20. KSAP-PM: 20. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech

Konference s mezinárodní účastí zaměřená na výměnu poznatků v oblasti práškových materiálů a anorganických pigmentů, jejich aplikací, fyzikálně - chemických vlastností a metod jejich hodnocení, ekologických aspektů výroby a použití anorganických pigmentů. Na konferenci lze prezentovat také výsledky vědecko-výzkumné činnosti z oblasti keramiky, povrchových úprav keramiky a žáruvzdorných materiálů.

Datum: 
19. Září 2018 (Celý den)
Místo konání: 
Fakulta chemicko-technologická, Studentská 573, Pardubice
Odkaz: 
www.csch.cz
Kontaktní osoba: 
Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D.; prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
E-mail: 
Zaneta.Dohnalova@upce.cz; Petra.Sulcova@upce.cz
Telefon: 
466 037 182; 466 037 185