Novinky

Působí na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, velká část jeho profesního života je spojena s chemickým průmyslem. Ing. Miloslav Slezák, CSc. se po odborné stránce dlouhodobě zabývá zpracováním odpadních vod, ale i mnoha dalšími technologiemi životního prostředí. Za práci na poli chemických technologií obdržel významnou Cenu Viktora Ettela. Ing. Miloslav Slezák působil od 60. let ve společnosti Synthesia, a.s., a podílel se na výzkumu a vývoji armádních i civilních...
Studenti z Taiwanu, Číny, Arménie, ale také například Brazílie pobývají aktuálně na Univerzitě Pardubice. Absolvují tady totiž měsíční letní školu „European Studies and Governance“. Během ní si rozšíří znalosti, poznají Evropu reálně i přes pohled různých disciplín a prožijí léto v České republice. Šest fakult Univerzity Pardubice, Jazykové centrum, Centrum transferu technologií a znalostí a v neposlední řadě Katedra tělovýchovy a sportu připravilo pro skupinku...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice vypisuje "Dodatečné přijímací řízení do 1. ročníku bakalářského studia akad. roku 2018/19".  Přihlášky se přijímají do 12. srpna 2018. Informace lze získat na e-mailové adrese: studijni.fcht@upce.cz nebo telefonicky na č. 466 037 302, 466 037 304.
V pondělí 25. června v pražském Karolinu předal šedesáti novým profesorkám a profesorům českých vysokých škol jmenovací dekrety ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Mezi nově jmenovanými profesory jsou i dva profesoři Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kteří prošli úspěšně profesorským řízením na Univerzitě Pardubice: prof. Ing. Jiří HANUSEK, Ph.D., z Ústavu organické chemie a technologie, vedoucí oddělení mechanismů organických reakcí, ...
Dodatečné přijímací řízení do 1. ročníku doktorského studia v akademickém roce 2018/2019
V pátek 15. června proběhla v univerzitní aule první letošní slavnostní promoce, a to 162 absolventů Fakulty chemicko-technologické: - 119 inženýrů ve studijním programu Chemie, Chemické a procesní inženýrství, Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin, Polygrafie, - 43 magistrů, absolventů studijního programu Speciální chemicko-biologické obory. Nejúspěšnější absolventi obdrželi speciální ceny – rektora, děkana, nadačního fondu,...
Děkan prof. Kalenda udělil Stříbrné pamětní medaile fakulty prof. Ing. Karlu Komersovi, CSc. a doc. Ing. Jaromíru Kaválkovi, CSc.  Tito vynikající vysokoškolští pedagogové FChT byli oceněni za celoživotní přínos k vzdělávání a výchově studentů Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích a její přímé pokračovatelky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
Střední průmyslová škola chemická Pardubice a Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice se rozhodly prohloubit dosavadní spolupráci podpisem memoranda. Jeho cílem je rozvoj znalostí a schopností žáků a studentů obou institucí a propojení středního a vysokého školství při výchově a vzdělávání špičkových odborníků. Chemická průmyslovka se stane fakultní školou a ponese označení Fakultní škola Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. „...