Děkan fakulty udělil významná ocenění

30. 6. 2021

V úvodu setkání členů Vědecké rady, která se konala 9. června 2021, udělil děkan FChT Univerzity Pardubice prof. Petr Kalenda Pamětní medaile a Ceny děkana pro autory nejprestižnější publikace.

K významnému životnímu jubileu udělil děkan FChT Pamětní medaili prof. Ing. Marku Liškovi, DrSc., dr.h.c. Cenou děkana společně s Pamětní medailí ocenil rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc., Ing. Janu Shánělovou, Ph.D. z Katedry fyzikální chemie a Ing. Petra Košťála, Ph.D. z Katedry anorganické technologie za publikaci v časopise v prvním decilu oborové skupiny podle databáze Web of Science zveřejněnou v roce 2020 (Viscosity of chalcogenide glass-formers, International Materials Reviews, 65, 2, s. 63-101).

Stejně tak udělil Cenu děkana společně s Pamětní medailí za publikaci v časopise v prvním decilu prof. Ing. Petrovi Mikuláškovi, CSc. a Ing. Jiřímu Cuhorkovi, Ph.D., oběma z Ústavu environmentálního a chemického inženýrství (Removal of micropollutants from water by commercially available nanofiltration membranes, Science of the Total Environment, 720, Art. No. 137474).

Jmenovaným pracovníkům a pracovnici bylo ocenění předáno osobně.

Všem oceněným srdečně gratulujeme a do dalšího pracovního a osobního života jim přejeme především mnoho zdraví, úspěchů a štěstí!

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.
proděkanka fakulty