Žáci fakultních škol laborují i v novém roce

9. 1. 2023

Nepolevujeme v tempu ani v prvním novoročním týdnu, kdy do naší demonstrační laboratoře zavítala další skupina nadšených žáků, tentokráte z fakultní Základní školy npor. Eliáše v Pardubicích, které přivedla paní učitelka Mgr. Monika Hrabánková.

Žáci si pod dohledem lektorky Ing. Hanky Doušové, Ph.D. vyzkoušeli filtraci za sníženého i normálního tlaku a pomocí karborafinu se pokusili odbarvit degasovanou colu. Prakticky si ověřili, co obnáší odměřování kapalin pomocí odměrného válce, dělených pipet, odměrných baněk či byret.

Svůj laboratorní talent a šikovnost pak museli všichni objevit při rekrystalizaci kyseliny salicylové. Odměnou jim bylo pozorování fluorescence vyloučených krystalů pod UV světlem. Vyzkoušeli si i metodu odměrné analýzy, alkalimetrickou titraci, a stanovili obsah kyseliny octové v octu. Konec titrace indikovali acidobazickým indikátorem fenolftaleinem.

Závěr pak patřil kapalnému dusíku s upozorněním „toto doma nezkoušejte“, kdy jeho teplotu –196 °C okusili žáci i paní profesorka doslova na vlastní kůži.

V rámci spolupráce mezi Fakultou chemicko-technologickou UPCE a fakultními základními školami, která je vedena snahou o soustavné prohlubování zájmu žáků o chemii a technické obory, navštívili již v minulém roce naši demonstrační laboratoř například žáci ze ZŠ Studánka v Pardubicích pod vedením Mgr. Pavlíny Zemanové. Kromě zmiňovaných patří mezi fakultní základní školy také ZŠ v Litomyšli, ZŠ Školní náměstí Chrudimi a ZŠ Cerekvice nad Loučnou, na jejichž žáky se těšíme v letošním roce.

Milan Reinberk, DiS.
Ing. Hana Doušová, Ph.D.