Spolupráce s ostatními institucemi

  • Katedra biologie a chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové
  • Katedra farmaceutické botaniky a ekologie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
  • Ústav fyziologie, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
  • Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
  • Ústav lékařské biochemie, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové