Semináře pro středoškolské učitele chemie - ZRUŠENO

Uložit do kalendáře 16-04-2021 10:00 16-04-2021 15:00 Czech republic/Europe Semináře pro středoškolské učitele chemie - ZRUŠENO Zveme na 16. ročník "Seminářů pro středoškolské učitele chemie". V současné době naše semináře tvoří nedílnou součást mnoha aktivit, které fakulta rozvíjí na poli spolupráce se středními školami. Přednášejícími jsou většinou kmenoví... Fakulta chemicko-technologická UPa
16. 04. 2021 Fakulta chemicko-technologická UPa
Semináře pro učitele

Zveme na 16. ročník "Seminářů pro středoškolské učitele chemie".
V současné době naše semináře tvoří nedílnou součást mnoha aktivit, které fakulta rozvíjí na poli spolupráce se středními školami. Přednášejícími jsou většinou kmenoví zaměstnanci fakulty, kde své zastoupení měla již téměř všechna její pracoviště. Přednáší zde ale i pracovníci ostatních fakult Univerzity Pardubice a dalších organizací, kde zmíníme například Kriminalistický ústav Policie ČR. Více podrobností na webu fakulty.

Program seminářů v akademickém roce 2020/2021:

13. 11. 2020 - ZRUŠENO

Metody termické analýzy a jejich využití při materiálovém výzkumu
(Ing. Zuzana Olmrová Zmrhalová, Ph.D., Společná laboratoř chemie pevných látek)

Vliv moderních logistických technologií na řízení chemicko-technologických výrobních procesů
(doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D., Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu)

5. 2. 2021 - ZRUŠENO

Senzory pro Healt Care aplikace
(doc. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D., Ústav polygrafie a fotofyziky)

Papír od kamenné destičky po současnost
(Ing. Michaela Filipi, Ph.D., Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek)

16. 4. 2021

Anorganické pigmenty: pouze dekorativní nebo i funkční materiály?
(doc. Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D., Katedra anorganické technologie)

Elektronová mikroskopie a EDS prvková analýza jako základní kameny materiálového výzkumu
(Ing. Stanislav Šlang, Ph.D., Centrum materiálů a nanotechnologií)

Fakulta chemicko-technologická UPa
Ing. Jana Luxová, Ph.D., Ing. Patrik Pařík, Ph.D.,