prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.

OSOBNÍ ÚDAJE

telefon: +420 46 603 7016 (7019)
e-mail: Jiri.Kulhanek@upce.cz

Narozen 2.2.1968 v Třebíči, ženatý, synové Jiří (1995) a Petr (1998)

 

PROFESNÍ PROFIL
Absolvoval VŠCHT v Pardubicích v roce 1991. Titul Ph.D. získal v roce 1996 (disertační práce: Deriváty kyseliny benzoové - model pro studium ortho efektu a disubstituce). Od 1.1.1997 pracoval na katedře organické chemie jako odborný asistent. V letech 2002 až 2012 pracoval na stejné katedře jako docent. V únoru 2012 byl jmenován profesorem organické chemie a od června zastává tuto funkci na Ústavu organické chemie a technologie FChT. V letech 2006 a 2007 vykonával funkci proděkana pro vnější vztahy FChT. V současné době se zabývá syntézou a studiem organických chromoforů s využitím v optoelektronice. Je autorem či spoluautorem 58 publikací v impaktovaných časopisech s více jak 210 citacemi. Členem České společnosti chemické od r. 1995.
 
PEDAGOGICKÝ PROFIL
Vyučuje semináře předmětu Organická chemie I a II pro studenty oboru Klinická biologie a chemie. Je vedoucím předmětů Laboratoř z organické chemie I a II. V navazujícím magisterském programu přednáší Chemii heterocyklických sloučenin a Vědeckou komunikaci a Laboratorní cvičení z fyzikálních metod v organické chemii.

VYBRANÉ PUBLIKACE ZA POSLEDNÍCH 5 LET

Sívek R., Bureš F., Pytela O., Kulhánek J.: Imidazole-based Potential Bi- and Tridentate Nitrogen Ligands: Synthesi, Characterization and Application in Asymmetric Catalysis. Molecules 2008, 13, 2326-2339.

Kulhánek J., Bureš F., Šimon P., Schweizer W. B.: Utilizing Terpene Derivatives in the Synthesis of Annulated Terpene-Imidazoles with Application in the Nitroaldol Reaction. Tetrahedron: Asymmetry 2008, 19 (21), 2462-2469.

Marek. A., Kulhánek J., Bureš F.: Design and Efficient Synthesis of Amino Acid Derived 2-Substituted Imidazoles by Palladium-Catalyzed Gross-Coupling Reactions. Synthesis 2009, 2, 325-332.

Patel A., Bureš F., Ludwig M., Kulhánek J., Pytela O., Růžička A.: Novel Charge-Transfer Chromophores Featuring Imidazole as p-Linkage. Heterocycles 2009, 78 (4), 999-1013.

Kulhánek J., Bureš F., Ludwig M.: Convenient Methods for Preparing p‑Conjugated Linkers as Building Blocks for Modular Chemistry. Beilstein J. Org. Chem. 2009, 5, No. 11.

Bureš F., Kulhánek J., Růžička A.: Probing Electronic and Regioisomeric Control in an Asymmetric Henry Reaction Catalyzed by Camphor-Imidazoline Ligands. Tetrahedron Letters 2009, 50, 3042-3045. 

Kulhánek J., Bureš F., Pytela O., Mikysek T., Ludvík J., Růžička A.: Push-Pull Molecules with a Systematically Extended p-Conjugated System Featuring 4,5-Dicyanoimidazole. Dyes and Pigments 2010, 85, 57-65.

Bureš F., Kulhánek J., Mikysek T., Ludvík J., Lokaj J.: Branched Charge-Transfer Chromophores Featuring a 4,5-Dicyanoimidazole Unit. Tetrahedron Letters 2010, 51, 2055-2058. 

Kulhánek. J., Ludwig M., Bureš F.: One-step and solvent-free synthesis of fused terpene-pyrazines. Arkivoc 2010, ( ii), 315-322.

Marek A., Kulhánek J., Schweizer W. B., Bureš F.: Achiral and α-Amino Acid Derived Dicationic Imidazoliophanes. Synthesis 2010, 18, 3188-3194.

Kulhánek J., Bureš F., Wojciechowski A., Makowska-Janusik M., Gondek E., Kityk I.V.: Optical Operation by Chromophores Featuring 4,5-Dicyanoimidazole Embedded within Poly(methyl methacrylate) Matrices . J. Phys. Chem. A 2010, 114, 9440-9446.

Pařík P., Kulhánek J., Ludwig M., Wagner R., Rotrekl I., Drahoňovský D., Meca L., Smídková M., Tobrman T., Dvořák D.: Acidity of Benzoic Acids Bearing the (CO)5Cr=CN(CH3)2 Group. Organometallics 2010, 29, 4135-4138.

Tydlitát J., Bureš F., Kulhánek J., Růžička A.: 1,2-Disubstituted Hexahydro-1H-benzo[d]imidazoles: Synthesis, Characterization, and Stability. Synthesis 2010, 22, 3934-3940.

Řezníček T., Dostál L., Růžička A., Kulhánek J., Bureš F., Jambor R.: Palladium(II) Complexes of Phosphines with Y,C,Y-Chelating Ligands: Synthesis, Structure, and Catalytic Activity in Suzuki-Miyaura Reaction. Appl. Organometal. Chem. 2011, 25, 173-179.

Kulhánek J., Bureš F., Mikysek T., Ludvík J., Pytela O.: Imidazole as a Central p­-Linkage in Y-Shaped Push-Pull Chromophores. Dyes and Pigments 2011, 90, 48-55.

Lokaj J., Moncol J., Bureš F., Kulhánek J.: Crystal Structure of 2-(2,2-Dibromovinyl)-1-methyl-1 H-imidazole-4,5-dicarbonitrile. J. Chem. Crystallogr. 2011, 41, 834-837.

Kulhánek J., Bureš F., Pytela O., Mikysek T., Ludvík J.: Imidazole as a Donor/Acceptor Unit in Charge‑Transfer Chromophores with Extended p-Linkers. Chem.-Asian. J. 2011, 6, 1604-1612.

Nepraš M.,  Al Monasy N., Bureš F., Kulhánek J., Dvořák M., Michl M.: Fluorescence and photophysical properties of D-p-A push-pull systems featuring a 4,5-dicyanoimidazole unit. Dyes and Pigments 2011, 91, 466-473.

Danko M., Hrdlovič P., Kulhánek J., Bureš F.: Push-Pull Fluorophores Based on Imidazole-4,5-dicarbonitrile: A Comparison of Spectral Properties in Solution and Polymer Matrice. J. Fluoresc. 2011, 21, 1779-1787.

Al Monasy N., Bureš F., Kulhánek J., Machalický O.: Z-E photoisomerisation of styrene- and stilbene-derived push-pull systems bearing 4,5-dicyanoimidazole unit. J. Mater. Sci. Eng. A 2011, 146-151.

Makowska-Janusik M., Kityk I. V., Kulhánek J., Bureš F.: Peculiarities of the Environmental Influence on the Optical Properties of Push-Pull Nonlinear Optical Molecules: A Theoretical Study. J. Phys. Chem. A 2011, 115, 12251-12258.

Plaquet A., Champagne B., Kulhánek J., Bureš F., Bohdan E., Castet F., Ducasse L.,  Rodriguez V.: Effects of the nature and length of the p-conjugated bridge on the second-order nonlinear optical responses of push-pull molecules including 4,5-dicyanoimidazole and their protonated forms. Chem. Phys. Chem. 2011, 12, 3245-3252.

Kulhánek J., Bureš F.: Imidazole as a Parent p-Conjugated Backbone in Charge-Transfer Chromophores.  Beilstein J. Org. Chem. 2012, 8, 25-49. (Review)

Bureš F., Čermáková H., Kulhánek J., Ludwig M., Kuznik W., Kityk I. V., Mikysek T., Růžička A.: Structure-Property Relationships and Nonlinear Optical Effects in Donor-Substituted Dicyanopyrazine-Derived Push-Pull Chromophores with Enlarged and Varied p-Linkers . Eur. J. Org. Chem. 2012,3, 529-538.

Danko M., Bureš F., Kulhánek J., Hrdlovič P.: Spectral Properties of Y-Shaped Donor-Acceptor Push-Pull Imidazole-based Fluorophores: Comparison between Solution and Polymer Matrices. J. Fluoresc. 2012, 22, 1165-1176.

Tydlitat J., Bureš F., Kulhánek J., Mloston G., Růžička A.: Camphor-annelated imidazolines with various N1 and C2 pendants as tunable ligands for nitroaldol reactions. Tetrahedron: Asymmetry 2012, 23, 1010-1018.

Kulhánek J., Bureš F., Kuznik W., Kityk I.V., Mikysek T., Růžička A.: Ferrocene-Donor and 4,5-Dicyanoimidazole-Acceptor Moieties in  Charge Transfer Chromophores with p-Linkers Tailored for Second-Order Nonlinear Optics. Chem.-Asian. J. 2013, 8, 465-475.

Kulhánek J., Bureš F., Opršal J., Kuznik W., Mikysek T., Růžička A.: 1,4-Phenylene and 2,5-Thienylene p-Linkers in Charge-Transfer Chromophores. Asian J. Org. Chem. 2013, 2, 422-431.

Solanke P., Bureš F., Pytela O., Kulhánek J., Padělková Z.: T-Shaped Push-Pull Chromophores: First Modification of the Indan-1,3-dione-Fused Benzene Ring by Cross-Coupling Reations. Synthesis 2013, 45, 3044-3051.

DALŠÍ AKTIVITY