Informace a směrnice o přijímacím řízení

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024277.65 KB
false
false

ZAHRANIČNÍ STUDENTI

V souladu se Statutem Univerzity Pardubice článkem 9, odst.1, písmeno c) jsou uchazeči o studium na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice se státním občanstvím jiným než České republiky přijímáni ke studiu v českém jazyce za podmínek shodných s ostatními uchazeči, pokud prokázali jazykovou způsobilost (minimálně stupeň CEFR B2) pro studium ve studijním programu v českém jazyce.

true

VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ

Podle § 50 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být uchazeči doručeno do vlastních rukou.

Do svých materiálů, majících význam pro rozhodnutí o přijetí, může uchazeč o studium osobně nahlédnout na Oddělení pro agendu studijní a vědeckovýzkumnou FChT po jednom týdnu od data konání přijímací zkoušky.

true

ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

Podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se může uchazeč odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení. 

true
Rozšířit fotografii: 
true