Konference MEMPUR 2021

Uložit do kalendáře 06-09-2021 8:00 07-09-2021 16:00 Czech republic/Europe Konference MEMPUR 2021 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, je mi velkou ctí a zároveň potěšením vás opět po dvou letech pozvat na třetí ročník konference „Membránové procesy pro udržitelný rozvoj“ – MEMPUR 2021, která se bude konat tradičně na... Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 530 09 Pardubice
06. 09. - 07. 09. 2021 Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 530 09 Pardubice
Konference MEMPUR 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové,

je mi velkou ctí a zároveň potěšením vás opět po dvou letech pozvat na třetí ročník konference „Membránové procesy pro udržitelný rozvoj“ – MEMPUR 2021, která se bude konat tradičně na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Jedním z hlavních záměrů konference je vytvářet prostředí pro vzájemné propojování akademické sféry s průmyslem a je tedy i příležitostí pro manažery a podnikatele vytipovat si mezi mladými vědci a výzkumníky své nové spolupracovníky.

Konference v tomto ročníku rozšiřuje svůj oborový zájem z oblasti základních membránových separačních procesů a jejich uplatnění v průmyslových procesech na celou oblast průmyslové a komunální ekologie zařazením témat souvisejících s vodním hospodářstvím a emisemi škodlivých látek do ovzduší.

Je určena k prezentaci výsledků výzkumu nejen z oblasti separačních membránových procesů, ale rovněž i nových materiálů, nakládání s odpady (kapalnými i plynnými), sanací ekologických zátěží, včetně dekontaminačních technologií (mechanické, fyzikální, chemické, biochemické, biotechnologické a kombinované membránové metody) uplatňovaných při inovačních technologiích pro životní prostředí.

Přijeďme tedy v září 2021 do Pardubic a poslechněme si zajímavá sdělení z chemicko-technologických laboratoří akademické sféry i výrobních podniků. Diskutujme společně po přednáškách rovněž i o možnostech, jak naši chemii a technologii mít nejen trvale udržitelnou, ale vysoce inovativní, a to nejen v národním kontextu.

Na shledanou v Pardubicích.

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
předseda vědeckého výboru konference

CZEMP, Fakulta chemicko-technologická UPa
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., Ing. Hana Jiránková, Dr.