Fakulta se účastnila mezinárodní konference v Petrohradu

13. 9. 2019

U příležitosti hokejového turnaje s mezinárodním přesahem, kterého se zúčastnil nově vzniklý hokejový tým UHC Pardubice (University Hockey Club), se konala mezinárodní konference zaměřená na propagaci oborů z oblasti chemie, ekonomie a dopravy.

Setkání zástupců z dvanácti petrohradských institucí se třemi zástupci fakult Univerzity Pardubice proběhlo v přátelské atmosféře. Za Univerzitu Pardubice se zúčastnila Fakulta chemicko – technologická, kterou zastupovala proděkanka Mgr. Lucie Stříbrná, Fakulta ekonomicko – správní, kterou reprezentovala děkanka doc. Romana Provazníková a Dopravní fakulta Jana Pernera, kterou zastupoval proděkan Ing. Ladislav Řoutil. Kromě prezentace jednotlivých univerzit a fakult proběhlo na závěr konference diskusní fórum, jehož výsledkem bylo detailní seznámení s možnostmi navázání kontaktů s vědecko-výzkumnými institucemi v Petrohradě, a to především v souvislosti s možností provázání jednotlivých studijních profilů se sportem, především s ledním hokejem.

Součástí pobytu byly také plánované odborné exkurze po velkoměstě vybudovaném Petrem Velikým na počátku 18. století se zaměřením na historii a kulturu, která připomínala vliv Francie a Itálie. Návštěva Ermitáže, Petrodvorce nebo komentovaná projížďka po kanálech Petrohradu neodmyslitelně patřila k pestrému programu hostitele, kterým byla Associacion of Support and Development of Student´s Hockey v Moskvě.

UHC Pardubice si po nelehkých sportovních zápasech s dalšími týmy z Lotyšska, Estonska a Ruska odvážel zaslouženou bronzovou medaili. Všichni tři zástupci fakult Univerzity Pardubice odjížděli s přísliby, které by v budoucnu mohly vyústit v podpis řady memorand s ruskými vzdělávacími a vědeckými institucemi v jednotlivých oborech.

Věříme, že čerstvě navázané kontakty budou i nadále udržovány v aktivní podobě a v následujících letech prohloubení spolupráce přivede ke studiu chemie a dalších oborů zájemce z východních zemí.