Vědecké úspěchy studentů a zaměstnanců Katedry analytické chemie

Úspěchy studentů v roce 2016

Ing. Martina Komendová
"Monolitická kapilární kolona s integrovaným elektrochemickým detektorem",

1. místo v 17. ročníku soutěže Cena Shimadzu, 68. sjezd chemických společností, Praha 4. - 7. 9. 2016
Školitel: prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.

Ing. Radka Hamerská
"Analýza polyfenolických látek v superpotravinách III",

Cena společnosti Devro, s.r.o., za nejlepší diplomovou práci v oblasti chemie a biochemie v roce 2016, 3. místo
Vedoucí diplomové práce: Ing. Blanka Švecová, Ph.D.

Ing. Michaela Kovářová
"Kupelace",
Cena Nadačního fondu Miroslava Jurečka v soutěži o nejlepší diplomovou práci v akademickém roce 2015/16, 1. místo
Vedoucí práce: Ing. Martin Bartoš, CSc.

Ing. Renata Mazáčová
"Vliv průběhu sladování ječmene na obsah vybraných fenolických látek",

Cena Nadačního fondu Miroslava Jurečka v soutěži o nejlepší diplomovou práci v akademickém roce 2015/16, 2. místo
Vedoucí práce: doc. Ing. Lenka Česlová, Ph.D.

Mgr. Helena Pokorná
"Elektrochemická detekce kvantových teček",

Cena Nadačního fondu Miroslava Jurečka v soutěži o nejlepší diplomovou práci v akademickém roce 2015/16, 3. místo
Vedoucí práce: Ing. Radovan Metelka, Ph.D.

Bc. Blanka Kyralová
"Vliv výživy prasat na kvalitu vepřového masa",

Cena děkana za nejlepší bakalářskou práci obhájenou v roce 2016
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Adam, Ph.D.

Bc. Jana Venclová
"Prvková analýza kojenecké stravy",

Cena děkana za nejlepší bakalářskou práci obhájenou v roce 2016
Vedoucí práce: Ing. Lenka Husáková, Ph.D.

 Úspěchy zaměstnanců v roce 2016

Ing. Tomáš Hájek, Ph.D.
"Automated dual comprehensive HILICxRP + RPxRP liquid chromatography on a single column",

Poster (kolektiv autorů: T. Hájek, P. Jandera, M. Staňková) byl mezi osmi oceněnými z 250 plakátových sdělení na 8th International Symposium on Advances in Extraction Technologies (ExTech'2016) a 22nd International Symposium on Separation Sciences (ISSS'2016), Torun, Polsko, 3. - 6. 7. 2016

prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.
"In recognition of a lifetime of achievement in capillary liquid chromatography",

Ocenění celoživotních výsledků v oblasti kapalinové chromatografie - Giorgio Nota award 2016,
Riva del Garda, Itálie, červen 2016

Cena Evropské společnosti pro separační vědy za vědecké výsledky
European Society for Separation Science "M.S. Tswett & W. Nernst award Science for Life"
Torun, Polsko, červenec 2016