Úřední deska fakulty

Úřední deska je určena ke zveřejňování dokumentů a úředních sdělení týkajících se Fakulty chemicko-technologické Univerzity Partdubice v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

 


 

false

Veřejné vyhlášky

Zde jsou vyvěšovány veřejné vyhlášky a informace o uložení písemností. Zejména se jedná o různá rozhodnutí děkana nebo termíny obhajob disertačních prací.

Veřejné vyhlášky

Základní dokumenty

Základním dokumentem fakulty je zejména "Statut fakulty", který je vnitřním předpisem Fakulty chemicko-technologické a upravuje záležitosti spadající do její rozhodovací a schvalovací samosprávné působnosti. Dále jsou zde zveřejněny volební a jednací předpisy jednotlivých orgánů fakulty.

Základní dokumenty

Výroční zprávy

Výroční zprávy

Výroční zprávy

Výroční zprávy o činnosti Fakulty chemicko-technologické UPa

Rozšířit fotografii: 
false
true

Přijímací řízení ke studiu

Výběrové řízení

Výběrové řízení

Výběrové řízení

Fakulta chemicko-technologická

Není vyhlášeno žádné výběrové řízení
false
true
Rozšířit fotografii: 
false