Studenti budou moci na FChT cvičit během výuky

1. 4. 2021

S revoluční novinkou týkající se možnosti cvičení, podpory zdravého pohybu a zlepšení imunity přímo během výuky přichází Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice. Novinka bude do praxe uvedena již v tomto semestru a to hned po Velikonocích od úterý 6. dubna v rámci probíhající online výuky formou cvičební přestávky. Zapojit se do ní budou moci jak studenti, tak vyučující.

A v čem toto opatření vlastně spočívá?

Jednoduše v tom, že studenti i vyučující budou mít během aktuální online výuky zhruba 3 minutovou přestávku, kdy budou moci odejít od počítače a dle vlastního uvážení absolvovat kratší série protahujících či kondičních cvičení. Tuto možnost bude mít opravdu každý, ale nebude to povinné, vše bude čistě na bázi dobrovolnosti každého studenta a vyučujícího, zda se cvičení aktivně zúčastní či nikoliv. Určení času, kdy tato přestávka ve výuce proběhne, pak bude čistě v kompetenci vyučujícího.

Fakulta se k tomuto kroku odhodlala hlavně na základě dotazníku, který byl rozeslán mezi studenty a zaměstnance, kde se téměř 60% respondentů shodlo, že by nějakou takovou aktivitu ve výuce uvítalo.

„Chceme tak podpořit hlavně fyzickou, ale i psychickou kondici našich studentů a zaměstnanců, kteří tráví v současné době u počítačů řadu hodin denně a zpestřit jim touto aktivitou čas strávený doma u online výuky. Zvláště u mladších studentů není dnes v mnoha případech fyzická kondice nijak oslnivá a tak jim nabízíme možnost protáhnout se během výuky v rámci této vymezené cvičební tří minutovky,“ říká prof. Mrož z vedení fakulty.

Odměna v podobě kreditů

Studenti ale budou mít ze strany fakulty o motivaci postaráno. Pokud se totiž student takového cvičení aktivně zúčastní alespoň třikrát týdně, získá za to hned dva kreditní body v tom aktuálním právě probíhajícím semestru. To může samozřejmě řadě studentů výrazně pomoci v jejich studiu, pokud by se jim třeba nepodařilo získat ten kýžený potřebný počet kreditů k úspěšnému absolvování studia za klasické splnění vyučovaných předmětů.

K doložení toho, kolikrát se student ke cvičení během výuky za týden odhodlal, stačí jen to, že se u cvičení sám vyfotí a fotku pak zašle emailem na studijní oddělení, kde si zaznamenají čas a datum.

 

Přejeme krásný "apríl" milí studenti.
Fakulta chemicko-technologická UPa