Centrum profesních kontaktů

Činnost Centra profesních kontaktů:

 • Zajišťuje monitorování uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, a to prostřednictvím veřejně dostupných informací poskytovaných příslušnými ministerstvy.
 • Zajišťuje komunikaci se subjekty průmyslové sféry, především pak v oblastech:

  • nabídky stáží a praxí studentům bakalářských a navazujících magisterských studijních programů FChT v průmyslových subjektech a výzkumných institucích v oblasti chemie, a to nad rámec povinných stáží a praxí uvedených ve studijních programech,
  • nabídky volných pracovních míst pro absolventy FChT,
  • prezentace průmyslových partnerů (např. oblast činnosti, možnost uplatnění absolventů) v prostorách FChT.
 • Podílí se na aktivitách vedoucích ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, a to v oblastech „soft skills“ (příprava na přijímací pohovor, tvorba adekvátního životopisu a motivačního dopisu, apod.).
 • Zajišťuje získání zpětné vazby od studentů FChT v oblasti jejich uplatnitelnosti na trhu práce.
 • Zajišťuje systém monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy.
 • Pravidelně monitoruje, ve kterých oblastech trhu práce se absolventi FChT uplatňují.
 • CPK vytváří podmínky pro podporu a rozšíření spolupráce se strategickými průmyslovými partnery.

 

Rozšířit fotografii: 
true