50. celostátní koloristická konference, TEXCHEM

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Konečný program konference TEXCHEM 2018389.18 KB
false

Spolek textilních chemiků a koloristů, Pardubice

pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha 

a ve spolupráci s:

CLUTEX – klastr technické textilie
ČTPT – Česká technologická platforma pro textil
Univerzita Pardubice
Inotex s.r.o. Dvůr Králové nad Labem
Synthesia a.s., SBU Pigmenty a barviva, Pardubice - Semtín


si Vás dovolují pozvat na

TEXCHEM 2018

50. celostátní koloristickou konferenci se zahraniční účastí

 

znak Spolku textilních chemiků a koloristů

pořádanou ve dnech 8. a 9. listopadu 2018

 

opět v hotelu LABE v Pardubicích

 

Odborný garant:
Ing. Jan Marek, CSc.
INOTEX s.r.o.
544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel.: 499 320 140
mob.: 00420 603 461 627
fax.: 499 320 149
e-mail: marek@inotex.cz


Programový výbor:
prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.
Univerzita Pardubice
tel.: 00420 466 038 012
e-mail: radim.hrdina@upce.cz


Ing. Libuše Fouňová
CLUTEX - klastr TT, Liberec
mob.: 00420 603 200 805
e-mail: founova@clutex.cz


Ing. Miloš Beran
ČTPT Liberec
mob.: 00420 724 511 362
e-mail: beran@ctpt.cz


Ing. Martin Němec
SYNTHESIA a.s.
532 17 Pardubice - Semtín
tel.: 00466 823 661
e-mail: m.nemec@synthesia.cz

Sponzoři:

CLUTEX

Česká technologická platforma pro textil

Inotex

Synthesia

Technická Univerzita v Liberci

Univerzita Pardubice

Centrum transferu technologií a znalostí při UPa
 

false

Přihláška k účasti:

Aktivní účast (přednáška, poster):

 

 • Oficiálními jazyky konference je čeština, angličtina a němčina.
 • Formát přednášky, abstraktu přednášky nebo posteru

  • Délka přednášky je 20 min
  • Abstrakt v rozsahu minimálně jedné strany A4
  • Abstrakt zasílejte v české i anglické verzi
  • Velikost posteru je A0
 • Abstrakta přednášek, v obou jazykových verzích, budou vytištěna ve Zpravodaji STCHK vydaném ke konferenci.
 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete s abstraktem příspěvku nejpozději do 24.10. 2018


Ostatní účastníci, firmy:

 

 • Vyplněnou závaznou přihlášku k účasti odešlete na adresu spolku nejpozději do 31.10. 2018.
false

Přihlášky ke stažení:

false

Adresa pro zaslání přihlášek poštou

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek

Studentská 573

532 10 Pardubice

false

Organizační pokyny

50. konference se uskuteční 8. a 9.11. 2018 v kongresovém sále ve 13. patře hotelu LABE, Masarykovo náměstí 2633 v Pardubicích
(tel.: 00420 466 717 111, e-mail: rezervace@hotellabe.cz).

Ubytování

Pro účastníky konference je rezervováno ubytování přímo v hotelu LABE.

 • Cena noclehu za 1 lůžko/1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji na 1 noc je 600,- Kč se snídaní.
 • Cena za jednolůžkový pokoj činí 1000,- Kč se snídaní.

Přihlášky na ubytování vyznačte v přihlášce. Slouží jen k rezervaci ubytování. Noclehy si hradí účastníci až na místě v hotelu.

 

Stravování

Stravování je zajištěno v restauraci hotelu LABE.

U registrace (v kongresovém sále ve 13. patře) obdržíte stravovací lístky.

Parkování

Parkování automobilů za hotelem LABE je velmi omezené. V případě, že přijedete vlastním autem, můžete parkovat na odstavném parkovišti nedaleko hotelu za 20 Kč na celý den.

Cesta z parkoviště do hotelu je popsána zde.


Účastnický poplatek

 • Základní vložné    1 800 Kč
 • Členové STChK    1 500 Kč
 • Studenti     800 Kč
 • Důchodci (obchodní zástupci platí základní vložné)    200 Kč

Vložné se skládá z nákladů na organizační zajištění konference a ze stravování.

Účastnický poplatek uhraďte na účet Spolku textilních chemiků a koloristů,
číslo účtu 38834561/0100 u Komerční banky v Pardubicích, variabilní symbol 50.


Těšíme se na Vaši účast na konferenci.

Výbor STCHK

false
Rozšířit fotografii: 
false