Stalo se již tradicí, že v lednu a únoru naše fakulta pravidelně pořádá dny otevřených dveří a ani letos tomu není jinak. Posluchárny, učebny i specializovaná vědecká pracoviště se opět otevřou nejen zájemcům o studium na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, ale i široké veřejnosti.

false

Srdečně zveme všechny, kteří se k nám chtějí podívat a prohlédnout si fakultu více zblízka, na „Dny otevřených dveří Fakulty chemicko-technologické“ 30. ledna a 13. února. Začátek je vždy v 10:30 hodin v posluchárně C1.

Dozvíte se podrobné informace o studiu, o nabízených studijních programech, o přijímačkách i o budoucím uplatnění absolventů. Budete si moci prohlédnout výukové posluchárny fakulty, moderní laboratoře i vybraná vědecká pracoviště.

O tom, že Fakulta chemicko-technologická a Univerzita Pardubice jako celek nabízí kvalitní vzdělávání, svědčí i fakt, že nám loni Národní akreditační úřad potvrdil zisk institucionální akreditace. Jako teprve 4. vysoká škola v České republice tak Univerzita Pardubice získala na 10 let známku nejvyšší kvality v šesti oborech vzdělávání včetně chemie.

Studenti různých středních škol a gymnázií naši fakultu navštěvují v rámci exkurzí a dnů otevřených dveří pro střední školy po celý rok. V minulých dnech jsme uvítali studenty ze Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích a Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského​ v Ostravě.

Přidat se k nám můžete i na facebooku.

 

Milan Reinberk
Fakulta chemicko-technologická
Univerzity Pardubice

false
Rozšířit fotografii: 
true