Vítejte na mini-stránkách oboru Hodnocení a analýza potravin

Bakalářské práce pro akademický rok 2018/2019

Zveřejňování témat bakalářských prací pro následující akademický rok (2018/2019) bude probíhat v návaznosti na směrnici "Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro bakalářské studijní programy pro akademický rok 2018/2019", která většinou nabývá účinnosti v říjnu-listopadu akademického roku. Nicméně nemusíte čekat na oficiální vyhlášení témat a už od 1. ročníku se můžete zapojit do vědecké činnosti v rámci potravinářského oboru. Čím dříve příjdete, tím více času budete na práci mít a tím více toho uděláte. Obracejte se na následující pracovníky zajišťující chod tohoto oboru:

Katedra analytické chemie

  • doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D. (HB/D, 5. NP) - Výživa, antioxidanty, hygiena, sorpční izotermy
  • doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. (HB/D, 5. NP) - Těkavé látky v potravinách, extrakční techniky, IČ spektrometrie
  • Ing. Tomáš Hájek, Ph.D (HB/D, 5. NP) - Antioxidanty, vitamíny, separační techniky
  • Ing. Blanka Švecová, Ph.D. (HB/D (5. NP) - Antioxidanty, vitamíny, separační techniky
  • Ing. Tomáš Bajer, Ph.D. (HB/D, 4. NP) - IČ spektrometrie, extakční techniky

Katedra biologických a biochemických věd:

  • RNDr. Lucie Korecká, Ph.D. (HB/C, 3. NP) - biochemie potravin, enzymologie, vitamíny
  • doc. Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D. (HB/B, 3. NP) - mikrobiologie vod a potravin, molekulárně-biologické metody
  • Ing. Iveta Brožková, Ph.D. (HB/B, 3. NP) - mikrobiologie potravin, detekce plísní, antimikrobiální vlastnosti látek
  • Ing. Petra Moťková, Ph.D. (HB/B, 3. NP) - mateřská dovolená
  • Ing. David Šilha, Ph.D. (HB/B, 3. NP) - Antimikrobiální účinky, patogenní bakterie

Pokud budou mít tito ak. pracovníci již všechna místa obsazená, obracejte se na ostatní ak. pracovníky Katedry analytické chemie popř. jiných pracovišť. Téma bakalářské práce musí mít vztah k akreditovanému oboru (posoudí garant st. oboru doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D.). Vlastní iniciativa studentů se také velice cení, proto můžete pracovat na tom, co Vás z oboru zrovna zajímá. Stačí se jen zeptat.

Upozorňuji, že podle Opatření děkana č. 2/2017 může akademický pracovník vést v jednom akademickém roce maximálně 8 bakalářských a diplomových prací (z toho max. 5 diplomových prací). Odmítnutí tedy neznamená, že bychom nechtěli, ale nesmíme.

LČervenka

Od července 2014 je spuštěn informační portál na stránkách Facebooku . Je určen nejen pro stávající studenty, ale také pro absolventy a zájemce o studium.

 

 

Obrázek uživatele doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D.

doc. Ing.
Libor
Červenka
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

libor.cervenka@upce.cz
466 037 718
Rozšířit fotografii: 
false