Semináře pro středoškolské učitele chemie

Uložit do kalendáře 18-02-2022 10:00 18-02-2022 10:00 Czech republic/Europe Semináře pro středoškolské učitele chemie Zveme na 16. ročník "Seminářů pro středoškolské učitele chemie". V současné době naše semináře tvoří nedílnou součást mnoha aktivit, které fakulta rozvíjí na poli spolupráce se středními školami. Přednášejícími jsou většinou... Fakulta chemicko-technologická UPa
18. 02. 2022 Fakulta chemicko-technologická UPa
Semináře pro učitele

Zveme na 16. ročník "Seminářů pro středoškolské učitele chemie".

V současné době naše semináře tvoří nedílnou součást mnoha aktivit, které fakulta rozvíjí na poli spolupráce se středními školami. Přednášejícími jsou většinou kmenoví zaměstnanci fakulty, kde své zastoupení měla již téměř všechna její pracoviště. Přednáší zde ale i pracovníci ostatních fakult Univerzity Pardubice a dalších organizací, kde zmíníme například Kriminalistický ústav Policie ČR. Více podrobností na webu fakulty.

Program seminářů:

12. 11. 2021

Metody termické analýzy a jejich využití při materiálovém výzkumu
(Ing. Zuzana Olmrová Zmrhalová, Ph.D., Společná laboratoř chemie pevných látek)

Vliv moderních logistických technologií na řízení chemicko-technologických výrobních procesů
(doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D., Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu)

18. 2. 2022

Senzory pro Healt Care aplikace
(doc. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D., Ústav polygrafie a fotofyziky)

Papír od kamenné destičky po současnost
(Ing. Michaela Filipi, Ph.D., Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek)

8. 4. 2022

Anorganické pigmenty: pouze dekorativní nebo i funkční materiály?
(doc. Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D., Katedra anorganické technologie)

Elektronová mikroskopie a EDS prvková analýza jako základní kameny materiálového výzkumu
(Ing. Stanislav Šlang, Ph.D., Centrum materiálů a nanotechnologií)

Fakulta chemicko-technologická UPa
Ing. Jana Luxová, Ph.D., Ing. Patrik Pařík, Ph.D.,