Novinky

Pozvánka na 1. zasedání Akademického senátu FChT UPCE, které se bude konat ve středu 7. prosince 2022 od 14:00 hodin  v zasedací místnosti děkanátu FChT (budova HA) Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva o průběhu a výsledcích voleb do AS FChT UPCE pro funkční období 2022–2025 3. Volba předsednictva a předsedy AS FChT UPCE pro funkční období 2022–2025 4. Projednání dokumentu „Realizace Strategického záměru Fakulty chemicko-technologické Univerzity...
Po neuvěřitelných 66 letech od promoce se sešli absolventi Univerzity Pardubice. Jedny z prvních vysokoškolských studentů v Pardubicích přišlo pozdravit i současné vedení Univerzity Pardubice. Bývalí studenti Vysoké školy chemicko-technologické, která dala základy současné univerzitě, přijeli ze všech koutů České republiky do Pardubic. Za pamětníky se vydala také prorektorka pro vnější vztahy Petra Bajerová a proděkanka Fakulty chemicko-technologické Alena Komersová. Absolventům...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Univerzita Pardubice tradičně pořádala sportovní i kulturní akce u příležitosti státního svátku Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Studenti, zaměstnanci a veřejnosti si připomněli zlomový rok 1989 akcí Zvonění u auly, vernisáží v univerzitní galerii GU:, slavnostním koncertem Komorní filharmonie Pardubice v aule nebo Nočním během dvojic v kampusu. Také letos byl listopad na Univerzitě Pardubice ve znamení pohybu i kultury....
Státním svátkem si 17. listopadu připomínáme boj za svobodu a demokracii. Připomínáme si jednak uzavření českých vysokých škol nacisty v roce 1939 a události 17. listopadu 1989.  17. listopad bezesporu patří k obdobím, na který si každý z nás pamatuje. Každý si pamatuje, na dobu následujících dnů, týdnů a měsíců. Dnes je to již více než 30 let od událostí roku 1989. Na vysoké školy nastoupila nová generace studentů, kteří tuto dobu znají již jen z televize nebo z...
Dne 9. 11. proběhlo na naší fakultě ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem (NPI) ONLINE školení s názvem „Bezpečnost zacházení s chemickými látkami podle platné legislativy“ v rámci projektu SYPO.  Tato skupinová intervize je zaměřena na pedagogy základních a středních škol. Cílem je snaha o to, aby si učitelé chemie osvojili základní znalosti o bezpečné manipulaci, ukládání a zacházení s chemickými látkami v kabinetech i učebnách, měli přehled o...
Přijďte si užít sváteční atmosféru a rozsvítit s námi univerzitní vánoční strom. Zveme všechny studenty, zaměstnance a absolventy na předvánoční setkání u rozsvíceného stromečku ve středu 30. listopadu. V 16:45 zahájíme předvánoční ladění. Přijďte si popovídat, ochutnat charitativní svařák a cukroví s rektorem univerzity.  Hudební doprovod zajistí DJ. V 17.00 hodin rozsvítíme univerzitní vánoční strom přání a naděje. ...
Milé kolegyně, milí kolegové,  milé studentky, milí studenti Univerzitě Pardubice a jejímu rektorovi záleží na komunikaci, proto vás zveme na nový typ setkání v netradičním formátu. Potkat s rektorem se od nynějška můžete také prostřednictvím pravidelného chatu - každé třetí úterý v měsíci. Máte otázky k dění na naší univerzitě, ke vzdělávání nebo ke studiu? Chcete něco navrhnout nebo se dozvědět? Připojte se premiérově v úterý 15. listopadu k chatu s rektorem a ptejte se na...
Ve čtvrtek 3. 11. 2022 proběhl na Fakultě chemicko–technologické Univerzity Pardubice slavnostní obřad instalace nového děkana prof. Ing. Petra Němce, Ph.D. Obřadu se zúčastnili zástupci vedení Univerzity Pardubice v čele s rektorem Univerzity Pardubice prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D. Mezi pozvanými nechyběli zástupci Akademického senátu fakulty, vedoucí pracovišť fakulty a další významní hosté. V úvodu obřadu promluvil emeritní děkan prof. Ing....