UPCE

Děkan Petr Kalenda je mezi oceněnými osobnostmi české chemie za rok 2021

3. 11. 2021

Dne 6.10.2021 se uskutečnila tradiční společenská událost „Večer s českou chemií“, kterou pravidelně pořádá Svaz chemického průmyslu České republiky (SChP). Hosté se sešli v sále pražského Kongresového centra na Vyšehradě po dvou letech. V loňském roce se tato událost nemohla uskutečnit kvůli nepříznivé pandemické situaci.

Zahájení slavnostního večera náleželo prezidentovi Svazu ChP Ing. Petru Cingrovi. Krátkými projevy přítomné přivítali také další představitelé a zástupci renomovaných společností z oblasti chemického průmyslu, mezi kterými nechyběl ani generální ředitel společnosti Synthesia, a.s., Ing. Josef Liška.

V rámci večera proběhlo slavnostní předávání certifikátu „Responsible Care“. Tato aktivita je dobrovolná a celosvětová, dotýká se oblasti zdraví a bezpečnosti s ohledem na životní prostředí. Certifikát si odneslo celkem 14 výrobních a distribučních společností v oblasti chemického průmyslu.

Jedním z hlavních bodů programu bylo i Ocenění významných osobností české chemie za rok 2021. Představenstvo Svazu se rozhodlo udělit ocenění 5 osobnostem české chemie. Mezi oceněnými osobnostmi byl také prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., děkan Fakulty chemicko-technologické, který v rámci poděkování pronesl krátký projev.

Profesor Kalenda se dlouhodobě věnuje problematice propagace chemie mezi studenty základních a středních škol s cílem přitáhnout mladé studenty k technickým oborům, zejména pak k chemii. Profesor Kalenda také stál u zrodu unikátní, dnes již, celonárodní soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“. Soutěž lze označit za jednu z nejvýznamnějších propagačních akcí v oblasti chemie určených pro žáky devátých tříd základních škol. Soutěž vznikla ve spolupráci FChT a Synthesia, a.s. původně jako propagace chemie v Pardubickém kraji, avšak přerostla v celonárodní měřítko. V posledním ročníku se této soutěže zúčastnilo více než 10 000 studentů z celé republiky. Vyhlašování celonárodního kola se pak každoročně uskutečňuje právě na půdě FChT a účastní se ho ředitelé předních českých a slovenských firem v oblasti chemie.

Profesor Kalenda se rovněž zasadil o prohloubení spolupráce FChT se středními školami, zejména pak v oblasti vzdělávacích aktivit pro studenty a pedagogické pracovníky středních škol. Vzhledem k výčtu dlouhodobých aktivit je zřejmé, že profesor Kalenda právem náleží mezi významné osobnosti české chemie.

Srdečně mu tímto gratulujeme a do dalších let přejeme mnoho zdraví, entusiasmu a podnětných nápadů!

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.
proděkanka fakulty