43. konference STCHK, TEXCHEM

Spolek textilních chemiků a koloristů, Pardubice ve spolupráci s:

Královehradeckým krajem
CLUTEX – klastr technické textilie
ČTPT – Česká technologická platforma pro textil
Univerzita Pardubice
Inotex s.r.o. Dvůr Králové nad Labem
Synthesia a.s., SBU Pigmenty a barviva, Pardubice - Semtín


si Vás dovolují pozvat na

TEXCHEM 2011

43. celostátní koloristickou konferenci se zahraniční účastí

znak Spolku textilních chemiků a koloristů

pořádanou ve dnech 20. a 21. října 2011 v hotelu LABE v Pardubicích


Odborný garant:
Ing. Jan Marek, CSc.
INOTEX s.r.o.
544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel.: 499 320 140
mob.: 00420 603 461 627
fax.: 499 320 149
e-mail: marek@inotex.cz


Programový výbor:
Ing. František Janák, CSc., STCHK
mob.: 00420 739 750 100
e-mail: f.janak@volny.cz


Daniel Všetečka, MSc. CSc., Centrum evropského projektování, Hradec Králové
mob.: 00420 720 404 204
e-mail: vsetecka@cep-rra.cz


Ing. Libuše Fouňová, klastr TT, Liberec
mob.: 00420 603 200 805
e-mail: founova@clutex.cz


Ing. Miloš Beran , ČTPT Liberec
mob.: 00420 724 511 362
e-mail: beran@ctpt.cz


Ing. Martin Němec
SYNTHESIA a.s.
532 17 Pardubice - Semtín
tel.: 466 823 661
e-mail: m.nemec@synthesia.cz

Sponzoři:

Centrum evropského projektování

CLUTEX

Česká technologická platforma pro textil

Clariant

Inotex

Synthesia

Technická Univerzita v Liberci

Univerzita Pardubice

ETR-InCoTEX

Inovace představují jeden z klíčových nástrojů strategie trvale udržitelného rozvoje. Textilní průmysl v podmínkách znalostní ekonomiky hledá efektivní cesty k novým výrobků, otevírajícím nové trhy pro textilie vyráběné flexibilními, efektivními technologiemi šetrnými k životnímu prostředí. K dosažení těchto cílů lze využít i podpory společných postupů, zahrnujících mezinárodní spolupráci v technologickém výzkumu a podpoře společného využívání technických informací a inovačních systémů. Do budoucna se v této oblasti vedle vytvořených národních strategických programů odvětví - technologických platforem bude do popředí stále více prosazovat úloha regionální podpory inovací. Vzájemná komunikace a mezinárodní a meziregionální projekty VVaI přispívají k vzájemnému poznání a podpoře takových cílů.

V tomto duchu je koncipován i program letošní, již 43. Konference STCHK-TEXCHEM 2011, který je vedle aktuálních technologických informací v roce pořádaných významných světových expozic ITMA a TECHTEXTIL zaměřen právě na prezentaci systémových aktivit podporujících inovace. A protože „košile bližší než kabát“, je tato pozornost zaměřena na sousední regiony Polska a Svobodného státu Sasko (SRN), kde textilní průmysl též patří k tradičním oborům průmyslové výroby.

Česko-polskou pozvánku na workshop projektu CZPELINN si můžete stáhnout zde.

Přihláška k účasti

Aktivní účast (přednáška, poster):

 • Oficiálními jazyky konference je čeština, angličtina a němčina. Zahraniční přednášky jsou překládány.
 • Vyplněnou závaznou přihlášku včetně abstraktu přednášky nebo posteru zašlete do 9.10. 2011 na mailovou adresu spolku.
 • Formát přednášky, abstraktu přednášky nebo posteru

  • Délka přednášky je 20 min
  • Abstrakt v rozsahu minimálně jedné strany A4
  • Abstrakt zasílejte v české i anglické verzi
  • Velikost posteru A0
 • Abstrakta přednášek, v obou jazykových verzích, budou vytištěna ve Zpravodaji STCHK vydaném ke konferenci.

Ostatní účastníci, firmy:

 • Vyplněnou závaznou přihlášku k účasti odešlete nejpozději do 17.10. 2011 na adresu spolku:

  Univerzita Pardubice

  Fakulta chemicko-technologická

  Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek

  Studentská 573

  532 10 Pardubice

  Na obálku napište "K rukám Ing. Michala Černého".

Organizační pokyny

43. konference se uskuteční 20. a 21.10. 2011 v kongresovém sále ve 13. patře hotelu LABE, Masarykovo náměstí 2633 v Pardubicích
(tel.: 00420 466 717 111, e-mail: rezervace@hotellabe.cz).

Ubytování

Pro účastníky konference je rezervováno ubytování přímo v hotelu LABE.

 • Cena noclehu za 1 lůžko/1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji na 1 noc je 600,- Kč se snídaní.
 • Cena za jednolůžkový pokoj činí 1000,- Kč se snídaní.

Přihlášky na ubytování vyznačte v přihlášce. Slouží jen k rezervaci ubytování. Noclehy si hradí účastníci až na místě v hotelu.


Stravování

Stravování je zajištěno v restauraci hotelu LABE.

U registrace (v kongresovém sále ve 13. patře) obdržíte stravovací lístky.


Parkování

Parkování automobilů za hotelem LABE je velmi omezené. V případě, že přijedete vlastním autem, můžete parkovat na odstavném parkovišti nedaleko hotelu za 20 Kč na celý den.

Cesta z parkoviště do hotelu je popsána zde.


Účastnický poplatek

 • Základní vložné 1 200 Kč
 • Studentské 300 Kč
 • Důchodci 150 Kč
 • Důchodci - členové STCHK;bez vložného

Vložné se skládá z nákladů na organizační zajištění konference a ze stravování.

 

Účastnický poplatek uhraďte na účet Spolku textilních chemiků a koloristů,
číslo účtu 38834561/0100 u Komerční banky v Pardubicích, variabilní symbol 043.


Těšíme se na Vaši účast na této konferenci.

Výbor STCHK

Rozšířit fotografii: 
false