prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. | Faculty of Chemical Technology

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.'s picture

Contacts

+420
466 037 185, 466 037 127
petra.sulcova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8504-160X

Workplace

Faculty of Chemical Technology
Department of Inorganic Technology (30410)

Vedoucí
head
Profesor
professor
Copy link to clipboard
Předmět (Rok) Role
KANT/C007A (2019) G - - -
KANT/C016 (2019) G PR - -
KANT/C067A (2019) G - - -
KANT/C070 (2019) - - CV -
KANT/C072 (2019) G PR - -
KANT/C150 (2019) - PR - -
KANT/C151 (2019) - PR - -
KANT/C152 (2019) - - CV -
KANT/C155 (2019) G - - SE
KANT/C329 (2019) G PR - -
KANT/C346 (2019) G PR - -
KANT/C390 (2019) G PR - -
KANT/SM125 (2019) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ŠIMKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. The Effect of Calcination on the Hydroxyapatite Structure Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2019, vol. 25, no. květen, s. 75-82. ISSN: 1211-5541.
BĚLINA, P. - SÁDOVSKÁ, G. - KREJČÍKOVÁ, V. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Preparation of LaNiO3 Perovskite by Oxalate and Carbonate Precursor Method for Utilization as Catalyst for High-temperature Decomposition of N2O Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, vol. 138, no. 6, s. 4197-4202. ISSN: 1388-6150.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Pink NIR Pigment Based on Cr-doped SrSnO3: Preparation and Characterization Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, vol. 138, no. 6, s. 4475-4484. ISSN: 1388-6150.
ŠIMKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Study of Hydroxyapatite by Thermoanalytical Methods. In Termoanalytický seminář TAS 2019 : sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemická, 2019. s. 142-147 s. ISBN 978-80-88307-03-7.
HROCH, J. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Využití termické analýzy pro studium perovskitů SrSn0,9Mn0,1O3. In Termoanalytický seminář TAS 2019 : sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemická, 2019. s. 85-88 s. ISBN 978-80-88307-03-7.
HOFMANOVÁ, T. - ŠIMKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Vliv způsobu přípravy na barevné vlastnosti sloučeniny typu Bi-Tb-Ce. In Sborník příspěvků: studentská vědecká odborná činnost 2018/2019. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 47-52 s. ISBN 978-80-7560-260-2.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - PODZEMNÁ, V. Vliv tryskového a odstředivého mletí na pigmentové vlastnosti ZnFe2O4. In 21. ročník Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2019 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 86-91 s. ISBN 978-80-7560-222-0.
ŠIMKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Influence of Partial Substitution of Selected Elements on the Structure and Properties of HAP. In 21. ročník Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2019 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 48-53 s. ISBN 978-80-7560-222-0.
LUXOVÁ, J. - ŠIMKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Influence of Raw Materials on Optical Properties of Bi-doped PrFeO3. In Proceedings of the 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2019. s. 108-113 s. ISBN 978-80-88307-00-6.
ŠIMKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. The Effect of Firing Temperatures on the Structure of Hydroxyapatite. In 7th International Conference on Chemical Technology : book of abstracts. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2019. s. "P17-1"-"P17-1" s. ISBN 978-80-88307-01-3.
HROCH, J. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Preparation and Thermal Study of Perovskite Based on SrSnO3 Doped by Mn-cations. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conferece JTACC 2019 : book of abstracts. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019. s. 541-541 s. ISBN 978-963-454-416-6.
ŠIMKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. The Hydroxyapatite and its Anti-corrosion Properties. In XIIIth International Conference Preparation of Ceramic Materials : proceedings. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. s. 184-185 s. ISBN 978-80-553-3314-4.
ŠIMKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Characterization of Thermal Behavior of Pure and Doped Hydroxyapatite. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conferece JTACC 2019 : book of abstracts. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019. s. 569-570 s. ISBN 978-963-454-416-6.
HOFMANOVÁ, T. - ŠIMKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Vliv způsobů přípravy na barevné vlastnosti oxidického pigmentu. In 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019. s. 69-70 s. ISBN 978-80-8208-015-8.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. - VLČEK, M. - GORODYLOVA, N. Brown Pigments Based on Perovskite Structure of BiFeO3-delta Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, vol. 133, no. 1, s. 421-428. ISSN: 1388-6150.
ŠIMKOVÁ, L. - GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Influence of Precipitation Conditions on the Synthesis of Hydroxyapatite Ceramics-Silikaty, 2018, vol. 62, no. 3, s. 253-260. ISSN: 0862-5468.
GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. DTA-TGA and XRD Study of the Formation of LISICON-type Li1+xCrxZr2-x(PO4)3 Ceramic Using ZrOCl2.8H2O as Precursor Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, vol. 133, no. 1, s. 405-411. ISSN: 1388-6150.
TROJAN, J. - LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. The Effect of Transition Metals and Rare-Earth Metals Admixtures on the Pigmentary Properties of the Cassiterite Pigments Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2018, vol. 24, no. November, s. 119-132. ISSN: 1211-5541.
ŠULCOVÁ, P. Historie a současnost konference o anorganických pigmentech na Univerzitě Pardubice. In Sborník příspěvků : 20. ročník konference o speciálních pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 57-60 s. ISBN 978-80-7560-145-2.
BĚLINA, P. - KREJČÍKOVÁ, V. - SÁDOVSKÁ, G. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Perovskitové sloučeniny pro vysokoteplotní rozklad N2O. In Sborník příspěvků : 20. ročník konference o speciálních pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 62-65 s. ISBN 978-80-7560-145-2.
ŠIMKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and Characterization of Hydroxyapatite for Anticorrosion Purposes. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2018. s. 170-173 s. ISBN 978-80-86238-77-7.
SÁDOVSKÁ, G. - DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Syntézní postupy perovskitu SrCeO3. In Sborník příspěvků : 20. ročník konference o speciálních pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 89-91 s. ISBN 978-80-7560-145-2.
ŠIMKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. The Impact of Ca/P Ratio and pH on Synthesis of Hydroxyapatite and its Thermal Behavior. In Sborník příspěvků : 20. ročník konference o speciálních pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 92-97 s. ISBN 978-80-7560-145-2.
DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Pigmenty odrazivé v blízké infračervené oblasti. In Sborník příspěvků : 20. ročník konference o speciálních pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 10-14 s. ISBN 978-80-7560-145-2.
LUXOVÁ, J. - BARANOVÁ, B. - ŠULCOVÁ, P. Aplikační možnosti orthoferritových pigmentů typu CaxPr1-xFeO3-δ. In Sborník příspěvků : 20. ročník konference o speciálních pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 83-88 s. ISBN 978-80-7560-145-2.
ŠIMKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis, Thermal Stability and Corrosion Properties of Pure and Substituted Hydroxyapatite. In 13th International Conference on Solid State Chemistry : book of abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 143-143 s. ISBN 978-80-7560-158-2.
VAŠKO, P. - ŠIMKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Příprava směsných oxidických pigmentů. In Sborník příspěvků : studentská vědecká odborná činnost 2017/2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 193-198 s. ISBN 978-80-7560-157-5.
ŠIMKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Využití hydroxyapatitu substituovaného prvky Mg, Zn, Al jako inhibitoru koroze. In Zborník príspevkov : 5. ročník konferencie Moderné trendy v anorganických technológiách 2018. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018. s. 34-35 s. ISBN 978-80-7592-016-4.
ŠIMKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and Thermal Stability of Hydroxyapatite. In 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2018. s. 59-60 s. ISBN 978-80-89597-99-4.
VAŠKO, P. - ŠIMKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Příprava směsných oxidických pigmentů. In 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2018. s. 61-62 s. ISBN 978-80-89597-99-4.
BĚLINA, P. - MACHALÍKOVÁ, V. - GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. A Comparative Study of the Influence of the Method of Synthesis of Intermediate Products in the Preparation of CoNd2W2O10 and MnNd2W2O10 and their Color Properties in Ceramic Glazes Chemical Papers, 2017, vol. 71, no. 9, s. 1597-1603. ISSN: 2585-7290.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Preparation and Evaluation of the Color Properties of YFeO3 Pigments Doped by In3+ and Ga3+ Ceramics-Silikaty, 2017, vol. 61, no. 1, s. 34-39. ISSN: 0862-5468.
GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. New Approach to the Synthesis of Rare Phosphate Na9Co3(PO4)5 and its Advantages in View of Thermal and Optical Properties of the Product Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2017, vol. 130, no. 1, s. 503-513. ISSN: 1388-6150.
TĚŠITELOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and Study of Mixed Oxide Inorganic Pigment from Bi2O3-ZnO-CeO2 System Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2017, vol. 130, no. 1, s. 57-62. ISSN: 1388-6150.
BOSACKA, M. - BLONSKA-TABERO, A. - FILIPEK, E. - LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. High-temperature Reactions in the Co3Cr4(PO4)6-Cr(PO3)3 System: New Compound CoCr2(P2O7)2 and its Properties Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2017, vol. 130, no. 1, s. 95-101. ISSN: 1388-6150.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. Interrelations between Composition, Structure, Thermal Stability, and Chromatic Characteristics of New NASICON-related Solid Solutions of Li1+xCrxZr2-x(PO4)3 Ceramics International, 2017, vol. 43, no. 17, s. 14629-14635. ISSN: 0272-8842.
GORODYLOVA, N. - COUSY, S. - ŠULCOVÁ, P. - SVOBODA, L. Thermal Transformation of Layered Zinc Hydroxide Chloride: a Review Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2017, vol. 127, no. 1, s. 675-683. ISSN: 1388-6150.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. New Perspective Pigments Based on Structure of Perovskite and Pseudobrookite. In Preparation of Ceramic Materials : proceedings of edited contributions. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017. s. 75-79 s. ISBN 978-80-553-3160-7.
KAROLOVÁ, L. - TĚŠITELOVÁ, K. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza a studium perovskitových pigmentů dopovaných příměsemi. In Sborník příspěvků 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2017. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 60-65 s. ISBN 978-80-7560-058-5.
ŠIMKOVÁ, L. - GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. Application of Doped Hydroxyapatite as a Corrosion Inhibitor. In Sborník příspěvků 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2017. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 35-40 s. ISBN 978-80-7560-058-5.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Vliv obsahu Sn4+ na barevné vlastnosti pigmentů typu YFeO3. In Sborník příspěvků 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2017. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 46-49 s. ISBN 978-80-7560-058-5.
TĚŠITELOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. - KOLÁČKOVÁ, I. Influence of Synthesis Process on the Colour Properties of Mixed Oxide Pigment Bi1.5Zn0.5Ce2O7. In Preparation of Ceramic Materials : proceedings of edited contributions. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017. s. 80-84 s. ISBN 978-80-553-3160-7.
TĚŠITELOVÁ, K. - BURKOVIČOVÁ, A. - HABLOVIČOVÁ, B. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. The Various Methods of Preparation of the Perovskite Compound SrCeO3 by Liquid Methods. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 250-254 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
TĚŠITELOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. The Mixed Oxide in Bi2O3-ZnO-CeO2 System Prepared by Solid State Reaction. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 246-249 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
TĚŠITELOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. - KAUFMANNOVÁ, M. - MARKOVÁ, D. - ŠNAJDAROVÁ, M. Pigmentově-aplikační vlastnosti směsných oxidických pigmentů typu Bi1,5M0,5Ce2O7. In Sborník příspěvků 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2017. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 100-103 s. ISBN 978-80-7560-058-5.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Příprava a hodnocení keramických pigmentů SrCrxSn1-xO3-δ. In Sborník příspěvků 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2017. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 8-13 s. ISBN 978-80-7560-058-5.
GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. Interpretation of UV-VIS-NIR Spectra of New NASICON-related Solid Solutions of Li1+xCrxZr2-x(PO4)3 in Terms of Crystal Field Theory. In Sborník příspěvků 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2017. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 50-55 s. ISBN 978-80-7560-058-5.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and Possibilities of Utilization of Orthoferrites With Praseodymium. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 236-240 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. Termická analýza sloučenin typu BixPr1-xFeO3. In Termoanalytický seminář TAS 2017 : sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemická, 2017. s. 89-95 s. ISBN 978-80-86238-71-1.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. Vliv výchozích surovin na barevné vlastnosti pigmentu Bi0,1Pr0,9FeO3. In Sborník příspěvků 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2017. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 74-79 s. ISBN 978-80-7560-058-5.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Využití metod termické analýzy při syntéze pigmentu SrCr0.025Sn0.975O3. In Termoanalytický seminář TAS 2017 : sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemická, 2017. s. 80-85 s. ISBN 978-80-86238-71-1.
LUXOVÁ, J. - PODZEMNÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. Jet Mill Versus Planetary Mill – Comparison of Properties of Milled ZnFe2O4 Pigment. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 230-235 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
BĚLINA, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Příprava a barevné vlastnosti Bi2-xErxWO6. In Sborník příspěvků 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2017. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 42-45 s. ISBN 978-80-7560-058-5.
ŠULCOVÁ, P. Anorganické pigmenty: od pravěku po současnost. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2017. s. 67-67 s.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Brown Pigments Based on Perovskite Structure of BiFeO3. In Book of Abstracts of JTACC + V4. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2017. s. 172-173 s. ISBN 978-963-454-098-4.
GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. High Temperature Formation and Thermal Resistance of Li1+xCrxZr2-x(PO4)3 Solid Solutions. In Book of Abstracts of JTACC + V4. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2017. s. 203-204 s. ISBN 978-963-454-098-4.
DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Preparation and Thermal Decomposition of Carbonate and Oxalate Intermediates in Perovskites Preparation. In Book of Abstracts of JTACC + V4. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2017. s. 197-198 s. ISBN 978-963-454-098-4.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. The Influence of Iron Raw Materials on Colour and Application Properties of BixPr1-xFeO3 Pigments. In Preparation of Ceramic Materials : proceedings of edited contributions. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017. s. 174-175 s. ISBN 978-80-553-3160-7.
GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. Reactivity of ZrOCl2∙8H2O and its Application for the Synthesis of NASICON Framework Phosphates. In Tagungsband. Die 22. Kalorimetrietage. Braunschweig: Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 2017. s. 41-42 s. ISBN 978-3-944659-05-3.
ŠNAJDAROVÁ, M. - BURKOVIČOVÁ, A. - ŠULCOVÁ, P. Příprava směsných perovskitových pigmentů. In Studentská vědecká odborná činnost 2016/2017 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 197-202 s. ISBN 978-80-7560-084-4.
ŠIMKOVÁ, L. - GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. Využití hydroxyapatitu dopovaného Mg, Zn, Al jako inhibitoru koroze. In Studentská vědecká odborná činnost 2016/2017 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 181-188 s. ISBN 978-80-7560-084-4.
ŠIMKOVÁ, L. - GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. Influence of Precipitation Conditions on the Synthesis of Hydroxyapatite. In Chémia a technologie pre život : 19. celoslovenská studentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2017. s. 78-79 s. ISBN 978-80-89597-77-2.
ŠULCOVÁ, P. 45. výročí vzniku odborné skupiny termické analýzy. In Termoanalytický seminář TAS 2017 : sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemická, 2017. s. 68-70 s. ISBN 978-80-86238-71-1.
DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. Green-Coloured Pigments with Perovskite Structure: Thermal, Structural and Optical Properties Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, vol. 125, no. 3, s. 1233-1240. ISSN: 1388-6150.
TĚŠITELOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. - KAUFMANNOVÁ, M. Influence of Synthesis Process on the Colour Properties of Mixed Oxide Pigment Bi1.5Zn0.5Ce2O7 Ceramics-Silikaty, 2016, vol. 60, no. 4, s. 324-329. ISSN: 0862-5468.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - GORODYLOVA, N. Study of Ceramic Pigments with Perovskite Structure Materialy Ceramiczne/Ceramic Materials, 2016, vol. 68, no. 3, s. 188-192. ISSN: 1505-1269.
LUXOVÁ, J. - HAVLÍK, M. - ŠULCOVÁ, P. The Effect of Firing Temperature on Colour and Structural Properties of Malayaites With Cr Materialy Ceramiczne/Ceramic Materials, 2016, vol. 68, no. 3, s. 193-198. ISSN: 1505-1269.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. - VLČEK, M. Influence of Synthesis Conditions on Physicochemical Parameters and Corrosion Inhibiting Activity of Strontium Pyrophosphates (SrMP2O7)-P-II (M-II = Mg and Zn) Progress in Organic Coatings, 2016, vol. 93, no. duben, s. 77-86. ISSN: 0300-9440.
TĚŠITELOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. - KOLÁČKOVÁ, I. Synthesis and characterization of the Bi2Ce2-xZrxO7 pigments Materialy Ceramiczne/Ceramic Materials, 2016, vol. 68, no. 3, s. 204-207. ISSN: 1505-1269.
TĚŠITELOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and Study of Bi2Ce2O7 as Inorganic Pigment Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, vol. 125, no. 3, s. 1047-1052. ISSN: 1388-6150.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Thermal Stability and Colour Properties of CuZr4(PO4)6 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, vol. 126, no. 1, s. 121-128. ISSN: 1388-6150.
TĚŠITELOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. - ŠNAJDAROVÁ, M. Synthesis and characterization of mixed oxide pigment Bi1.5Zn0.5CeNbO7. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 248-252 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. Photooxidation of TiO2-pigmented Coatings and Approaches to its Evaluation. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 18-23 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
MARKOVÁ, D. - TĚŠITELOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. Barevné vlastnosti sloučenin typu Bi2-xMgxCe2O7 připravených klasickou keramickou metodou. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 101-105 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Anorganické pigmenty typu YFeO3±δ dopované Sn4+. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 51-54 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - SÁDOVSKÁ, G. Vlastnosti vybraných spinelových a perovskitových sloučenin připravených dvoustupňovým středněteplotním způsobem. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 9-12 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
KOSINOVÁ, V. - GORODYLOVA, N. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Optical and Thermal Characteristics of Ln-Doped LiZr2(PO4)3. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 229-234 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. The Influence of Preparation Conditions on the Properties of YFeO3 Pigments. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 218-223 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
HABLOVIČOVÁ, B. - ŠULCOVÁ, P. Barevné vlastnosti směsných oxidických sloučenin s obsahem Ce, Er a Zr. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 60-62 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
HABLOVIČOVÁ, B. - ŠULCOVÁ, P. The Effect of Mineralizers on Synthesis of Er2Ce2O7. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 224-228 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. A Curious Case of “Internal Mineralising” of Solid State Reaction in Pigment Synthesis. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 181-187 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Studium perovskitových pigmentů pro aplikace do glazury. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 13-17 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
DOROSHENKO, A. - GORODYLOVA, N. - HERBERT, J. - ŠULCOVÁ, P. Ti-modified Clay Composite for Removal of Highly Toxic Chromium Compounds from Polluted Water by the Means of Adsorption. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 412-417 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
DOROSHENKO, A. - GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. - HERBERT, J. Ti-Modified Non-Swelling Clay Composite: Synthesis, Characteristics and Possible Application. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 55-59 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
LUXOVÁ, J. - GRULICHOVÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. Cr malayaity dopované dalšími přechodnými kovy. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 95-100 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
LUXOVÁ, J. - ŠINKOVSKÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. Malayaite With Cobalt Prepared Using Mechanical Activation. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 235-241 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
TĚŠITELOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. - ŠNAJDAROVÁ, M. Vliv způsobu přípravy na pigmentově-aplikační vlastnosti směsného oxidického pigmentu Bi1,5Zn0,5CeNbO7. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 116-120 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
MARKOVÁ, D. - ZRÍNI, M. - HABLOVIČOVÁ, B. - ŠULCOVÁ, P. Studium barevných vlastností sloučenin typu Bi-Zr-Nb v závislosti na způsobu přípravy. In 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia : Chémia a technológia pre život. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2016. s. 95-96 s. ISBN 978-80-227-4628-1.
TĚŠITELOVÁ, K. - KAUFMANNOVÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. Vliv způsobu syntézy na barevné vlastnosti směsného oxidického pigmentu s Bi1,5Zn0,5Ce2O7. In Sborník abstraktů ANM 2016. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016. s. 50-51 s.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Studium syntézy vybraných spinelových sloučenin pomocí metod termické analýzy. In Czech Chemical Society Symposium Series. Praha: Česká společnost chemická, 2016. s. 277-277 s.
LUXOVÁ, J. - HAVLÍK, M. - ŠULCOVÁ, P. The Effect of Firing Temperature on Colour and Structural Properties of Malayaites With Cr. In ABSTRACTS POLSKA CERAMICA 2016. Krakov: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2016. s. 46-46 s.
ŠULCOVÁ, P. Aktivity odborné skupiny termické analýzy. In Czech Chemical Society Symposium Series. Praha: Česká společnost chemická, 2016. s. 278-278 s.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Příprava a hodnocení pigmentů typu YFeO3 dopovaných In3+ a Ga3+. In Sborník abstraktů ANM 2016. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016. s. 46-47 s.
ŠULCOVÁ, P. Thermoanalytical Methods in the Field Inorganic Pigments. In 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry : seminar materials. Plock: Politechnika Warszawska Filia w Płocku, 2016. s. 15-15 s. ISBN 978-83-910119-5-9.
DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - BRANSKÝ, A. Thermal Behaviour of System SrO(1-x)CeO2-xTb4O7. In 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry : seminar materials. Plock: Politechnika Warszawska Filia w Płocku, 2016. s. 137-137 s. ISBN 978-83-910119-5-9.
GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. Smart Approach to the Synthesis of the Rare Fhosphate Na9Co3(PO4)5 Using Solid State Reaction. In XXXVIII National Congress On Calorimetry, Thermal Analysis And Applied Thermodynamics : book of abstracts. Catania: Associazione Italiana di Calorimetria e Analisi Termica, 2016. s. 33-33 s.
GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. Application of TA Methods in the Field of Ceramic Pigments. In International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry Congress : proceedings. International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC), 2016.
ŠULCOVÁ, P. - TĚŠITELOVÁ, K. Synthesis and study of Bi2-xZnxCe2O7 as inorganic pigments. In 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry : seminar materials. Plock: Politechnika Warszawska Filia w Płocku, 2016. s. 135-135 s. ISBN 978-83-910119-5-9.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - GORODYLOVA, N. Study of Ceramic Pigments with Perovskite Structure. In ABSTRACTS POLSKA CERAMICA 2016. Krakov: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2016. s. 45-45 s.
HABLOVIČOVÁ, B. - ŠULCOVÁ, P. Příprava Er2Ce2O7 za použití mineralizátorů. In Sborník abstraktů ANM 2016. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016. s. 44-45 s.
MARKOVÁ, D. - ZRÍNI, M. - HABLOVIČOVÁ, B. - ŠULCOVÁ, P. Vliv způsobu přípravy na barevné vlastnosti sloučenin typu Bi-Zr-Nb. In Studentská vědecká odborná činnost 2015/2016 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 115-120 s. ISBN 978-80-7560-004-2.
TĚŠITELOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. - KOLÁČKOVÁ, I. Synthesis and characterization of the Bi2Ce2-xZrxO7 pigments. In ABSTRACTS POLSKA CERAMICA 2016. Krakov: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2016. s. 48-48 s.
BOSACKA, M. - BŁOŃSKA-TABERO, A. - FILIPEK, E. - LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. High Temperature Reactions in the CrP3O9-Co3Cr4P6O24 system. In 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry : seminar materials. Plock: Politechnika Warszawska Filia w Płocku, 2016. s. 115-115 s. ISBN 978-83-910119-5-9.
ŠNAJDAROVÁ, M. - TĚŠITELOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. Směsné oxidické pigmenty na bázi Bi-Ca-Ce. In Studentská vědecká odborná činnost 2015/2016 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 167-172 s. ISBN 978-80-7560-004-2.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Study of BixEr1-xWO6 Preparation and Their Characterization as Environmental Friendly Inorganic Pigments. In 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry : seminar materials. Plock: Politechnika Warszawska Filia w Płocku, 2016. s. 136-136 s. ISBN 978-83-910119-5-9.
ŠULCOVÁ, P. - ŠESTÁK, J. - MENYHARD, A. - LIPTAY, G. Some Historical Aspects of Thermal Analysis on the Mid-European Territory Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2015, vol. 120, no. 1, s. 239-254. ISSN: 1388-6150.
GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. - BOSACKA, M. - FILIPEK, E. - VLČEK, M. Heterovalent Zr4+-Cu2+ Substitution in Zirconium Pyrophosphate: From Theoretical Models to Synthesis and Utilization Journal of the European Ceramic Society, 2015, vol. 35, no. 15, s. 4293-4305. ISSN: 0955-2219.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Colour Properties of Pigments Based on YMnO3 Materialy Ceramiczne/Ceramic Materials, 2015, vol. 67, no. 1, s. 9-14. ISSN: 1505-1269.
TĚŠITELOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. - GORODYLOVA, N. Způsoby syntézy směsných oxidických pigmentů s bismutem Sklář a keramik, 2015, vol. 65, no. 7-8, s. 143-146. ISSN: 0037-637X.
MACHALÍKOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and Characterazation of MNd2W2O10 (M = Ni, Cu, Co, Zn) as New Ceramic Pigments Materialy Ceramiczne/Ceramic Materials, 2015, vol. 67, no. 1, s. 15-20. ISSN: 1505-1269.
HABLOVIČOVÁ, B. - ŠULCOVÁ, P. Comparision of the Color Properties of Compounds Ln2Ce2O7 and Ln2CeZrO7 Ceramics-Silikaty, 2015, vol. 59, no. 3, s. 211-215. ISSN: 0862-5468.
HABLOVIČOVÁ, B. - ŠULCOVÁ, P. Pyrochlores of Lanthanides Doped by Zirconia. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 188-192 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
ŠULCOVÁ, P. Pestrobarevný svět pigmentů. In Sborník příspěvků 17. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 33-37 s. ISBN 978-80-7395-886-2.
HABLOVIČOVÁ, B. - ŠULCOVÁ, P. Porovnání barevných vlastností sloučeniny Er2Ce2O7 připravené různými způsoby. In Sborník příspěvků 17. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 63-66 s. ISBN 978-80-7395-886-2.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Termická analýza malayaitového pigmentu dopovaného železem. In Sborník příspěvků Termoanalytický seminář TAS 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 109-114 s. ISBN 978-80-7395-888-6.
LUXOVÁ, J. - ŠINKOVSKÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. The Influence of Amount of Chromophore on the Color Properties of Malayaitte Pigment. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 193-200 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
HABLOVIČOVÁ, B. - ŠULCOVÁ, P. Studium pyrochlorových sloučenin pomocí termické analýzy. In Sborník příspěvků Termoanalytický seminář TAS 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 95-98 s. ISBN 978-80-7395-888-6.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Termická analýza perovskitových pigmentů. In Sborník příspěvků Termoanalytický seminář TAS 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 81-84 s. ISBN 978-80-7395-888-6.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - GORODYLOVA, N. Vliv iontů Tb (IV) na vlastnosti systému SrSn1-xTbxO3. In Sborník příspěvků 17. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 52-56 s. ISBN 978-80-7395-886-2.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Vliv iontů Al3+ a Ga3+ na barevné vlastnosti a termickou stabilitu pigmentů typu pseudobrookitu. In Sborník příspěvků Termoanalytický seminář TAS 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 85-89 s. ISBN 978-80-7395-888-6.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Příprava a barevné vlastnosti anorganických pigmentů typu YMnO3 a YFeO3. In Sborník příspěvků 17. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 48-51 s. ISBN 978-80-7395-886-2.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - GORODYLOVA, N. Impact of Way of Preparation on the Quality of Ceramic Pigments. In Proceedings of the XIth International Conference Preparation of Ceramic Materials. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015. s. 73-76 s. ISBN 978-80-553-2122-6.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Preparation and Color Properties of Pigments Based on YMnO3±δ. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 162-165 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - BOSACKA, M. - FILIPEK, E. Application of DTA/TG Method for Investigation of Solid State Reaction Mechanisms. In Sborník příspěvků Termoanalytický seminář TAS 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 90-94 s. ISBN 978-80-7395-888-6.
STRÁNSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Pyrochlorové pigmenty s lanthanoidy. In Sborník příspěvků 17. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 27-32 s. ISBN 978-80-7395-886-2.
MARKOVÁ, D. - BURKOVIČOVÁ, A. - ŠULCOVÁ, P. Vliv způsobu syntézy a teploty výpalu na barevné vlastnosti pigment Ce0,25Tb0,1Zr0,65O2 při aplikaci do keramické glazury. In Sborník příspěvků 17. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 99-102 s. ISBN 978-80-7395-886-2.
TĚŠITELOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. Směsné oxidické pigmenty na bázi Bi2O3 dopované zinkem. In Sborník příspěvků 17. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 117-121 s. ISBN 978-80-7395-886-2.
TĚŠITELOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. Studium směsných oxidických pigmentů na bázi Bi-Zn-Ce-Nb z pohledu termické analýzy. In Sborník příspěvků Termoanalytický seminář TAS 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 141-145 s. ISBN 978-80-7395-888-6.
BĚLINA, P. - STROUHAL, J. - PLUHAŘOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - SVOBODA, L. Synthesis of Mn/Mg Ferrites Using Unusual Preparation Methods – Comparative Study. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 201-205 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
TĚŠITELOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. - GORODYLOVA, N. The Effect of Lanthanides on Colour Properties of The Mixed Oxide Pigments Based on Bi-Ce-Nb. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 210-213 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
GORODYLOVA, N. - COUSY, S. - ŠULCOVÁ, P. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Correlations between Experimental Conditions and Thermal Behaviour of Layered Zinc Hydroxide Chloride. In Sborník příspěvků 17. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 57-62 s. ISBN 978-80-7395-886-2.
TĚŠITELOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. Studium barevných vlastností pigmentů Bi2-xZnxCeNbO7 pyrochlorového typu. In Sborník SVK PřF OU 2015. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. "P-1"-"P-4" s. ISBN 978-80-7464-741-3.
TĚŠITELOVÁ, K. - KAUFMANNOVÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. Barevné vlastnosti sloučenin typu Bi2-xZnxCe2O7 připravených klasickou keramickou metodou. In Sborník příspěvků 17. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 112-116 s. ISBN 978-80-7395-886-2.
BĚLINA, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - PLUHAŘOVÁ, L. - STROUHAL, J. MMO pigmenty – netradiční metody za nízkých teplot. In Sborník příspěvků 17. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 45-47 s. ISBN 978-80-7395-886-2.
PLUHAŘOVÁ, L. - BĚLINA, P. - SVOBODA, L. - ŠULCOVÁ, P. Studium průběhu syntézy spinelových sloučenin metodami termické analýzy. In Sborník příspěvků Termoanalytický seminář TAS 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 129-133 s. ISBN 978-80-7395-888-6.
MARKOVÁ, D. - BURKOVIČOVÁ, A. - ŠULCOVÁ, P. Příprava a studium směsných oxidických pigmentů na bázi CeO2 s příměsí terbia a zirkonia. In Zborník SVK 2015. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2015. s. 47-48 s. ISBN 978-80-227-4480-5.
BOSACKA, M. - FILIPEK, E. - LUXOVÁ, J. - BLOŇSKA-TABERO, A. - TĚŠITELOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and Thermal Stability of the Chromium (III) and Cobalt (II) Phosphates (V) as Potential Anticorrosive Pigments. In Book of Abstracts 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA12; 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference. Lublin: Marie Curie-Sklodowska University Press, 2015. s. 187-188 s. ISBN 978-83-7784-684-1.
GORODYLOVA, N. - COUSY, S. - ŠULCOVÁ, P. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Peculiarities of Thermal Decomposition of Synthetic Simonkolleite. In 3rd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis nad Calorimetry: Book of Abstracts. Greifswald: Academica Greifswald, 2015. s. 284-284 s. ISBN 978-3-940237-34-7.
ŠULCOVÁ, P. The Use of Thermoanalytical Methods in Research of Inorganic Pigments. In Book of Abstracts 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA12; 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference. Lublin: Marie Curie-Sklodowska University Press, 2015. s. 31-32 s. ISBN 978-83-7784-684-1.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - BĚLINA, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Effect of Crystal Field Parameters of Cr3+ on Colour Hue of Li1+xCrxZr2-x(PO4)3 Solid Solutions. In 3rd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis nad Calorimetry: Book of Abstracts. Greifswald: Academica Greifswald, 2015. s. 103-103 s. ISBN 978-3-940237-34-7.
BĚLINA, P. - MACHALÍKOVÁ, V. - GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. The Comparative Study of the Influence of Immediate Products Origin for CoNd2W2O10 and MnNd2W2O10 Preparation and its Colour Properties. In Book of Abstracts 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA12; 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference. Lublin: Marie Curie-Sklodowska University Press, 2015. s. 180-181 s. ISBN 978-83-7784-684-1.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Thermoanalytical Investigation of the Formation of CuZr4(PO4)6 and its Thermal Stability. In Book of Abstracts 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA12; 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference. Lublin: Marie Curie-Sklodowska University Press, 2015. s. 204-205 s. ISBN 978-83-7784-684-1.
MARKOVÁ, D. - BURKOVIČOVÁ, A. - ŠULCOVÁ, P. Vliv způsobu syntézy na vlastnosti sloučenin na bázi Ce-Tb-Zr při aplikaci do keramické glazury. In Studentská vědecká odborná činnost 2014/2015: sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 125-130 s. ISBN 978-80-7395-922-7.
MARKOVÁ, D. - BURKOVIČOVÁ, A. - ŠULCOVÁ, P. Příprava a studium barevných vlastností sloučenin na bázi Ce-Tb-Zr. In Sborník SVK PřF OU 2015. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. "P-1"-"P-2" s. ISBN 978-80-7464-741-3.
DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. Influence of Mo and Tb Doping on Synthesis and Optical Properties of Transition-Metal Oxides with Perovskite Structure. In Book of Abstracts 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA12; 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference. Lublin: Marie Curie-Sklodowska University Press, 2015. s. 178-179 s. ISBN 978-83-7784-684-1.
TĚŠITELOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and Study of Compounds Based on Bi-Zn-Ce-Nb. In Proceedings of the XIth International Conference Preparation of Ceramic Materials. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015. s. 120-121 s. ISBN 978-80-553-2122-6.
TĚŠITELOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. - GORODYLOVA, N. Vliv způsobu syntézy směsných oxidických pigmentů s bismutem. In Sborník abstraktů ANM 2015. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. s. 30-31 s.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Vliv obsahu dopujících prvků na vlastnosti pigmentů YMnO3. In Sborník abstraktů ANM 2015. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. s. 23-24 s.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. Malayaite Pigments Doped by Fe. In Proceedings of the XIth International Conference Preparation of Ceramic Materials. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015. s. 118-119 s. ISBN 978-80-553-2122-6.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Crystallography of Cr3+ in NASICON Structure. In Book of Abstracts 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA12; 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference. Lublin: Marie Curie-Sklodowska University Press, 2015. s. 164-165 s. ISBN 978-83-7784-684-1.
HABLOVIČOVÁ, B. - ŠULCOVÁ, P. Porovnání barevných vlastností sloučenin Ln2Ce2O7 a Ln2CeZrO7. In Sborník abstraktů ANM 2015. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. s. 28-29 s.
ŠULCOVÁ, P. - TĚŠITELOVÁ, K. Synthesis and Study of Bi2Ce2O7 as Inorganic Pigments. In Book of Abstracts 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA12; 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference. Lublin: Marie Curie-Sklodowska University Press, 2015. s. 227-228 s. ISBN 978-83-7784-684-1.
TĚŠITELOVÁ, K. - KAUFMANNOVÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. Směsné oxidické pigmenty typu Bi2-xZnxCe2O7. In CHISA 2015: sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015. s. "PE020036-1"-"PE020036-7" s. ISBN neuvedeno.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. - TROJAN, J. Study of Thermal Behaviour and Stability of Co-doped Malayaite Ceramic Pigments Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 116, no. 2, s. 571-580. ISSN: 1388-6150.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - GORODYLOVA, N. Study of Ceramic Pigments Based on Cobalt Doped Y2O3-Al2O3 System Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 116, no. 2, s. 647-654. ISSN: 1388-6150.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Influence of Firing Temperature on the Color Properties of Orthoferrite PrFeO3 Thermochimica Acta, 2014, vol. 579, no. March, s. 80-85. ISSN: 0040-6031.
VEČEŘA, J. - DOHNALOVÁ, Ž. - MIKULÁŠEK, P. - ŠULCOVÁ, P. The Influence of Concentration of Doping Elements on Anatase-Rutile Transformation at the Synthesis of Rutile Pigments (Ti,Cr,Nb)O2 and their Pigmentary Properties Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 116, no. 2, s. 547-555. ISSN: 1388-6150.
PEŘINKA, N. - DRŽKOVÁ, M. - HAJNÁ, M. - JAŠÚREK, B. - ŠULCOVÁ, P. - SYROVÝ, T. - KAPLANOVÁ, M. - STEJSKAL, J. Thermal analysis of polyaniline poly(N-vinylpyrrolidone)-stabilized dispersions Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 116, no. 2, s. 589-595. ISSN: 1388-6150.
HABLOVIČOVÁ, B. - STRÁNSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Způsoby syntézy a charakterizace směsného oxidického pigmentu Sklář a keramik, 2014, vol. 64, no. 7-8, s. 151-154. ISSN: 0037-637X.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Formation and Properties of Strontium Zinc Pyrophosphate Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2014, vol. 20, no. září 2014, s. 327-341. ISSN: 1211-5541.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. - VLČEK, M. Cr1/3Zr2P3O12 with Unusual Tetrahedral Coordination of Cr(III): Peculiarities of the Formation, Thermal Stability and Application as a Pigment Dalton Transactions, 2014, vol. 43, no. 41, s. 15439-15449. ISSN: 1477-9226.
VEČEŘA, J. - ŠEDOVÁ, I. - MIKULÁŠEK, P. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and Characterization of Rutile Pigments with Cr and Nb Journal of Inorganic Chemistry, 2014, vol. 2014, no. September, s. "705493-1"-"705493-8". ISSN: 2356-7457.
GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. - BOSACKA, M. - FILIPEK, E. DTA-TG and XRD Study on the Reaction Between ZrOCl2.8H(2)O and (NH4)(2)HPO4 for Synthesis of ZrP2O7 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 118, no. 2, s. 1095-1100. ISSN: 1388-6150.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. A Comparative Study of the Influence of Mineralisers on the Properties of CoZr4(PO4)(6)-based Pigments Dyes and Pigments, 2014, vol. 111, no. December, s. 156-161. ISSN: 0143-7208.
ADOLFOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - MATUŠKOVÁ, M. Ceramic Pigments Based on Doped Strontium stannates Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 116, no. 2, s. 709-714. ISSN: 1388-6150.
DOHNALOVÁ, Ž. - GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. - VLČEK, M. Synthesis and Characterization of Terbium-Doped SrSnO3 Pigments Ceramics International, 2014, vol. 40, no. 8, s. 12637-12645. ISSN: 0272-8842.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - KOŠŤÁL, P. - ŠULCOVÁ, P. - VLČEK, M. Impact of Particle Size Reduction on Glaze-Melting Behaviour- Description by Heating Microscopy and Vogel–Fulcher–Tamman Equation Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 116, no. 2, s. 605-612. ISSN: 1388-6150.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. High Energy Milling of Zirconia: a Systematic Critical Review on the Phase Transformation Advances in Science and Technology, 2014, vol. 87, no. October, s. 6-11. ISSN: 1662-0356.
ŠULCOVÁ, P. - GORODYLOVA, N. Compounds Based on Doped Bi2O3: New Ecologically Friendly Yellow-Orange Shade Pigments. In Encyclopedia of Information Science and Technology. 3. vyd. Hershey: IGI Global, 2014. 10 s. ISBN: 978-1-4666-5888-2.
ŠULCOVÁ, P. Trendy v oblasti barevných anorganických pigmentů. In Sborník příspěvků 16. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 36-42 s. ISBN 978-80-7395-768-1.
MARKOVÁ, D. - VEČEŘA, J. - ŠULCOVÁ, P. Aplikace pigmentů na bázi CeO2 do organického pojiva v závislosti na způsobu přípravy. In Sborník příspěvků 16. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 87-90 s. ISBN 978-80-7395-768-1.
ŠUSTEK, S. - SVOBODA, L. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Charakterizace bentonitů vhodných pro modifikaci hydrogelů. In Sborník příspěvků 4. ročníku konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 50-53 s. ISBN 978-80-7080-889-4.
HABLOVIČOVÁ, B. - ŠULCOVÁ, P. Studium barevných vlastností sloučenin Ln2Ce2O7 (Ln = Nd, Sm, Gd, Dy, Er, Yb a Y).. In Sborník příspěvků 4. ročníku konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 106-109 s. ISBN 978-80-7080-889-4.
HABLOVIČOVÁ, B. - STRÁNSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and Evaluation of Yellow Oxide Type Pigments.. In Sborník abstrakt a plných textů ICCT 2014. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. "P001-1"-"P001-5" s. ISBN 978-80-86238-61-6.
VEČEŘA, J. - MIKULÁŠEK, P. - ŠULCOVÁ, P. Barevné vlastnosti rutilových pigmentů s Cr připravených z Na2Ti4O9. In Sborník příspěvků 4. ročníku konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 112-115 s. ISBN 978-80-7080-889-4.
VEČEŘA, J. - ŠEDOVÁ, I. - MIKULÁŠEK, P. - ŠULCOVÁ, P. Na2Ti4O9 as Starting Compound for Synthesis of Rutile Pigments with Cr and Nb. In Sborník abstrakt a plných textů ICCT 2014. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. "P013-1"-"P013-4" s. ISBN 978-80-86238-61-6.
VEČEŘA, J. - ŠEDOVÁ, I. - MIKULÁŠEK, P. - ŠULCOVÁ, P. Studium vlastností rutilových pigmentů obsahujících Cr a Sb. In Sborník příspěvků 16. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 107-110 s. ISBN 978-80-7395-768-1.
HABLOVIČOVÁ, B. - ŠULCOVÁ, P. Studium pyrochlorových sloučenin Ln2CeZrO7 (Ln = Nd, Sm, Gd, Dy, Er, Yb a Y). In Sborník příspěvků 16. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 13-16 s. ISBN 978-80-7395-768-1.
BĚLINA, P. - MACHALÍKOVÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. Studium přípravy a vlastností wolframanových pigmentů. In Sborník příspěvků 4. ročníku konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 98-101 s. ISBN 978-80-7080-889-4.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Perovskitové pigmenty typu SrCeO3. In Sborník příspěvků 16. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 54-58 s. ISBN 978-80-7395-768-1.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Perovskitové pigmenty YMnO3 dopované vanadem. In Sborník příspěvků 16. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 44-47 s. ISBN 978-80-7395-768-1.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Relations Between Crystal Field Strength and Chromatic Characteristics of Cr(III)-Containing Phosphates on an Example of the Solid Solutions in Na3Cr2(PO4)3-NaZr2(PO4)3 System. In Sborník příspěvků 16. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 59-63 s. ISBN 978-80-7395-768-1.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Černé pigmenty na bázi YMnO3. In Sborník příspěvků 4. ročníku konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 102-105 s. ISBN 978-80-7080-889-4.
MACHALÍKOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza a vlastnosti sloučenin MWO4 (M = Ni, Zn, Cu, Co). In Sborník příspěvků 16. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 83-86 s. ISBN 978-80-7395-768-1.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BURKOVIČOVÁ, A. Nové trendy ve výzkumu žlutých anorganických pigmentů. In Sborník příspěvků 4. ročníku konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 128-131 s. ISBN 978-80-7080-889-4.
ŠULCOVÁ, P. Perspectives of Colored Inorganic pigments. In Sborník abstrakt a plných textů ICCT 2014. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. "0086-1"-"0086-4" s. ISBN 978-80-86238-61-6.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Colour Properties of Pigments Based on YMnO3. In Abstracts of Polish Ceramics 2014. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. s. 84-84 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
ŠULCOVÁ, P. OSTA a její aktivity. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2014. s. 809-809 s.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. The Role of Yttrium in Stress-Induced Stabilization of t-ZrO2 and its Influence on the Reactivity of the Obtained Product in Interaction with Phosphates. In SSC 2014. 11th conference on solid state chemistry: book of abstracts. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, Institute of Inorganic Chemistry, 2014. s. 170-170 s. ISBN 978-80-971648-0-5.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Inorganic Pigments Based on YMnO3 Doped by Nb and Cu. In Book of Abstracts IDMS 2014 ReAdMat. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 45-45 s. ISBN 978-80-7395-820-6.
BURKOVIČOVÁ, A. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. Příprava a hodnocení barevných vlastností perovskitových pigmentů. In Sborník příspěvků Anorganické nekovové materály. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 10-10 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Vliv způsobu syntézy na barevné vlastnosti perovskitových sloučenin. In Sborník abstrakt a plných textů ICCT 2014. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. "087-1-"087-1" s. ISBN 978-80-86238-61-6.
MARKOVÁ, D. - VEČEŘA, J. - ŠULCOVÁ, P. Vliv způsobu syntézy na vlastnosti sloučenin na bázi Ce-Tb-Zr. In Sborník příspěvků Studentská vědecká odborná činnost 2013/2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 111-116 s. ISBN 978-80-7395-819-0.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Study on Complex Chromium Zirconium Phosphates for Application as Inorganic Colourants. In Abstracts Thermal Analysis and Calorimetry in Industry and Research. Darmstadt: Gesellschaft für Thermische Analyse e. V. (GEFTA), 2014. s. "B3-1"-"B3-1" s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. High Energy Milling of ZrO2 - Reactivity Improvement and Application for the Synthesis of Ceramic Phosphate Pigments. In Sessions by day, Book of Abstracts 13th International Ceramics Congress. Faenza: Techna Group, 2014. s. 27-27 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. - BOSACKA, M. - FILIPEK, E. Application of New Thermally Stable Ceramics from ZrP2O7 – MII2P2O7 (MII = Cu and Co) Systems as Inorganic Colourants. In Book of Abstracts ESTAC 11. Turku: University of Turku, 2014. s. 12-12 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Preparation, Characterization and Testing of Strontium Cerium Oxide Doped by Terbium as a Potential Ceramic pigment. In SSC 2014. 11th conference on solid state chemistry: book of abstracts. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, Institute of Inorganic Chemistry, 2014. s. 135-135 s. ISBN 978-80-971648-0-5.
HABLOVIČOVÁ, B. - ŠULCOVÁ, P. Využití termické analýzy ke studiu sloučeniny Er2Ce2O7. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2014. s. 810-810 s.
ŠULCOVÁ, P. Activities of the Czech Group for Thermal Analysis. In Abstracts Thermal Analysis and Calorimetry in Industry and Research. Darmstadt: Gesellschaft für Thermische Analyse e. V. (GEFTA), 2014. s. "P27-1"-"P27-1" s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis, Characterization and Testing of SrCeO3- Doped by Prazeodym as a Potential Ceramic Pigment. In Abstracts of Polish Ceramics 2014. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. s. 83-83 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. - ZVONKOVÁ, M. - TROJAN, J. Termická analýza malayaitového pigmentu dopovaného kobaltem. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2014. s. 810-811 s.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Terbium Doped Strontium Stannate- a Potential Yellow Shade Inorganic Pigment. In Abstracts of Polish Ceramics 2014. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. s. 66-66 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
ŠULCOVÁ, P. - TĚŠITELOVÁ, K. Study of Mixed Oxide Pigments Based on Bi-Ce-Nb. In Abstracts Thermal Analysis and Calorimetry in Industry and Research. Darmstadt: Gesellschaft für Thermische Analyse e. V. (GEFTA), 2014. s. "P28-1"-"P28-1" s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
VEČEŘA, J. - ŠEDOVÁ, I. - MIKULÁŠEK, P. - ŠULCOVÁ, P. An Influence of Various Glazing Conditions on Color of Rutile Pigments with Cr and Sb. In Book of Abstracts IDMS 2014 ReAdMat. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 63-63 s. ISBN 978-80-7395-820-6.
HABLOVIČOVÁ, B. - STRÁNSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Způsoby syntézy a charakterizace směsného oxidického pigmentu.. In Sborník příspěvků Anorganické nekovové materály. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 15-15 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
HABLOVIČOVÁ, B. - ŠULCOVÁ, P. Study of Er2CeZrO7 by Thermal Analysis. In Book of Abstracts IDMS 2014 ReAdMat. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 48-48 s. ISBN 978-80-7395-820-6.
BĚLINA, P. - MACHALÍKOVÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and Characterization of Combined Co-Mn-Ni-Zn and Neodymium Tungstates as New Ceramic Pigments. In Abstracts of Polish Ceramics 2014. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. s. 82-82 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
VEČEŘA, J. - DOHNALOVÁ, Ž. - MIKULÁŠEK, P. - ŠULCOVÁ, P. Anatase-Rutile Transformation at the Synthesis of Rutile Pigments (Ti,Cr,Nb)O2 and Their Color Properties Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2013, vol. 113, no. 1, s. 61-67. ISSN: 1388-6150.
STRÁNSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - VLČEK, M. Synthesis and Properties of Inorganic Pigments Based on Pyrochlore Compounds with Different Lanthanides Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2013, vol. 113, no. 1, s. 127-135. ISSN: 1388-6150.
BLOVSKÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis of Tungstate Pigments of the Formula MNd2W2O10 (M = Ni, Zn, Mn) Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2013, vol. 113, no. 1, s. 83-89. ISSN: 1388-6150.
ŠULCOVÁ, P. - STRÁNSKÁ, L. - PROKLEŠKOVÁ, E. Study of Bi2O3 Doped by Rare-Earth Element Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2013, vol. 113, no. 3, s. 1203-1208. ISSN: 1388-6150.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. New Purple-Blue Ceramic Pigments Based on CoZr4(PO4)6 Dyes and Pigments, 2013, vol. 98, no. 3, s. 393-404. ISSN: 0143-7208.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Effect of the Synthesis Conditions on the Formation of MgSrP2O7 and its Characterisation for Pigmentary Application Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2013, vol. 113, no. 1, s. 147-155. ISSN: 1388-6150.
ADOLFOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. New Inorganic Pigments Based on SrSnO3 Doped by V2O5 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2013, vol. 113, no. 1, s. 161-167. ISSN: 1388-6150.
VEČEŘA, J. - ČECH, J. - MIKULÁŠEK, P. - ŠULCOVÁ, P. The Study of Rutile Pigments Ti1-3xCrxM2xO2 Central European Journal of Chemistry, 2013, vol. 11, no. 9, s. 1447-1455. ISSN: 1895-1066.
DOHNALOVÁ, Ž. - VONTORČÍKOVÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. Characterization of Metal Oxide-Doped Lutetium Orthoferrite Powders from the Pigmentary Point of View Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2013, vol. 113, no. 3, s. 1223-1229. ISSN: 1388-6150.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Zirconium Phosphates - Composition Variety and Prospects of Pigmentary Application. In Sborník příspěvků 15. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 21-23 s. ISBN 978-80-7395-604-2.
ADOLFOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - MATUŠKOVÁ, M. Ceramic Pigments Based on Doped Stroncium Stannates. In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 105-108 s. ISBN 978-80-7395-603-5.
BĚLINA, P. - MACHALÍKOVÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. Thermal Stability of d-electron Metals and Rare Earth Metals Tungstate Pigments Determined by TG/DTA and Heat Microscopy. In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 113-115 s. ISBN 978-80-7395-603-5.
VONTORČÍKOVÁ, M. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Vliv substitučních iontů na vlastnosti perovskitových pigmentů typu feritů. In Sborník příspěvků 15. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 120-123 s. ISBN 978-80-7395-604-2.
ADOLFOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - MATUŠKOVÁ, M. Preparation and Colour Properties of Pigments Based on Doped SrSnO3. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. "0027-1"-"0027-6" s. ISBN 978-80-86238-55-5.
TĚŠITELOVÁ, K. - STRÁNSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and Study of Compounds Based on Bi2Ce2O7. In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 183-186 s. ISBN 978-80-7395-603-5.
MACHALÍKOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza a vlastnosti pigmentů na bázi podvojných wolframanů přechodných kovů (Ni, Mn a Zn) a prvků vzácných zemin. In Sborník příspěvků 15. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 97-101 s. ISBN 978-80-7395-604-2.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - KOŠŤÁL, P. - ŠULCOVÁ, P. Thermal Behaviour of Ceramic Glazes: Effect of Particle Size Distribution. In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 36-39 s. ISBN 978-80-7395-603-5.
ADOLFOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - MATUŠKOVÁ, M. Vliv teploty výpalu na barevné vlastnosti pigmentu typu SrCr0.1Tb0.1Sn0.8O3. In Sborník příspěvků 15. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 55-60 s. ISBN 978-80-7395-604-2.
TĚŠITELOVÁ, K. - STRÁNSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza a studium sloučenin na bázi Bi2Ce2O7. In Sborník příspěvků 15. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 108-111 s. ISBN 978-80-7395-604-2.
VEČEŘA, J. - ŠEDOVÁ, I. - MIKULÁŠEK, P. - ŠULCOVÁ, P. Thermal Analysis of Reaction Mixtures for Synthesis of Rutile Pigments Ti1-3xCrxNb2xO2. In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 197-200 s. ISBN 978-80-7395-603-5.
ŠULCOVÁ, P. The Use of Thermoanalytical Methods for Study of Powder Materials. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. "0142-1"-"0142-4" s. ISBN 978-80-86238-55-5.
VEČEŘA, J. - ŠEDOVÁ, I. - MIKULÁŠEK, P. - ŠULCOVÁ, P. Vliv výchozích sloučenin titanu na barevné vlastnosti rutilových pigmentů s Cr a Nb. In Sborník příspěvků 15. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 48-53 s. ISBN 978-80-7395-604-2.
DOHNALOVÁ, Ž. - BOSACKA, M. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza a charakterizace homologických sloučenin ZnkIn2Ok+3. In Sborník příspěvků 15. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 16-20 s. ISBN 978-80-7395-604-2.
PEŘINKA, N. - DRŽKOVÁ, M. - HAJNÁ, M. - JAŠÚREK, B. - ŠULCOVÁ, P. - SYROVÝ, T. - KAPLANOVÁ, M. - STEJSKAL, J. Thermal Analysis of Polyaniline Poly(N-vinylpyrrolidone)-Stabilized Dispersions. In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 97-100 s. ISBN 978-80-7395-603-5.
DOHNALOVÁ, Ž. - GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. Study of Ceramic Pigments Based on Cobalt Doped Y2O3-Al2O3 System. In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 124-127 s. ISBN 978-80-7395-603-5.
VONTORČÍKOVÁ, M. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Perovskite-type Orthoferrite Pigments with General Formula Lu0.98Ca0.02Fe1-xMxO3. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. "0137-1"-"0137-4" s. ISBN 978-80-86238-55-5.
ŠULCOVÁ, P. Konference o anorganických pigmentech na univerzitě Pardubice - historie a současnost. In Sborník příspěvků 15. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 45-47 s. ISBN 978-80-7395-604-2.
ŠULCOVÁ, P. - MÁLEK, J. Activities of Czech Group for Thermal Analysis. In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 219-220 s. ISBN 978-80-7395-603-5.
VEČEŘA, J. - ŠEDOVÁ, I. - MIKULÁŠEK, P. - ŠULCOVÁ, P. An Influence of Charge-Compensating Elements on Color Properties of Rutile Pigments Containing Cr. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. "0028-1"-"0028-4" s. ISBN 978-80-86238-55-5.
BĚLINA, P. - MACHALÍKOVÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza wolframanových prekurzorů srážením a reakcí v pevné fázi. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2013. s. 168-168 s.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. NZP-related Zirconium Phosphates as Thermally Stable Inorganic Pigments for Coloration of Ceramic Glazes. In Book of abstracts - 2nd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. Greifswald: Academica Greifswald, 2013. s. 133-133 s. ISBN 978-3-940237-33-0.
ADOLFOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - MATUŠKOVÁ, M. Influence of Calcination Temperature on Colour Properties of Pigments Based on Doped SrSnO3. In Book of Abstracts - IDMS 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 39-39 s. ISBN 978-80-7395-666-0.
GORODYLOVA, N. - BOSACKA, M. - FILIPEK, E. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and Thermal Stability of Solid Solution Containing Cu(II) and Based on ZrP2O7. In Book of abstracts - 2nd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. Greifswald: Academica Greifswald, 2013. s. 276-276 s. ISBN 978-3-940237-33-0.
VEČEŘA, J. - ŠULCOVÁ, P. - MIKULÁŠEK, P. Vliv dopujících prvků na elektrokinetický potenciál rutilových pigmentů (Ti,Cr,M)O2. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2013. s. 187-187 s.
ŠULCOVÁ, P. - STRÁNSKÁ, L. - HABLOVIČOVÁ, B. Compounds Based on Doped Bi2O3 as Inorganic Pigments. In Book of abstracts - 2nd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. Greifswald: Academica Greifswald, 2013. s. 283-283 s. ISBN 978-3-940237-33-0.
ŠULCOVÁ, P. - MÁLEK, J. Czech Group for Thermal Analysis and its Activities. In Book of abstracts - 2nd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. Greifswald: Academica Greifswald, 2013. s. 179-179 s. ISBN 978-3-940237-33-0.
VEČEŘA, J. - ŠEDOVÁ, I. - MIKULÁŠEK, P. - ŠULCOVÁ, P. Color Properties of Rutile Pigments Ti1-3xCrxW2xO2 Prepared from Na2Ti4O9. In Book of Abstracts - IDMS 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 62-62 s. ISBN 978-80-7395-666-0.
ADOLFOVÁ, L. - BURKOVIČOVÁ, A. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. Vliv způsobu přípravy na barevnost perovskitových pigmentů na bázi dopovaného SrSnO3. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2013. s. 167-167 s.
TĚŠITELOVÁ, K. - STRÁNSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Příprava a studium sloučenin typu Bi-Ce-Nb. In 15. študentská vedecká konferencia. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2013. s. 97-98 s. ISBN 978-80-227-4078-4.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. The Inhibitive Performance of Pyrophosphate-Based Anticorrosion Pigments. In Book of Abstracts - IDMS 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 30-30 s. ISBN 978-80-7395-666-0.
ŠULCOVÁ, P. - MÁLEK, J. Aktivity české odborné skupiny termické analýzy. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2013. s. 138-138 s.
STRÁNSKÁ, L. - VALENTOVÁ, T. - ŠULCOVÁ, P. Vliv způsobu přípravy na barevní vlastnosti pyrochlorového pigmentu typu GD-Ce-Mo-O. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. "0049-1"-"0049-1" s. ISBN 978-80-86238-55-5.
ADOLFOVÁ, L. - BURKOVIČOVÁ, A. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. Evaluation of Colour Properties of Pigment SrVxTbySn1-(x+ y)O3 Prepared by Different Methods. In Book of Abstracts - IDMS 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 43-43 s. ISBN 978-80-7395-666-0.
VONTORČÍKOVÁ, M. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Influence of LiF on the Color Properties of the Perovskite Pigments with General Formula Lu0.98Ca0.02Fe0.9M0.1O3. In Book of Abstracts - IDMS 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 63-63 s. ISBN 978-80-7395-666-0.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Mixed Strontium Pyrophosphates: Synthesis, Characterisation and Performance as Corrosion Inhibitors. In Book of Abstracts - EUROCORR 2013. Rua Saramago: Sociedade Portuguesa de Materiais, 2013. s. 14-14 s. ISBN 978-989-6901-31-5.
STRÁNSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - MOUCHOVÁ, J. Vliv dopujících prvků na barevné vlastnosti keramických pigmentů pyrochlorového typu Sklář a keramik, 2012, vol. 62, no. 9-10, s. 222-224. ISSN: 0037-637X.
STRÁNSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - HOŘEJŠÍ, J. Vliv způsobu přípravy na barevnost pyrochlorových pigmentů CHEMagazín, 2012, vol. XXII, no. 4, s. 12-14. ISSN: 1210-7409.
ADOLFOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - KRMELÍNOVÁ, M. - VAVERKOVÁ, L. Pigmentově-aplikační vlastnosti perovskitových sloučenin Sklář a keramik, 2012, vol. 62, no. 7-8, s. 177-179. ISSN: 0037-637X.
ŠULCOVÁ, P. - VEČEŘA, J. - BYSTRZYCKI, P. Thermal Analysis of Doped Bi2O3 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, vol. 108, no. 2, s. 525-529. ISSN: 1388-6150.
BOSACKA, M. - FILIPEK, E. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - PACZESNA, A. Phase Equilibria in the Solid State and Colour Properties of the CuO-In2O3 System Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, vol. 109, no. 2, s. 605-610. ISSN: 1388-6150.
ŠULCOVÁ, P. - VEČEŘA, J. - STRNADLOVÁ, L. Study of Doped CeO2 Prepared by Different Synthesis Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, vol. 108, no. 2, s. 519-523. ISSN: 1388-6150.
STRÁNSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - MOUCHOVÁ, J. Study of Ceramic Pigments Based on Er2Ce2-xMoxO7 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, vol. 109, no. 2, s. 643-648. ISSN: 1388-6150.
DOHNALOVÁ, Ž. - VONTORČÍKOVÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. Colour Possibilities of Rare Earth Orthoferrite Pigments Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2012, vol. 18, no. prosinec, s. 105-115. ISSN: 1211-5541.
ŠULCOVÁ, P. Thermal Stability and Colour Properties of New Pigments Based on BiREO3 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, vol. 109, no. 2, s. 639-642. ISSN: 1388-6150.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Effect of the Synthesis Conditions on the Formation of MgSrP2O7 and its Characterisation for Pigmentary Application. In Sborník příspěvků 14. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 86-91 s. ISBN 978-80-7395-497-0.
VEČEŘA, J. - BYSTRZYCKI, P. - ŠULCOVÁ, P. - MIKULÁŠEK, P. Studium bismutitých pigmentů na bázi Bi-Yb-Zr. In Studentská vědecká konference 2012. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. "P-1"-"P-4" s. ISBN 978-80-7368-966-7.
VEČEŘA, J. - ČECH, J. - ŠEDOVÁ, I. - ŠULCOVÁ, P. - MIKULÁŠEK, P. Barevné vlastnosti rutilových pigmentů Ti1-3xCrxW2xO2. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 575-580 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
MACHALÍKOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza a vlastnosti pigmentů na bázi wolframanů o složení MNd2W2O10 (M = Ni, Zn, Mn). In Sborník příspěvků 14. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 30-35 s. ISBN 978-80-7395-497-0.
ŠULCOVÁ, P. Možnosti syntézy a aplikačního testování anorganických pigmentů. In Zborník príspěvkov zo VII. konferencie s mezinárodnou účasťou Partikulárne látky vo vede, priemysle a v životnom prostredí. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012. s. 250-254 s. ISBN 978-80-553-1211-8.
ŠULCOVÁ, P. Vyjadřování a hodnocení barev. In Studentská vědecká konference 2012. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. "P-1"-"P-4" s. ISBN 978-80-7368-966-7.
VEČEŘA, J. - ŠEDOVÁ, I. - MIKULÁŠEK, P. - ŠULCOVÁ, P. Barevné vlastnosti rutilových pigmentů Ti1-3xCrxNb2xO2. In Sborník příspěvků 14. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 70-74 s. ISBN 978-80-7395-497-0.
VEČEŘA, J. - MIKULÁŠEK, P. - ŠULCOVÁ, P. - PAVLACKÁ, O. Vliv výchozích sloučenin titanu na barevné vlastnosti pigmentů (Ti,Cr,Sb)O2. In Zborník príspěvkov zo VII. konferencie s mezinárodnou účasťou Partikulárne látky vo vede, priemysle a v životnom prostredí. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012. s. 209-214 s. ISBN 978-80-553-1211-8.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - BLOVSKÁ, V. - TROJAN, M. - BĚLINA, P. Sloučeniny na bázi orthoferitu PrFeO3. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 658-663 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
STRÁNSKÁ, L. - VALENTOVÁ, T. - HOŘEJŠÍ, J. - MOUCHOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. Ovlivnění barevnosti pyrochlorových pigmentů pomocí lanthanoidů. In Sborník příspěvků 14. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 130-135 s. ISBN 978-80-7395-497-0.
VONTORČÍKOVÁ, M. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza a charakterizace perovskitových pigmentů typu feritů. In Sborník příspěvků 14. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 75-78 s. ISBN 978-80-7395-497-0.
ADOLFOVÁ, L. - BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Vliv různých způsobů přípravy na barevné vlastnosti pigmentů typu SrVxTbySn1-(x+y)O3. In Sborník příspěvků 14. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 80-85 s. ISBN 978-80-7395-497-0.
ŠULCOVÁ, P. Metody termické analýzy pro studium práškových materiálů. In Sborník příspěvků 14. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 66-69 s. ISBN 978-80-7395-497-0.
VALENTOVÁ, T. - STRÁNSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Studium barevných vlastností pyrochlorových sloučenin na bázi Gd-Ce-M (M = Nb, W, Mo). In Zborník príspěvkov zo 14. študentskej vedeckej konferencie s mezinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2012. s. 89-90 s. ISBN 978-80-227-3822-4.
HABLOVIČOVÁ, B. - STRÁNSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Vliv způsobu přípravy a teploty výpalu na barevné vlastnosti pigmentu Bi2-xLux/2Zr3x/8O3. In Zborník príspěvkov zo 14. študentskej vedeckej konferencie s mezinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2012. s. 81-82 s. ISBN 978-80-227-3822-4.
ŠULCOVÁ, P. Odborná skupina termické analýzy – historie, současnost a perspektivy. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2012. s. 587-588 s.
STRÁNSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - HABLOVIČOVÁ, B. The Influence of Preparation Method on the Colour Properties of Bi2-xLux/2Zr3x/8O3 Pigment. In Book of Abstracts IDMS 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 49-49 s. ISBN 978-80-7395-524-3.
VEČEŘA, J. - ČECH, J. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Termická analýza sloučenin typu Ti1-3xCrxNb2xO2. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2012. s. 592-592 s.
STRÁNSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - MOUCHOVÁ, J. - HOŘEJŠÍ, J. Thermal Analysis of Pyrochlore Compounds. In 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis Book of Abstracts. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2012. s. 75-75 s. ISBN 978-83-63663-01-8.
ŠULCOVÁ, P. - MÁLEK, J. History and Present State of Czech Group for Thermal Analysis. In 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis Book of Abstracts. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2012. s. 184-184 s. ISBN 978-83-63663-01-8.
ADOLFOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - BURKOVIČOVÁ, A. Evaluation of Colour Properties of the SrVxTbySn1-(x+y)O3 Pigments Prepared by Ceramic Method. In Book of abstracts of the 14th JCF-Frühjahrssymposium. Rostock: Universität Rostock, 2012. s. 53-53 s.
KOSINOVÁ, V. - GORODYLOVA, N. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and Examination of CoZr4(PO4)6 for Pigmentary Application. In Book of Abstracts IDMS 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 40-40 s. ISBN 978-80-7395-524-3.
DOHNALOVÁ, Ž. - GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Synthesis and Characterization of MgSr Pyrophosphate. In 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis Book of Abstracts. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2012. s. 76-76 s. ISBN 978-83-63663-01-8.
STRÁNSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - MOUCHOVÁ, J. Synthesis and Colour Properties of Er2Ce2-xMoxO7 Pigment. In Book of abstracts of the 14th JCF-Frühjahrssymposium. Rostock: Universität Rostock, 2012. s. 221-221 s.
VONTORČÍKOVÁ, M. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and Properties of Pigments Type of Ferrite. In Book of Abstracts IDMS 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 57-57 s. ISBN 978-80-7395-524-3.
ADOLFOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. Synthesis and Properties of Pigments of the SrVxSn1-xO3 Type. In Book of Abstracts IDMS 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 39-39 s. ISBN 978-80-7395-524-3.
BLOVSKÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis of Tungstate Pigments of the Formula MNd2W2O10 (M = Ni, Zn, Mn). In 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis Book of Abstracts. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2012. s. 57-57 s. ISBN 978-83-63663-01-8.
ADOLFOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. Studium sloučenin typu SrVxSn1-xO3 s využitím metod termické analýzy. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2012. s. 589-589 s.
ADOLFOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. Study of Compounds of SrVxSn1-xO3 Type Using the Method of Thermal Analysis. In 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis Book of Abstracts. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2012. s. 55-55 s. ISBN 978-83-63663-01-8.
ADOLFOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Preparation and Selected Properties of Pigments Based on Doped SrSnO3. In Book of Abstracts 10th International Conference Solid State Chemistry 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 121-121 s. ISBN 978-80-7395-499-4.
VEČEŘA, J. - ČECH, J. - ŠULCOVÁ, P. - MIKULÁŠEK, P. Zeta Potential of Rutile Pigments with Cr and W. In Book of Abstracts 10th International Conference Solid State Chemistry 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 203-203 s. ISBN 978-80-7395-499-4.
STRÁNSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - HOŘEJŠÍ, J. Pyrochlorové pigmenty z pohledu termické analýzy. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2012. s. 591-591 s.
BLOVSKÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Využití termické analýzy při syntéze pigmentů na bázi wolframanů. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2012. s. 589-589 s.
ŠESTÁK, J. - HOLBA, P. - ŠULCOVÁ, P. Impacts of Czech and Slovak Thermoanalysts Toward the Early Promotion of Thermometry and Calorimetry. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2012. s. 583-583 s.
STRÁNSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. The Influence of Ln and Preparation Method on the Colour Properties of Ln2Zr1.5V0.5O7 Pigment. In Book of Abstracts 10th International Conference Solid State Chemistry 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 194-194 s. ISBN 978-80-7395-499-4.
DOHNALOVÁ, Ž. - VONTORČÍKOVÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. Study of Modified LnFeO3 pigments. In Book of Abstracts 10th International Conference Solid State Chemistry 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 134-134 s. ISBN 978-80-7395-499-4.
VEČEŘA, J. - ČECH, J. - ADOLFOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Thermoanalytical Study of Rutile Pigments Ti1-3xCrxNb2xO2. In 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis Book of Abstracts. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2012. s. 56-56 s. ISBN 978-83-63663-01-8.
VEČEŘA, J. - FRANKOVÁ, I. - ŠULCOVÁ, P. Color of Rutile Pigments Ti1-3xCrxSb2xO2 in Ceramic Glaze. In Book of Abstracts IDMS 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 56-56 s. ISBN 978-80-7395-524-3.
ŠULCOVÁ, P. - BYSTRZYCKI, P. - VÁLEK, L. - TROJAN, M. Synthesis and Characterization of the Bi2-xHox/2Zr3x/8O3 Compounds Journal of Mining and Metalurgy, 2011, vol. 47, no. 2, s. 105-112. ISSN: 1450-5339.
STRNADLOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - VEČEŘA, J. Influence of Preparation Methods on Colourfulness of Ce1-(x+y)TbxTiyO2 Materialy Ceramiczne/Ceramic Materials, 2011, vol. 63, no. 2, s. 239-243. ISSN: 1505-1269.
MYŠKOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. The Testing of Corrosive – Inhibitive Properties of Zinc Orthophosphate Doped by Lanthanum Orthophosphate Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2011, vol. 17, no. prosinec, s. 143-153. ISSN: 1211-5541.
ADOLFOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - TROJAN, M. Study of Compounds Based on SrMxSn1-xO3±x/2 Materialy Ceramiczne/Ceramic Materials, 2011, vol. 63, no. 2, s. 248-250. ISSN: 1505-1269.
ŠULCOVÁ, P. - ŠESTÁK, J. - HOLBA, P. - BALEK, V. 40. výročí založení odborné skupiny termické analýzy, historické kořeny, odborné publikace a citační ohlasy Chemické listy, 2011, vol. 105, no. 10, s. 807-811. ISSN: 0009-2770.
BUKOVSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - VONDRÁŠEK, M. The Effect of Lanthanides on Colour Properties of the Ln2Zr1.5V0.5O7 Pigments Materialy Ceramiczne/Ceramic Materials, 2011, vol. 63, no. 2, s. 244-247. ISSN: 1505-1269.
ŠULCOVÁ, P. - BLOVSKÁ, V. - LUXOVÁ, J. Synthesis of PrFeO3 with Utilization of Thermal Analysis. In 10th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of prof. St. Bretsznajder. Varšava: Warsaw University of Technology, 2011. s. 150-152 s. ISBN 978-83-62081-69-1.
ŠULCOVÁ, P. Historie, současnost a perspektivy anorganických pigmentů na Univerzitě Pardubice. In Trendy v anorganické technologii 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 46-49 s. ISBN 978-80-7395-371-3.
VEČEŘA, J. - BYSTRZYCKI, P. - PTÁČKOVÁ, R. - ŠULCOVÁ, P. Vliv způsobu přípravy na barevné vlastnosti pigmentů typu Bi2-xLnx/2Zr3x/8O3. In Sborník příspěvků 13. KSAP-PM. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 112-115 s. ISBN 978-80-7395-404-8.
BOSACKA, M. - FILIPEK, E. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. The DTA and XRD Methods in the Studies of the CuO-In2O3 Systém. In 10th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of prof. St. Bretsznajder. Varšava: Warsaw University of Technology, 2011. s. 196-197 s. ISBN 978-83-62081-69-1.
ŠULCOVÁ, P. Historie a současnost konferencí o anorganických pigmentech na Univerzitě Pardubice. In Sborník příspěvků 13. KSAP-PM. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 43-46 s. ISBN 978-80-7395-404-8.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Studium pigmentů perovskitového typu. In Trendy v anorganické technologii 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 112-115 s. ISBN 978-80-7395-371-3.
VONTORČÍKOVÁ, M. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Vliv mineralizátorů na barevnost pigmentů typu Lu0,98Ca0,02Fe1-xXxO3. In Sborník příspěvků 13. KSAP-PM. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 116-118 s. ISBN 978-80-7395-404-8.
BLOVSKÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. Porovnání vlastností pigmentů typu Pr0,8Y0,2FeO3 získaných SMS procesem a klasickým suchým způsobem. In Sborník příspěvků 13. KSAP-PM. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 57-61 s. ISBN 978-80-7395-404-8.
ADOLFOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - VAVERKOVÁ, L. Synthesis and Description of SrCrxSn1-xO3 Perovskite Pigments. In 10th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of prof. St. Bretsznajder. Varšava: Warsaw University of Technology, 2011. s. 156-158 s. ISBN 978-83-62081-69-1.
ADOLFOVÁ, L. - BURKOVIČOVÁ, A. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. Barevné vlastnosti sloučenin typu SrVxTbySn1-(x+y)O3 připravených klasickou keramickou metodou. In Sborník příspěvků 13. KSAP-PM. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 53-56 s. ISBN 978-80-7395-404-8.
VEČEŘA, J. - ČECH, J. - MIKULÁŠEK, P. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Příprava rutilových pigmentů s Cr. In Sborník přednášek APROCHEM 2011. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2011. s. 603-608 s. ISBN 978-80-02-02311-1.
BUKOVSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - HOŘEJŠÍ, J. - MOUCHOVÁ, J. Study of Ceramic Pigments Based on Ln2Ce2-xMoxO7. In 10th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of prof. St. Bretsznajder. Varšava: Warsaw University of Technology, 2011. s. 153-155 s. ISBN 978-83-62081-69-1.
BUKOVSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Vliv lanthanoidů a způsobu přípravy na barevné vlastnosti sloučeniny Ln2Zr1,5V0,5O7. In Sborník přednášek APROCHEM 2011. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2011. s. 507-512 s. ISBN 978-80-02-02311-1.
ŠULCOVÁ, P. Přehled a oblasti použití anorganických pigmentů. In Studentská vědecká konference 2011. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 206-209 s. ISBN 978-80-7368-909-4.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - BLOVSKÁ, V. - TROJAN, M. Synthesis and Characterization of Pigments Based on Dopped Rare-Earth Metal Tungstates. In 10th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of prof. St. Bretsznajder. Varšava: Warsaw University of Technology, 2011. s. 159-161 s. ISBN 978-83-62081-69-1.
BLOVSKÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Příprava sloučenin na bázi orthoferitu Pr1-xYxFeO3 mechanoaktivací. In Sborník přednášek APROCHEM 2011. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2011. s. 609-614 s. ISBN 978-80-02-02311-1.
KOSINOVÁ, V. - ADOLFOVÁ, L. - ČECH, J. - VEČEŘA, J. - ŠULCOVÁ, P. Vliv způsobu přípravy na barevné vlastnosti rutilových pigmentů. In Sborník příspěvků CHISA 2011. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011. s. "V25-1"-"V25-8" s. ISBN 978-80-905035-0-2.
BUKOVSKÁ, L. - HOŘEJŠÍ, J. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza a hodnocení fyzikálně-chemických vlastností pyrochlorových pigmentů. In Sborník příspěvků CHISA 2011. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011. s. "V24-1"-"V24-7" s. ISBN 978-80-905035-0-2.
BUKOVSKÁ, L. - MOUCHOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza pyrochlorových sloučenin typu Er2Ce2-xMoxO7. In Trendy v anorganické technologii 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 72-75 s. ISBN 978-80-7395-371-3.
MYŠKOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Korozně-inhibiční vlastnosti fosforečnanu zinečnatého dopovaného neodymen. In Sborník příspěvků 13. KSAP-PM. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 23-27 s. ISBN 978-80-7395-404-8.
ADOLFOVÁ, L. - VAVERKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. Příprava a hodnocení barevných vlastností sloučenin typu SrCrxSn1-xO3. In Trendy v anorganické technologii 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 57-60 s. ISBN 978-80-7395-371-3.
MÁLEK, J. - ŠULCOVÁ, P. Czech Working Group on Thermal Analysis - Brief History, Prezent State and Perspectives. In Book of Abstracts of the 3rd Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference & TERMANAL 2011 - XVIII. Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2011. s. 63-64 s. ISBN 978-80-227-3533-9.
MARKOVÁ, D. - VEČEŘA, J. - ŠULCOVÁ, P. Pigmenty na bázi CeO2 dopované terbiem a zirkoniem. In Sborník příspěvků 13. KSAP-PM. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 96-99 s. ISBN 978-80-7395-404-8.
ŠULCOVÁ, P. - BYSTRZYCKI, P. Synthesis and Study of Coumpounds based on Bi2O3. In 10th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of prof. St. Bretsznajder. Varšava: Warsaw University of Technology, 2011. s. 15-17 s. ISBN 978-83-62081-69-1.
ADOLFOVÁ, L. - KRMELÍNOVÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. Syntéza perovskitových pigmentů typu SrVxSn1-xO3. In Sborník přednášek APROCHEM 2011. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2011. s. 513-518 s. ISBN 978-80-02-02311-1.
BUKOVSKÁ, L. - VALENTOVÁ, T. - ŠULCOVÁ, P. Mineralizátory a jejich využití při syntéze pyrochlorových pigmentů. In Sborník příspěvků 13. KSAP-PM. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 62-66 s. ISBN 978-80-7395-404-8.
VEČEŘA, J. - BOŘKOVÁ, K. - MARKOVÁ, D. - ŠULCOVÁ, P. Vliv složení na barevné vlastnosti pigmentů typu Ce1-(x+y)TbxZryO2. In Studentská vědecká konference 2011. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 230-233 s. ISBN 978-80-7368-909-4.
VEČEŘA, J. - ČECH, J. - MIKULÁŠEK, P. - ŠULCOVÁ, P. Studium rutilových pigmentů na bázi Ti-M-Cr. In Trendy v anorganické technologii 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 151-154 s. ISBN 978-80-7395-371-3.
ŠULCOVÁ, P. - VEČEŘA, J. - STRNADLOVÁ, L. Study of Doped CeO2 Prepared by Different Synthesis. In Book of Abstracts of the 3rd Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference & TERMANAL 2011 - XVIII. Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2011. s. 58-58 s. ISBN 978-80-227-3533-9.
ADOLFOVÁ, L. - KOSINOVÁ, V. - ČECH, J. - VEČEŘA, J. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and Properties of Pigments Type of Ti1-3xNixM2xO2. In IDMS 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 43-43 s. ISBN 978-80-7395-419-2.
ŠULCOVÁ, P. - MÁLEK, J. Současnost a perspektivy odborné skupiny termické analýzy. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2011. s. 134-134 s.
ADOLFOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - VAVERKOVÁ, L. Vliv způsobu syntézy na barevnost perovskitových sloučenin. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2011. s. 179-180 s.
BUKOVSKÁ, L. - HOŘEJŠÍ, J. - ŠULCOVÁ, P. Studium pyrochlorových sloučenin typu Ho2O3 – CeO2 – MoO3. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2011. s. 180-181 s.
BUKOVSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - HOŘEJŠÍ, J. - ADOLFOVÁ, L. Colour Properties of Ho2Ce1.5Mo0.5O7 Pigments. In IDMS 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 46-46 s. ISBN 978-80-7395-419-2.
ŠEDOVÁ, I. - VEČEŘA, J. - ŠULCOVÁ, P. Studium barevných vlastností sloučenin typu Ti1-3xCrxW2xO2. In 13. študentská vedecká konferencia. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2011. s. 82-82 s. ISBN 978-80-227-3604-6.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Cobalt and Rare-Earth Tungstates — Solid State Synthesis and Characterization as New Inorganic Pigments. In Book of Abstracts of the 3rd Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference & TERMANAL 2011 - XVIII. Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2011. s. 41-41 s. ISBN 978-80-227-3533-9.
BURKOVIČOVÁ, A. - ADOLFOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Barevné možnosti sloučenin typu SrVxTbySn1-(x+y)O3. In 13. študentská vedecká konferencia. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2011. s. 81-81 s. ISBN 978-80-227-3604-6.
ŠULCOVÁ, P. - VEČEŘA, J. - BYSTRZYCKI, P. Thermal Analysis of Doped Bi2O3. In Book of Abstracts of the 3rd Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference & TERMANAL 2011 - XVIII. Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2011. s. 57-57 s. ISBN 978-80-227-3533-9.
VEČEŘA, J. - ČECH, J. - MIKULÁŠEK, P. - ŠULCOVÁ, P. Elektrokinetický potenciál rutilových pigmentů typu Ti1-3xCrxM2xO2. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2011. s. 202-203 s.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Synthesis and Coulour Properties of Pigments Based on Terbium-Dopped Mg2SnO4 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2010, vol. 101, no. 3, s. 973-978. ISSN: 1388-6150.
STRNADLOVÁ, L. - VEČEŘA, J. - ŠULCOVÁ, P. Vliv různých metod přípravy na barevné vlastnosti pigmentů typu Ce1-(x+y)TbxTiyO2 CHEMagazín, 2010, vol. 20, no. 4, s. 8-10. ISSN: 1210-7409.
LLUSAR, M. - VITÁSKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - TENA, M. - BADENES, J. - MONDRÓS, G. Red Ceramic Pigments of Terbium-Doped Ceria Prepared Through Classical and Non-Conventional Coprecipitation Routes Journal of the European Ceramic Society, 2010, vol. 30, no. 1, s. 37-52. ISSN: 0955-2219.
STRNADLOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - LLUSAR, M. Thermal Study of the Ce0.9Tb0.1O2 Pigment Prepared by Different Synthesis Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2010, vol. 102, no. 2, s. 661-665. ISSN: 1388-6150.
ŠULCOVÁ, P. - VITÁSKOVÁ, L. - TROJAN, M. Thermal Analysis of the Ce1-xTbxO2 Pigments Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2010, vol. 99, no. 2, s. 409-413. ISSN: 1388-6150.
ŠULCOVÁ, P. - PROKLEŠKOVÁ, E. - BYSTRZYCKI, P. - TROJAN, M. Thermal Analysis of the (Bi2O3)1-x(Lu2O3)x Compounds Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2010, vol. 100, no. 1, s. 65-69. ISSN: 1388-6150.
MYŠKOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Korozně-inhibiční testy fosforečnanu zinečnatého dopovaného fosforečnanem lanthanitým. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 73-78 s. ISBN 978-80-7395-256-3.
STRNADLOVÁ, L. - VEČEŘA, J. - ŠULCOVÁ, P. Vliv způsobů přípravy na barevnost Ce1-(x+y)TbxTiyO2. In APROCHEM 2010 : sborník přednášek 2. díl. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2010. s. 2199-2205 s. ISBN 978-80-02-02213-8.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Testování antikorozní účinnosti anorganických pigmentů. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 9-14 s. ISBN 978-80-7395-256-3.
BLOVSKÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. - LUXOVÁ, J. Vliv výchozích surovin na vlastnosti sloučenin na bázi orthoferitu Pr1-xYxFeO3. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 45-51 s. ISBN 978-80-7395-256-3.
BUKOVSKÁ, L. - MOUCHOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. Vliv přechodných prvků na barevné vlastnosti sloučenin typu Er2Ce2-xMxO7. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 59-63 s. ISBN 978-80-7395-256-3.
ČECH, J. - KOSINOVÁ, V. - SIXTOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - TROJAN, M. Příprava a hodnocení rutilových pigmentů s obsahem Ni a Cr, Sb. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 68-72 s. ISBN 978-80-7395-256-3.
BLOVSKÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. - STRNADLOVÁ, L. Příprava a Vlastnosti sloučenin na bázi orthoferitu Pr1-xYxFeO3. In APROCHEM 2010 : sborník přednášek 2. díl. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2010. s. 2256-2261 s. ISBN 978-80-02-02213-8.
BUKOVSKÁ, L. - HOŘEJŠÍ, J. - ŠULCOVÁ, P. Vliv teploty výpalu a způsobu přípravy na barevné vlastnosti sloučeniny Nd2Ce1.6Mo0.4O7. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 55-58 s. ISBN 978-80-7395-256-3.
ŠULCOVÁ, P. - KALETOVÁ, E. - BYSTRZYCKI, P. Vliv lanthanoidů na barevný odstín sloučenin typu Bi2-xLnxO3. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 31-34 s. ISBN 978-80-7395-256-3.
ADOLFOVÁ, L. - VAVERKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - TROJAN, M. Příprava a vlastnosti pigmentů typu SrCrxSn1-xO3-x/2. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 36-39 s. ISBN 978-80-7395-256-3.
ZIKMUNDOVÁ, M. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Vliv příměsí na barevnost perovskitů typu feritů. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 102-104 s. ISBN 978-80-7395-256-3.
STRNADLOVÁ, L. - BOŘKOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. Vliv způsobů syntézy na barevné vlastnosti pigmentů typu Ce1-(x+y)TbxZryO2. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 98-101 s. ISBN 978-80-7395-256-3.
KOSINOVÁ, V. - ČECH, J. - ŠULCOVÁ, P. Směsné oxidické pigmenty na bázi Ti-Ni-M (M=Sb, Mo, W, Nb). In Sborník recenzovaných příspěvků kategorie Věda má budoucnost. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 148-151 s. ISBN 978-80-7368-719-9.
BYSTRZYCKI, P. - PTÁČKOVÁ, R. - ŠULCOVÁ, P. Pigmentově-aplikační vlastnosti sloučenin typu Bi2-xDyx/2Zr3x/8O3. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 64-67 s. ISBN 978-80-7395-256-3.
BYSTRZYCKI, P. - ŠULCOVÁ, P. - PTÁČKOVÁ, R. Anorganické pigmenty na bázi Bi2O3. In Sborník recenzovaných příspěvků kategorie Věda má budoucnost. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 144-147 s. ISBN 978-80-7368-719-9.
MYŠKOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Testování korozně-inhibičních vlastností fosforečnanu zinečnatého dopovaného fosforečnanem lanthanitým. In APROCHEM 2010 : sborník přednášek 2. díl. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2010. s. 2188-2192 s. ISBN 978-80-02-02213-8.
ADOLFOVÁ, L. - KRMELÍNOVÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - TROJAN, M. Vliv způsobu syntézy na barevné vlastnosti sloučenin typu SrVxSn1-xO3+x/2. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 40-44 s. ISBN 978-80-7395-256-3.
ČECH, J. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Studium sloučenin typu LnxFe2-xO3 pro pigmentové využití. In APROCHEM 2010 : sborník přednášek 2. díl. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2010. s. 2193-2198 s. ISBN 978-80-02-02213-8.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Effect of Er3+ substitution on the quality Mg-Fe spinel pigments. Dyes and Pigments, 2009, vol. 80, no. 1, s. 22-25. ISSN: 0143-7208.
BĚLINA, P. - MYŠKOVÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. Comparison of the crystallisation and solid state reaction methods for the preparation of rare-earth orthophosphates. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2009, vol. 96, no. 1, s. 949-954. ISSN: 1388-6150.
BĚLINA, P. - ŠUSTEK, S. - ŠULCOVÁ, P. - MYŠKOVÁ, V. Studium korozně-inhibičních vlastností systému LaPO4/AlPO4 a NdPO4/AlPO4.. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 56-58 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
ŠULCOVÁ, P. Metody termické analýzy při studiu anorganických pigmentů se žlutými a oranžovými odstíny.. In Sborník příspěvků Ostravský seminář termické analýzy - OSTA 2009. Praha: Česká společnost chemická, 2009. s. L-4 s. ISBN 978-80-86238-63-0.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Netradiční anorganické pigmenty žlutého odstínu.. In Aprochem 2009 - Sborník přednášek 2.díl. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2009. s. 2191-2196 s. ISBN 978-80-02-02106-3.
ŠULCOVÁ, P. - PROKLEŠKOVÁ, E. - BYSTRZYCKI, P. - TROJAN, M. Výzkum anorganických pigmentů s využitím metod termické analýzy.. In Sborník příspěvků Ostravský seminář termické analýzy - OSTA 2009. Praha: Česká společnost chemická, 2009. s. P-8 s. ISBN 978-80-86238-63-0.
VONDRÁŠEK, M. - ŠULCOVÁ, P. - FUKALOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv způsobu syntézy na barevné vlastnosti pigmentů typu Y2Zr2-xVxO7.. In Aprochem 2009 - Sborník přednášek 2.díl. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2009. s. 2227-2232 s. ISBN 978-80-02-02106-3.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - MYŠKOVÁ, V. Orthofosforečnany lanthanoidů-korozně-inhibiční vlastnosti.. In Zborník zo VI. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Partikulárné látky vo vede, priemysle a životnom prostedí. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2009. s. 71-75 s. ISBN 978-80-553-0270-6.
VITÁSKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Studium sloučenin na bázi CeO2 s využitím metod termické analýzy.. In Sborník příspěvků Ostravský seminář termické analýzy - OSTA 2009. Praha: Česká společnost chemická, 2009. s. P-9 s. ISBN 978-80-86238-63-0.
VONDRÁŠEK, M. - LLUSAR, M. - ŠULCOVÁ, P. Vliv suchého způsobu syntézy na barevné vlastnosti sloučeniny typu Ce1-x-yZrxBiyO2-(y/2).. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 103-106 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
BLOVSKÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. - LUXOVÁ, J. Syntéza pigmentů na bázi othoferitu Pr1-xYxFeO3.. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 59-62 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
DOHNALOVÁ, Ž. - BOSACKA, M. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza a charakterizace pigmentů typu ZnO-In2O3. In Sborník příspěvků Ostravský seminář termické analýzy - OSTA 2009. Praha: Česká společnost chemická, 2009. s. L51-L56 s. ISBN 978-80-86238-63-0.
BUKOVSKÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Vliv způsobu přípravy na barevnost sloučenin typu Lu2Zr2-xVxO7.. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 76-82 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
MYŠKOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Fosforečnan zinečnatý dopovaný lanthanem a jeho fyzikální vlastnosti.. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 79-81 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
ADOLFOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Cíničitany-netradiční anorganické pigmenty.. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 53-55 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
ŠULCOVÁ, P. Anorganické pigmenty - historie, současnost a perspektivy.. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 41-46 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
PROKLEŠKOVÁ, E. - KALUŽOVÁ, A. - ŠULCOVÁ, P. Příprava a barevné vlastnosti pigmentů typu (Bi1-xEux)2O3.. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 85-89 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
BYSTRZYCKI, P. - PTÁČKOVÁ, R. - ŠULCOVÁ, P. Barevné vlastnosti sloučenin typu Bi2-xErx/2Zr3x/8O3 připravených suchým způsobem.. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 71-73 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
VITÁSKOVÁ, L. - BOŘKOVÁ, K. - ZIKMUNDOVÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. Vliv mineralizátorů na barevné vlastnosti sloučenin na bázi CeO2.. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 100-102 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
ČECH, J. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza a vlastnosti pigmentů typu LnxFe2-xO3.. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 74-76 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
ZIKMUNDOVÁ, M. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Vliv mineralizátorů na barevné vlastnosti perovskitových pigmentů typu feritů.. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 107-110 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
ADOLFOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Charakterizace cíničitanů z hlediska jejich využití jako anorganické pigmenty.. In Zborník zo VI. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Partikulárné látky vo vede, priemysle a životnom prostedí. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2009. s. 52-59 s. ISBN 978-80-553-0270-6.
ŠULCOVÁ, P. Trendy ve výzkumu pigmentů pro glazurové aplikace.. In Sborník přednášek 35. konference s mezinárodní účastí Projektování a provoz povrchových úprav. Praha: Zdeňka Jelínková - PKK, 2009. s. 57-62 s. ISBN 978-80-254-3512-0.
VITÁSKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Vliv způsobu přípravy na pigmentově-aplikační vlastnosti sloučeniny Ce0.9Tb0.1O2.. In Aprochem 2009 - Sborník přednášek 2.díl. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2009. s. 2186-2190 s. ISBN 978-80-02-02106-3.
BUKOVSKÁ, L. - VONDRÁŠEK, M. - VÁLEK, L. - ŠULCOVÁ, P. Vliv způsobu syntézy na barevné vlastnosti sloučeniny Lu2Zr1,5V0,5O7.. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 66-70 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Synthesis and characterization of pigments based on terbium dopped Mg2SnO4.. Szczecin: PPH ZAPOL, 2009. ISBN 978-83751818-3-8.
BĚLINA, P. - MYŠKOVÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Preparation of the mixure of LaPO4.nH2O and Zn3(PO4)2.nH2O by crystallization in one step. Szczecin: PPH ZAPOL, 2009. ISBN 978-83751818-3-8.
VITÁSKOVÁ, L. - BOŘKOVÁ, . - ŠULCOVÁ, P. Vliv mineralizátorů na barevnost pigmentu Ce0.9Tb0.1O2.. Bratislava: Česká společnost chemická, 2009.
BYSTRZYCKI, P. - ŠULCOVÁ, P. Příprava sloučenin typu Bi2O3-Er2O3-ZrO2.. Bratislava: Česká společnost chemická, 2009.
PROKLEŠKOVÁ, E. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and colour properties of (Bi1-xYbx)2O3 pigments.. Bratislava: Česká společnost chemická, 2009.
VITÁSKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Thermal study of the Ce0.9Tb0.1O2 pigment prepared by different synthesis.. Szczecin: PPH ZAPOL, 2009. ISBN 978-83751818-3-8.
ZIKMUNDOVÁ, M. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Perovskitové pigmenty typu orthoferritů.. Bratislava: Česká společnost chemická, 2009.
ŠULCOVÁ, P. - PROKLEŠKOVÁ, E. - TROJAN, M. Thermal analysis study of the (Bi2O3)1-x(Dy2O3)x pigments.. Szczecin: PPH ZAPOL, 2009. ISBN 978-83751818-3-8.
BYSTRZYCKI, P. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Thermal analysis study of the Bi2O3-Ho2O3-ZrO2 Pigments.. Szczecin: PPH ZAPOL, 2009. ISBN 978-83751818-3-8.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Thermal Analysis of the Bi2O3-Y2O3-ZrO2 Pigments Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2008, vol. 93, no. 3, s. 795-798. ISSN: 1388-6150.
ŠULCOVÁ, P. - VITÁSKOVÁ, L. - VONDRÁŠEK, M. - TROJAN, M. Synthesis and characterization of compound Ce0.9Tb0.1O2 Materialy Ceramiczne/Ceramic Materials, 2008, vol. 60, no. 4, s. 136-138. ISSN: 1505-1269.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Thermal Analysis of the (Bi2O3)1-x(Y2O3)x Pigments Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2008, vol. 91, no. 1, s. 151-154. ISSN: 1388-6150.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Synthesis and Characterization of LnFeO3 Pigments Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2008, vol. 91, no. 2, s. 559-563. ISSN: 1388-6150.
ŠULCOVÁ, P. - PROKLEŠKOVÁ, E. The effect of lanthanides on colour properties of the (Bi2O3)0.7(Ln2O3)0.3 compounds Journal of Mining and Metalurgy, 2008, vol. 44B, no. neuveden, s. 27-33. ISSN: 1450-5339.
DOHNALOVÁ, Ž. - SVOBODA, L. - ŠULCOVÁ, P. Characterization of kaolin dispersion using acoustic and electroacoustic spectroscopy Journal of Mining and Metalurgy, 2008, vol. 44B, no. neuvedeno, s. 63-72. ISSN: 1450-5339.
PROKLEŠKOVÁ, E. - ŠULCOVÁ, P. - BYSTRZYCKI, P. Synthesis and colur properties of (Bi2O3)1-x(Lu2O3)x pigments Materialy Ceramiczne/Ceramic Materials, 2008, vol. 60, no. 4, s. 146-148. ISSN: 1505-1269.
PROKLEŠKOVÁ, E. - ŠULCOVÁ, P. - BYSTRZYCKI, P. Colour properties of (Bi2O3)1-x(Lu2O3)x pigments Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2008, vol. 14, no. neuveden, s. 91-97. ISSN: 1211-5541.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Thermal Analysis of the Bi2O3-Er2O3-ZrO2 Pigments Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2008, vol. 91, no. 3, s. 805-808. ISSN: 1388-6150.
ŠULCOVÁ, P. - FUKALOVÁ, P. - VÁLEK, L. - TROJAN, M. Study of ceramic pigments based on Ho2Sn2-xVxO7 Materialy Ceramiczne/Ceramic Materials, 2008, vol. 60, no. 4, s. 143-145. ISSN: 1505-1269.
ŠULCOVÁ, P. - FUKALOVÁ, P. - VÁLEK, L. - TROJAN, M. Study of ceramic pigments based on Dy2Sn2-xVxO7 Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2008, vol. 14, no. neuveden, s. 83-90. ISSN: 1211-5541.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Study of Perovskite Compounds Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2008, vol. 93, no. 3, s. 823-827. ISSN: 1388-6150.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Preparation and selected properties of pigments on base of Ln - doped CaSnO3 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2008, vol. 93, no. 3, s. 857-861. ISSN: 1388-6150.
ŠULCOVÁ, P. - VITÁSKOVÁ, L. - TROJAN, M. Study of Ce0.9Tb0.05Ln0.05O1.975 compounds as ceramic pigments Journal of Mining and Metalurgy, 2008, vol. 44B, no. neuveden, s. 83-89. ISSN: 1450-5339.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Colour possibilities of pigments CuAl2-xLnxO4 Materialy Ceramiczne/Ceramic Materials, 2008, vol. 60, no. 4, s. 139-142. ISSN: 1505-1269.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Synthesis and Description of SrSn0,6Ln0,4O3 Perovskite Pigments Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2008, vol. 91, no. 1, s. 163-166. ISSN: 1388-6150.
VONDRÁŠEK, M. - VITÁSKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv způsobu syntézy na barevné vlastnosti sloučeniny Ce0.9Tb0.1O2. In Zborník príspevkov Pokroky v anorganickej technológii. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008. s. 87-88 s. ISBN 978-80-227-2866-9.
PROKLEŠKOVÁ, E. - ŠULCOVÁ, P. Studium barevných vlastností sloučenin typu (Bi2O3)0.5(Ln2O3)0.5. In Zborník príspevkov Pokroky v anorganickej technológii. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008. s. 23-24 s. ISBN 978-80-227-2866-9.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Korozně-inhibiční vlastnosti perovskitových sloučenin. In Sborník přednášek APROCHEM 2008. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2008. s. 2242-2247 s. ISBN 978-80-02-02009-7.
ŠULCOVÁ, P. - VITÁSKOVÁ, L. Studium sloučenin typu Ce1-xTbxO2. In Sborník přednášek APROCHEM 2008. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2008. s. 2176-2181 s. ISBN 978-80-02-02009-7.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Syntéza nových anorganických pigmentů na bázi cíničitanů. In Sborník přednášek APROCHEM 2008. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2008. s. 2182-2186 s. ISBN 978-80-02-02009-7.
PROKLEŠKOVÁ, E. - ŠULCOVÁ, P. Barevné vlastnosti sloučenin typu (Bi2O3)0.5(Ln2O3)0.5. In Sborník 10. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 80-84 s. ISBN 978-80-7395-084-2.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Studium přípravy LnPO4. In Zborník príspevkov Pokroky v anorganickej technológii. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008. s. 13-14 s. ISBN 978-80-227-2866-9.
LUXOVÁ, J. - KALOUSEK, M. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv teploty výpalu na barevné vlastnosti Cr2-xFexO3. In Sborník 10. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 57-63 s. ISBN 978-80-7395-084-2.
MYŠKOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza fosforečnanů lanthanoidů a jejich dopování zinkem. In Sborník 10. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 64-66 s. ISBN 978-80-7395-084-2.
VONDRÁŠEK, M. - BAHENSKÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. Vliv mletí na koloristické vlastnosti pigmentu Ce0,9Tb0,1O2. In Sborník 10. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 87-90 s. ISBN 978-80-7395-084-2.
DOHNALOVÁ, Ž. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Široké možnosti v oblasti syntézy žlutých anorganických pigmentů. In Sborník 10. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 48-50 s. ISBN 978-80-7395-084-2.
ŠULCOVÁ, P. Barvítka s lanthanoidy. In Sborník 10. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 32-37 s. ISBN 978-80-7395-084-2.
BUKOVSKÁ, L. - VONDRÁŠEK, M. - VÁLEK, L. - ŠULCOVÁ, P. Studium barevných vlastností sloučenin typu Lu2Zr2-xVxO7. In Sborník 10. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 45-47 s. ISBN 978-80-7395-084-2.
VÁLEK, L. - VONDRÁŠEK, M. - FUKALOVÁ, P. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Příprava a studium barevných vlastností pigmentů typu Y2Zr2-xVxO7. In Zborník príspevkov Pokroky v anorganickej technológii. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008. s. 35-36 s. ISBN 978-80-227-2866-9.
VONDRÁŠEK, M. - VÁLEK, L. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Příprava a studium barevných vlastností pigmentů typu Dy2Zr2-xVxO7. In Sborník přednášek APROCHEM 2008. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2008. s. 2236-2241 s. ISBN 978-80-02-02009-7.
BĚLINA, P. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza různých fosforečnanů prvků vzácných zemin. In Sborník 10. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 8-13 s. ISBN 978-80-7395-084-2.
PROKLEŠKOVÁ, E. - KALUŽOVÁ, A. - ŠULCOVÁ, P. Barevné vlastnosti pigmentů typu (Bi1-xCex)2O3. In Sborník 10. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 76-79 s. ISBN 978-80-7395-084-2.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Variabilita v oblasti syntézy žlutých a oranžových anorganických pigmentů. In Zborník príspevkov Pokroky v anorganickej technológii. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008. s. 15-16 s. ISBN 978-80-227-2866-9.
VITÁSKOVÁ, L. - ZIKMUNDOVÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. Vliv mineralizátorů na barevnost sloučeniny Ce0.8Tb0.15Y0.05O1.925. In Sborník 10. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 85-86 s. ISBN 978-80-7395-084-2.
TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. Směsné organicko-anorganické pigmenty. In Sborník 10. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 38-40 s. ISBN 978-80-7395-084-2.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Lanthanoidy ve speciálních anorganických pigmentech. In Zborník príspevkov Pokroky v anorganickej technológii. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008. s. 31-32 s. ISBN 978-80-227-2866-9.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv teploty výpalu na barevné vlastnosti PrFeO3. In Zborník príspevkov Pokroky v anorganickej technológii. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008. s. 33-34 s. ISBN 978-80-227-2866-9.
VONDRÁŠEK, M. - VITÁSKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv způsobu syntézy na barevnost sloučeniny Ce0.9Tb0.1O2. In Sborník 10. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 91-96 s. ISBN 978-80-7395-084-2.
ŠULCOVÁ, P. - PROKLEŠKOVÁ, E. Synthesis and Colour Properties of (Bi2O3)1-x(Gd2O3)x Pigments Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2007, vol. 13, no. Neuveden, s. 105-112. ISSN: 1211-5541.
ŠULCOVÁ, P. - VÁLEK, L. - FUKALOVÁ, P. - TROJAN, M. Study of Ceramic Pigments Based on Y2Sn2-xVxO7 Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2007, vol. 13, no. Neuveden, s. 113-119. ISSN: 1211-5541.
HÁLOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - KUPKA, K. Computerized Pigment Design Based on Property Hypersurfaces Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2007, vol. 68, no. 5-6, s. 744-746. ISSN: 0022-3697.
ŠULCOVÁ, P. - VITÁSKOVÁ, L. Preparation and Colour Properties of Ce1-xTbxO2 Pigments Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2007, vol. 13, no. neuveden, s. 121-128. ISSN: 1211-5541.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Synthesis and Characterization of Newberyite Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2007, vol. 88, no. 1, s. 103-106. ISSN: 1388-6150.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. - MAZUREK, P. Thermal Synthesis and Characterization of AlxLa1-xP3O9 Central European Journal of Chemistry, 2007, vol. 5, no. 3, s. 706-714. ISSN: 1895-1066.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Utilization of DTA for Two-Step Synthesis of Cu-Mn-Cr Spinel Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2007, vol. 88, no. 1, s. 107-110. ISSN: 1388-6150.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Thermal Synthesis of the (Bi2O3)1-x(Er2O3)x Pigments Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2007, vol. 88, no. 1, s. 111-113. ISSN: 1388-6150.
VÁLEK, L. - VONDRÁŠEK, M. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Příprava sloučenin typu Er2Zr2-xVxO7 dvoustupňovým způsobem. In Sborník příspěvků 9. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2007. Pardubice, ČR: Univerzita Pardubice, 2007. s. 60-61 s. ISBN 978-80-7194-977-0.
PROKLEŠKOVÁ, E. - ŠULCOVÁ, P. Barevné vlastnosti pigmentů typu (Bi2O3)1-x(Dy2O3)x. In Zborník VII. medzinárodnej konferencie Príprava keramických materiálov. Košice, Slovensko: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 56-57 s. ISBN 978-80-8073-806-8.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Study of Perovskite Compounds. In Proceedings of 9th Polish Seminar to the Memory of St. Bretsznajder. Plock, Poland: Komitet Naukowy, 2007. s. 448-453 s. ISBN 978-83-910119-4-2.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Pigmentově-aplikační vlastnosti sloučenin na bázi CeO2. In Sborník přednášek APROCHEM 2007. Praha, ČR: PCHP - PetroCHemProgress, 2007. s. 2202-2206 s. ISBN 978-80-02-01892-6.
ŠULCOVÁ, P. Barevné možnosti sloučenin na bázi Bi2O3. In Zborník VII. medzinárodnej konferencie Príprava keramických materiálov. Košice, SK: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 160-164 s. ISBN 978-80-8073-806-8.
ŠULCOVÁ, P. Výzkum anorganických pigmentů se žlutými odstíny. In Sborník příspěvků 9. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2007. Pardubice, ČR: Univerzita Pardubice, 2007. s. 26-29 s. ISBN 978-80-7194-977-0.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Preparation of Ln3+ - Doped CaSnO3 Pigments. In Proceedings of 9th Polish Seminar to the Memory of St. Bretsznajder. Plock, Poland: Komitet Naukowy, 2007. s. 438-442 s. ISBN 978-83-910119-4-2.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Study of La-Nd-Pr Monazite Preparation. In Proceedings of 9th Polish Seminar to the Memory of St. Bretsznajder. Plock, Poland: Komitet Naukowy, 2007. s. 433-437 s. ISBN 978-83-910119-4-2.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Podvojné trifosforečnany hliníku a lanthanu. In Sborník příspěvků 9. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2007. Pardubice, ČR: Univerzita Pardubice, 2007. s. 35-37 s. ISBN 978-80-7194-977-0.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. Příprava a hodnocení perovskitových sloučenin. In Sborník přednášek APROCHEM 2007. Praha, ČR: PCHP - PetroCHemProgress, 2007. s. 2195-2201 s. ISBN 978-80-02-01892-6.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Thermal Analysis of the Bi2O3-Er2O3-ZrO2 Pigments. In Proceedings of the 1st Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference. Budapest, Hungary: Hungarian Chemical Society, 2007. s. 79-83 s. ISBN N.
TŮMA, M. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv lanthanoidů na barevné vlastnosti pigmentů typu Al2-(x+y)YxLnyO3. In Zborník VII. medzinárodnej konferencie Príprava keramických materiálov. Košice, SK: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 50-51 s. ISBN 978-80-8073-806-8.
PROKLEŠKOVÁ, E. - ŠULCOVÁ, P. Barevné vlastnosti pigmentů typu (Bi2O3)1-x(Tb2O3)x. In Sborník příspěvků 9. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 54-55 s. ISBN 978-80-7194-977-0.
MESÍKOVÁ, Ž. - HÁJKOVÁ, D. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Metody syntézy a charakterizace pigmentu MgFe2-xErxO4. In Sborník přednášek APROCHEM 2007. Praha, ČR: PCHP - PetroCHemProgress, 2007. s. 2207-2212 s. ISBN 978-80-02-01892-6.
MESÍKOVÁ, Ž. - HÁJKOVÁ, D. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza netradičních spinelových pigmentů typu Mg-Fe-Er. In Zborník VII. medzinárodnej konferencie Príprava keramických materiálov. Košice, SK: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 48-49 s. ISBN 978-80-8073-806-8.
VITÁSKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Příprava sloučenin typu Ce1-xTbxO2. In Zborník VII. medzinárodnej konferencie Príprava keramických materiálov. Košice, SK: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 54-55 s. ISBN 978-80-8073-806-8.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Studium vlivu způsobu syntézy na kvalitu pigmentů. In Sborník příspěvků 9. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2007. Pardubice, ČR: Univerzita Pardubice, 2007. s. 12-16 s. ISBN 978-80-7194-977-0.
BĚLINA, P. - VOJTOVÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis of Pr1-xLaxPO4 and Nd1-xLaxPO4 by Precipitation. In Proceedings of the 1st Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference. Budapest, Hungary: Hungarian Chemical Society, 2007. s. 75-78 s. ISBN N.
LUXOVÁ, J. - KALOUSEK, M. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Barevné a strukturní vlastnosti ortoferitu PrFeO3. In Sborník příspěvků 9. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2007. Pardubice, ČR: Univerzita Pardubice, 2007. s. 44-45 s. ISBN 978-80-7194-977-0.
LUXOVÁ, J. - KALOUSEK, M. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv surovin na barevné vlastnosti sloučeniny NiTiO3. In Sborník příspěvků 9. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2007. Pardubice, ČR: Univerzita Pardubice, 2007. s. 46-47 s. ISBN 978-80-7194-977-0.
ŠULCOVÁ, P. - VONDRÁŠEK, M. - VÁLEK, L. Vliv způsobu přípravy na změnu barevných vlastností pyrochlorových pigmentů. In Sborník 54. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2007. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007. s. V042/1-V042/5 s. ISBN 80-86059-47-2.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv teploty výpalu na barevné vlastnosti perovskitových sloučenin. In Zborník VII. medzinárodnej konferencie Príprava keramických materiálov. Košice, SK: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 46-47 s. ISBN 978-80-8073-806-8.
VÁLEK, L. - FUKALOVÁ, P. - ŠULCOVÁ, P. - LÁZNIČKOVÁ, P. - TROJAN, M. Barevné vlastnosti sloučenin typu Dy2-yAlySn1,98V0,02O7. In Sborník příspěvků 9. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2007. Pardubice, ČR: Univerzita Pardubice, 2007. s. 58-59 s. ISBN 978-80-7194-977-0.
TŮMA, M. - VITÁSKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv mineralizátoru na barevné vlastnosti pigmentů typu Al2-(x+y)LaxCeyO3. In Sborník příspěvků 9. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2007. Pardubice, ČR: Univerzita Pardubice, 2007. s. 56-57 s. ISBN 978-80-7194-977-0.
MOŠNER, P. - KOUDELKA, L. - VOSEJPKOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. Structure and properties of alkaline titanofosphate glasses. In Development of Materials Science in Research and Education. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2007. s. 46 s. ISBN 978-80-89088-55-3.
VÁLEK, L. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. - FUKALOVÁ, P. Barevné vlastnosti sloučenin Ln2Sn2-xVxO7. In Zborník VII. medzinárodnej konferencie Príprava keramických materiálov. Košice, SK: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 52-53 s. ISBN 978-80-8073-806-8.
TŮMA, M. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv lanthanoidů na barevné vlastnosti pigmentů typu Al2-(x+y)LaxLnyO3. In Sborník přednášek APROCHEM 2007. Praha, ČR: PCHP - PetroCHemProgress, 2007. s. 2253-2256 s. ISBN 978-80-02-01892-6.
PROKLEŠKOVÁ, E. - BYSTRZYCKI, P. - ŠULCOVÁ, P. Barevné vlastnosti pigmentů typu (Bi2O3)1-x(Gd2O3)x. In Sborník příspěvků 9. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2007. Pardubice, ČR: Univerzita Pardubice, 2007. s. 52-53 s. ISBN 978-80-7194-977-0.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Thermal Analysis of the Bi2O3-Y2O3-ZrO2 Pigments. In Proceedings of 9th Polish Seminar to the Memory of St. Bretsznajder. Plock, Poland: Komitet Naukowy, 2007. s. 443-447 s. ISBN 978-83-910119-4-2.
VITÁSKOVÁ, L. - ZIKMUNDOVÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. Příprava pigmentů typu Ce0,9Tb0,05Ln0,05O1,975. In Sborník příspěvků 9. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2007. Pardubice, ČR: Univerzita Pardubice, 2007. s. 62-63 s. ISBN 978-80-7194-977-0.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Synthesis and Characterisation of LnFeO3 Pigments. In Proceedings of the 1st Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference. Budapest, Hungary: Hungarian Chemical Society, 2007. s. 84-88 s. ISBN N.
ŠULCOVÁ, P. Study of CeO2-PrO2-Y2O3 Ceramic Pigments Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2006, vol. 12, no. A, s. 101-108. ISSN: 1211-5541.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. New Pigments Based on Bi2O3 Ceramika/Ceramics, 2006, vol. 96, no. neuveden, s. 575-579. ISSN: 0860-3340.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Využití mechanické aktivace při přípravě pigmentu ZnFe2O4 se spinelovou strukturou Acta Metallurgica Slovaca, 2006, vol. 11, no. 4, s. 437-449. ISSN: 1335-1532.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Preparation and Practical Application of Spinel Pigment Co0,46Zn0,55(Ti0,064Cr0,91)2O4 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2006, vol. 84, no. 3, s. 733-736. ISSN: 1388-6150.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Thermal Analysis of Pigments Based on Bi2O3 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2006, vol. 84, no. 3, s. 737-740. ISSN: 1388-6150.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Yellow Pigments Based on Fe2TiO5 and TiO2 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2006, vol. 83, no. 3, s. 561-563. ISSN: 1388-6150.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Thermal Synthesis and Properties of the (Bi2O2)1-x(Ho2O3)x Pigments Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2006, vol. 83, no. 3, s. 557-559. ISSN: 1388-6150.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - VÁLEK, L. Ceramic Pigments Based on ZrO2 Ceramika/Ceramics, 2006, vol. 96, no. neuveden, s. 357-362. ISSN: 0860-3340.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Studium přípravy perovskitu CaTiO3. In Sborník příspěvků 8. konference o speciálních anorganických pigmentech KSAP 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 46-47 s. ISBN 80-7194-877-2.
JAVŮREK, M. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Reliability of Evaluation of Pigments Colours Scheme by Variance Analysis. In Proceedings the 7th International Scientific-Technical Conference Process Control 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 193 s. ISBN 80-7194-860-8.
PROKLEŠKOVÁ, E. - ŠULCOVÁ, P. Barevné vlastnosti pigmentů typu (Bi2O3)1-x(Ln2O3)x. In Sborník příspěvků 8. konference o speciálních anorganických pigmentech KSAP 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 57-58 s. ISBN 80-7194-877-2.
TŮMA, M. - VITÁSKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Pigmenty typu Al2-(x+y)DyxCeyO3. In Sborník příspěvků 8. konference o speciálních anorganických pigmentech KSAP 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 59-60 s. ISBN 80-7194-877-2.
TŮMA, M. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv teploty výpalu na barevné vlastnosti sloučenin typu Al2-(x+y)YxLnyO3. In Sborník příspěvků 8. konference o speciálních anorganických pigmentech KSAP 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 61-62 s. ISBN 80-7194-877-2.
TŮMA, M. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Barevné vlastnosti pigmentů typu Al2-(x+y)YxCeyO3. In Sborník příspěvků 8. konference o speciálních anorganických pigmentech KSAP 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 63-64 s. ISBN 80-7194-877-2.
VÁLEK, L. - LÁZNÍČKOVÁ, P. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Pyrochlorové pigmenty typu Ln2Sn2-xMxO7. In Sborník příspěvků 8. konference o speciálních anorganických pigmentech KSAP 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 65-66 s. ISBN 80-7194-877-2.
VÁLEK, L. - VONDRÁŠEK, M. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Pyrochlorové pigmenty typu Ln2Zr2-xVxO7. In Sborník příspěvků 8. konference o speciálních anorganických pigmentech KSAP 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 67-68 s. ISBN 80-7194-877-2.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv použitých surovin na přípravu sloučenin typu MTiO3. In Sborník příspěvků 8. konference o speciálních anorganických pigmentech KSAP 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 44-45 s. ISBN 80-7194-877-2.
BĚLINA, P. - VOJTOVÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza jednoduchých fosforečnanů lanthanoidů. In Sborník příspěvků 8. konference o speciálních anorganických pigmentech KSAP 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 41-43 s. ISBN 80-7194-877-2.
ŠULCOVÁ, P. Metody termické analýzy ve výzkumu anorganických pigmentů. In Sborník příspěvků 8. konference o speciálních anorganických pigmentech KSAP 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 31-35 s. ISBN 80-7194-877-2.
VÁLEK, L. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Studium sloučenin typu Ln2Sn2-xMxO7. In Sborník příspěvků 5. konference - Partikulárné látky vo vede, priemysle a v životnom prostredí. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2006. s. 159-162 s. ISBN 80-8073-700-2.
LUXOVÁ, J. - MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Příprava zeleného pigmentu Co0,46Zn0,55(Ti0,064Cr0,91)Ox. In Sborník příspěvků 15. konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2006. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2006. s. 2233-2238 s. ISBN 80-02-01812-5.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Perspektivy ve vývoji speciálních anorganických pigmentů. In Sborník příspěvků 15. konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2006. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2006. s. 2227-2232 s. ISBN 80-02-01812-5.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - VOJTOVÁ, V. Podvojné fosforečnany lanthanoidů ? syntéza a charakterizace. In Sborník příspěvků 5. konference - Partikulárné látky vo vede, priemysle a v životnom prostredí. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2006. s. 53-58 s. ISBN 80-8073-700-2.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Optické vlastnosti sloučenin Ln2Cu2O5. In Sborník příspěvků 8. konference o speciálních anorganických pigmentech KSAP 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 48-49 s. ISBN 80-7194-877-2.
MESÍKOVÁ, Ž. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Practical application of Fe6Cr2O12 pigment in glaze Keramika/Ceramics, 2005, vol. 91, no. 2, s. 853-858. ISSN: 0860-3340.
MESÍKOVÁ, Ž. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Conditions of Synthesis of Co-Zn-Ti-Cr Spinel Pigment Ceramics-Silikaty, 2005, vol. 49, no. 1, s. 28-32. ISSN: 0862-5468.
ŠULCOVÁ, P. Thermal Synthesis of the CeO2-PrO2-Nd2O3 Pigments Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2005, vol. 82, no. 1, s. 51-54. ISSN: 1388-6150.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Lanthanides as Ceramic Pigments Keramika/Ceramics, 2005, vol. 91, no. 2, s. 859-864. ISSN: 0860-3340.
JAVŮREK, M. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Conditions of Preparation and Their Influence on Resulting Pigment Colours Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2005, vol. N, no. 11, s. 239-250. ISSN: 1211-5541.
BĚLINA, P. - MAZUREK, P. - KOROUS, R. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Kondenzované fosforečnany lanhtanoidů. In Sborník příspěvků sympozia ?Nové trendy v anorganické technologii 2005?. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2005. s. 97-105 s. ISBN 80-7080-565-X.
MESÍKOVÁ, Ž. - TŮMA, M. - HRABICA, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Modifikované pseudobrookitové pigmenty. In Sborník příspěvků sympozia ?Nové trendy v anorganické technologii 2005?. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2005. s. 116-123 s. ISBN 80-7080-565-X.
MESÍKOVÁ, Ž. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Aplikační vlastnosti pigmentu TiFe0,2Al1,8-xYxO5. In Sborník příspěvků VI. Seminára ?Príprava keramických materiálov?. Košice: Katedra keramiky, Hutnícka fakulta TU v Košiciach, 2005. s. 52-53 s. ISBN 80-8073-293-0.
HRABICA, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Červené perovskitové pigmenty pro keramický průmysl. In Zborník príspevkov 57. ZCHS ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2005. s. 195 s.
JAVŮREK, M. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Optimalizace podmínek přípravy pigmentů. In Zborník príspevkov 57. ZCHS ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2005. s. 175-176 s.
HRABICA, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Nové žluté keramické pigmenty. In Sborník příspěvků 7. KSAP. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 38-39 s. ISBN 80-7194-775-X.
TŮMA, M. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv teploty výpalu na barevné vlastnosti pigmentů typu Al2-(x+y)LaxLnyO3. In Sborník příspěvků 7. KSAP. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 54-55 s. ISBN 80-7194-775-X.
TŮMA, M. - VITÁSKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Pigmenty typu Al2-(x+y)LaxCeyO3. In Sborník příspěvků 7. KSAP. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 52-53 s. ISBN 80-7194-775-X.
TŮMA, M. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Příprava sloučenin typu Al2-(x+y)LaxMyO3. In Zborník príspevkov 57. ZCHS ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2005. s. 196 s.
JURČÍKOVÁ, D. - ŠULCOVÁ, P. Vliv typu mlecího zařízení na barevné vlastnosti pigmentu BiNdO3. In Sborník příspěvků 7. KSAP. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 42-43 s. ISBN 80-7194-775-X.
VOŽENÍLKOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. Vliv rostoucího obsahu Er na barevné vlastnosti pigmentů typu. In Sborník příspěvků 7. KSAP. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 58-59 s. ISBN 80-7194-775-X.
VÁLEK, L. - ŠULCOVÁ, P. - MESÍKOVÁ, Ž. Pigmenty na bázi ZrO2. In Sborník příspěvků 7. KSAP. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 56-57 s. ISBN 80-7194-775-X.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. - MAZUREK, P. Thermal Synthesis and Charakterization of AlxLa1-xP3O9. In Sborník příspěvků Proceedings ECCTAE 2005. Warszawa: Institute of Physical Chemistry of PAS, 2005. s. 153-157 s. ISBN 83-920719-3-X.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Nové speciální pigmenty pro 21. století. In Sborník příspěvků sympozia ?Nové trendy v anorganické technologii 2005?. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2005. s. 60-67 s. ISBN 80-7080-565-X.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Thermal Analysis of Pigments Based on Bi2O3. In Sborník příspěvků XVII. Conference on Thermal Analysis and Calorimetry "Termanal 2005". Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2005. s. 94-95 s. ISBN 80-227-2285-5.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Thermal Analysis Study of the Ce0,95-yPr0,05NdyO2-y/2 Pigments. In Sborník příspěvků XVII. Conference on Thermal Analysis and Calorimetry "Termanal 2005". Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2005. s. 96-97 s. ISBN 80-227-2285-5.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Utilization of Thermal Analysis in Preparation of New Inorganic Pigments. In Sborník příspěvků XVII. Conference on Thermal Analysis and Calorimetry "Termanal 2005". Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2005. s. 92-93 s. ISBN 80-227-2285-5.
ŠULCOVÁ, P. Nové trendy ve výzkumu barvítek. In Zborník VI. Seminára ?Príprava keramických materiálov?. Košice: Katedra keramiky, Hutnícka fakulta TU v Košiciach, 2005. s. 117-120 s. ISBN 80-8073-293-0.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Charakterizace spinelu Cu-Mn-Fe a jeho aplikace do nízkoteplotní glazury. In Zborník VI. Seminára ?Príprava keramických materiálov?. Košice: Katedra keramiky, Hutnická fakulta TU v Košiciach, 2005. s. 44-45 s. ISBN 80-8073-293-0.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Hodnocení barevnosti spinelových pigmentů o složení Fe-Mn-Cr. In Zborník VI. Seminára ?Príprava keramických materiálov?. Košice: Katedra keramiky, Hutnícka fakulta TU v Košiciach, 2005. s. 46-47 s. ISBN 80-8073-293-0.
VOŽENÍLKOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. Pigmenty typu Bi1,3-xYxZr0,525O3. In Zborník príspevkov 57. ZCHS ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2005. s. 198 s.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Fyzikálně-chemické vlastnosti sloučenin typu Sr2CeO4. In Zborník príspevkov 57. ZCHS ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2005. s. 180 s.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Metody používané k syntézám anorganických pigmentů. In Sborník příspěvků 14. konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2005. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2005. s. 428-435 s. ISBN 80-02-01755-2.
LUXOVÁ, J. - KOVANDOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Příprava sloučenin typu Sr2CeO4. In Sborník příspěvků 7. KSAP. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 44-45 s. ISBN 80-7194-775-X.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Thermal Synthesis of the (Bi2O3)1-x(Ln2O3)x. In Sborník příspěvků Proceedings ECCTAE 2005. Warszawa: Institute of Physical Chemistry of PAS, 2005. s. 147-151 s. ISBN 83-920719-3-X.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Yellow Pigments Based on Fe2TiO5 and TiO2. In Sborník příspěvků Proceedings ECCTAE 2005. Warszawa: Institute of Physical Chemistry of PAS, 2005. s. 119-123 s. ISBN 83-920719-3-X.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Utilization of Thermal Analysis for Preparation of Spinel CuCr2O4. In Sborník příspěvků Proceedings ECCTAE 2005. Warszawa: Institute of Physical Chemistry of PAS, 2005. s. 113-118 s. ISBN 83-920719-3-X.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Lanthanides as Ceramic Pigments. In Sborník příspěvků V. Konferecja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Kraków: Akapit, 2005. s. 70 s. ISBN 83-89541-47-5.
MESÍKOVÁ, Ž. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Practical Application of Fe6Cr2O12 Pigment in Glaze. In Sborník příspěvků V. Konferecja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Kraków: Akapit, 2005. s. 68 s. ISBN 83-89541-47-5.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Využití mechanické aktivace při přípravě anorganických pigmentů. In Sborník příspěvků 52. konf. chem. a proces. inženýrství, CHISA 2005. Praha: Nakladatelstrví Ing. Jan Novosad, Procesní inženýrství, 2005. s. CDV3.38 s. ISBN 80-86059-42-1.
TŮMA, M. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Příprava sloučenin typu Al2-(x+y)LaxLnyO3. In Sbornik VI. seminára Príprava keramických materiálov. Košice: Katedra keramiky, Hutnícka fakulta TU v Košiciach, 2005. s. 50-51 s. ISBN 80-8073-293-0.
JURČÍKOVÁ, D. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Mletí pigmentů na bázi Bi2O3. In sborník VI. Seminára ?Príprava keramických materiálov?. Košice: Katedra keramiky, Hutnícka fakulta TU v Košiciach, 2005. s. 48-49 s. ISBN 80-8073-293-0.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Nové antikorozní pigmenty na bázi prvků vzácných zemin. In Sborník příspěvků sympozia ?Nové trendy v anorganické technologii 2005?. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2005. s. 106-115 s. ISBN 80-7080-565-X.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Historie a současnost barvítek. In Sb. příspěvků 7. KSAP 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 32-36 s. ISBN 80-7194-775-X.
ŠULCOVÁ, P. - JURČÍKOVÁ, D. - VOŽENÍLKOVÁ, J. - TROJAN, M. Pigmenty na bázi Bi2O3. In Sborník příspěvků sympozia ?Nové trendy v anorganické technologii 2005?. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2005. s. 134-141 s. ISBN 80-7080-565-X.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Utilization of Lanthanides for Synthesis of Inorganic Pigments. In Sborník příspěvků V. Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Kraków: Akapit, 2005. s. 69 s. ISBN 83-89541-47-5.
ŠULCOVÁ, P. - JURČÍKOVÁ, D. Study of New Colour Pigments Based on Bi2O3 Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2004, vol. 10, no. neuveden, s. 279-283. ISSN: 1211-5541.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. State of Art in Research of Ceramic Pigments Ceramika/Ceramics, 2004, vol. 84, no. N, s. 75-78. ISSN: 0860-3340.
MESÍKOVÁ, Ž. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis of Co-Zn-Al-Ti-Cr Spinel Pigment Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2004, vol. 10, no. neuveden, s. 285-292. ISSN: 1211-5541.
BĚLINA, P. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Modified Spinel Pigments Ceramika/Ceramics, 2004, vol. 84, no. N, s. 91-94. ISSN: 0860-3340.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Thermal Synthesis of the CeO2 ? PrO2 ? La2O3 Pigments Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2004, vol. 77, no. neuveden, s. 99-104. ISSN: 1388-6150.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Pigmentově-aplikační vlastnosti pigmentů typu Ce1-xPrxO2. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 766 s.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Lanthanoidy jako barvítka ?. In Sb. 6. konference o speciálních anorganických pigmentech. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2004. s. 55-58 s. ISBN 80-7194-689-3.
MESÍKOVÁ, Ž. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Aplikační vlastnosti pigmentu Fe6Cr2O12. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 765-766 s.
HRABICA, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. - MESÍKOVÁ, Ž. Syntéza pseudobrookitových pigmentů. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 761 s.
HRABICA, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. - MESÍKOVÁ, Ž. Vliv příměsí na barevné vlastnosti pigmentu Fe2SnO5. In Sb. 6. konference o speciálních anorganických pigmentech, KSAP 2004. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2004. s. 64-65 s. ISBN 80-7194-689-3.
JURČÍKOVÁ, D. - ŠULCOVÁ, P. Vliv mineralizátorů na vybarvení pigmentu Bi1,4Er0,6O3. In Sb. 6. konference o speciálních anorganických pigmentech, KSAP 2004. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2004. s. 68-69 s. ISBN 80-7194-689-3.
MARTINKOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. Barevné vlastnosti pigmentu Ce0,95-xPr0,05LaxO2-x/2. In Sb. 6. konference o speciálních anorganických pigmentech, KSAP 2004. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2004. s. 74-75 s. ISBN 80-7194-689-3.
ŠULCOVÁ, P. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - KOROUS, R. Physical-Application Properties of Rare-earth Element Oxides. In Sb. VI. Solid State Chemistry 2004. Praha, Česká republika: Institute of Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. s. 136 s. ISBN 80-239-2480-X.
MESÍKOVÁ, Ž. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Pseudobrookite pigments. In Sb. VI. Solid State Chemistry 2004. Praha, Česká republika: Institute of Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. s. 73 s. ISBN 80-239-2480-X.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Výzkum barevných pigmentů na Univerzitě Pardubice. In Sb. V. seminára " Pokroky v anorganickej chémii¨". Bratislava, Slovensko: Univerzita Komenského v Bratislave, 2004. s. 19-22 s. ISBN 80-233-1956-2.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. - KOROUS, R. Fyzikálně-chemické vlastnosti některých oxidů vzácných zemin. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 757-758 s.
JURČÍKOVÁ, D. - ŠULCOVÁ, P. Využití lanthanoidů pro syntézu anorganických pigmentů. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 758 s.
VOŽENÍLKOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv lanthanoidů na barevné vlastnosti pigmentů typu Bi1,8Ln0,1Zr0,075O3. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 758 s.
VOŽENÍLKOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv rostoucího obsahu Zr na barevné vlastnosti pigmentů na bázi Bi2O3. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 766-767 s.
VOŽENÍLKOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. Barevné vlastnosti pigmentů typu Bi2-xLnx/2Zr3x/8O3. In Sb. 6. konference o speciálních anorganických pigmentech, KSAP 2004. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2004. s. 92-93 s. ISBN 80-7194-689-3.
HRABICA, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Syntéza a vlastnosti pigmentů se strukturou perowskitu. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 760-761 s.
KOROUS, R. - TROJAN, M. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - SUCHÝ, F. Příprava difosforečnanu Ce1-xSr2xP2O7. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 762-763 s.
KOROUS, R. - TROJAN, M. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - LUXOVÁ, J. - SUCHÝ, F. Antikorozní vlastnosti Ce1-xSr2xP2O7. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 765 s.
KOROUS, R. - LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv teploty výpalu a způsob přípravy na některé vlastnosti pigmentů typu M2+LaXOY. In Sb. 6. konference o speciálních anorganických pigmentech, KSAP 2004. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2004. s. 70-71 s. ISBN 80-7194-689-3.
MESÍKOVÁ, Ž. - TŮMA, M. - ŠULCOVÁ, P. Pigmenty typu Fe0,15TiAl1,7Y0,15O5. In Sb. 6. konference o speciálních anorganických pigmentech, KSAP 2004. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2004. s. 78-79 s. ISBN 80-7194-689-3.
BĚLINA, P. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Modified Spinel Pigments. In Sb. III. International Scientific and Technological Conference ?Polish Ceramic 2004?. Krakow: AGH University of Science and Technology, 2004. s. 60 s. ISBN neuveden.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. State of Art in Research of Ceramic Pigments. In Sb. III. International Scientific and Technological Conference ?Polish Ceramic 2004?. Krakow, Poland: Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH ? University of Science and Technology, Poland, 2004. s. 50 s. ISBN neuveden.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. - TRPČEVSKÁ, J. Aplikační vlastnosti směsných oxidů připravených novou metodou. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 582 s.
BĚLINA, P. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza a pigmentově - aplikační vlastnosti CuMn1,5Fe0,5Ox. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 582-583 s.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Oxidy vzácných zemin ? možnost jejich využití při přípravě anorganických pigmentů. In Sb. 13. konference s mezinárodní účastí Aprochem 2004. Praha, Česká republika: PetroChemProgress Ing. Jaromír Škarka, CSc., 2004. s. 421-426 s. ISBN 80-02-01576-2.
ŠULCOVÁ, P. - JURČÍKOVÁ, D. The Colour Bismuth Pigments with Rare Earth Elements. In Sb. VI. Solid State Chemistry 2004. Praha, Česká republika: Institute of Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. s. 135 s. ISBN 80-239-2480-X.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Evaluation of CuMn1,5Fe0,5Ox Pigment. In Sb. VI. Solid State Chemistry 2004. Praha, Česká republika: Institute of Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. s. 72 s. ISBN 80-239-2480-X.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Study of Ce1-(x+y)PrxLnyO2-y/2 Compounds. In Sb. VI. Solid State Chemistry 2004. Praha, Česká republika: Institute of Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. s. 134 s. ISBN 80-239-2480-X.
MESÍKOVÁ, Ž. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Conditions of Synthesis of Co-Zn-Ti-Cr Spinel Pigment. In Sb. VI. Solid State Chemistry 2004. Praha, Česká republika: Institute of Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. s. 108 s. ISBN 80-239-2480-X.
BĚLINA, P. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Černé spinelové pigmenty bez chrómu. In Zb. V. seminára "Pokroky v anorganickej chémii". Bratislava, Slovensko: Univerzita Komenského v Bratislave, 2004. s. 27-30 s. ISBN 80-233-1956-2.
MESÍKOVÁ, Ž. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza a pigmentově-aplikační vlastnosti Co-Zn-Ti-Cr pigmentu. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 581 s.
BĚLINA, P. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Příprava pigmentu Cu2,3Mn2,8Cr4,9Ox SMS procesem. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 761-762 s.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Study of Ce1-xPrxO2 Pigments Thermochimica Acta, 2003, vol. neuveden, no. 395, s. 251-255. ISSN: 0040-6031.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. The Synthesis and Analysis of the Ce0,95-yPr0,05SmyO2-y/2 Pigments Dyes and Pigments, 2003, vol. neuveden, no. 58, s. 59-63. ISSN: 0143-7208.
MESÍKOVÁ, Ž. - VOŽENÍLKOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Aplikační vlastnosti pigmentu Fe2TiO5. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 886 s.
MESÍKOVÁ, Ž. - VOŽENÍLKOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Syntéza pigmentu typu Fe2-xAlxTiO5. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 886 s.
BĚLINA, P. - TROJAN, M. - KOROUS, R. - ŠULCOVÁ, P. - MAZUREK, P. - DOLEŽALOVÁ, Z. Antikorozní účinnost pigmentů na bázi difosforečnanů vzácných zemin. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 876 s.
JAREŠOVÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza netradičních anorganických pigmentů pyrochlorového typu. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 883-884 s.
ŠIMONOVÁ, P. - ŠULCOVÁ, P. - STUCHLÍK, J. - JURČÍKOVÁ, D. Syntéza rutilových pigmentů. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 885 s.
ŠULCOVÁ, P. Využití metod termické analýzy pro výzkum anorganických pigmentů. In Sb.5. konference o speciálních anorganických pigmentech. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2003. s. 24-25 s. ISBN 80-7194-569-2.
JURČÍKOVÁ, D. - ŠULCOVÁ, P. Bismutité pigmenty s prvky vzácných zemin. In Sb.5. konference o speciálních anorganických pigmentech. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2003. s. 43-44 s. ISBN 80-7194-569-2.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Utilization of DTA for Synthesis of Inorganic Pigments. In Sb. 9th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. Warszawa, Polsko: BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa, Polsko, 2003. s. 73 s. ISBN 83-88442-53-8.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Thermal Analysis of the CeO2-PrO2-La2O3 Pigments. In Sb. 9th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. Warszawa, Polsko: BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa, Polsko, 2003. s. 111 s. ISBN 83-88442-53-8.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Thermal Analysis of the CoZnTiCr Spinel Pigment. In Sb. 9th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. Warszawa, Polsko: BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa, Polsko, 2003. s. 112 s. ISBN 83-88442-53-8.
BĚLINA, P. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Thermal Synthesis of Ce(IV)-Sr(II) Pyrophosphates. In Sb. 9th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. Warszawa, Polsko: BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa, Polsko, 2003. s. 110 s. ISBN 83-88442-53-8.
BERNAUER, B. - BOUZEK, K. - MRÁZ, R. - SVOBODA, L. - ŠOLC, Z. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. - VÍDEŇSKÝ, J. Vývoj oboru anorganická technologie v ČR v posledních 30 letech a jeho perspektiva ve sjednocené Evropě. In Sb. 50. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2003. Praha, česká republika: Nakladatelstvi Ing. Jan Novosad, Procesní inženýrství, 2003. s. CD009 s. ISBN 80-86059-36-7.
ŠULCOVÁ, P. - MARTINKOVÁ, J. - TROJAN, M. Objektivní hodnocení pigmentů typu Ce1-xPrxO2. In Sb. 5. konference ?Príprava keramických materiálov?. Košice, Slovenská republika: Katedra chémie, Hutnícka fakulta TU v Košiciach, 2003. s. 2-3 s. ISBN 80-7099-643-9.
JURČÍKOVÁ, D. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Pigmentově-aplikační vlastnosti MnLnO3 pigmentů. In Sb. 5. konference ?Príprava keramických materiálov?. Košice, Slovenská republika: Katedra chémie, Hutnícka fakulta TU v Košiciach, 2003. s. 4-5 s. ISBN 80-7099-643-9.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Aplikační vlastnosti spinelu Co3,7Zn4,3Al2,7TiCr11,7Ox. In Sb. 5. konference ?Príprava keramických materiálov?. Košice, Slovenská republika: Katedra chémie, Hutnícka fakulta TU v Košiciach, 2003. s. 6-7 s. ISBN 80-7099-643-9.
MARTINKOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. Vliv způsobu syntézy na velikost částic u pigmentů typu Ce1-xPrxO2. In Sb.5. konference o speciálních anorganických pigmentech. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2003. s. 48-49 s. ISBN 80-7194-569-2.
STŘÍTECKÁ, H. - ŠULCOVÁ, P. Inkluzní pigmenty - možnost úpravy stávajících pigmentů. In Sb.5. konference o speciálních anorganických pigmentech. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2003. s. 58-59 s. ISBN 80-7194-569-2.
BĚLINA, P. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza pigmentů na bázi Fe a Cr. In Sb.5. konference o speciálních anorganických pigmentech. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2003. s. 36-38 s. ISBN 80-7194-569-2.
DOLEŽALOVÁ, Z. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Vlastnosti difosforečnanů dvojmocných kovů. In Sb.5. konference o speciálních anorganických pigmentech. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2003. s. 39 s. ISBN 80-7194-569-2.
MARTINKOVA, J. - ŠULCOVÁ, P. Pigmentové vlastnosti sloučenin typu Ce1-xPrxO2. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 884-885 s.
JURČÍKOVÁ, D. - ŠULCOVÁ, P. (Bi2O3)1-x(Ln2O3)x pigmenty. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 875 s.
STŘÍTECKÁ, H. - ŠULCOVÁ, P. Improvement of Thermal Stability of Inorganic Pigments. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 883 s.
STŘÍTECKÁ, H. - ŠULCOVÁ, P. Inkluzní anorganické - železité pigmenty. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 668 s.
ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Aplikační vlastnosti pigmentů na bázi CeO2. In Sb. IV. Konferencie "Partikulárné látky vo vede, priemysle a životnom prostredí". Košice, Slovenská republika: Technická univerzita v Košiciach, 2003. s. 61-64 s. ISBN 80-8073-058-X.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - MESÍKOVÁ, Ž. Syntéza a některé vybrané vlastnosti pigmentů spinelového typu. In Sb. IV. Konferencie "Partikulárné látky vo vede, priemysle a životnom prostredí". Košice, Slovenská republika: Technická univerzita v Košiciach, 2003. s. 21-24 s. ISBN 80-8073-058-X.
DOLEŽALOVÁ, Z. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Vlastnosti pigmentů na bázi difosforečnanů. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 884 s.
KOROUS, R. - TROJAN, M. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Podmínky syntézy CeP2O7. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 875-876 s.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Research of prospective materials for chemical and pharmaceutical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Special materials for chemical and pharmaceutical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Study of advanced materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Study of new materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Synthesis and characterisation of advanced materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Synthesis and characterization of new coloured mixed metal oxides Standard projects Grantová agentura ČR 2016-01-01 2018-12-31
New materials for chemical technology and another applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
New Materials for Chemical Technologies and Other Applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Czech Representation in the International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC) INGO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2011-03-15 2013-10-31
Cílená příprava a vlastnosti materiálů pro pokročilé chemické procesy Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Příprava a studium vlastností materiálů pro pokročilé chemické technologie Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010
Uplatnění pokrokových materiálů na bázi geopolymerních kompozitů ve stavebních a restaurátorských aplikacích. Priority No. 3 - Encouragement of Internal Mutual Cooperation between Faculties of the University of Pardubice Univerzita Pardubice 12.05.2008 31.12.2008
Podpora a individuální rozvoj studentů chemie a propagace chemie. 2b) Support and individual development of talented students and support of talented young workers immediately after graduation in a doctoral programme. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2008 31.12.2008
Nové oxidické materiály s lanthanoidy Standard projects Grantová agentura ČR 2008-01-01 2010-12-31
Výzkum a vývoj nových high performance barevných pigmentů pro nátěrové hmoty, plasty a stavební hmoty TANDEM Ministerstvo průmyslu a obchodu 11.01.2006 31.12.2008
Syntéza nových ekologických materiálů s lanthanoidy Standard projects Grantová agentura ČR 2004-01-01 2006-12-31

Research Focus

Education and Academic Qualifications

Title Year Specialization School Thesis
doc. 2002 University of Pardubice Netradiční keramické pigmenty

List of Employments

Period Work type Employer
Now profesor Univerzita Pardubice
2002 - 2010 docent Univerzita Pardubice
1997 - 2002 odborný asistent Univerzita Pardubice

Membership in Scientific Societies, International Organizations and Professional Associations

Period name
Now Česká společnost chemická