Novinky

Významné životní jubileum 80 let v těchto dnech oslaví pan prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc., který je od roku 2010 čestný doktor Univerzity Pardubice.  U této příležitosti mu děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. udělil stříbrnou pamětní medaili fakulty. Slavnostního aktu se zúčastnil také rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, CSc. a prof. Ing. Petr Mošner, Dr. - proděkan pro vědu a tvůrčí činnost Fakulty chemicko-...
13. Mezinárodní konference o chemii pevných látek „International Conference on Solid State Chemistry“ přivítala na Univerzitě Pardubice vědce z celého světa. Na sto šedesát odborníků z třiadvaceti zemí celého světa se ve dnech 16. – 21. září sjelo do Pardubic, aby se věnovali oblasti chemie a fyziky pevných látek a výzkumu nových anorganických i hybridních sloučenin a jejich využití ke zvýšení technické, energetické a informační úrovně naší společnosti. Pozvání...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
V novém akademickém roce 2018/2019 se mohou čtenáři Univerzitní knihovny těšit na nové služby. Mají možnost většího počtu výpůjček nebo platit bezhotovostně za upomínky. V galerii je k vidění nová výstava a se změnami přicházejí i koleje a menza. Univerzitní knihovna je připravena na příliv studentů. Svým čtenářům nabídne zase lepší služby a přichystala několik změn. Reagovala tak na opakovaná přání svých uživatelů. „Nejčastějším požadavkem studentů byla možnost zaplatit...
Univerzita Pardubice se zařadila do první čtveřice vysokých škol, kterým Národní akreditační úřad pro vysoké školství udělil na deset let tzv. institucionální akreditaci pro šest oblastí vzdělávání. Tímto krokem potvrdil univerzitě známku vysoké kvality. „Prošli jsme nezávislým a velice náročným hodnocením. Je pro nás a další rozvoj univerzity a jejích fakult nesmírně významná,“ řekl rektor univerzity prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. S účinností od 7. září 2018 může následujících deset...
V rámci projektu na podporu internacionalizace UPa navštívili ve dnech 3. až 7. září 2018 Katedru biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické UPa dva akademičtí a výzkumní pracovníci jedné z nejstarších a největších evropských univerzit, římské La Sapienza. Spolupráce, která započala v roce 2015 výjezdem jednoho z doktorandských studentů a pokračovala dalším výjezdem letos na jaře, se minulý týden upevnila pozváním italských kolegů do Pardubic. Během jejich pobytu byla...
Projekty NANOBIO a NANOMAT se zabývají přípravou, charakterizací a především využitím nanomateriálů v praxi. Podílí se na nich dva vědecké týmy Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, které uspěly v rámci výzvy Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy ČR nazvané „Předaplikační výzkum pro ITI“ a byly podpořeny dohromady finanční částkou 185 milionů korun. Projekt NANOBIO míří do oblasti biomedicíny – zaměřuje se mj. na testování...
Srdečně zveme všechny zájemce na odbornou přednášku Jana Šomvárského, CSc. z MFF UK s názvem Teoretické přístupy k tvorbě, struktuře a vybraným vlastnostem polymerních sítí, která se bude konat ve středu 5. září 2018 od 10:00 v místnosti HA / S1.
Srdečně zveme všechny zájemce na odborné přednášky, které se budou konat v pátek 7. září 2018 v místnosti HB / S20. Alberto Macone, Ph.D. Green synthesis of benzylisoquinolines Dr. Alessandra Bonamore Ferritins as drug delivery systems