15th Karel Vytřas Seminar/Workshop on Sensing in Electroanalysis

Uložit do kalendáře 12-11-2019 (Celý den) 16-11-2019 (Celý den) Czech republic/Europe 15th Karel Vytřas Seminar/Workshop on Sensing in Electroanalysis Setkání řešitelů mezinárodních projektů, prezentace výsledků výzkumů v elektroanalýze vedoucími a doktorandy jednotlivých týmů. Vědecké diskuze a perspektivy další spolupráce. Fakulta chemicko-technologická UPa, Pardubice
12. 11. - 16. 11. 2019 Fakulta chemicko-technologická UPa, Pardubice
15th Seminar/Workshop on Sensing in Electroanalysis

Setkání řešitelů mezinárodních projektů, prezentace výsledků výzkumů v elektroanalýze vedoucími a doktorandy jednotlivých týmů. Vědecké diskuze a perspektivy další spolupráce.

Katedra analytické chemie
Ing. Radovan Metelka, Ph.D.
466 037 080