SPŠ v Hranicích na Moravě je naší pátou fakultní školou

19. 9. 2019

Vzájemná spolupráce mezi Fakultou chemicko–technologickou Univerzity Pardubice a Střední průmyslovou školou v Hranicích na Moravě byla prohloubena podpisem memoranda. Stalo se tak v rámci soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“, které se pedagogové pravidelně účastní. Střední průmyslová škola v Hranicích se tak stala naší již pátou „Fakultní školou“ a může se tak, stejně jako ostatní Fakultní školy, pyšnit na své budově zbrusu novým označením „Fakultní škola Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice“.

SPŠ v Hranicích na Moravě nabízí z oblasti chemie maturitní obor Aplikovanou chemii. Čtyřletý obor Aplikovaná chemie je vhodný pro žáky základních škol se zájmem o přírodní a technické vědy, zejména o chemii. Absolventi se mohou uplatnit v nejrůznějších odvětvích chemického, farmaceutického nebo potravinářského průmyslu. Mnozí absolventi hranické SPŠCh míří na vysoké školy s technickým zaměřením.

V rámci provázání spolupráce mezi oběma institucemi se mohou studenti zapojit i do zpracování témat Středoškolské odborné činnosti na FChT. Učitelé pak mohou navštěvovat semináře pro SŠ učitele, které mají na naší fakultě dlouholetou tradici. Nejbližší z těchto seminářů je plánován na 15. 11. 2019.

Věříme, že vzájemná spolupráce mezi oběma institucemi bude i v budoucnu stále prohlubována, a že budeme moci přivítat na FChT stále více kvalitních zájemců z řad průmyslových škol s chemickými studijními obory.

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.
proděkanka FChT UPa