Fakulta nabídla maturantům z postižených obcí Moravy studijní stipendium

13. 7. 2021

V souvislosti s nepříznivou situací, která postihla oblast Moravy, se vedení Fakulty chemicko - technologické rozhodlo pomoci letošním maturantům z postižených obcí, a to formou mimořádného studijního stipendia v prvním akademickém roce bakalářského studia.

Jsme si plně vědomi toho, že jediným okamžikem se u řady obyvatel z těchto postižených oblastí radikálně změnil život a bohužel některé rodiny přišly o přístřeší, své rodinné zázemí. Právě do těchto rodin míří naše pomoc ve formě mimořádného stipendia, neboť je logické, že bude pro ně obtížné finančně podpořit svého potomka při studiu na vysoké škole. Uchazeč, který si zvolí studium na FChT, obdrží stipendium ve výši 3 000 Kč měsíčně, které mu bude vypláceno v prvním akademickém roce bakalářského stupně studia.

Věříme, že touto formou alespoň částečně pomůžeme zájemcům o studium na naší fakultě a pomůžeme jim se rozvíjet v perspektivní oblasti studia chemie nebo biologie.

Se všemi obyvateli, kteří se dostali do této tíživé situace, hluboce soucítíme a přejeme jim co nejrychlejší nápravu a kompenzaci v podobě darů a finanční pomoci!

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.
proděkanka fakulty