Katedra analytické chemie

Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická

Katedra analytické chemie

Studentská 573
532 10 Pardubice
tel.: +420 466 037 083
fax: +420 466 037 068

KALCH.FCHT@UPCE.CZ

 

Kde nás najdete

Kde nás najdete:
Katedra analytické chemie sídlí v budově Fakulty chemicko-technologické v kampusu Univerzity Pardubice v Pardubicích-Polabinách. Prostory katedry se nacházejí v budově HB (blíže silnici Hradecká). Laboratoře základní výuky a pracovna laborantek je situována v druhém nadzemním podlaží. Pracovny akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a doktorandů se nacházejí ve věži D a ve čtvrtém patře věže C, kde najdete také zasedací místnost, sekretariát a pracovnu vedoucího katedry. Seznam kanceláří zaměstnanců katedry v dané věži najdete na vývěsce u výtahu C a D ve druhém patře.

 

true

O katedře


Vedení katedry

Vedení katedry

Profil katedry

Profil

Studijní programy


Bakalářský studijní program

Navazující magisterský studijní program

Doktorský studijní program


 

Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!