Vedení ústavu

Vedoucí :

doc. Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D.
tel.: +420 466 038 504
e-mail: milos.ferjencik@upce.cz

Zástupce vedoucího :

prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc.
tel.: +420 466 038 503
e-mail: svatopluk.zeman@upce.cz

Tajemník :

Ing. Marcela Jungová, Ph.D.
tel.: +420 466 038 026
e-mail: marcela.jungova@upce.cz