Fakulta i nadále vyjadřuje podporu Ukrajině

14. 4. 2022

„Čím dále se do­ká­že­me vizionářsky dí­vat kupředu, tím pro­ni­ka­věj­ší a pro­mě­ňu­jí­cí je jed­ná­ní v naší pří­tom­nos­ti.“ Maria Voce

Zatímco celým světem zní ozvěny zbraní válečného konfliktu na Ukrajině, tak tady „v srdci Evropy“ můžeme alespoň tímto symbolickým aktem podpořit naše sousedy, kteří se ocitli v nepříznivé celonárodní situaci.

Na Fakultě chemicko – technologické zno­vu zdů­raz­ňu­jeme hod­no­tu a ak­tu­ál­nost bra­tr­ství mezi oběma ná­ro­dy Čechů a Ukrajinců. Právě v kri­zo­vých oka­mži­cích, a především v tomto nelehkém a nepředvídatelném čase, je dů­ležité se hlásit ke skutečným lidským hodnotám, které v životě národů představují základní pilíře demokratické společnosti. Proto se národy Čechů a Ukrajinců semkly v boji proti totalitě a bezpráví!

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice