Profil katedry

1992/1993 - zahájena výuka bakalářského studijního oboru “Klinická biologie a chemie”  (garantováno Katedrou analytické chemie, fakulty chemicko-technologické)

1994 - akreditace navazujícího magisterského studijního oboru “Analýza biologických materiálů”

1996 - vyčlenění oddělení klinické biologie a chemie, spadajícího pod Katedru analytické chemie v novou Katedru biologických a biochemických věd

Poskytované studijní obory:
Obory akreditované pod Ministerstvem školství, mláděže a tělovýchovy:

Klinická biologie a chemie – tříletý bakalářský studijní program
Analýza biologických materiálů – navazující dvouletý magisterský studijní program

Obory kreditované pod Ministerstvem zdravotnictví - absolvent získává statut samostatného zdravotnického pracovníka:

Zdravotní laborant - tříletý bakalářský studijní program

Bioanalytik - navazující dvouletý magisterský studijní program

V rámci Katedry biologických a biochemických věd je vyčleněno několik vědecko- výzkumných skupin, jejichž členové se vedle výuky biologicky zaměřených předmětů podílí i na řešení řady výzkumných projektů.

Vědecko – výzkumné skupiny:

Biologie a fyziologie:

 • evoluční biologie, embryologie
 • studium oxidačního stresu in vitro a in vivo
 • studium oxidačního stresu a antioxidačních mechanismů v patogenezi kardiovaskulárního onemocnění
 • studium hepatotoxicity in vitro a in vivo

Biochemie a klinická biochemie:

 • studium inhibitorů cholinesterázy
 • studium enzymové kinetiky
 • monitorování oxidačního stresu u vybraných skupin pacientů
 • diagnostika vybraných metabolických poruch pomocí metod kapalinové chromatografie (novorozenecký screening)

Speciální mikrobiologie a potravinářská mikrobiologie:

 • studium vybraných druhů mikroorganismů z různých zdrojů kultivačními a PCR metodami
 • sledování výskytu patogenních druhů mikroorganismů v genitálním ústrojí žen
 • sledování výskytu toxinogenních plísní a patogenních mikroorganismů v potravinách a krmivech klasickými a molekulárně biologickými metodami
 • analýza patogenů v potravinách s využitím různých detekčních technik
 • elektrochemická detekce mikroorganismů

Molekulární biologie a genetika:

 • PCR methods
 • Studium exprese vybraných proapoptických genů po indukci cytostatiky u buněčné linie Hep2

Imunologie a imunochemie:

 • analýza proteinů a glykoproteinů chromatografickými a elektroforetickými metodami
 • imobilizace a využití proteolytických enzymů, protilátek, proteinů, lektinů
 • příprava imunoafinitních reaktorů pro analýzu a charakterizaci proteinů, alergenů a autoantigenů
 • techniky epitopové extrakce and excize
 • využití mikrofludních mikročipových analyzátorů pro studium proteinů
 • příprava a využití imobilizovaných elektrochemických biosenzorů
 • MS analýza proteinů a peptidů
 • studium markerů neurodegenerativních onemocnění (Alzheimerova, Parkinsonova choroba) - 6. a 7. RP EU (NeuroTAS, NaDiNe)
 • studium cirkulujících nádorových buněk - 7. RP EU (CAMINEMS)