V Moskvě se rozdávaly přísliby studijních stipendií pro středoškolské studenty z celého Ruska a dalších zemí

24. 4. 2019

V rámci Mezinárodní soutěže 26. ročníku Vernadského v Moskvě se nově jmenovaná proděkanka Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Mgr. Lucie Stříbrná Ph.D. zúčastnila hodnocení v sekci chemických projektů.

Této soutěže se aktivně účastnila i skupina oceněných studentů z České a Slovenské republiky v soutěži Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež pořádané spol. AMAVET. V průběhu mezinárodní soutěže, která má v Moskvě více než dvacetiletou tradici, měli možnost středoškolští studenti poznat nejen Moskvu, ale také si procvičit angličtinu a především vstoupit do světa mnohem rozměrnějších dimenzí, než na jaké jsou ve svých zemích zvyklí.

V rámci pobytu v Moskvě navštívila skupina z České a Slovenské republiky největší univerzitu v Rusku – Moskevskou státní univerzitu M. V. Lomonosova a také významné pamětihodnosti, které před nimi odkrylo téměř 12miliónové velkoměsto. Moskva účastníky překvapila svým kontrastním vzhledem, vedle moderních mrakodrapů spatřili městské čtvrtě s chátrajícími paneláky, nedaleko kterých se nacházely monumentální sochy a impozantní historické budovy. Stejné kontrasty je čekaly na silnicích, kde vedle luxusních automobilů v mnohaproudových komunikacích projížděly staré stroje, které by u nás rozhodně neprošly technickou kontrolou. Elektroinstalace a rozvody na chodbách, v domech i na ulicích by jistě šokovaly každého odborníka v oboru elektřiny, nepřehledný a značně rychlý silniční provoz zase českého policistu. Lákavá místa centra Moskvy, se kterými přicházejí zahraniční turisté do styku nejvíce, byla honosná a čistá, ovšem stačilo zabočit do některé z postranních uliček a celkový dojem byl úplně opačný.

Soutěž Vernadského je pořádána každoročně v jarních měsících a je obdobou soutěže Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež pořádané každoročně v České a Slovenské republice. Do Moskvy se sjíždí mládež se svými projekty z různorodých vědních oborů z celého Ruska, Běloruska, Ukrajiny a dalších sousedních zemí, ale také z Německa, Slovenska a České republiky. Styčnou osobou za českou sekci je v rámci soutěže v Moskvě již 10 let Ing. Stanislav Medřický, CSc., předseda spol. AMAVET, se kterým FChT dlouhodobě spolupracuje.

V hodnotící sekci chemie Dr. Stříbrná vybrala z 25 projektů 8 nejzajímavějších, kterým byly při závěrečné ceremonii předány přísliby stipendií děkana FChT prof. Petra Kalendy. Pokud ocenění studenti nastoupí do 1. ročníku jakéhokoliv studijního programu FChT, obdrží v 1. ročníku studia 4 tisíce korun měsíčně. Jako komunikační jazyk zvolila Dr. Stříbrná ruštinu, což nejen studenti, ale i publikum čítající přes tisícovku účastníků včetně rodičů a učitelů při závěrečném ceremoniálu kvitovalo opakovaným potleskem. Věříme, že navázané kontakty budou i nadále udržovány v aktivní podobě a v následujícím ročníku Vernadského soutěže jistě fakulta udělí další přísliby studijních stipendií, které přivedou ke studiu chemie zájemce z východních zemí.