Výzkumné zaměření

Pracovníci skupiny buněčné cytologie se zabývají

1) studiem biologické aktivity a cytotoxicity alkaloidů (Amaryllidaceae, Papaveraceae, Fumariaceae), nově syntetizovaných inhibitorů cholinesteráz, imunomodulátorů, nanočástic a látek ze skupiny metalocenů,

2) citlivostí jednotlivých buněčných typů k působení genotoxických agens a možností jejího ovlivnění pomocí nízkomolekulárních inhibitorů,

3) testování a popisu nefrotoxického působení modelových látek na lidských ledvinných liniích,

4) sledování oxidačních pochodů na celulární a subcelulární úrovni. Skupina fyziologie se podílí na výzkumu úlohy mastných kyselin a oxidačního stresu v systémové zánětlivé reakci po implantaci koronárního stentu u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a u pacientů s diabetes mellitus typu 2