Na našem oddělení v akademickém roce 2014/2015 v bakalářském studijním oboru Polymerní materiály a kompozity a v navazujících magisterských oborech Technologie výroby a zpracování polymerů a Vlákna a textilní chemie studují následující studentky a studenti:

Bakalářské studium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

 

Navazující magisterské studium

1. ročník

2. ročník

Vlákna a textilní chemie

 • Bc. Horáčková Pavlína
 • Bc. Hrubá Zuzana
 • Bc. Kopřivová Pavla
 • Bc. Korbelová Michaela
 • Bc. Vojtová Ivana

Technologie výroby a zpracování polymerů

 • Bc. Jezberová Lucie
 • Bc. Krtička Michal
 • Bc. Kvasnička Pavel
 • Bc. Lipenská Kristýna
 • Bc. Petrásek Vít
 • Bc. Radová Lucie
 • Bc. Rückerová Adéla

 

   
Ing. Zuzana BEZÁKOVÁ (Prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.)
„Charakterizace oligosacharidů vzniklých štěpením kyseliny hyaluronové metodami kapalinové chromatografie a studium kinetiky štěpení kyseliny hyaluronové“
 
Ing. Zdeňka BLECHOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Modifikace textilních barviv pro barvení celulosových vláken“
 
Ing. Petr HONCŮ (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Příprava a vlastnosti speciálních akrylátových disperzí“
 
Ing. Monika HORÁKOVÁ (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Esterifikované oligomery kyseliny akrylové“
 
Ing. Alena HÝBNEROVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Amidované kopolymery maleinanhydridu a kyseliny akrylové“
 
Ing. Martina JUKLÍČKOVÁ (Prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.)
„Nanovlákenný materiál, jeho příprava a následná funkcionalizace, možnosti využití v oboru biotechnologie a diagnostiky“
 
Ing. Lucia KRIŠTOFÍKOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Amodované kopolymery kyseliny akrylové a oligosacharidů“
 
Ing. Gabriela KRYLOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Zvlákňování kyseliny hyaluronové“
 
Ing. Lucie KŘÍŽOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Podmínky zvlákňování kyseliny hyaluronové a jejich derivátů“
 
Ing, Jitka KUNSTOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Příprava a hodnocení tenzorů se sekvestračními vlastnostmi“
 
Ing. Petr LEBEDA (Prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.)
„Aplikace metody frakcionace tokem v poli pro charakteristiku polymerů“
 
Ing. Martina MEDOVÁ (Prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.)
„Využití kombinace gelové permeační chromatografie s rozptylovým fotometrem pro charakterizaci molekulární struktury a studium vlastností kyseliny hyaluronové“
 
Ing Tomáš MOŤKA (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Studium difuze kapalin v čističových kompozitech na bázi epoxidových matric“
 
Ing. Nasanjargal PUREV (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Barvení usní – mikroenkapsulace kyselých a reaktivních barviv a technických pomocných prostředků“
 
Ing. Petr PŘICHYSTAL (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Modifikace a kapsulce reaktivních barviv a jejich aplikace na vlnu a polyamid 6“
 
Ing. Hana PŘICHYSTALOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc., Doc. Ing. Jarmila Vytřasová, CSc.)
„Antimikrobiální a fungicidní úpravy textilních materiálů“
 
Ing. Jiří RÖSNER (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Spojování a soudržnost licích PUR eleastomerů s kovem a polyamidem a vzájemně“
 
Ing. Jakub ROTREKL (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc., Ing. Ivan Kelner, CSc.)
„Řízení struktury a mechanického chování nanokompozitů s vícesložkovou polymerní matricí“
 
Ing. Martin SCHOVANEC (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Příprava a charakterizace hybridních mikročástic na bázi koloidních silikátů a organických monomerů“
 
Ing. Daniela ŠPONAROVÁ (Ing. Daniel Horák, CSc.)
„Teplotně citlivé poly(N,N-diethylakrylamidové) mikročástice“
 
true

2013

Vít PETRÁSEK (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Využití polyurethanů v automobilovém průmyslu“
 
Adéla RÜCKEROVÁ (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Epoxidová a polyurethanová lepidla“
 
Pavel KVASNIČKA (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Chemická koroze polymerů“
 
Filip JEŘÁBEK (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„ Využití polymerních materiálů v medicínské terapii“

 

2012

Martin VÍŠEK (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Biologicky odbouratelné polymery“
 
Tomáš SCHIFFMANN (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Vliv druhu povrchu substrátu na přilnavost a korozní odolnost lepidel ve stavbě karoserií“

 

2010

Slavomír PUCHTA (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Vytvrzovací charakteristiky vybraných epoxidových systémů“
 
Tomáš VLACH (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Síťování filmů z vodných disperzí“

 

2009

Roman ULČ (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Využití nanokompozitní technologie při výrobě PVC v soudobé praxi“
 
Radka ADÁMKOVÁ (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Modifikace epoxidových pryskyřic anorganickými a polymerními nanosystémy“

 

2008

 

Miroslav ULBRICH (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Modifikace epoxidových systémů“
 
Roman CHUDOMSKÝ (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Využití elektronové mikroskopie při studiu morfologie polymerních materiálů“
 
Milena EXNEROVÁ (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Reprotonace vodivého polymeru, polyanilinu“

 

 

2007

Martina KREČMEROVÁ (Doc. Ing. Josef Přikryl, CSc.)
„Disperzní azobarviva s diazotačními komponentami na bázi substituovaných (2,1)benzisothiazolů“
 
Ivan ZRŮST (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Recyklace polymerů“
 
Ladislav VENDL (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Snížení hořlavosti polymerů“
true

2013

Bc. Adam VOJTOVIČ (Ing. Michal Černý, Ph.D..)
„Studium vlivu mikroenkapsulace textilních kyselých barviv na vybarvení Polyamidu“
 
Bc. Lucie ZÁRYBNICKÁ (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Antidegradanty kovalentně vázané na polystyren a polyethylen“

 

 

2012

Bc. Tomáš SCHIFFMANN (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Vliv druhu povrchu substrátu na přilnavost a korozní odolnost lepidel ve stavbě karoserií“
 
Bc. Michaela MALIŠOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Zvlákňování derivátů kyseliny hyaluronové“
 
Bc. Tereza MACKOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Hodnocení samosekvestrujících tenzidů“
 
Bc. Ondřej VODOCHODSKÝ (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Modifikované pryskyřice kyanátového typu jako nosiče pro identifikační tělíska“

 

2011

Bc. Radka ADÁMKOVÁ (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Tepelně odolné pryskyřice kyanátového typu jako nosiče pro identifikační tělíska“

 

2010

Roman CHUDOMSKÝ (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Vliv modifikace epoxidových pryskyřic pomocí core-shell kopolymerů na vlastnosti a jejich strukturu“

 

2009

Tereza TITĚROVÁ (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Ověření vlastností směsných polymerních stabilizátorů na modelových polyurethanových systémech“
 
Lucie KŘÍŽOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Hodnocení mechanických vlastností vláken na bázi kyseliny hyaluronové“
 
Martina KREČMEROVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Hodnocení samosekvestrujících tenzidů vyrobených za použití recentních surovin“
 
Ivan ZRŮST (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Charakterizace akrylátových disperzí metodou A4F-MALS“

 

2008

Jaroslav UDATNÝ (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Vlastnosti modelových polyurethanových systémů na bázi polymerních stabilizátorů“
 
Gabriela KRYLOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Hodnocení vlastností samosekvestrujících tenzidů“
 
Lucia KRIŠTOFÍKOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Studium redukce vybraných kypových barviv“
 
Michal BÁRTÍK (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Reakční kinetika polymerního fenolického antioxidantu s isokyanáty“

 

2007

Jarmila ČAMBALOVÁ (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Studium difuze vybraných kapalin do zalévací epoxidové pryskyřice pro elektrotechniku“
 
Jitka KUNSTOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Studium vlastností mikroenkapsulovaných textilních barviv a textilních pomocných prostředků“
 
Zdeňka BLECHOVÁ (Doc. Ing. Josef Přikryl, CSc.)
„Disperzní barviva na bázi 3-amino-5-nitro-(2,1)-benzisothiazolu“
 
Martin LUBĚNA (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Tepelně odolné polymery jako nosiče identifikačních tělísek III.“
 
Jana HEPNEROVÁ (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Syntéza a ověření účinku polymerního fenolického antioxidantu v polyurethanových systémech“
 
Jitka JANČAŘÍKOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Tenzidy se sekvestračními vlastnostmi“
 
Tomáš RYCHLÝ (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Příprava a charakterizace funkcionalizovaných "core-shell" mikrogelů pro akrylátové laky“
 
Jan ŠAFRÁNEK (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Modifikace epoxidových pryskyřic pomocí akrylátových core-shell kopolymerů připravených emulzní polymerací“

 

2006

Jiří SOUČEK (Doc. Ing. Josef Přikryl, CSc.)
„Absorbéry UV záření pro vláknité materiály“
 
Monika HORÁKOVÁ (Doc. Ing. Josef Přikryl, CSc.)
„Disperzní barviva s labilní solubilizační skupinou“

 

2005

Tomáš MOŤKA (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Studium vlastností zalévací epoxidové pryskyřice Veropal 148“
 
Karla HOVORKOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Dodatečné ustalování vybarvení reaktivními barvivy na vlně“
 
Martin KARNET (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Příprava a charakterizace funkcionalizovaných mikrogelů na bázi kopolymerů methylmethakrylátu“
 
Petr JONÁŠEK (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Tepelně odolné polymery jako nosiče pro identifikační tělíska II“
 
Jan DVORSKÝ (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Modifikace epoxidových pryskyřic pomocí gelových mikročástic připravených emulzní polymerací“
 
Petr ŠEBEK (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Dodatečná modifikace bifunkčních reaktivních barviv a jejich aplikace na polyamidu 6“
 
Markéta NESVAČILOVÁ (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Modifikace a charakterizace vlstností konglomerovaného kamene Technistone“

 

2004

Ondřej BUCHTÍK (Ing. Miroslav Večeřa, CSc.)
„Tepelně odolné polymery jako nosiče pro identifikační tělíska“
 
Šárka BERANOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Koloristické vlastnosti modifikovaných reaktivních barviv“
 
Martin SCHOVANEC (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Prekursory polymerních sítí na bázi funkcionalizovaných kopolymerních disperzí“
 
Petr HONCŮ (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Využití kapalných polybutadienů jako substrátů pro chemické modifikace poskytující polymerní stabilizátory“
 
Blanka RÝZNAROVÁ (Ing. Luboš Prokůpek, Dr.)
„Studium struktury a chování větvených hybridních akrylátových polymerů“
 
Hana BĚLOHLAVOVÁ (Doc. Ing. Josef Přikryl, CSc.)
„Průzkum disperzních barviv“
 
Magdalena EGEROVÁ (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Vliv obsahu kopolymerované kyseliny methakrylové na vlastnosti vodných disperzí na bázi ethylakrylátu, styrenu a methylmethakrylátu“
true

2012

Ing. Petr PŘICHYSTAL (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Mikroenkapsulace textilních barviv a textilních pomocných prostředků do liposomických systémů“
 
Ing. Zuzana BEZÁKOVÁ (Prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.)
„Charakterizácia oligosacharidov a krátkych polysacharidov vzniknutých štiepením kyseliny hyalurónovej metódami kvapalinovej chromatografie a štúdium kinetiky štiepenia kyseliny hyalurónovej“

 

2010

Ing. Petr LEBEDA (Prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.)
„Application of field-flow fractionation method for polymer characterization“
 
Ing. Ladislav SVOBODA (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Studium mechanických a tepelně-mechanických vlastností epoxidových nanokompozitů na bázi funkcionalizovaných mikrogelů esterů kyseliny methakrylové“
 
Mgr. Martina HERMANOVÁ (Prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.)
„Využitie kombinácie gélovej permeačnej chromatografie s rozptylovým fotometrom pre charakterizáciu molekulárnej štruktúry a štúdium vlastností kyseliny hyalurénovej“
 

 

2009

Ing. Vlasta LIŠKOVÁ (Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
„Barvení polyamidu 6 novými reaktivními barvami“

 

2008

Ing. Blanka RÝZNAROVÁ (Prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.)
„Fázová struktura a vlastnosti systémů s nanočásticemi“
 
Ing. Petr VLASÁK (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Physical and chemical processes in formation of polyurethane coatings“
 

 

2007

Ing. Pavel RITZ (Doc. Ing. Petr Vlček, CSc.)
„Atom transfer radikálová polymerizace iniciovaná vícefunkčními polyhalogenovanými iniciátory“
 
Ing. Michal ČERNÝ (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Směsná disperzní barviva homologických konstitucí pro barvení polyesterových vláken“
 
Ing. Jana MACHOTOVÁ (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Studium síťování pojiv v přítomnosti gelových nano- a/nebo mikročástic s hydroxylovými funkčními skupinami, připravených emulzní polymerací“
 

 

2006

Ing. Daniela VAREČKOVÁ (Prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.)
„Využití kombinace gelové permeační chromatografie s rozptylovým fotometrem pro charakterizaci molekulární struktury alkydových pryskyřic“
 
Ing. Jan PROKEŠ (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Využití fluorescenční spektroskopie při studiu chemických a fyzikálních změn probíhajících v epoxidových pryskyřicích“

 

2005

Ing. Josef VRAŠTIL (Prof. Ing.  Bořivoj Hlaváček, CSc.)
„Studium organicko-anorganických hybridních systémů na bázi methakrylátových oligomerů a hvězdicových kopolymerů“
 
Ing. Markéta ZELENKOVÁ - MYŠKOVÁ (Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.)
„Chování epoxidových systémů s montnorillonitickými interkaláty“
true
Rozšířit fotografii: 
false