Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29


Integrovaný systém vzdělávání v oblasti výskytu
a eliminace reziduí léčiv v životním prostředí“


Projekt je zaměřen na rozvoj teoretické i praktické výuky aktuální a významné problematiky výskytu léčiv, jejich reziduí a metabolitů v životním prostředí, včetně možných metod využitelných k snížení (eliminaci) jejich obsahu v nemocničních odpadních vodách, odpadních vodách z průmyslové výroby, resp. z průsaků skládek odpadů, apod., pro studenty magisterských i doktorských studijních programů ve spolupráci dvou vysokých škol: Univerzity Pardubice a VŠCHT Praha.

Projekt zahrnuje hostování přednášejících odborníků a exkurze studentů do laboratoří zúčastněných vysokých škol. Hlavním cílem projektu je urychlení transferu poznatků základního výzkumu v oblasti vlivu léčiv na životní prostředí a v oblasti využitelných metod jejich snižování (eliminace) pro studenty studijních oborů s odpovídajícím odborným zaměřením. Neméně významným cílem je také sjednocení výuky a zapojení předních specialistů jednotlivých oborů z různých vysokých škol do řešení této multidisciplinární problematiky v rámci ochrany životního prostředí.

Projekt vytvoří systém vzdělávání v oblasti problematiky výskytu léčiv, jejich reziduí a metabolitů v životním prostředí, včetně možných metod využitelných k snížení (eliminaci) jejich obsahu především pro studenty magisterských studijních programů spolupracujících organizací (výuka předmětu a školení studentů) a dalších institucí.

Z organizačního hlediska bude projekt realizován ve 2 výukových blocích.
Koordinátor celého projektu:
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.