V současné době ÚEnM zabezpečuje část výuky v bakalářském studiu na Fakultě chemicko-technologické, dále studium magisterské (inženýrské), doktorské a licenční.