Harmonogram akademického roku 2017/2018

Zápisy posluchačů bakalářského studia

 • 1. ročník 11. 7., 12. 7. a 11. 9. 2017
 • 2. ročník 12. - 14. 9. 2017
 • 3. ročník 12. - 15. 9. 2017

Zápisy posluchačů navazujícího studia

 • 1. ročník 21. 9. 2017
 • 2. ročník 19. - 20. 9. 2017

Zápisy posluchačů doktorského studia

 • 1. ročník 25. 9. 2017
 • ostatní DSP 12. – 15. 9. 2017

Rektorské volno 16. 11. 2017
Imatrikulace 1. ročníku 10. 11. 2017

Zimní semestr
Výukové období 25. 9. – 22. 12. 2017
Zimní prázdniny 23. 12. 2017 – 1. 1. 2018
Zkouškové období 2. 1. – 18. 2. 2018

Letní semestr
Výukové období

 • pro 1. - 3. ročník bakalářských SP 19. 2. – 20. 5. 2018
 • pro 2. a 3. ročník oboru Zdravotní laborant 19. 2. – 6. 5. 2018
 • pro 3. ročník oboru Klinická biologie a chemie 19. 2. – 6. 5. 2018
 • pro 1. ročník navazujících SP 19. 2. – 20. 5. 2018

Zkouškové období /1.část/ 21. 5. – 8. 7. 2018

Letní prázdniny 9. 7. – 19. 8. 2018

Zkouškové období /2. část/

 • pro 1. - 2. ročník bakalářských SP 20. 8. – 9. 9. 2018
 • pro 1. ročník navazujících SP 20. 8. – 9. 9. 2018

Státní závěrečná zkouška pro navazující SP /opravný termín/ za rok 2016/2017 4. 12. – 5. 12. 2017
Státní závěrečná zkouška pro navazující SP 4. 6. – 8. 6. 2018
Státní závěrečná zkouška pro bakalářské SP 20. 8. – 24. 8. 2018
Státní závěrečná zkouška pro bakalářské SP /opravný termín/ za rok 2017/2018 3. 9. 2018

Přijímací zkoušky pro akad. rok 2018/2019

 • Přijímací pohovory do navazujících SP 4. 9. - 5. 9. 2018
 • Přijímací pohovory do doktorských SP 12. 6. 2018

Promoce 15. 6. 2018
Sponze bakalářská 31. 8. 2018
Přípravný kurz 18. – 22. 9. 2017

false