Ohlédnutí za konferencí MEMPUR 2017

V týdnu od 29. 5. do 1. 6. 2017  se uskutečnil první ročník národní konference „Membránové procesy pro udržitelný rozvoj – MEMPUR 2017“, kterou pořádala Česká membránová platforma ve spolupráci s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice, v jejichž prostorách se konference konala.

Akci navštívilo 120 účastníků, bylo prezentováno 45 přednášek a 35 posterů představujících aktuality z oblasti membránových procesů. Součástí vědeckého programu bylo také ocenění nejlepších příspěvků, které udělovala komise složená z členů vědeckého výboru konference. Ceny byly předány v průběhu závěrečného ceremoniálu. 

Oceněnou nejlepší přednáškou konference se stal příspěvek Karolíny Jastřembské (FChT UPa) - Využití membránových procesů v pivovarnictví.

Dále bylo oceněno pět posterů:
Pavlína Andrýsková (UP Olomouc) - Modifikace membránových a filtračních materiálů kovovými nanočásticemi v poloprovozním rozsahu.
Miroslav Kludský (VŠCHT Praha) - Vliv modifikace funkčních skupin Nafionu na jeho pervaporační vlastnosti pro separaci směsí methanol – dimethyl karbonát.
Ondřej Michálek (VŠB-TU Ostrava) - Využití mikrofluidiky serpentinového kanálu při konstrukci membránových rozdělovačů.
Marek Vondra (VUT Brno) - Spojení membránových metod a vakuového odpařování pro zahušťování digestátu z bioplynových stanic.
Jiří Ečer (MemBrain s.r.o.) - Úprava pH kyselé syrovátky pomocí elektrodialýzy s bipolárními membránami.

Cenu děkana FChT UPa za nejlepší přednášku obdržela Veronika Kočanová za příspěvek - Využití nanofiltrace pro odstraňování zinku z průmyslových odpadních vod.

Rektor VŠCHT Praha ocenil Marka Lanče a jeho přednášku Analýza sorpce plynů v polymerech s velkým volným objemem: Polymery s vnitřní mikroporozitou (PIM).

Cenu Inovace  ÚChP AV ČR, v.v.i. získal Michal Žák - Čištění surového bioplynu na kvalitu biometanu pomocí membránové technologie dutých vláken.

V rámci společenského programu se účastníci konference mohli zúčastnit pěšího výletu na Kunětickou horu, který byl ovlivněn nepřízní počasí. Na pěší procházku se nás vydalo pouze několik, ale všichni jsme se sešli v prostorách Restaurace Pod Kunětickou horou a užili si společný úterní večer. Ve středu 31. 5. 2017 se konala posterová sekce, která plynule přešla ve večerní raut, což umožnilo pokračování diskusí vzniklých v průběhu prezentace posterů.

Rádi bychom všem účastníkům konference poděkovali za jejich zájem, sponzorům a partnerům za jejich podporu a dovolujeme si upozornit na fotogalerii, která je zveřejněna na adrese:

https://drive.google.com/drive/folders/0BwyXwjuWLrmvZlpQb25pbmxDU3c?usp=sharing

false