Monitorování cizorodých látek v životním prostředí – XX.

Seminář určený (zejména) začínajícím studentům doktorských studijních programů, kde se učí prezentovat výsledky svých prvních badatelských aktivit.

Datum: 
25. Duben 2018 (Celý den) - 27. Duben 2018 (Celý den)
Místo konání: 
Ovčárna pod Pradědem
Kontaktní osoba: 
doc. Ing. Jan Fischer, CSc.; prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.
E-mail: 
Jan.Fischer@upce.cz ; Karel.Vytras@upce.cz
Telefon: 
466 037 084; 466 037 370