Seminář Ústavu environmentálního a chemického inženýrství

Uložit do kalendáře 06-12-2019 10:00 06-12-2019 10:00 Czech republic/Europe Seminář Ústavu environmentálního a chemického inženýrství Ústav environmentálního a chemického inženýrství Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice si Vás dovoluje pozvat na seminář ÚEnviChI s následujícím programem: Mgr. Gabriela Kuchtová (studentka Ph.D., Ústav... Fakulta chemicko-technologická UPa, Studentská 573, Pardubice - učebna S22
06. 12. 2019 Fakulta chemicko-technologická UPa, Studentská 573, Pardubice - učebna S22
Seminář Ústavu environmentálního a chemického inženýrství

Ústav environmentálního a chemického inženýrství
Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice

si Vás dovoluje pozvat na seminář ÚEnviChI s následujícím programem:

Mgr. Gabriela Kuchtová
(studentka Ph.D., Ústav environmentálního a chemického inženýrství, FChT, Univerzita Pardubice)
“Využití anodické oxidace pro odbarvení a čištění odpadních vod z textilního průmyslu“

a

Ing. Jan Pokorný
(ekolog podniku Synthesia a.s., Oddělení ochrany životního prostředí)
“Koncepce ochrany ŽP a čištění odpadních vod v podniku Synthesia a.s.“

Ústav environmentálního a chemického inženýrství Fakulty chemicko-technologické
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.