Vedení fakulty navštívilo společnost Synthon

11. 5. 2023

V pátek 5. 5. 2023 se vedení Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice společně s vedením Fakulty technologické UTB ve Zlíně a Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně zúčastnilo exkurze do mezinárodní farmaceutické společnosti Synthon v Blansku.

V rámci následné diskuze byla mimo jiné řeč o budoucnosti chemicko-technologických oborů a požadavcích na absolventy ze strany zaměstnavatelů.

Fakulta chemicko-technologická
Univerzity Pardubice