Dětská univerzita

Univerzita Pardubice spolu s Institutem rozvoje evropských regionů, o.p.s. pořádá pravidelnou letní školu pro žáky základních škol.

Týdenní pobyt na Univerzitě Pardubice pro žáky ZŠ se speciálním populárně-naučným programem je určen pro děti od 10 do 16 let věku. 

Forma „Day camp“ zahrnuje dopolední odborný program na jedné z pěti fakult, tedy i na naší Fakultě chemicko-technologické UPa, kde jsou pro děti připraveny aktivity populárně-naučného a zábavného charakteru. Odpoledne je věnováno sportovním aktivitám, odborné návštěvě muzea, outdoorové hře, kvízům, hrám, soutěžím a dalším volnočasovým aktivitám.

Dětem se nabízí možnost pobývat v prostředí univerzity, navštívit různá odborná pracoviště fakult, vyzkoušet si odbornou činnost.

false