Studenti prezentovali své vědecké výsledky - SVOČ

17. 6. 2019

V pondělí 10. června 2019 proběhla na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice každoroční konference studentské vědecké odborné činnosti. Během této konference prezentovalo ve dvou sekcích své výsledky celkem 37 studentů a studentek téměř ze všech ročníků studia.

Tito studenti a studentky se nad rámec svých studijních povinností v průběhu akademického roku 2018/2019 věnovali ve spolupráci s odbornými garanty z FChT určitému tématu. Během konference potom měli možnost prezentovat výsledky svého snažení před ostatními studenty i před akademickými a vědeckými pracovníky.

Tato konference je volně přístupná i pro veřejnost. Všechny prezentace byly velmi kvalitní, na vysoké odborné úrovni a s širokým záběrem témat napříč všemi studijními programy FChT – namátkou: vlastnosti pigmentů, příprava nových organických sloučenin, studium vlastností skel specifického složení, modifikace 3D tiskárny, testování fotokatalyzátorů, určení obsahu CO2 ve vzduchu, tvorba biofilmů nebo řízení výzkumných projektů v chemickém průmyslu.

Konference poskytla studentům a studentkám možnost vyzkoušet si prezentaci svých výsledků před publikem a také možnost odpovídat na dotazy z publika. Dala by se označit jako „vědecká konference nanečisto“. Z hlediska garantů jednotlivých sekcí hodnotíme konferenci studentské odborné vědecké činnosti velmi kladně a považujeme ji za velmi přínosnou, a to nejen pro studenty.

Těšíme se, že i příští ročník bude stejně kvalitní a k účasti na konferenci srdečně zveme všechny zájemce.

RNDr. Petr Janíček, Ph.D. - Ústav aplikované fyziky a matematiky
doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. - Katedra analytické chemie