKEŠOVÁ, A. - ČEJKA, J. - BUDĚŠÍNSKÝ, M. - HAVLÍČEK, V. - ČEGAN, A. Nostotrebin 6, a bis(cyclopentenedione) with cholinesterase inhibitory activity isolated from Nostoc sp. str. Lukešová 27/97 Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 2010, vol. 25, no. 3, s. 414-420. ISSN: 1475-6366.
TSCHRITTER, O. - PREISSL, H. - HENNIGE, A. - SARTORIUS, T. - GRICHISCH, Y. - STEFAN, N. - GUTHOFF, M. - DÜSING, S. - MACHANN, J. - SCHLEICHER, E. - ČEGAN, A. The insulin effect on cerebrocortical theta activity is associated with serum concentrations of saturated nonesterified fatty acids Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2009, vol. 94, no. 11, s. 4600-4607. ISSN: 0021-972X.
POKORNÝ, K. - MELOUN, M. - PELLANT, A. - ČEGAN, A. Množství ušního mazu v závislosti na hygieně zevního zvukovodu Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku, 2009, vol. 3, no. 2, s. 85-93. ISSN: 1337-2181.
PETER, A. - ČEGAN, A. Hepatic lipid composition and stearoyl-coenzyme A desaturase 1 mRNA expression can be estimated from plasma VLDL fatty acid ratios Clinical Chemistry, 2009, vol. 55, no. 12, s. 2113-2120. ISSN: 0009-9147.
SEDLÁK, M. - HANUSEK, J. - DRABINA, P. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - ČEGAN, A. Substituted benzyl N-phenylcarbamates - their solvolysis and inhibition activity to acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase ARKIVOC, 2009, vol. -, no. 7, s. 1-11. ISSN: 1424-6376.
PETER, A. - ČEGAN, A. Relationship between hepatic stearoyl-CoA desaturase 1 activity and mRNA expression with liver fat content in humans. In Diabetologia. Springer, 2009. s. S81 s.
SOUKUPOVÁ, L. - KOMERSOVÁ, A. - KOMERS, K. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - ČEGAN, A. Kinetic of the Total Hydrolysis of Acetyl-β-methylcholine by Acetylcholinesterase Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 2008, vol. 95, no. 2, s. 205-211. ISSN: 0133-1736.
PETER, A. - WEIGERT, C. - STAIGER, H. - RITTIG, K. - ČEGAN, A. Induction of stearoyl-CoA desaturase protects human arterial endothelial cells against lipotoxicity American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism, 2008, vol. 295, no. 2, s. E339-E349. ISSN: 0193-1849.
KANTARTZIS, K. - RITTIG, K. - ČEGAN, A. Fatty Liver is independently associated with alterations in circulating HDL2 and HDL3 Subfractions Diabetes Care, 2008, vol. 31, no. 2, s. 366-368. ISSN: 0149-5992.
STEFAN, N. - PETER, A. - ČEGAN, A. Low hepatic stearoyl-CoA desaturase 1 activity is associated with fatty liver and insulin resistance in obese humans Diabetologia, 2008, vol. 51, no. 4, s. 648-656. ISSN: 0012-186X.
PETER, . - WEIGERT, C. - STAIGER, H. - RITTIG, K. - ČEGAN, A. Induction of stearoyl-CoA desaturase protects human arterial endothelial cells against lipotoxicity. In Diabetologia. Springer, 2008. s. S518 s.
KOMERSOVÁ, A. - KOMERS, K. - ČEGAN, A. New Findings about Ellman´s Method to Determine Cholinesterase Activity Zeitschrift fuer Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 2007, vol. 62c, no. N, s. 150-154. ISSN: 0939-5075.
KOMERSOVÁ, A. - MASOPUSTOVÁ, M. - KOMERS, K. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - ČEGAN, A. In vitro Inhibition of Cholinesterases by Carbamates ? A Kinetic Study Zeitschrift fuer Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 2007, vol. 62c, no. N, s. 305-307. ISSN: 0939-5075.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - KOMERS, K. - KOMERSOVÁ, A. - MASOPUSTOVÁ, M. - ČEGAN, A. Inhibition of Cholinesterases by Dialkylcarbamates Zeitschrift fuer Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 2007, vol. 62c, no. N, s. 308-310. ISSN: 0939-5075.
POKORNÝ, K. - ČEGAN, A. - SKALICKÝ, J. - MELOUN, M. LIPIDOVA SLOŽKA USNIHO MAZU. METODIKA KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ ANALÝZY Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 2007, vol. 1, no. 1, s. 37-42. ISSN: 1337-2181.
KANTARTZIS, K. - RITTIG, K. - ČEGAN, A. Die nichtalkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD) ist mit einer qualitativen Änderung der HDL-Lipoproteine und deren Fetsäurenmuster assoziiert. In Diabetologia. Springer, 2007. s. S47-S48 s.
ELCNEROVÁ, M. - ČEGAN, A. - KOMÁREK, K. Stanovení aktivity stearoyl-CoA-desaturasy-1 (SCD-1). In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2007. s. 81,81 s.
POKORNÝ, K. - MELOUN, M. - ČEGAN, A. - SKALICKÝ, J. - PEŘINOVÁ, H. - HEDELOVÁ, M. Correlation of Cerumen and Serum Lipids. In Sborník přednášek The 4th Polish-Czech Otorinolaryngological Symposium. Wroclaw: ENT Department of Medical University of Wroclaw, 2007. s. 12,12 s. ISBN N.
STEFAN, N. - KANTARTZIS, K. - ČEGAN, A. Fatty liver is strongly associated with a qualitative change in the serum HDL cholesterol sub-fractions. In Diabetes. Alexandria: American Diabetes Association, 2007. s. A680-A680 s.
POKORNÝ, K. - MELOUN, M. - ČEGAN, A. - SKALICKÝ, J. - PEŘINOVÁ, H. - HEDELOVÁ, M. Vztah lipidů ušního mazu a krevního séra. In Sborník přednášek 47. Otologický den. Brno, ČR: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně, 2007. s. 12,12 s. ISBN N.
POKORNÝ, K. - ČEGAN, A. - SKALICKÝ, J. - MELOUN, M. 14. Lipids of the Earwax-Procedure of Qualitative and Quantitative Analysis. In Program and Abstracts of the 6th Joint Workshop of Middle-German and Czech ENT specialists. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 26-27 s. ISBN 978-80-86472-29-4.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - KOMERS, K. - KOMERSOVÁ, A. - ČEGAN, A. Stanovení kinetických konstant neinhibovaných a inhibovaných hydrolýz acetylcholinu. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2007. s. 79-80 s.
ZDRAŽILOVÁ, P. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - KOMERSOVÁ, A. - VRÁNOVÁ, M. - KOMERS, K. - ČEGAN, A. Kinetics of 13 new cholinesterase inhibitors Zeitschrift fuer Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 2006, vol. 61c, no. 7-8, s. 611-617. ISSN: 0939-5075.
ZDRAŽILOVÁ, P. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - VRÁNOVÁ, M. - KOMERS, K. - KOMERSOVÁ, A. - ČEGAN, A. Kinetics of total enzymatic hydrolysis of acetylcholine and acetylthiocholine Zeitschrift fuer Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 2006, vol. 61c, no. 3-4, s. 289-294. ISSN: 0939-5075.
POKORNÝ, K. - PELLANT, A. - ČEGAN, A. Poznámky k fyziologii ušního mazu Otorinolaryngologie a foniatrie, 2006, vol. 55, no. 1, s. . ISSN: 1210-7867.
STEFAN, N. - ČEGAN, A. - STAIGER, H. - MACHANN, J. - SCHICK, S. - FRITSCHE, A. - HARING, H. - SCHLEICHER, E. High Hepatic Stearoyl-CoA Desaturase-1 (SCD-1) Index is associated with low Liver Fat and high Insulin Sensitivity in obese Humans. In Diabetes. Alexandria: American Diabetes Association, 2006. s. A331 s.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - ČEGAN, A. - KOMERS, K. - KOMERSOVÁ, A. - MASOPUSTOVÁ, M. Kinetics of uninhibited and inhibited hydrolysis of acetylcholine and acetylthiocholine. In International Congress of Young Chemists "YoungChem 2006". Warsaw University of Technology: Chemical Scientific Society "Flogiston", 2006. s. 134 s. ISBN N.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - VRÁNOVÁ, M. - ZDRAŽILOVÁ, P. - KOMERS, K. - KOMERSOVÁ, A. - ČEGAN, A. Two New Methods Monitoring Kinetics of Hydrolysis of Acetylcholine and Acetylthiocholine Zeitschrift fuer Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 2005, vol. 60c, no. 11-12, s. 943-946. ISSN: 0939-5075.
ZDRAŽILOVÁ, P. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - KOMERS, K. - VENTURA, K. - ČEGAN, A. Half-inhibition concentrations of new cholinesterase inhibitors. Zeitschrift fuer Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 2004, vol. 59, no. c, s. 293-296. ISSN: 0939-5075.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - ZDRAŽILOVÁ, P. - KOMERS, K. - ČEGAN, A. - VENTURA, K. Determination of inhibiting properties, hydrolytic stability and partition coefficients of dialkylcarbamates. In The 2004 Younger European Chemists´ Conference. Turín: Societa Chimica Italiana, 2004. s. 80 s. ISBN N.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - KOMERS, K. - ZDRAŽILOVÁ, P. - ČEGAN, A. - VENTURA, K. Determination of Acetylcholine and Acetylthiocholine Using Hydroxylamine Method. In The European Congress of Young Chemists 2004. Waršava: Chemical Scientific Set "Flogiston", Warsaw University of Technology, Faculty of Chemistry, 2004. s. 105 s. ISBN N.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Využití moderních analytických, molekulárně biologických, mikrobiologických a cytologických metod při analýzách biologických vzorků (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Využití moderních analytických, molekulárně biologických, mikrobiologických a cytologických metod v biologických studiích (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Moderní analytické, molekulárně biologické, mikrobiologické a cytologické metody použitelné pro klinické účely (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Využití analytických, molekulárně biologických, mikrobiologických a cytologických metod pro analýzy biologických materiálů (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Využití moderních analytických a molekulárně biologických metod pro analýzy biologických materiálů (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Nové postupy při analýzách biologických vzorků (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Studium vlastností biologických a biochemických systémů metodikou "in vitro" se zaměřením na zdravotnické, farmaceutické, veterinární a potravinářské aplikace. Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2012 31.12.2012
Inovace předmětu "Laboratoř oboru" - zavedení úlohy "Chromatografická analýza mastných kyselin v lidské plazmě" FRVŠ - F3 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2011 31.12.2011
Moderní analytické, separační, frakcionační a diagnostické postupy pro charakterizaci biologických materiálů. Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium FRVŠ - F1 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2010 31.12.2010
Nové metodické postupy při analýze vysoce komplexního biologického materiálu se zaměřením na preanalytickou fázi přípravy vzorků (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010
Inovace předmětu "Laboratoř oboru" - zavedení úlohy "Separace a identifikace enzymů" FRVŠ - F3 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2009 31.12.2009
Stanovení nenasycených mastných kyselin v plazmě diabetiků s neuropatií Priorita č. 3 - Podpora spolupráce mezi fakultami Univerzity Pardubice Univerzita Pardubice 01.01.2008 31.12.2008
Inovace předmětu "Laboratoř oboru" - zavedení úlohy "Analýza sérových lipidů" FRVŠ - F3 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2008 31.12.2008
Biochemie pro bakalářské studium chemie a technické chemie FRVŠ - F1 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2008 31.12.2008
Zahraniční odborná praxe studentů bakalářského oboru "Klinická biologie a chemie" na Univerzitě Tübingen, Německo (spoluřešitel) Priorita č. 2 Univerzita Pardubice 01.01.2007 31.12.2007
Rozvoj spolupráce s Eberhard Karls Universitaet Tuebingen, Německo Podpora spolupráce s partnerskými regiony v zahraničí Pardubický kraj 01.06.2006 30.11.2006
Správná laboratorní praxe pro magisterské studium FRVŠ - F3 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2006 31.12.2006
Stanovení mastných kyselin v plazmě u příbuzných diabetiků typu 2. Měsíční studijní pobyt doc. Ing. Alexandera Čegana, CSc. Priorita č. 3 Univerzita Pardubice 01.01.2006 31.12.2006
Stanovení mastných kyselin v plazmě u příbuzných diabetiků typu 2. 3-měs. stud. pobyt doc. Čegana v biochemické laboratoři Interní kliniky Lékařské fakulty Univerzity Tuebingen, Německo na základě pozvání německé strany v měsících červenec - září 2005 Priorita č. 3 Univerzita Pardubice 01.01.2005 31.12.2005
Týdenní přednáškový pobyt zahraničního pracovníka prof. RNDr. Erwina Schleichera, Ph.D. na katedře biologických a biochemických věd v měsíci říjnu 2005 Priorita č. 5 Univerzita Pardubice 01.01.2005 31.12.2005
Inovace laboratoře biochemie-zavedení elektroforézy FRVŠ - F3 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2005 31.12.2005

Research Focus

Education and Academic Qualifications

Title Year Specialization School Thesis
CSc. 1978 Institute of Chemical Technology Pardubice Kinetika hydrolýzy a pesticidní vlastnosti karbamátů a formamidínů na bázi 3-aminofenolu
prof. 2012
Ing. 1970 Institute of Chemical Technology Pardubice Bezproudové křivky potenciál-čas při metodě zastavení toku
doc. 2003 Charles University in Prague Inhibitory cholinesteráz a jejich význam pro farmakoterapii Alzheimerovy choroby

List of Employments

Period Work type Employer
Now učitel Univerzita Pardubice, dříve Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích

Study and Work Abroad

Year Institution Place Length (months)
2010 Eberhart-Karls Universität Tübingen Tübingen 1
2011 Eberhart-Karls Universität Tübingen Tübingen 1
2003 Eberhart-Karls Universität Tübingen Tübingen 5
2002 Eberhart-Karls Universität Tübingen Tübingen 2
2006 Eberhart-Karls Universität Tübingen Tübingen 1

Membership in Scientific Societies, International Organizations and Professional Associations

Period name
Now Česká chemická společnost
Now Česká společnost klinické biochemie