Novinky

Je mu 31. Vystudoval Materiálové inženýrství na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice a k tomu ještě filozofii. Nedávno už jako pedagog získal Patrik Čermák cenu ministra školství. „Je to ocenění mé práce, které jsem se docela dost věnoval. Jsem poměrně mlád a kdybych přebíral cenu za celoživotní přínos, připadal bych si poměrně nepatřičně. Ale jde o cenu, která se udílí za poslední tři roky, což je právě doba mého působení na vysoké škole,“ říká.   if(...
Maturanti a uchazeči o studium na Univerzitě Pardubice mají možnost navštívit její fakulty. Pro osobní návštěvy budoucích studentů se otevřou hned v úvodu roku 2023. Mezi prvními bude Den otevřených dveří chystá Dopravní fakulta Jana Pernera. Uchazeče o studium pozve osobně hned dvakrát, 18.  ledna a 25. února 2023. Fakulta restaurování, která sídlí v Litomyšli, plánuje Den otevřených dveří na 20. ledna 2023.  Fakulta chemicko-...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Když neběhá po hřišti, navléká bílý plášť a zavírá se do laboratoře. Doktorandka z Fakulty chemicko-technologické Denisa Kolářová je nejen vědkyní v úspěšném týmu profesora Holčapka, ale také českou reprezentantkou, trenérkou a rozhodčí v korfbalu. Korfbal není moc obvyklý sport. Jak byste ho popsala? Korfbal je jediný míčový sport, který hrají společně holky a kluci. V každém týmu musí být čtyři dívky a čtyři chlapci. Je velmi podobný basketu, akorát že my...
V těchto dnech ukončilo 38 studentů druhý semestr Univerzity třetího věku (U3V) „Chemie pro život“, ve kterém se populárně naučnou formou seznámili s nejnovějšími poznatky z  oblasti zaměřené na „Chemii a potraviny“. Vyučující nejen z řad akademických pracovníků Univerzity Pardubice představili rozmanitá témata a prezentovali příběhy často se zcela nečekaným rozuzlením. Například o cestě od různých „dryáků“ alias patentních léčiv k nápojům denní spotřeby jako Coca-cola a Tonic....
V týdnu od 12. do 16. prosince 2022 proběhl v prostorách Fakulty chemicko-technologické  UPCE sběr nepotřebného textilu a dalších předmětů, do kterého řada z Vás přispěla. Donesený materiál byl předán Diakonii Broumov. Děkujeme, že jste potřebným přispěli pro Vás již nepotřebným. Věříme, že většina darovaných věcí najde své nové majitele nebo bude smysluplně přepracována. Děkujeme za Vaši účast v současně probíhajícím dotazníkovém šetření a také...
V návaznosti na soustavné prohlubování zájmu žáků základních škol o chemii a technické obory byla navázána užší spolupráce s pěti základními školami v Pardubickém kraji, která vyústila v provázání motivačních aktivit přímo na Fakultě chemicko – technologické Univerzity Pardubice. Konkrétně nabízíme těmto školám  možnost odborné exkurze s praktickým laboratorním cvičením pod vedením zkušené demonstrátorky Ing. Hany Doušové, Ph.D. v nové demonstrační...
Vánoční Strom přání opět zdobí kampus Univerzity Pardubice. A také adventní věnce z UPCE na podporu hospicové péče už mají své místo na svátečních stolech. Společnými akcemi zahájili studenti a akademici vánoční období v kampusu. Univerzitní Strom přání rozsvítil 30. listopadu rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek a společně s celým vedením vysoké školy také podpořil akci, na kterou přišly stovky studentů a zaměstnanců. K originálním ozdobám vánočního stromu UPCE patří i letos...
Pozvánka na 1. zasedání Akademického senátu FChT UPCE, které se bude konat ve středu 7. prosince 2022 od 14:00 hodin  v zasedací místnosti děkanátu FChT (budova HA) Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva o průběhu a výsledcích voleb do AS FChT UPCE pro funkční období 2022–2025 3. Volba předsednictva a předsedy AS FChT UPCE pro funkční období 2022–2025 4. Projednání dokumentu „Realizace Strategického záměru Fakulty chemicko-technologické Univerzity...