Označení "Fakultní školy" slavnostně odhaleno na SPŠCH

12. 9. 2019

Dlouholetá spolupráce mezi Fakultou chemicko–technologickou Univerzity Pardubice a pardubickou Střední průmyslovou školou chemickou  vyústila v červnu roku 2018 v podpis memoranda.

Pardubická Střední průmyslová škola se tak stala první Fakultní školou Fakulty chemicko–technologické Univerzity Pardubice, což bylo dne 2. září 2019 stvrzeno slavnostním odhalením označení školy. Hlavním koordinátorem slavnosti byl ředitel SPŠCH Ing. Jan Ptáček. Vedení FChT zastupovali proděkan prof. Petr Mošner a proděkanka Mgr. Lucie Stříbrná.  Akci podpořil i bývalý hejtman Pardubického kraje a bývalý poslanec Poslanecké sněmovny Mgr. Radko Martínek. Na závěr zazněla studentská hymna „Gaudeamus igitur“, kterou bravurně zazpíval člen učitelského sboru Mgr. Pavel Nix.

Spolupráce mezi oběma institucemi je intenzivně naplňována společnými aktivitami v rámci propagace, SOČ, soutěží FVTP pod hlavičkou spol. AMAVET a vzájemnou podporou při potencionálním vyhledávání žáků a studentů. Celá řada studentů se zapojuje do zpracování témat Středoškolské odborné činnosti na FChT.

Věříme, že vzájemná spolupráce bude i v budoucnu nadále prohlubována.