46. celostátní koloristická konference, TEXCHEM

 

Spolek textilních chemiků a koloristů, Pardubice ve spolupráci s:

CLUTEX – klastr technické textilie
ČTPT – Česká technologická platforma pro textil
Univerzita Pardubice
Inotex s.r.o. Dvůr Králové nad Labem
Synthesia a.s., SBU Pigmenty a barviva, Pardubice - Semtín


si Vás dovolují pozvat na

TEXCHEM 2014

46. celostátní koloristickou konferenci se zahraniční účastí

znak Spolku textilních chemiků a koloristů

pořádanou ve dnech 6. a 7. listopadu 2014

opět v hotelu LABE v Pardubicích

Odborný garant:
Ing. Jan Marek, CSc.
INOTEX s.r.o.
544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel.: 499 320 140
mob.: 00420 603 461 627
fax.: 499 320 149
e-mail: marek@inotex.cz


Programový výbor:
Ing. František Janák, CSc., STCHK
mob.: 00420 739 750 100
e-mail: f.janak@volny.cz


Ing. Libuše Fouňová, klastr TT, Liberec
mob.: 00420 603 200 805
e-mail: founova@clutex.cz


Ing. Miloš Beran , ČTPT Liberec
mob.: 00420 724 511 362
e-mail: beran@ctpt.cz


Ing. Martin Němec
SYNTHESIA a.s.
532 17 Pardubice - Semtín
tel.: 466 823 661
e-mail: m.nemec@synthesia.cz

Sponzoři:

CLUTEX

Česká technologická platforma pro textil

Inotex

Synthesia

Technická Univerzita v Liberci

Univerzita Pardubice

Centrum transferu technologií a znalostí při UPa

 

Přihláška k účasti

Aktivní účast (přednáška, poster):

 • Oficiálními jazyky konference je čeština, angličtina a němčina.
 • Formát přednášky, abstraktu přednášky nebo posteru

  • Délka přednášky je 20 min
  • Abstrakt v rozsahu minimálně jedné strany A4
  • Abstrakt zasílejte v české i anglické verzi
  • Velikost posteru je A0
 • Abstrakta přednášek, v obou jazykových verzích, budou vytištěna ve Zpravodaji STCHK vydaném ke konferenci.
 • Vzor závazné přihlášky ve formátu *.doc si můžete stáhnout zde.

 

Ostatní účastníci, firmy:

 • Závaznou přihlášku s organizačním zajištěním konference ve formátu *.doc si můžete stáhnout zde

 • Vyplněnou závaznou přihlášku k účasti odešlete na adresu spolku nejpozději do 31.10. 2014:

  Ing. Michal Černý, Ph.D.

  Univerzita Pardubice

  Fakulta chemicko-technologická

  Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek

  Studentská 573

  532 10 Pardubice

 

Organizační pokyny

 

46. konference se uskuteční 6. a 7.11. 2014 v kongresovém sále ve 13. patře hotelu LABE, Masarykovo náměstí 2633 v Pardubicích
(tel.: 00420 466 717 111, e-mail: rezervace@hotellabe.cz).

Ubytování

Pro účastníky konference je rezervováno ubytování přímo v hotelu LABE.

 • Cena noclehu za 1 lůžko/1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji na 1 noc je 600,- Kč se snídaní.
 • Cena za jednolůžkový pokoj činí 1000,- Kč se snídaní.

Přihlášky na ubytování vyznačte v přihlášce. Slouží jen k rezervaci ubytování. Noclehy si hradí účastníci až na místě v hotelu.

 

Stravování

Stravování je zajištěno v restauraci hotelu LABE.

U registrace (v kongresovém sále ve 13. patře) obdržíte stravovací lístky.

Parkování

Parkování automobilů za hotelem LABE je velmi omezené. V případě, že přijedete vlastním autem, můžete parkovat na odstavném parkovišti nedaleko hotelu za 20 Kč na celý den.

Cesta z parkoviště do hotelu je popsána zde.


Účastnický poplatek

 • Základní vložné    1 500 Kč
 • Studentské     300 Kč
 • Důchodci    150 Kč

Vložné se skládá z nákladů na organizační zajištění konference a ze stravování.

 

Účastnický poplatek uhraďte na účet Spolku textilních chemiků a koloristů,
číslo účtu 38834561/0100 u Komerční banky v Pardubicích, variabilní symbol 046.


Těšíme se na Vaši účast na této konferenci.

Výbor STCHK

 

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Program konference90.86 KB
false
Rozšířit fotografii: 
false