Granty řešené

na Katedře ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu v posledních  10 letech

 • Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0343 "Inovace výuky studijních oborů „Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků“ na Univerzitě Pardubice" (hlavní řešitel Ing. Jan Vávra, Ph.D.), 
 • Standartní grant GAČR, „Nástroje posilování dlouhodobých vztahů se zákazníky na bázi integrace a spolupráce subjektů hodnotové sítě“ č. projektu P403/ 12-1279 (řešitel: prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc., požadované prostředky: 2 807 000 Kč) doba řešení: 01.01.2012 - 31.12.2014.
 • Projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0062 "Partnerství pro chemii" (zástupci KEMCH členy řešitelského týmu)
 • Projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_016/0002458 „Modernizace praktické výuky a zkvalitnění praktických dovedností v technicky zaměřených studijních programech“ (zástupci KEMCH členy řešitelského týmu)
 • Projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002320 „Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice“ (zástupci KEMCH členy řešitelského týmu)
 • Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007421 s názvem „Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy“ (zástupci KEMCH členy řešitelského týmu)
 • Projekt MPO, FV -TRIO (2016-2021), FV30065, Výzkum a vývoj integrace telemetrických a analytických procesů do řízení polygrafické výroby a implementace prvků průmysl 4.0 (zástupci KEMCH členy řešitelského týmu)
 • Projekt MPO, FV -TRIO (2016-2021), FV20137, Výzkum a vývoj systému pro podporu Lean Manufacturing pro technologii zpracování výroby v polygrafickém průmyslu (zástupci KEMCH členy řešitelského týmu)
 • Mezinárodní projekt EHP-CZ-ICP-1-002 "Innovation of Education Methods and Skills at the University of Pardubice - INEMSUP" (hlavní řešitel Ing. Jan Vávra, Ph.D.)
 • Mezinárodní projekt EHP-BFNU-OVNKM-3-134-01-2020 „Programme for Exchange of Best Practices in Social Responsibility” (hlavní řešitel doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.),
 • Mezinárodní projekt „Multi-disciplinary Innovation for Social Change from the Point of View of the Czech Republic”, COST Action CA18236 „Multi-disciplinary Innovation for Social Change” (hlavní řešitel Ing. Jana Košťálová, Ph.D.),
 • Mezinárodní projekt „Economic, Social and Environmental Aspects of Collaborative Economy from the Point of View of the Czech Republic”, COST Action CA16121 “From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy” (hlavní řešitel doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.),

Předchozí projekty:

 • Grant specifického výzkumu „Využití moderních postupů v environmentálním a chemickém inženýrství a managementu hodnotových sítí“ (navrhovatel prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., celkový rozpočet 2 268 000, rozpočet KEMCH 374 000), řešeno leden 2015 – prosinec 2015.
 • Grant specifického výzkumu „Moderní postupy a operace environmentálního a chemického inženýrství a řízení výkonnosti v hodnotových sítích“ (navrhovatel prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., celkový rozpočet 1 650 000, rozpočet KEMCH 330 000), řešeno leden 2014 – prosinec 2014.
 • Projekt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Inovace výuky studijních oborů "Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků" na Univerzitě Pardubice". OP VK – CZ.1.07/2.2.00/15.0343 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP - oblast podpory 2.2 (navrhovatel: UPa, Ing. Jan Vávra, Ph.D., požadováno 15 438 tis. Kč, přiděleno 7 901 tis. Kč), řešeno říjen 2010 – září 2013.
 • Grant specifického výzkumu „Pokročilé metody a postupy environmentálního a chemického inženýrství a řízení vztahů v hodnotové síti“, SGFChT05/2013 navrhovatelka za KEMCH – prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc., požadováno pro KEMCH 425 tis. Kč, podán – únor 2013, doba řešení: 01.02.2013 - 30.11.2013.
 • Grant specifického výzkumu „Pokročilé postupy environmentálního a chemického inženýrství a síťového hodnotového managementu“, SGFChT05/2012 navrhovatelka za KEMCH – prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc., požadováno pro KEMCH 290 tis. Kč, podán – únor 2012, doba řešení: 01.02.2012 - 30.11.2012.
 • Grant specifického výzkumu „Rozvoj nových postupů environmentálního inženýrství a síťového hodnotového managementu“, navrhovatelka za KEMCH – prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc., požadováno pro KEMCH 145 tis. Kč, podán – únor 2011.doba řešení: 01.02.2011 - 30.11.2011.
 • Standartní grant GAČR, „Zvyšování výkonnosti podniků prostřednictvím diferencovaného řízení vztahů se zákazníky na bázi jejich aktuální a potenciální hodnoty pro podnik“, grant GAČR 402/06/0577, odpovědný řešitel Lošťáková H./ spoluředitel Simová J., řešitelský tým Branská L., Jelínková M., Pecinová Z., Nožička J., Vávra J., Vlčková V.,  1 588 tis. Kč    2006-2008
 • Standartní grant GAČR, „Systémy účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje a jejich aplikace na mikroekonomické úrovni“, odpovědný řešitel K. Pulkrab / spoluřešitelé J. Hyršlová, J. Vávra, M. Bednaříková, GA ČR, 1 440 tis. Kč,  2006-2008

Přehled ostatních (menších) projektů v období posledních 10 let k dohledání na Univerzitní evidenci projektů

Rozšířit fotografii: 
false